Sakarya defterdarli i
Download
1 / 177

SAKARYA DEFTERDARLI?I - PowerPoint PPT Presentation


  • 464 Views
  • Uploaded on

SAKARYA DEFTERDARLIĞI. BRİFİNG ( Sayın Valimiz Mustafa BÜYÜK İçin ) 02.07.2010. Sayın Valim,. Öncelikle defterdarlığımızı ziyaretiniz münasebetiyle zatıâlinize tekraren hoş geldiniz diyor şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SAKARYA DEFTERDARLI?I' - karan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sakarya defterdarli i
SAKARYA DEFTERDARLIĞI

BRİFİNG

( Sayın Valimiz Mustafa BÜYÜK İçin )

02.07.2010


Say n valim

Sayın Valim,

Öncelikle defterdarlığımızı ziyaretiniz münasebetiyle zatıâlinize tekraren hoş geldiniz diyor şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle izninizle zatıâlinizi defterdarlığımız çalışmaları hakkında yaklaşık 1 saat sürecek bir sunumla bilgilendirmek istiyorum.


Say n valim1
Sayın Valim,

Malumunuz olduğu üzere; Sakarya Defterdarlığı, Maliye Bakanlığı’nın taşra kuruluşu olup, Bakanlığımızın görevleri 178 Sayılı KHK ile düzenlenmiştir.


Sakarya defterdarligi

Kararnameye göre bu görevlerden bazıları şunlardır:

a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikayı uygulamak,

b) Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,

c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile devlet bütçesinin hazırlanması, uygulaması, takibi ve yönlendirilmesini yapmak,

d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,

e) Gelir politikasını geliştirmek,

f) Devlete ait malları yönetmek, kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek.


Sakarya defterdarligi

Görüldüğü üzere gelir politikasını uygulamak görevi yukarıda sayılan görevlerin arasında bulunmamaktadır. Bu görev 2005 yılından önce 178 Sayılı KHK gereğince taşrada Defterdarlıklarda iken, 16.05.2005 tarihinden itibaren 5345 Sayılı Kanun ile Gelir İdaresi Başkanlığı oluşturulduğundan 29 ilde Vergi Dairesi Başkanlıklarına verilmiştir. İlimiz de bu 29 il arasında bulunmaktadır.


Sakarya defterdarligi

Maliye Bakanlığının Misyonu; ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemektir.

Vizyonu ise; hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Maliye Bakanlığıdır.


Sakarya defterdarligi

Sakarya Defterdarlığı, hizmetlerini Bakanlığımızca belirlenen misyon ve vizyon çerçevesinde sunmaya çalışmaktadır.


Ta ra te kilat defterdarl k
Taşra Teşkilatı : Defterdarlık belirlenen misyon ve vizyon çerçevesinde sunmaya çalışmaktadır.

Defterdarlığımız;

Defterdarın başkanlığında, Defterdar Yardımcılarının yanı sıra merkezde;

1 Muhasebe Müdürlüğü, 1 Milli Emlak Müdürlüğü, 1 Muhakemat Müdürlüğü, 1 Personel Müdürlüğü, 3 Saymanlık Müdürlüğü, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenliği, ilçelerde ise;

16 Malmüdürlüğü şeklinde örgütlenmiştir. 


1 kadro ve personel durumu
1- Kadro ve Personel Durumu belirlenen misyon ve vizyon çerçevesinde sunmaya çalışmaktadır.

Defterdarlığımız merkez ve ilçe birimlerinde; 236 adedi dolu 124 adedi boş olmak üzere 360 adet tahsisli kadro bulunmaktadır. Kadrolarımızın doluluk oranı %65 olup Bakanlığımız doluluk oranının (%53) üzerindedir.


Sakarya defterdarligi

Birimlerimizden Muhakemat Müdürlüğü Hazine Avukatı, Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Muhasebe Şefi, Geyve, Kaynarca, Sapanca, Ferizli ve Karapürçek Malmüdürlükleri Müdür Yardımcısı tarafından vekaleten, diğer birimlerimiz Müdürler tarafından asaleten yürütülmektedir.


