Specialiųjų šilumos ūkio planų rengimo teisinis reglamentavimas, tikslai ir praktika
Download
1 / 23

Gedimino g. 47, Kaunas tel.: 8 37 207222 fax.: 8 37 207137 E-mail: nr@tsp.lt tsp.lt - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Specialiųjų šilumos ūkio planų rengimo teisinis reglamentavimas, tikslai ir praktika Nerijus Rasburskis UAB “Termosistemų projektai”. Gedimino g. 47, Kaunas tel.: 8 37 207222 fax.: 8 37 207137 E-mail: nr@tsp.lt www.tsp.lt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gedimino g. 47, Kaunas tel.: 8 37 207222 fax.: 8 37 207137 E-mail: nr@tsp.lt tsp.lt' - karen-nichols


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gedimino g 47 kaunas tel 8 37 207222 fax 8 37 207137 e mail nr tsp lt tsp lt

Specialiųjų šilumos ūkio planų rengimo teisinis reglamentavimas, tikslai ir praktikaNerijus RasburskisUAB “Termosistemų projektai”

Gedimino g. 47, Kaunastel.: 8 37 207222fax.: 8 37 207137E-mail: nr@tsp.ltwww.tsp.lt


Teisinis reglamentavimas

 • L reglamentavimas, tikslai ir praktikaR Šilumos ūkio įstatymo (2003 m. gegužės20 d. Nr. IX-1565) 7straipsnis “Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai”;

 • LR Ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro įsakymas (2004 m. sausio 16 d. Nr. 4-13/D1-28) “Dėl šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių pavirtinimo”;

 • LR Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2004 m. sausio15 d. Nr. IX-1962).

Teisinis reglamentavimas


Lr ilumos kio statymo 7 straipsnis savivaldybi ilumos kio specialieji planai

 • Savivaldybės tvarko šilumos ūkį reglamentavimas, tikslai ir praktika pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus;

 • Pagrindinis šilumos ūkio specialiojo plano tikslas yra tenkinti vartotojų šilumosporeikius vartotojui mažiausiomis sąnaudomis ir neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;

 • Šilumos ūkio specialieji planai peržiūrimi ne rečiau kaip kas 5 metai, atsižvelgiant į šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus teritorijų planavimui reikšmingus veiksnius.

LR Šilumos ūkio įstatymo 7straipsnis “Savivaldybių šilumos ūkio specialieji planai”


Ilumos kio speciali j plan rengimo taisykl s 2004 m sausio 16 d nr 4 13 d1 28

Šilumos ūkio specialiojo planavimo tikslai: reglamentavimas, tikslai ir praktika

 • suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai pagal teisės akto nuostatas;

 • suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;

 • reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose (zonose) (toliau – Zonos).

Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės (2004 m. sausio 16 d. Nr. 4-13/D1-28)


Teritorij planavimo statymo pakeitimo statymas 2004 m sausio15 d nr ix 1962

Specialusis teritorijų planavimas reglamentavimas, tikslai ir praktika – atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų erdvinio organizavimo, tvarkymo, naudojimo, apsaugos priemonių planavimas.

Teritorijų planavimo įstatymas reglamentuoja:

 • derinimo ir teikimo tvirtinti tvarką;

 • informacinę sistemą (registrai ir t.t.);

 • teritorijų planavimo viešumą;

 • galimus teritorijų planavimo specialistus (atestatai ir pan.).

Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2004 m. sausio15 d. Nr. IX-1962).


Speciali j ilumos kio plan rengimo praktika 20 ies atlikt darb pagrindu

Specialiųjų šilumos ūkio planų rengimo praktika ( reglamentavimas, tikslai ir praktika20-ies atliktų darbų pagrindu)


Specialiojo plano rengimo etapai

Specialiojo plano trukmė reglamentavimas, tikslai ir praktika – sėkmės atveju 7-8 mėn.

Svarstymas su visuomene

Specialiojo plano rengimo etapai

Visuomenės supažindini-mas

( 1 mėn.)

Parengiamieji darbai (~1 mėn.)

Projekto rengimas (apie 3-4 mėn.)

Tvirtinimas taryboje (~ 1 mėn.)

Derinimas (1mėn.)

Dalyvauja savivaldybė

Atlieka projekto rengėjas


Specialiojo plano parengiamasis etapas

Planavimo procesas reglamentavimas, tikslai ir praktikapradedamas savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Plano rengimo ar atnaujinimo.

