h th ng chuy n m ch t i ch nh qu c gia k t n i c c ng n h ng n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
- BANKNETVN - PowerPoint Presentation
Download Presentation
- BANKNETVN -

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

- BANKNETVN - - PowerPoint PPT Presentation


  • 182 Views
  • Uploaded on

HỆ THỐNG CHUYỂN MẠCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA KẾT NỐI CÁC NGÂN HÀNG. - BANKNETVN -. Các công việc để kết nối một ngân hàng với Banknetvn. Hoàn thành các thủ tục pháp lý Chuẩn bị về kỹ thuật Chuẩn bị về nghiệp vụ Triển khai kết nối Phối hợp marketing và quảng bá dịch vụ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '- BANKNETVN -' - kare


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
c c c ng vi c k t n i m t ng n h ng v i banknetvn
Các công việc để kết nối một ngân hàng với Banknetvn

Hoàn thành các thủ tục pháp lý

Chuẩn bị về kỹ thuật

Chuẩn bị về nghiệp vụ

Triển khai kết nối

Phối hợp marketing và quảng bá dịch vụ

ho n th nh c c th t c ph p l
Hoàn thành các thủ tục pháp lý

NH có công văn đề nghị kết nối với Banknetvn

Banknetvn tổ chức cuộc gặp với NH; hai bên ký NDA

NH thành lập nhóm công tác kết nối Banknetvn

Banknetvn chuyển QCTV & Bản Questionaires cho NH

NH nghiên cứu QCTV, làm Hồ sơ gia nhập và trả lời Questionaires

Banknetvn đánh giá và khảo sát chi tiết đối với NH, lập Báo cáo đánh giá thẩm định trình HĐQT phê duyệt

HĐQT phê duyệt, ra thông báo chấp nhận TV mới

Banknetvn cung cấp các tài liệu kỹ thuật và nghiệp vụ để ngân hàng chuẩn bị

ho n th nh c c th t c ph p l ti p
Hoàn thành các thủ tục pháp lý (tiếp)‏

Nộp phí gia nhập

Ký Thỏa thuận chấp nhận giao dịch thẻ qua hệ thống Banknetvn

Ký Thỏa thuận quyết toán bù trừ với ngân hàng Quyết toán và Banknetvn

Mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng Quyết toán (tại SBV)‏

Ký Thỏa thuận ủy quyền cho Banknetvn ký thỏa thuận chấp nhận thẻ với các thành viên khác

2 chu n b v k thu t
2. Chuẩn bị về kỹ thuật

Thiết lập kết nối truyền thông (kết nối chính và dự phòng)‏

Chỉnh sửa hệ thống chuyển mạch thẻ và Core Banking theo Tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối Banknetvn

Chỉnh sửa ứng dụng trên các thiết bị đầu cuối chấp nhận thẻ

Lưu ý: Ngân hàng cần lên kế hoạch phối hợp với các đối tác cung cấp hệ thống của mình để thực hiện việc chỉnh sửa theo yêu cầu

3 chu n b v nghi p v
3. Chuẩn bị về nghiệp vụ

Xây dựng Quy trình nghiệp vụ nội bộ ngân hàng để xử lý các giao dịch thẻ qua hệ thống chuyển mạch Banknetvn

Trình phê duyệt Quy trình nghiệp vụ

Phát triển hệ thống Báo cáo/ Đối chiếu/ Quyết toán cho các giao dịch qua Banknetvn

4 tri n khai k t n i
4. Triển khai kết nối

Kiểm thử hệ thống:

Cài đặt tham số truyền thông/trao đổi khóa

Kiểm thử trên thiết bị giả lập

Chỉnh sửa hệ thống

Kiểm thử hệ thống báo cáo/đối chiếu/quyết toán

Kiểm thử tích hợp

Hoàn tất kiểm thử và xác nhận kết quả kiểm thử

4 tri n khai k t n i 2
4. Triển khai kết nối (2)‏

Triển khai thí điểm (nhiều vòng):

Chuyển tiền vào TK mở tại NH Quyết toán

Chuẩn bị môi trường thí điểm

Chuẩn bị kịch bản thí điểm

Thực hiện các giao dịch thí điểm

Chỉnh sửa ứng dụng

Hoàn tất thí điểm và xác nhận kết quả thí điểm

4 tri n khai k t n i 3
4. Triển khai kết nối (3)‏

Triển khai mở rộng:

Lập kế hoạch triển khai mở rộng

Triển khai mở rộng gđ 1 (tại HN và Tp. HCM)‏

Triển khai mở rộng gđ 2 (toàn bộ hệ thống)‏

Khai trương kêt nối với Banknetvn

5 ph i h p marketing v qu ng b d ch v
5. Phối hợp marketing và quảng bá dịch vụ

Bannknetvn và ngân hàng phối hợp marketing dịch vụ:

Đến chủ thẻ

Đến đông đảo người dân

Sử dụng các kênh thông tin đa dạng để quảng bá dịch vụ