2 hizmet binalar
2- Hizmet Binaları Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Muhasebe Şefi, Geyve, Kaynarca, Sapanca, Ferizli ve Karapürçek Malmüdürlükleri Müdür Yardımcısı tarafından vekaleten, diğer birimlerimiz Müdürler tarafından asaleten yürütülmektedir.

Merkezde Durum :

Üniversite Kampüsü içerisinde hizmet veren Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı ve Devlet Hastanesi içerisinde hizmet veren Sağlık Kurumları 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı haricinde Defterdarlığımızın diğer birimleri Resmi Daireler Kampüsü’nün F Bloğunda hizmet vermektedirler.


L elerde durum
İlçelerde Durum : Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Muhasebe Şefi, Geyve, Kaynarca, Sapanca, Ferizli ve Karapürçek Malmüdürlükleri Müdür Yardımcısı tarafından vekaleten, diğer birimlerimiz Müdürler tarafından asaleten yürütülmektedir.

- Taraklı ve Söğütlü Malmüdürlükleri İlçe Özel İdaresine ait binalarda kirada,

-Adapazarı Malmüdürlüğü; Adapazarı Kaymakamlığı tarafından SGK’dan kiralanan binanın 3. katında Nüfus Müdürlüğü ile birlikte hizmet vermekte olup, yerleşim olarak elverişsiz ve yetersiz durumdadır.

- Diğer ilçe malmüdürlükleri Hükümet Konaklarında hizmet vermektedirler.

Malmüdürlüklerimizin büyük bir kısmında yerleşim problemi yoktur. Problemi olan ilçelerde Hükümet Binaları yapımı tamamlandığında bu problem ortadan kalkacaktır.


3 lojman durumu
3- Lojman Durumu Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü Muhasebe Şefi, Geyve, Kaynarca, Sapanca, Ferizli ve Karapürçek Malmüdürlükleri Müdür Yardımcısı tarafından vekaleten, diğer birimlerimiz Müdürler tarafından asaleten yürütülmektedir.

İlimiz merkezinde Defterdarlığımıza ait 14 adet, İlçelerde ise Akyazı’da 2 adet, Geyve, Kaynarca, Sapanca ve Hendek’te ise 1’er adet olmak üzere toplam lojman sayımız 20’dir.


Sakarya defterdarligi

17.08.1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi öncesinde ilimizde Defterdarlığımıza tahsisli 96 adet lojman bulunmakta iken deprem sonrası lojman sayımız 28 adede düşmüş olup bunlardan 14 adedi Defterdarlığımıza tahsislidir.


Sakarya defterdarligi

Bakanlık atamalı 58 adet dolu, 7 adet boş kadro ile birlikte valilik atamalı personel de dikkate alındığında en az 60 adet lojmana ihtiyaç bulunmaktadır.


4 ara durumu
4- Araç Durumu birlikte valilik atamalı personel de dikkate alındığında en az 60 adet lojmana ihtiyaç bulunmaktadır.

Defterdarlığımız birimlerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 10 aracımız bulunmaktadır. Bu araçlarımızdan 7 adedi merkez birimlerimize, 3 adedi ise Pamukova, Karasu ve Geyve Malmüdürlüklerimize tahsislidir. Araçlarımızın bir kısmı eski model olup, bakım onarım masrafları oldukça yüksek meblağlara ulaşmaktadır.


Sakarya defterdarligi

Öte yandan ilçe birimlerimizin çoğunda araç bulunmamakta, araç ihtiyaçları geçici görevlendirmeler suretiyle merkezden karşılanmaktadır. Bu nedenle eski model araçlarımızın tasfiye edilmesi ve iş potansiyeli yüksek olan ilçelerimize araç verilmesi gerekmektedir.


5 bilgi ve teknolojik kaynaklar
5- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar bulunmamakta, araç ihtiyaçları geçici görevlendirmeler suretiyle merkezden karşılanmaktadır. Bu nedenle eski model araçlarımızın tasfiye edilmesi ve iş potansiyeli yüksek olan ilçelerimize araç verilmesi gerekmektedir.

Tüm birimlerimiz hizmetlerini bilgisayar ortamında vermektedir.

Muhasebe birimlerimizden olan Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlüklerimizin muhasebe servisleri tüm işlemlerini say2000i otomasyon projesi kapsamında yürütmektedir.


