slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Formy ochrony przyrody w powiecie cieszyńskim z uwzględnieniem miejsc do wykorzystania na zajęciach w terenie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Formy ochrony przyrody w powiecie cieszyńskim z uwzględnieniem miejsc do wykorzystania na zajęciach w terenie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Formy ochrony przyrody w powiecie cieszyńskim z uwzględnieniem miejsc do wykorzystania na zajęciach w terenie - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Formy ochrony przyrody w powiecie cieszyńskim z uwzględnieniem miejsc do wykorzystania na zajęciach w terenie. Formy ochrony przyrody w Polsce: (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.) Parki narodowe Rezerwaty przyrody * Parki krajobrazowe * Obszary chronionego krajobrazu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Formy ochrony przyrody w powiecie cieszyńskim z uwzględnieniem miejsc do wykorzystania na zajęciach w terenie' - karena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Formy ochrony przyrody w powiecie cieszyńskim z uwzględnieniem miejsc do wykorzystania na zajęciach w terenie

slide2

Formy ochrony przyrody w Polsce:

 • (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.)
 • Parki narodowe
 • Rezerwaty przyrody*
 • Parki krajobrazowe*
 • Obszary chronionego krajobrazu
 • Pomniki przyrody*
 • Stanowiska dokumentacyjne*
 • Użytki ekologiczne*
 • Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe*
 • Ochrona gatunkowa*
 • Obszary Natura 2000*
 • * – forma ochrony przyrody obecna na terenie powiatu cieszyńskiego
slide3

Rezerwaty przyrody

Na terenie Powiatu Cieszyńskiego znaleźć można 8 rezerwatów przyrody.

Ścieżki edukacyjne lub przyrodnicze utworzono w 6 rezerwatach:

„Lasek Miejski nad Puńcówką”

„Lasek Miejski nad Olzą”

„Czantoria”

„Barania Góra”

„Wisła”

„Kopce”

Cieszynianka wiosenna – obiekt ochrony w cieszyńskich rezerwatach

slide4

Na terenie Beskidu Śląskiego utworzono w 1998 roku Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego. Teren ten wchodzi także w skład sieci Natura 2000 jako ostoja siedliskowa „Beskid Śląski”.

Ponadto Lasy Państwowe utworzyły na terenie Beskidu Śląskiego i Pogórza Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Śląskiego”.

Na tym górskim terenie chroni się przede wszystkim zbiorowiska leśne – buczyny, lasy jodłowe. Unikatowe są świerczyny budowane przez tzw. rasę świerka istebniańskiego, dorastającego do przeszło 50 metrów wysokości.

Beskid Śląski jest także ostoją dużych ssaków drapieżnych – wilka, rysia oraz zaglądającego tu niekiedy niedźwiedzia.

Specyficzna dla tego masywu jest też bardzo duża liczba wychodni skalnych, jaskiń i innych tworów przyrody nieożywionej niespotykana w innych pasmach górskich.

slide5

Jednymi z bardziej znanych użytków ekologicznych są „Łąki na Kopcach”, „Łęg nad Puńcówką” oraz „Góra Tuł”.

Przez dwa pierwsze obiekty graniczące z rezerwatami przebiegają ścieżki przyrodnicze umożliwiające przeprowadzenie ciekawych zajęć terenowych. Góra Tuł jest pod tym względem mniej dostępna lecz prezentuje o wiele większe walory przyrodnicze.

Widok na GóręTuł spod Małej Czantorii

slide6

Na terenie Cieszyna utworzono stanowisko dokumentacyjne (skała magmowa – cieszynit) oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Bluszcze na Górze Zamkowej”.

Najliczniej na terenie powiatu cieszyńskiego reprezentowane są pomniki przyrody – nie tylko drzewa ale także skały (przyroda nieożywiona) oraz stanowisko pióropusznika strusiego – chronionej paproci.

Pomnikowy buk na Machowej Górze w Cisownicy

slide8

Tufy wapienne to obszary źródliskowe z odkładającą się martwicą wapienną. Charakterystyczne są też liczne zbiorowiska mszaków.

slide9

Bardzo interesującym obszarem zarówno pod względem przyrodniczym jak i dydaktycznym jest Góra Jasieniowa leżąca na terenie gminy Goleszów.

 • Dobry dojazd, szlak turystyczny, ścieżki o niewielkiej skali trudności a przede wszystkim ogromna bioróżnorodność stwarzają doskonałe warunki do przeprowadzenia lekcji w terenie.
 • Można tutaj zaobserwować m.in.:
 • różne typy lasów (grądy, buczyny, buczyny storczykowe, nasadzone świerczyny i inne);
 • bogactwo chronionych gatunków roślin (w tym kilkanaście przedstawicieli storczykowatych), zwierząt, mszaków i grzybów;
 • szereg roślin rzadkich w skali powiatu ale także województwa śląskiego (oman wąskolistny);
 • wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze np. poprzez eksploatację wapieni cieszyńskich.
slide11

Ważnym elementem decydującym o tak dużej bioróżnorodności na Jasieniowej Górze jest przede wszystkim mnogość siedlisk, która determinuje występowanie wielu zbiorowisk roślinnych. Występowanie ponad 600 gatunków roślin umożliwia przetrwanie znacznej liczby zwierząt z nimi związanych (np. owadów).

Kowal bezskrzydły

Chroniony gatunek motyla – paź królowej

slide12

Małe stawki na terenie wyrobisk są cennym miejscem rozrodu płazów.

Rzekotka drzewna była obserwowana nieopodal Jeziorka Księżyc na Jasieniowej Górze. W tym niewielkim stawku stwierdzono występowanie wszystkich polskich gatunków traszek.

Traszka grzebieniasta

slide13

Gady reprezentowane są przez bardzo liczną jaszczurkę zwinkę, padalca oraz jadowitą żmiję zygzakowatą

slide14

Gośćmi zaglądającymi nad Jeziorko Księżyc są też rzadkie chronione ptaki:

Zimorodek

Bocian czarny

slide15

Borowiec dęty, jego charakterystyczną cechą jest pusty trzon

W wyrobiskach stwierdzono kilka gatunków grzybów objętych ochroną, m.in.. maślaka trydenckiego, borowca dętego oraz płomykówkę galaretowatą.

slide16

Wybrane gatunki ściśle chronionych roślin:

Podejźrzon księżycowy - niewielka kilkucentymetrowa paproć

Skrzyp olbrzymi w wyrobisku na Chełmie

slide17

Centuria nadobna - porasta wysięki wodne

Centuria pospolita zwana czantoryjką - roślina suchych muraw (łąk)

slide18

Przylaszczka pospolita licznie występuje w lasach Pogórza Cieszyńskiego

Wawrzynek wilczełyko ze względu na dekoracyjność często wykopywany do ogródków

slide19

Goryczka krzyżowa i Goryczuszka orzęsiona - głównym zagrożeniem dlatych gatunków jest zarastanie suchych muraw

slide20

Pokrzyk wilcza jagoda - niebezpieczna trująca roślina

Lilia złotogłów o niepowtarzalnym wzorze na kwiatach

slide21

Przedstawiciele storczykowatych:

Gnieźnik leśny

Buławnik wielkokwiatowy

slide22

Buławnik mieczolistny

Podkolan biały

slide23

Kukułka fuchsa

Kruszczyk błotny

slide24

Dziękuję za uwagę.

(W prezentacji wykorzystano zdjęcia własne oraz ze źródeł internetowych)