r ationeel e nergie g ebruik binnen sociale huisvesting l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
R ationeel E nergie G ebruik binnen Sociale Huisvesting PowerPoint Presentation
Download Presentation
R ationeel E nergie G ebruik binnen Sociale Huisvesting

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

R ationeel E nergie G ebruik binnen Sociale Huisvesting - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

R ationeel E nergie G ebruik binnen Sociale Huisvesting. Kurt Herregodts architect Afdeling PROJECTEN Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 2 1 -02-2005 CRB. Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Bouwen van sociale koop- en huurwoningen door 115 SHM’s 135.000 huurwoningen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

R ationeel E nergie G ebruik binnen Sociale Huisvesting


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
r ationeel e nergie g ebruik binnen sociale huisvesting

Rationeel Energie Gebruikbinnen Sociale Huisvesting

Kurt Herregodts

architect

Afdeling PROJECTEN

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

21-02-2005 CRB

slide2

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij

 • Bouwen van sociale koop- en huurwoningen
 • door 115 SHM’s
 • 135.000 huurwoningen
 • (300.000 huurders)
 • 110.000 koopwoningen
 • GROOTSTE BOUWHEER in VLAANDEREN
 • Toekennen van sociale leningen
 • door 12 SKV’s
rationeel energie gebruik
Rationeel Energie Gebruik

Rationeel ?

 • Doorsnee Vlaming

rationeel = wat hij wil betalen voor een bepaald comfortniveau

 • Doorsnee sociale huurder

rationeel = wat hij kan betalen voor een minimum aan comfort

(energie kosten   achterstallen in betaling huur )

rationeel energie gebruik5
Rationeel Energie Gebruik

Rationeel ?

 • Proportioneel neemt het verbruik toe met betere energetische prestaties van de woning

K 140 : woning deels verwarmd

K 45 : volledige woning verwarmd

 comfort wordt meer sociaal naarmate K 

slide7

Rationeel Energie Gebruik

 • Rationeel ?
 • Evolutie in de tijd volgens inkomen, gezinssamenstelling,…
 • Woningbezetting
slide8

Woningbezetting partimonium

 • Middelgrote woningen zijn onderbezet
 • Hoger verbruik / persoon
vhm en reg
VHM en REG
 • Energiezuinig bouwen en renoveren is een sociale plicht
 • Meer dan 20 jaar REG
 • Open voor innovatie (nieuwe technieken, voorbeeldprojecten,…)
 • Samenwerkingsverbanden met shm’s, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, bouwpartners,… regionaal, nationaal, europees
20 jaar reg ervaring
20 jaar REG-ervaring
 • Jaren 70 : energiecrisissen
 • Stookosten zware financiële last  minder verwarmen  weinig comfort / schimmel condens / sociale aspecten
 • Eind jaren 70 : isolerende beglazing
 • 1981 NMH : K70 + vermijden koudebruggen
 • 1992 VID : K55 + Umax
 • 1994 VHM : ventilatienorm toe te passen
slide11

20 jaar REG-ervaring

 • 2001 : ABC2001
 • Administratief bestek
 • Beschrijvend lastenboek
 • Concept en ontwerp regels
    • K45 + Umax
    • Geen koudebruggen
    • HR-verwarming (lage temperatuur)
    • Alternatieve energie en systemen
 • 2006 : VL EP 100  VHM EP 90 ?
reg filosofie
REG-Filosofie
 • Stem REG steeds af op gebruiker
 • Beperk energiebehoefte
 • Gebruik lokaal beschikbare primaire en hernieuwbare energie
 • Zet energie om met een zo klein mogelijk verlies
 • Controleer en stuur zo nodig bij

6) Begeleid huurder

7) Deel ervaringen mee

de gemiddelde huurder
De “gemiddelde” huurder
 • Gezinsinkomen : 1.150 €/maand (…2.800)
 • Gezinssamenstelling : 2,2 personen (1..8..?)
 • Leeftijd : ? (0…100…)
 • Huur : 200 €/maand (50…500)
 • Uiteenlopende bevolkingslagen, opleidingsniveau’s,…
 • Vele nationaliteiten, culturen,…

OPDRACHT VHM

bouwen voor de “gemiddelde” huurder !