Sakarya defterdarligi

Milli Emlak Müdürlüğümüz ve Malmüdürlüklerimizin milli emlak servisleri MEOP (Milli Emlak Otomasyon Projesi), Personel Müdürlüğümüz PEROP (Personel Otomasyon Projesi) kapsamında olup, işlemlerini say2000i ağı üzerinden yürütmektedir.


Sakarya defterdarligi

Muhakemat Müdürlüğümüzün otomasyona geçme çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca Personel Müdürlüğümüz Defterdarlığımızın internet hizmetlerini yürütmekte olup, web sayfalarını tasarlayarak sürekli güncellemektedir.


Sakarya defterdarligi

I – FAALİYETLERİMİZ VE DÖNEM SONUÇLARI çalışmaları devam etmektedir.


1 b t e ger ekle meler
1-BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ çalışmaları devam etmektedir.

Sayın Valim,

İlimizin bütçe gerçekleşmelerine ait bilgilerden önce, ülkemizin 2009 yılı bütçe gerçekleşmelerine ait bazı bilgileri sunmak istiyorum.


Sakarya defterdarligi

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ ( FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA )

( Bin TL )


Sakarya defterdarligi

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ ( EKONOMİK SINIFLANDIRMA )

( Bin TL )


Sakarya defterdarligi

( GERÇEKLEŞMELERİ ( EKONOMİK SINIFLANDIRMA )Bin TL )

FAİZ GİDERLERİ

( Bin TL )

GENEL BÜTÇE GELİRLERİ

( Bin TL )

BÜTÇE DENGESİ


Sakarya defterdarligi

GENEL BÜTÇE GELİRLERİNİN SAYMANLIK TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

( Bin TL )

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİR ve GİDERLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI ( KÜMÜLATİF)

( Bin TL )


Muhasebe lemler
MUHASEBE DAĞILIMI İŞLEMLERİ

İlimizde muhasebe işlemleri;

1 muhasebe müdürlüğü,

3 döner sermaye saymanlık müdürlüğü ve

16 ilçe malmüdürlüğü tarafından yürütülmektedir.


B t e giderleri
Bütçe Giderleri DAĞILIMI

Bütçe giderlerimiz 2009 yılında %13’lük artışla 828 mly tl olarak gerçekleşmiştir. Bu oran genel bütçedeki gider artış oranı olan %15’in altında kaldığından ilimizde bütçe disiplinine uyulduğu görülmüştür.


Sakarya defterdarligi

Harcamalarımızın 788 mly tl’si DAĞILIMIcari, 21 mly tl’si yatırım, 18 mly tl’si ise transfer harcaması olarak gerçekleşmiştir.


Sakarya defterdarligi

Bazı harcamalarımızın 2009 yılı gerçekleşme rakamları ile bir önceki yıla göre artış oranları aşağıdaki gibidir.

BÜTÇE GİDERLERİ


Sakarya defterdarligi

CARİ HARCAMALAR rakamları ile bir önceki yıla göre artış oranları aşağıdaki gibidir.

Sağlık harcamalarının (Kamu Personeli Tedavi ve Sağlık Malz. Giderleri, Kamu Personeli İlaç Giderleri ve Yeşilkart Giderleri) toplamında %57 oranında bir artış olmuştur. Bunun nedeni 2008 yılında bir kısım sağlık gideri Bakanlığımızca sağlık kurum ve kuruluşlarına ödenmeyerek terkin edilmiş, bir kısmı ise 2009 yılına devretmiştir. 2009 yılı içinde ödeneğine bakılmaksızın tüm sağlık giderleri ödenmiş olduğundan artış oranı yüksek görünmektedir.


Sakarya defterdarligi

YATIRIM HARCAMALARI rakamları ile bir önceki yıla göre artış oranları aşağıdaki gibidir.


Sakarya defterdarligi

TRANSFER HARCAMALARI rakamları ile bir önceki yıla göre artış oranları aşağıdaki gibidir.


Sakarya defterdarligi

İlimiz genelinde rakamları ile bir önceki yıla göre artış oranları aşağıdaki gibidir.2008 yılında 19.734 personele maaş ödemesi yapılmış, bu rakam 2009 yılında 19.832, Mayıs 2010 sonu itibariyle ise 19.977 olmuştur.