Po sprendimo priėmimo Planavimo organizatorius kreipiasi į suinteresuotas institucijas dėl Planavimo sąlygų parengimo ir išdavimo. Planavimo sąlygas išduoda šios institucijos:

 • regioninis aplinkos apsaugos departamentas;

 • visuomenės sveikatos centras;

 • centralizuotai tiekiamos šilumos įmonės;

 • dujų tiekimo įmonė;

 • elektros tinklų įmonė;

 • priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba;

 • kitos suinteresuotos institucijos.

  Turint planavimo sąlygas nustatomi Planavimo tikslai ir uždaviniai, parengiama ir patvirtinama Planavimo užduotis, parenkamas Plano rengėjas, sudaroma darbų sutartis, prireikus atliekami tyrimai.

Specialiojo plano parengiamasis etapas


Specialiojo plano rengimo etapas 1

Darbe atliekama: reglamentavimas, tikslai ir praktika

 • esamos šilumos ūkio būklės analizė:

  - esamo šilumos poreikio pastatams šildyti ir karštam vandeniui ruošti analizė ir įvertinimas;

  - šilumos ūkio (generavimo šaltinių, vietinio šildymo ir centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, atsižvelgiant į esamą apkrovą, šilumos nuostolius trasose ir kitus rodiklius), gamtinių dujų ūkio ir elektros ūkio, susijusių su šilumos gamyba, įvertinimas;

 • aplinkosaugos būklės įvertinimas (foninio oro užterštumo analizė, savivaldybės teritorijoje esančių taršos šaltinių apibūdinimas ir jų specifika);

 • perspektyvinis šilumos poreikio įvertinimas, šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros prognozė, aplinkos oro teršalų koncentracijos kitimo prognozė;

Specialiojo plano rengimo etapas(1)


Specialiojo plano rengimo etapas 2

Darbe atliekama: reglamentavimas, tikslai ir praktika

 • skaičiavimams parenkamos techninės ir ekonominės prielaidos, naudojantis teisės akto (Žin., 2003, Nr. 81(1)-3716).) priede pateiktu prielaidų katalogu. Naudojamų alternatyvių prielaidų pagrindimas pateikiamas Plano prieduose;

 • atliekamas savivaldybės teritorijos suskirstymas Zonomis. Zonos ribas nustato planuotojas, įvertindamas techninę galimybę keisti aprūpinimo šiluma būdą vienos Zonos vartotojams, šilumos poreikio parametrus ir kitus požymius. Savivaldybės teritorijos suskirstymo Zonomis pagrindimą planuotojas pateikia Plano prieduose;

 • projektuojamos teritorijos Plano Zonoje nustatomi sprendiniai, pažymintys esamus ir (ar) galimus šilumos generavimo šaltinius, kuro bei energijos rūšis, centrinio šildymo tinklus, dujų ir elektros tinklus, kitus energijos išteklius vartojančius įrenginius, skirtus šilumos ir karšto vandens gamybai;

 • vykdomas Plano sprendinių įgyvendinimo pasekmių vertinimas.

Specialiojo plano rengimo etapas(2)


Specialiojo plano rengimo etapas 3 prielaid katalogai

Specialiojo plano rengimo etapas reglamentavimas, tikslai ir praktika(3), prielaidų katalogai

* 2005 m. 1-9 mėn. vidutinė kaina


Specialiojo plano rengimo etapas 4 prielaid katalogai

Specialiojo plano rengimo etapas reglamentavimas, tikslai ir praktika(4), prielaidų katalogai


Specialiojo plano rengimo etapas 5 prielaid katalogai

Prielaidų katalogo naudojimas ir palyginimas su kita technine literatūra:

Specialiojo plano rengimo etapas (5), prielaidų katalogai

Šaltinis: Handbook of Heating, Ventilation, and Air Conditioning, Ed. Jan F. KreiderBoca Raton, CRC Press LLC. 2001

Annual Fuel Utilization Efficiency – n.v.k


Specialiojo plano rengimo etapo rezultatas 1

Poveikis technine literatūra:

aplinkai:

Specialiojo plano rengimo etapo rezultatas(1)Specialiojo plano rengimo etapo rezultatas 3

Finansinis technine literatūra:

vertinimas:

Specialiojo plano rengimo etapo rezultatas(3)


Specialiojo plano rengimo etapo rezultatas 21

Zonavimas: technine literatūra:

Specialiojo plano rengimo etapo rezultatas(2)


Specialiojo plano privalom j proced r etapas

Privalomųjų procedūrų etapas – derinimas, viešas svarstymas, tikrinimas valstybinės priežiūros institucijoje, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre. Savivaldybės taryboje tvirtinamas savivaldybės teritorijos aprūpinimo šiluma reglamentas, išdėstytas aiškinamajame rašte ir grafiškai pateiktas brėžinyje.

Tai specialiojo plano rengėjui dažnai sunkiausias planavimo proceso etapas.