1 compactheid v o
1 – Compactheid (V/O)
 • Bouwkost als compactheid 

sociale woningen = compacte woningen

 • Energieverlies als compactheid 

appartementsgebouw > rijwoning > hoekwoning > alleenstaande woning

 • Energie-inhoud  als compactheid 

energie-inhoud = energie in materialen, transport, bouw,…

2 thermische isolatie
2 - Thermische isolatie
 • Energieverliezen als isolatie 
1 2 globaal isolatiepeil k
1+2 – Globaal isolatiepeil K

Evolutie globaal isolatiepeil K :

1981 – NMH : K70

1992 – VID : K55

2001 – VHM : K45

2005 – gem K40

2006 – EPR : K45

K45

slide17

3 - Koudebruggen

Verhoogde warmteverliezen, risico op condens en schimmel. Evaluatie en bijsturing d.m.v. simulatie

4 ventilatie
4 - Ventilatie
 • energieverbruik  als ventilatie 
 • minimale ventilatie noodzakelijk voor gezond binnenklimaat en veilige werking technische installaties
 • 1994 : Ventilatienorm verplicht toe te passen bij nieuwbouw en belangrijke renovaties ; roosters bij raamrenovatie

condens en schimmelproblemen  

 • luchtdicht bouwen (meer aandacht in toekomst)
 • warmteterugwinning (balansventilatie met warmtewisselaar)
 • info-sessies voor ontwerpers sociale woningbouw (250 p)
5 verwarmingssystemen
5 - Verwarmingssystemen

Betere isolatiegraad + gecontroleerde ventilatie

aangepaste verwarmingssytemen

 • lage temperatuur (straling ipv convectie)
 • condensatietechniek (+ premies)
 • correcte dimensionering + uitvoering
 • oplevering en monitoring
 • betrouwbare regel- en meetapparatuur
 • kleinere verwarmingsvermogens
  • huidige cv-ketels : te hoog vermogen
  • collectieve verwarmingsinstallatie
 • intelligente circulatoren
 • leidingen optimaliseren (tracé, diameter, isolatie,…)
6 sanitair warm water
6 – Sanitair warm water
 • Energetisch voor verbetering vatbaar
  • Doorstroomtechniek : grote vermogens
  • Opslag : stilstandsverliezen
  • Distributieverliezen (+ legionella preventie)
 • Mogelijke verbeteringen
  • Zonneboilers (premies)
  • Terugwinning warmte ventilatielucht (premies)
  • Productie nabij aftappunt
  • Waterbesparende sanitaire toestellen
7 energie v d zon
7 – Energie v/d Zon
 • PASSIEF

oriëntatie, beglazing, zonwering,…

  • te verwarmen ruimtes open stellen aan zon

met aandacht voor oververhitting

  • daglichttoetreding in alle lokalen
  • duurzame-energie-ontwerpen stimuleren
  • leren uit problematiek passiefhuizen
7 energie v d zon22
7 – Energie v/d Zon

ACTIEF

- zonneboilers sww

 • circa 1000 sociale woningen (90 projecten)
 • ¾ collectieve systemen
 • groot succes o.m. door premies

- warmtepompen / koude-warmte-opslag

+ zomerkoeling

 • techniek beschikbaar (kantoren)
 • toepassing in sociale woningbouw in overweging
8 andere energievormen
8 – Andere energievormen
 • WKK of cogeneratie (elektriciteit en warmte)
  • Collectieve verwarming
  • Enkele projecten operationeel
  • Subsidie + technische ondersteuning + opvolging noodzakelijk
 • Wijkverwarming (toekomst ?)
  • Gebruik afvalwarmte

(verbrandingsovens,

industrie,…)

  • Subsidie
bestaand patrimonium
Bestaand patrimonium

Enormpotentieel aanenergie(CO²)besparing

 • primaire energie (energie-voorraden)
 • broeikasgassen (Kyoto – meer dan actueel)