2010 y l n n may s ay sonu itibariyle
2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; rakamları ile bir önceki yıla göre artış oranları aşağıdaki gibidir.

Toplam harcamalarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre % 13’lük bir artışla 336 mly tl olarak gerçekleşmiştir.

Harcamalarımızın 326 mly tl’si cari,

2.5 mly tl’si yatırım, 7.5 mly tl’si transfer harcaması olarak gerçekleşmiştir.


Sakarya defterdarligi

Kamu personeli tedavi ve ilaç giderleri 15.01.2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca ödendiğinden %60 oranında azalmıştır. ( Mayıs 2009’da 5.3 mly tl iken Mayıs 2010’da 2.3 mly tl olmuştur. )


B t e gelirleri
Bütçe Gelirleri tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca ödendiğinden

Birimlerimizce 2009 yılında 142 mly tl bütçe geliri tarh-tahakkuk ve tahsil edilmiş olup, bu miktar il geneli bütçe gelirlerinin %32’si oranındadır.


Sakarya defterdarligi

GELİRLERİN GİDERLERİ KARŞILAMA VE İL TOPLAM GELİRİ İÇİNDEKİ ORANI (ARALIK 2008- ARALIK 2009)

* 2008 yılı Aralık ayı itibariyle Sakarya İli Bütçe Geliri Toplamı (Tahsilat) : 523.518.000

** 2009 yılı Aralık ayı itibariyle Sakarya İli Bütçe Geliri Toplamı (Tahsilat) : 445.323.000

- Birimlerimizce 142.365.556 TL bütçe geliri tarh-tahakkuk ve tahsil edilmiş olup, bu miktar il geneli bütçe gelirlerinin %32’si oranındadır. Saymanlıklarca tahsil edilen gelirlerin bütçe gelirleri içindeki payı ülke genelinde %38,2 olarak gerçekleşmiştir.

- İlimiz bütçe gelirleri 2008 yılında bütçe giderlerinin %71’ini karşılarken 2009 yılında bu oran %53’e gerilemiştir. İlimiz bütçe gelirleri azalış göstermesine rağmen birimlerimizce tahsil edilen bütçe gelirleri %15 oranında artış göstermiştir.


2010 y l n n may s ay sonu itibariyle1
2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; İÇİNDEKİ ORANI (ARALIK 2008- ARALIK 2009)

Birimlerimizce 60 mly tl bütçe geliri tarh-tahakkuk ve tahsil edilmiş olup, bu miktar il geneli bütçe gelirlerinin %24’ü oranındadır.

İlimiz bütçe gelirleri Mayıs 2009 itibariyle bütçe giderlerinin %52’sini karşılarken Mayıs 2010 itibariyle bu oran %74’e yükselmiş olup, bu gelirlerin %18’i birimlerimizce tahsil edilmiştir.


D ner sermaye lemleri
Döner Sermaye İşlemleri İÇİNDEKİ ORANI (ARALIK 2008- ARALIK 2009)

Döner Sermaye Saymanlıklarımızca 2009 yılında elde edilen gelir tutarı bir önceki yıla göre %25’lik bir artışla 164 mly tl olarak gerçekleşmiş,


Sakarya defterdarligi

bu tutardan ; İÇİNDEKİ ORANI (ARALIK 2008- ARALIK 2009)

77 mly tl mal ve hizmet alımları,

41 mly tl personele döner sermaye payı olarak dağıtılmış,

2 mly tl ise Hazineye aktarılmıştır.

Hazineye aktarılan pay bir önceki yıla göre %19 oranında artmıştır.


2010 y l n n may s ay sonu itibariyle2
2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; İÇİNDEKİ ORANI (ARALIK 2008- ARALIK 2009)

Döner Sermaye Saymanlıklarımızca elde edilen gelir tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 3 lük azalışla 62.6 mly tl olarak gerçekleşmiş,


Sakarya defterdarligi

bu tutardan; İÇİNDEKİ ORANI (ARALIK 2008- ARALIK 2009)

37.5 mly tl mal ve hizmet alımları,

17.4 mly tl personele döner sermaye payı olarak dağıtılmış,

3 mly tl ise Hazineye aktarılmıştır.

