Iv b la
Download
1 / 12

IV. Béla - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

IV. Béla . (1235- 1270). A belpolitikai helyzet. II. András halála után apja politikáját élesen bíráló IV. Béla lépett a trónra. Arra törekedett, hogy visszaállítsa a királyi tekintélyt Apja által eladományozott birtokokat visszavette Uralkodói támasz nélkül maradt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IV. Béla' - kareem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Iv b la

IV. Béla

(1235- 1270)


A belpolitikai helyzet
A belpolitikai helyzet

 • II. András halála után apja politikáját élesen bíráló IV. Béla lépett a trónra.

 • Arra törekedett, hogy visszaállítsa a királyi tekintélyt

 • Apja által eladományozott birtokokat visszavette

 • Uralkodói támasz nélkül maradt


 • A királyi tekintélyt formálisan elősegítő intézkedései még jobban fokozták az iránta érzett ellenszenvet:- elégette a bárók székeit (senki ne

  ülhessen le a jelenlétében)

  - bejelentkezés nélkül nem járulhatott senki

  a király elé

 • A tatár veszedelem hírére a védelem érdekében leállította a birtokvisszavételeket

 • A tatárok elől menekülő kunok egy része bebocsátást kért az országba


 • Béla végül a bebocsátásuk mellett döntött,mert szüksége volt a kun könnyűlovasságra,az ország védelme érdekében.

 • Kunok: - áttértek a keresztény hitre

  - Az Alföld területeire vonultak

  DE a nomád életmódjuk miatt összeütközésbe kerültek a magyar lakossággal. A király a kunok pártját

  fogta többnyire

  tovább mélyült a király és alattvalói közötti ellentét


A tat rj r s 1241 1242
A tatárjárás (1241-1242) szüksége volt a kun könnyűlovasságra,az ország védelme érdekében.

 • Béla segítségért fordult Európa keresztény uralkodóitól de ők nem érezték fenyegetve országukat.

 • 1241-ben több mint 60000 fős tatár hadsereg 3 irányból tört be Magyarországra, Batukán vezetésével.

  a Vereckei-hágónál elsöpörte a magyar védőket


 • Tatároktól való rettegés szüksége volt a kun könnyűlovasságra,az ország védelme érdekében.

  Tömegzavargások

  A kunokat tatár kémeknek tartó tömeg legyilkolta Kötöny királyt és kíséretét.

  A kunok kivonultak az országból

 • Muhi közelében, 1241.április 11-én a tatárok megsemmisítő vereséget mértek a magyar hadseregre.

 • Béla Dalmáciába menekült (Trau várába zárkózott)


 • A nép a mocsarakban,erdőkben és jól megerősített kővárakban kerestek menedéket a tatárok elől.

 • 1242. márciusában a tatárok váratlanul kivonultak az országból.

 • Veszteség: kb.: 50% és 20% között

 • A tatárjárás kedvezőtlenül hatott az ország nemzetiségi összetételére

  A népességveszteség pótlását IV. Béla jelentős mértékben külföldiek behívásával oldotta meg

  peremterületekre bevándorlókat telepítetek


 • Északon: cseheket és lengyeleket kővárakban kerestek menedéket a tatárok elől.

 • Erdélybe: románokat

 • Az Alföld benépesítése érdekében Béla visszahívta a kunokat (Nagykunság, Kiskunság)

 • IV. Béla tartott a tatárok újabb támadásától

  szakított korábbi politikájával :

 • Megbékélést kereste az előkelőkkel

 • Adományokat juttatott híveinek

 • Várépítés feltétele lett a birtokadományoknak

 • Támogatta a városok kőfallal való megerősítését


A kir lyi hatalom meggyeng l se
A királyi hatalom meggyengülése kővárakban kerestek menedéket a tatárok elől.

 • Adományozási politika

  Bárók jelentős megerősödése:

  - Családok: Csákok, Kőszegiek, Kánok

 • A bárók egyre nagyobb összefüggő bortokok uraivá váltak

 • Kisebb birtokosok kénytelenek voltak behódolni, a bárók szolgálataiba állni

  a báró családjához, famíliájához tatoztak

  E rendszer neve: familiaritás (nem

  öröklődik

  (birtokát a királytól kapta)

  Nyugaton: hűbériség


Nemess g kialakul sa
Nemesség kialakulása kővárakban kerestek menedéket a tatárok elől.

 • Szerviensek nehéz helyzetbe kerülnek (királyi birtokok magánkézre kerülése miatt)

 • Az Aranybulla jogaikat ugyan megerősítette, de meg kellett védeniük magukat a bárók hatalmaskodásaival szemben

 • A királytól megyénként bíráskodási kiváltságot szereztek szerviensek bírája

  Szolgabírák


 • Nemesi vármegye kővárakban kerestek menedéket a tatárok elől.:A vármegye alapja a nemesek önkormányzati jogokat szerző közössége lesz.

 • XIII. század 2. felére a szerviensek jogi helyzete megszilárdul 1267-es törvényekben a nemesek megyénként választott követeikkel képviseltethették magukat.

 • Kialakul egy új réteg: jobbágyság : 

 • A lesüllyedő szabadok,a szolgák és hospesek összeolvadásából alakult ki.

 • A jobbágy birtokosa telkének (és nem tulajdonosa)

 • Ura joghatósága alatt áll.

 • Ha elakart költözni földesura birtokáról, megtehette.


ad