Zware renovatie appartementsgebouwen :

 • globale thermische renovatie (isolatie + installaties)
 • voldoen aan comfort- en veiligheidsnormen
 • oplossing uiteenlopende problemen :
  • binnenklimaat (comfort, condens, schimmel, lucht- en lichtkwaliteit, akoestiek,…)
  • technische installaties (verwarming, ventilatie, sanitair, elektriciteit, liften,…)
  • stabiliteit, betonrot, estetiek
slide25

Bestaand patrimonium

Problematiek zware renovatie

 • haalbaarheid technisch / financieel
 • herhuisvesting bewoners
 • complex bouwproces

slide26

Bestaand patrimonium

 • Lichte (niet-structurele) renovatie
  • Partiële thermische renovatie (dak, beglazing)
  • Vervanging ketels, regeling, sww-productie
  • Ventilatievoorzieningen
  • Vernieuwen elektrische installatie

 Eengezinswoningen

e cologische en d uurzame s ociale w oningbouw
Ecologische en Duurzame Sociale Woningbouw

ECOLOGISCH

evenwicht

mens  woning  omgeving

DUURZAAM

noden invullen zonder enige hypotheek te leggen op de huidige en de komende generaties

e cologische en d uurzame s ociale w oningbouw28
Ecologische en Duurzame Sociale Woningbouw

C2001 : Concept en ontwerp richtlijnen VHM

Anders bouwen

 • visie en doelstellingen
 • hiërarchie van maatregelen

nul-energie woning in een afgelegen oord is niet duurzaam.

C2005 in voorbereiding : accent op EDSW

en afgestemd op referentie-bestek (sociale) woningbouw B2005

slide29

Ecologische en Duurzame Sociale Woningbouw

Voorbeeldprojecten

Subsidie meerkost

(30%) door Vlaams gewest

Algemene kenmerken (energie)

 • < K30
 • Lage temperatuur verwarming
 • Mechanische ventilatie met warmteterugwinning
 • Zonneboilers
 • Zonnetoetreding + zonwering
 • Monitoring
slide30

Ecologische en Duurzame Sociale Woningbouw

Enkele projecten

Nieuwbouw 16 koopwoningen te Lillo (Heusden-Zolder)

Toepassing van Best Beschikbare Techniek (lage temperatuurverwarming, condensatieketel, mechanische ventilatie met warmteterugwinning, zonneboiler, zonlichttoetreding, zonnewering,…) In gebruik.

Vervanging 13 huurwoningen te Zoerle-Parwijs (Westerlo)

Experimentele toepassingen (bodemopslag van warmte uit asfaltcollector en zonneboilers, PV, voorverwarming ventilatielucht via serres, grondbuis voor temperatuurstabilisatie ventilatielucht,…) Fase afwerking.

Renovatie 60 appartementen te Wezembeek-Oppem

Tweede leven voor problematisch appartementsgebouw (sociale veiligheid en levenslang wonen, collectieve ventilatie met warmteterugwinning via platenwisselaar, warmtewiel en heat-pipe,…) In uitvoering.

slide31

Ecologische en Duurzame Sociale Woningbouw

i.s.m. CeDuBo (Heusden-Zolder)

project : “De Schacht”

 • 34 woningen (gemengd koop / huur)
 • K30 woningen (2 passiefhuizen als optie)
 • collectief verwarmd dmv WKK + condensatie-techniek (onderzoek toepassing µ-turbine op afvalgas)
 • collectieve zonneboiler voor sww
 • vraag gestuurde ventilatie in overweging
slide32

Ecologische en Duurzame Sociale Woningbouw

 • Meer dan ‘energie’ alleen

- water

- materialen

- afval

- toegankelijkheid

- aanpasbaar en levenslang wonen,…

 • Openstelling projecten voor breed publiek
 • Bewonersondersteuning
 • Opvolging en bewonerservaringen
besluit
Besluit

REG

sociale verplichting

SOCIALE HUISVESTING

voorbeeldfunctie

REG

+ complexer

www.vhm.be of 02/505.45.45

vraagstelling