Hazineye aktarılan pay oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 artmıştır.


2 haz ne mallari y net m
2- HAZİNE MALLARI YÖNETİMİ İÇİNDEKİ ORANI (ARALIK 2008- ARALIK 2009)

Tescil İşlemleri

MEOP kayıtlarına göre 2009 sonu itibariyle; İl genelinde,

25.486 adet tescilli (1.20 mly dönüm ),

432 adet D.H.T.A. ( 10 bin dönüm ),

1.089 adet ilişikli (26 bin dönüm ) olmak üzere.


Sakarya defterdarligi

Toplam: İÇİNDEKİ ORANI (ARALIK 2008- ARALIK 2009)

27.007 adet (1.25 mly dönüm) taşınmazın idaresi Defterdarlığımız Milli Emlak birimlerince yürütülmektedir.

Taşınmazların Sakarya İlinin yüzölçümüne oranı yaklaşık %26 seviyesindedir


Sakarya defterdarligi

Taşınmaz mallarımızın, İÇİNDEKİ ORANI (ARALIK 2008- ARALIK 2009)

5.342 adedi orman, ( yüzölçüm oranı %85 )

6.128 adedi arazi,

1.849 adedi arsa,

3.153 adedi bağ-bahçe,

8.115 adedi tarla,

665 adedi ise bina vasfındadır.2010 y l n n may s ay sonu itibariyle3
2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; PAYI

27.129 adet tescilli ( 1.39 mly dönüm),

392 adet D.H.T.A. ( 9 bin dönüm ),

1.178 adet ilişikli ( 28 bin dönüm )

olmak üzere


Sakarya defterdarligi

Toplam : PAYI

28.699 adet ( 1.41 mly dönüm ) taşınmazın idaresi Defterdarlığımız Milli Emlak birimlerince yürütülmektedir.

Taşınmazların Sakarya İlinin yüzölçümüne oranı yaklaşık %29 seviyesindedir.


Sakarya defterdarligi

Taşınmaz mallarımızın, PAYI

5.697 adedi orman,

6.834 adedi arazi,

1.736 adedi arsa,

3.219 adedi bağ-bahçe,

8.668 adedi tarla,

662 adedi ise bina vasfındadır


2009 y l i erisinde yap lan tescil al malar neticesinde
2009 yılı içerisinde yapılan tescil çalışmaları neticesinde;

Taşınmaz mallarımız sayı olarak 3.784 adet ( artış oranı %16), yüzölçüm olarak ise 344 bin dönüm ( artış oranı %38) artmıştır.

( Tescilli taşınmaz mal sayımız 3.622 adet ( artış oranı %17), DHTA taşınmaz mal sayımız 36 adet ( artış oranı %9 ), İlişikli taşınmaz mal sayımız 126 adet ( artış oranı % 14 ) artmıştır. )


2010 y l n n may s ay sonu itibariyle4
2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; neticesinde;

Taşınmaz mallarımız sayı olarak 1.692 adet artmıştır.

( Tescilli taşınmaz mal sayımız 1.643 adet artmış, DHTA taşınmaz mal sayımız 40 adet azalmış , İlişikli taşınmaz mal sayımız 89 adet artmıştır. )


Tahsis lemleri
Tahsis İşlemleri neticesinde;

2009 yılında Taşınmaz mallarımızdan 1.345 adedi kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiştir.


2010 y l n n may s ay sonu itibariyle5
2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; neticesinde;

Taşınmaz mallarımızdan 570 adedi kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş, Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmaz mal sayısı 5.269 adede yükselmiştir.


Sat lemleri
Satış İşlemleri neticesinde;

Taşınır mal satış işlemleri

Taşınır mal satışlarımız bir önceki yıla göre %85’lik bir artışla 63.5 bin tl,

Taşınmaz mal satış işlemleri

Taşınmaz mal satışlarımız bir önceki yıla göre %04’ lük artışla 1 mly tl olarak gerçekleşmiştir.