Specialiojo plano privalomųjų procedūrų etapas


Specialiojo ilumos kio plano nauda 1

Šilumos energijos vartotojams: svarstymas, tikrinimas valstybinės priežiūros institucijoje, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre. Savivaldybės taryboje tvirtinamas savivaldybės teritorijos aprūpinimo šiluma reglamentas, išdėstytas aiškinamajame rašte ir grafiškai pateiktas brėžinyje.

 • suteikiama teisė betarpiškai dalyvauti pasirenkant šildymo būdą;

 • viešai pateikiama informaciją apie esamą šilumos tiekimo įmonės techninį ir finansinį lygįbei numatomas rekonstrukcijas;

 • pateikiama informacija apie oro taršą planuojamoje teritorijoje;

 • prieš pradedant naują ūkinę, komercinę veiklą sąlyginai aiškus šilumos tiekimo būdas;

 • kita (energijos kainų kitimo prognozėsir pan.).

Specialiojo šilumos ūkio plano nauda (1)


Specialiojo ilumos kio plano nauda 2

Šilumos energijos gamintojams, tiekėjams: svarstymas, tikrinimas valstybinės priežiūros institucijoje, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre. Savivaldybės taryboje tvirtinamas savivaldybės teritorijos aprūpinimo šiluma reglamentas, išdėstytas aiškinamajame rašte ir grafiškai pateiktas brėžinyje.

 • suteikiama teisė betarpiškai dalyvauti planuojant įmonės veiklą;

 • atliekamas mini “verslo planas”;

 • pagerėja investicinė aplinka dėl sąlyginio rizikos sumažinimo netekti vartotoją;

 • dalinai inventorizuojami ir susisteminami įmonės techniniai duomenys (parengiami tinklų brėžiniai ir pan.);

 • specialusis planas nėra pagrindas, bet tinkamas priedas pagrindžiant investicijas ar prašant ES SF, LAAIF paramos;

 • kiti (savikainos kitimo prognozės ir k.t.).

Specialiojo šilumos ūkio plano nauda (2)


Specialiojo ilumos kio plano nauda 3

Savivaldybėms: svarstymas, tikrinimas valstybinės priežiūros institucijoje, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre. Savivaldybės taryboje tvirtinamas savivaldybės teritorijos aprūpinimo šiluma reglamentas, išdėstytas aiškinamajame rašte ir grafiškai pateiktas brėžinyje.

 • parengiamas dokumentas, reglamentuojantis atskirų miesto mikrorajonų (zonų) šilumos tiekimo būdą;

 • patikslinama šilumos tiekimo įmonės reali techninė, finansinė padėtis (ypač naudinga šilumos ūkio nuomos atveju);

 • pateikiamas prognozuojamas šilumos kainos kitimas bei reikiamų investicijų apimtys išskiriant prioritetus;

 • kiti (randamas kompromisas tarp natūralių monopolijų, palengvinamas darbas nuolatinei statybos komisijai ir pan.)

Specialiojo šilumos ūkio plano nauda (3)


Apibendrinimas

 • Beveik visais analizuotais atvejais maksimali CŠT svarstymas, tikrinimas valstybinės priežiūros institucijoje, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre. Savivaldybės taryboje tvirtinamas savivaldybės teritorijos aprūpinimo šiluma reglamentas, išdėstytas aiškinamajame rašte ir grafiškai pateiktas brėžinyje. sistemos decentralizacija nepriimtina, nes tai neleistinai padidintų pažeminę azoto oksidų koncentraciją – CŠT sistema neišvengiamai išlieka;

 • Egzistuojant kelioms finansiškai ir techniškai priimtinoms energijos tiekimo galimybėms (pav. gamtinės dujos, CŠT), galimas interesų konfliktas turi būti sprendžiamas aiškiais ir nediskriminuojamas principais – poveikio aplinkai mažinimu, energijos tiekimo patikimumo ir ekonominės naudos didinimu;

 • Specialiojo plano konceptualumas ir tiesioginė nauda tiesiogiai priklauso nuo suinteresuotų pusių noro bendradarbiauti, o taip pat ir fiziškai disponuojamos informacijos;

 • Daugelyje specialiųjų šilumos ūkio planų centralizuoto šilumos tiekimo sistemos plėtros ir energijos tiekimo patikimumo klausimai nebuvo nagrinėti iš esmės.

Apibendrinimas


A i u d mes

Ačiū už dėmesį svarstymas, tikrinimas valstybinės priežiūros institucijoje, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre. Savivaldybės taryboje tvirtinamas savivaldybės teritorijos aprūpinimo šiluma reglamentas, išdėstytas aiškinamajame rašte ir grafiškai pateiktas brėžinyje.