mart laanpere tallinna likooli haridustehnoloogia keskus mart laanpere@tlu ee n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temaatilised võrgustikud: koostöö mudelid ja meetodid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temaatilised võrgustikud: koostöö mudelid ja meetodid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Temaatilised võrgustikud: koostöö mudelid ja meetodid - PowerPoint PPT Presentation


 • 266 Views
 • Uploaded on

Mart Laanpere Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus mart.laanpere@tlu.ee. Temaatilised võrgustikud: koostöö mudelid ja meetodid. Jutuks:. Võrgustiku idee Võrgustikud ja EL innovatisoonipoliitika Võrgustike tüübid ja omadused Näiteid toimivatest e-õppevõrgustikest

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Temaatilised võrgustikud: koostöö mudelid ja meetodid' - kareem-carter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mart laanpere tallinna likooli haridustehnoloogia keskus mart laanpere@tlu ee
Mart Laanpere

Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus

mart.laanpere@tlu.ee

Temaatilised võrgustikud: koostöö mudelid ja meetodid
jutuks
Jutuks:

Võrgustiku idee

Võrgustikud ja EL innovatisoonipoliitika

Võrgustike tüübid ja omadused

Näiteid toimivatest e-õppevõrgustikest

Võrgustikud Eesti e-kutsekoolis

Koostöö mudelid ja meetodid

v rgustiku idee
Võrgustiku idee

Metafoor: kalavõrk, teisalt eksaktne termin matemaatikas, füsioloogias, sõjanduses ja informaatikas.

Võrgustik on hulk omavahel ühendatud sõlmi (a set of interconnected nodes). Sõlmed = eksperdid, asutused; ühendused = suhtlus, koostöö, koordineerimine

Sliwka: eesmärgistatud sotsiaalsed olemid, mis toetavad innovatsiooni, professionaalset arengut ja kogemuse levitamist, olles vahendajaks tsentra-liseeritud ja detsentraliseeritud struktuuride vahel.

Dalin: ajutised sotsiaalsed süsteemid, võimaldavad maksimaalset infolevikut minimaalse pingutusega

v rgustikud ja el innovatsioonipoliitika
Võrgustikud ja EL innovatsioonipoliitika

Funktsioonid (Sliwka): poliitiline, informatsiooniline, psühholoogiline, oskuste arendamine (õppimine)

Omadused: keskmeta, mitte-hierarhilised, paindlikud, dünaamilised, sobivad „ebamääraste“ eesmärkide saavutamiseks

Struktuur: horisontaalsed vs. vertikaalsed

Võrgustike väärtus innovatsioonimehhanismina (Socrates, 5-7RP, OECD, NordPlus)

v rgustike t bid
Võrgustike tüübid

Praktikakogukonnad (Communities of practice, Lave & Wenger, K.Loogma): oma valdkonnale pühendunud spetsialistid, keda ühendab soov oma „gildi“ taset tõsta ja üheskoos praktilisi probleeme lahendada

Võrgustikorganisatsioonid – avalik või varjatud koostöö iseseisvate asutuste vahel

Virtuaalsed kogukonnad – Interneti vahendusel kitsas valdkonnas infovahetuse, lobitöö ja arendusega tegelevad seltskonnad

v rgustike omadused
Võrgustike omadused

Seosed mitte üksnes võrgustikusisesed, vaid ka väljapoole ulatuvad

Interaktiivsed, asümmeetrilised ühendused

Enesejuhitavus

Jagatud eesmärgid, samas ka väärtuskonfliktid

Dünaamilisus: tekivad ja kaovad

Virtuaalne koostöökeskkond

Efektiivsed võrgustikud loovad kuuluvustunde

dimensioonid
Dimensioonid

Sotsiaalne/psühholoogiline: kuuluvustunne, sümbolid ja koodid, jagatud keel, väärtused, sihid ja arusaamad

Tehniline: suhtlemis- ja koostöövahendid, arhiiv kui “kollektiivne mälu“

Pedagoogiline: õppimiskäsitus, arengufaasid, juhendamine, reflektsioon, tagasiside

Juhtimine: liidrid, vastutuse võtmine ja delegeerimine, tasakaal tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud otsustamise vahel

n iteid toimivaist innovatsiooni v rgustikest hariduses
Näiteid toimivaist innovatsiooni- võrgustikest hariduses

ESP: www.europeanschoolsproject.org

EERA ja OPENnet: www.eera.ac.uk ja www.ece.uth.gr/OPENnet

SVÜ (www.virtuaaliyliopisto.fi) valdkondlikud võrgustikud: PsykoNet, KASVI

Soome Virtuaalkutsekool: www.virtuaaliamk.fi

Rootsi Võrguülikool: Ingonline

n ide hest v rgustikust
Näide ühest võrgustikust
 • Kasvatusteaduste võrgustik ühendab kaheksa ülikooli KT teaduskondi
 • Missioon: (1) e-õppe ja keskkondade pedagoogiline U&A, (2) muutused õpetamiskäsitustes ja –meetodites
 • Tegevused: õpetajakoolituse õppekavade arendus, avatud koolitussüsteemide arendus, õpetajakoolitajate täienduskoolitus, haridus-tehnoloogia kursused (s.h. ühine 35 AP virtuaalne õpetajakoolituse õppekava), innovaatilised õpikeskkonnad, e-õppe teemalised uurimused, koostöö KASVA'ga.
tugi temaatilistele v rgustikele
Tugi temaatilistele võrgustikele

Rühmatöövahenditega kogukonnaportaal Internetis (veebilehed, failid, foorumid, kalender, uudised, fotod)

Haridustehnoloogi abi (aga mitte tema kaela asjade lükkamine)

Koosolekute rahastamine, ekspertide kutsumine

Eelisasend e-kursuste konkursil

Võimalus tellida/teostada e-õppega seonduvaid uuringuid oma valdkonnas

ootused v rgustikele
Ootused võrgustikele

Harta ja tegevuskava koostamine

Võrgustiku “nägu” ja “mälu”: portaal, ajaveeb, list

Ühisseminarid (ka välismaa võrgustikega)

E-õppematerjalide, e-kursuste loomine

Ühiselt läbi viidud moodulid/kursused

Kaardistamine, monitooring, tagasiside

koost mudelid v rgustikes
Koostöö mudelid võrgustikes
 • Iseseisvad sektorid, võrgustik kui katus
 • Juhikeskne
 • Sõnumikeskne (poliitline surve)
 • Projektikeskne
koost meetodid
Koostöö meetodid
 • Kostöö käivitamine: ajurünnak, avatud ruum
 • Töörühmad