2010 y l n n may s ay sonu itibariyle6
2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; neticesinde;

Taşınır mal satış işlemleri

Taşınır mal satışlarımız 85 bin tl,

Taşınmaz malsatış işlemleri

Taşınmaz mal satışlarımız 114 bin tl, olarak gerçekleşmiştir.


Kira lemleri
Kira İşlemleri neticesinde;

2008 yılında 61 olan kiralama adedimiz %110 artarak 128 adet olmuştur. Kira gelirlerimiz ise %31’lik artışla 3.4 mly tl olarak gerçekleşmiştir.

( İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 1.768 adet lojmandan 1.8 mly tl kira geliri elde edilmiştir.)


2010 y l n n may s ay sonu itibariyle7
2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; neticesinde;

2009 yılında 128 olan kiralama adedimiz 201 adet olmuştur. Kira gelirlerimiz ise 838 bin tl olarak gerçekleşmiştir.


Sakarya li l eler dahil kurumlar n lojman say s
Sakarya İli (İlçeler Dahil) Kurumların Lojman Sayısı neticesinde;

İlimizde;

Cumhuriyet Başsavcılığına ait 130

Emniyet Müdürlüğüne ait 188

İl Jandarma Alay Komut. ait 130

İl Müftülüğüne ait 21

Tarım İl Müdürlüğüne ait 11

Meteoroloji Müdürlüğüne ait 1

Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 668

Sağlık Müdürlüğüne ait 257

Sosyal Hiz. İl Müdürlüğüne ait 8

Tugay Komutanlığına ait 272

Defterdarlığımız ait 20

Vergi Dairesi Başkanlığına ait 17

DSİ Müdürlüğüne ait 14

Özel İdaresine ait 31 adet olmak üzere

Toplam 1.768 adet lojman bulunmaktadır.


Ecrimisil lemleri
Ecrimisil İşlemleri neticesinde;

Ecrimisil gelirlerimizin tahakkuku bir önceki yıla göre %20’lik artışla 2.6 mly tl olmuş, bunun 1 mly tl’si tahsil edilmiştir.Sakarya defterdarligi

İradlı taşınmaz mal sayımız neticesinde;2.150 adet (%12), işgalde olduğu tespit edilen mal sayısı %21 arttırılarak 3.148 adet olmuştur.

Bu taşınmaz mallardan 2.977 adedine 3.784 adet ihbarname düzenlenmiş, 3.617 adedi tebliğ edilmiştir. Tebliğ edilen ancak tahsil edilemeyen ihbarnamelerden 1.945 adedi tahsil dairelerine intikal ettirilmiştir.


Sakarya defterdarligi

Bu ihbarnamelerle bir önceki yıla göre neticesinde;%20’lik artışla 2.6 mly tl ecrimisil tahakkuk ettirilmiş, 1 mly tl tahsil edilmiştir.

Tahsilat miktarı bir önceki yıla göre %37 artmış, tahsilat oranı ise %41 olmuştur.


2010 y l n n may s ay sonu itibariyle8
2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; neticesinde;

Ecrimisil gelirlerimiz 711 bin tl tahakkuk ettirilmiş, bunun 412 bin tl’si tahsil edilmiştir.


Kayy ml k
Kayyımlık neticesinde;

60 adet sahipsiz mala ilişkin 373 bin tl tutarındaki varlık kayyımlık bürosu marifetiyle yönetilmektedir.


Sakarya defterdarligi

6831 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin B bendi kapsamında orman vasfını yitirdiğinden dolayı Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazlar :

3402 sayılı Kadastro Kanununun ek 4 ncü maddesi gereğince başlatılan 2/B çalışmaları kapsamında ilimizde bu vasıfta 30 bin hektar alan bulunduğu; bunun 2 bin hektarlık kısmının (2815 adet parsel) güncelleme işlemlerinin tamamlandığı, geri kalan 28 bin hektarlık alanda güncelleme çalışmalarının Kadastro Müdürlüklerince ihale edildiği ve 16 bin hektarlık alanda çalışmaların sürdürüldüğü, 12 bin hektarlık alanın ise ihalesinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Çalışmaların sürdürüldüğü 16 bin hektarlık alandan yaklaşık 3400 hektarlık alanda 4545 parsel oluşturularak askıya çıkarılmıştır.


Sakarya defterdarligi

Güncelleme çalışmalarının tamamlandığı orman vasfını yitirdiğinden dolayı Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazlar :2 bin hektarlık alanda (2.815 parselde) bu taşınmazların kıymet takdirlerinin belirlenmesi amacıyla Defterdarlığımızca 6 adet ekip (Şef, uzman ve memurlar) oluşturulmuş ve bu çalışmalar sürdürülmektedir.


3 m ll emlak gel rler
3- MİLLİ EMLAK GELİRLERİ orman vasfını yitirdiğinden dolayı Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazlar :

Milli emlak birimlerimizce 2009 yılı içerisinde toplam 7.4 milyon tl gelir tahakkuk ettirilmiş tahsilatımız %26’lık artışla 5.7 milyon tl olmuştur.

Toplam gelirlerde tahsilat oranımız 2008 yılında %61 iken 2009 yılında %77 olarak gerçekleşmiştir.

Milli emlak gelirlerimizde Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 2009 yılı için belirlenen %20’lik hedef aşılmıştır.


2010 y l n n may s ay sonu itibariyle9
2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; orman vasfını yitirdiğinden dolayı Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazlar :

Milli emlak birimlerimizce toplam 1.7 milyon tl gelir tahakkuk ettirilmiş tahsilatımız 1.5 milyon tl olmuştur. Tahsilat oranı %85’tir.


4 mahall darelere kaynak aktarimi
4- MAHALLİ İDARELERE KAYNAK AKTARIMI orman vasfını yitirdiğinden dolayı Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazlar :

2009 yılında 36 adet taşınmaz satış ihalesine çıkarılmış, 11 inin satışı  yapılmıştır.

Taşınmaz satış gelirlerinden;

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne 61 bin tl,

Diğer belediyelere 311 bin tl,

Sakarya İl Özel İdaresi’ne 43 bin tl,

olmak üzere toplam 415 bin tl,

Kira gelirlerinden ise;

Sakarya Üniversitesi’ne 562 bin tl

pay aktarılmıştır. 


2010 y l n n may s ay sonu itibariyle10
2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; orman vasfını yitirdiğinden dolayı Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazlar :

20 adet taşınmaz satış ihalesine çıkarılmış, 3 adedinin satışı yapılmıştır.

Taşınmaz satış gelirlerinden;

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne 8 bin tl,

Diğer belediyelere 39 bin tl,

Sakarya İl Özel İdaresi’ne Bin tl,

olmak üzere toplam 48 bin tl,

Kira gelirlerinden ise;

Sakarya Üniversitesi’ne 237 bin tl

pay aktarılmıştır. 


5 haz ne davalari
5- HAZİNE DAVALARI orman vasfını yitirdiğinden dolayı Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazlar :

2009 yılında dava sayımız 7.513 adede ulaşmıştır.

130’u lehimize, 30’u aleyhimize olmak üzere toplam 160 dava sonuçlanmıştır.

7.513 adet hazine davasının takip edilmesi sonucunda hazineye 737 bin tl kaynak aktarılmıştır.


2010 y l n n may s ay sonu itibariyle11
2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; orman vasfını yitirdiğinden dolayı Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazlar :

2010 yılı Mayıs ayı itibariyle dava sayımız 7.476 adede ulaşmıştır.

31’i lehimize, 22’si aleyhimize olmak üzere toplam 53 dava sonuçlanmıştır.

7.476 adet hazine davasının takip edilmesi sonucunda 2010 yılı Mayıs ayı itibariyle hazineye 32 bin tl kaynak aktarılmıştır.


6 nsan kaynaklari
6- İNSAN KAYNAKLARI orman vasfını yitirdiğinden dolayı Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazlar :

2009 yılı içerisinde;

Personelimiz gerek disiplin ve gerekse memur suçları bakımından herhangi bir sorguya muhatap olmamış ve haklarında cezai işlem uygulanmamıştır.

Görevlerine ilişkin olarak haklarında adli veya idari makamlara herhangi bir şikayette bulunulmamıştır.


Sakarya defterdarligi

Personelin bilgi ve becerisinin arttırılmasına dönük önemli bir eğitim süreci tamamlanmıştır.

70 adet atama, nakil, emeklilik işlemi tesis edilmiş ve 60 personele 22 gün süreyle hizmet içi eğitim verilmiştir.


2010 y l n n may s ay sonu itibariyle12
2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; önemli bir eğitim süreci tamamlanmıştır.

6 Bilgi edinme, 6 Bimer başvurusu cevaplandırılarak bilgi ve belgeye erişim sağlanmıştır.

3 personelin il içi, 4 personelin yükselme sınavı sonucu, 1 personelin de unvan değişikliği nedeniyle atamaları yapılmıştır.


Sakarya defterdarligi

1 bakanlık atamalı, 2 valilik atamalı personelin başka il defterdarlıklarına; 3 personelin başka il defterdarlıklarından, 2 personelin de başka kurumlardan defterdarlığımıza atanma işlemleri gerçekleştirilmiştir.


Sakarya defterdarligi

45 il defterdarlıklarına; 3 personelin başka il defterdarlıklarından, 2 personelin de başka kurumlardan defterdarlığımıza atanma işlemleri gerçekleştirilmiştir.personelimiz 3’er günlük süreyle iki dönem halinde Toplam Kalite Yönetimi Eğitimine tabi tutulmuş, 9 (aday ve başka kurumlardan naklen geçen) personelimize oryantasyon eğitimi düzenlenmiştir.


7 denet m lemler
7- DENETİM İŞLEMLERİ il defterdarlıklarına; 3 personelin başka il defterdarlıklarından, 2 personelin de başka kurumlardan defterdarlığımıza atanma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Muhasebe Denetmenlerimizce 2009 yılı içerisinde 29 adet rapor düzenlenmiş olup, herhangi bir kamu zararı tespit edilmemiştir.


Sakarya defterdarligi

Milli Emlak Denetmenlerimizin yapmış oldukları teftiş ve denetim faaliyetleri sonucu 17 adet rapor düzenlenmiş olup, 1200 adet taşınmazın denetim ve idare altına alınması sağlanmıştır.

Denetim çalışmaları yapılan birimlerimizde milli emlak gelirlerinin %86 oranında arttığı görülmüştür.


2010 y l n n may s ay sonu itibariyle13
2010 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle; denetim faaliyetleri sonucu 17 adet rapor düzenlenmiş olup, 1200 adet taşınmazın denetim ve idare altına alınması sağlanmıştır.

Muhasebe Denetmenlerimizce 5 adet araştırma raporu düzenlenmiş olup, herhangi bir kamu zararı tespit edilmemiştir.

Milli Emlak Denetmenlerimizin yapmış oldukları teftiş ve denetim faaliyetleri sonucu 2 adet araştırma raporu düzenlenmiştir.


Sakarya defterdarligi

II- HEDEFLERİMİZ denetim faaliyetleri sonucu 17 adet rapor düzenlenmiş olup, 1200 adet taşınmazın denetim ve idare altına alınması sağlanmıştır.


Sakarya defterdarligi

- denetim faaliyetleri sonucu 17 adet rapor düzenlenmiş olup, 1200 adet taşınmazın denetim ve idare altına alınması sağlanmıştır.Vatandaş memnuniyetini merkeze koyan hizmet etme anlayışımızın bundan böyle de sürdürülmesi,

1-


Sakarya defterdarligi

- denetim faaliyetleri sonucu 17 adet rapor düzenlenmiş olup, 1200 adet taşınmazın denetim ve idare altına alınması sağlanmıştır.Mali mevzuat ve personel mevzuatının bağlı birimlerimizi ilgilendiren hükümlerine, öncelikle yöneticilerimizin uyması, personeline uygulaması ve uygulamanın takibi bakımından azami gayretin gösterilmesi,

2-


Sakarya defterdarligi

bütçeye gider kaydedilecek ve bütçe geliri olarak tahsil edilecek tutarların tahsil ve tediye işlemlerinin adalet ve tarafsızlık içinde yerine getirilmesi ve bu süreçte kamu zararına sebebiyet verilmemesi,


Sakarya defterdarligi

harcamalarımızı bütçe kanunlarındaki artış seviyesinin altında tutmak için azami gayretin gösterilmesi ile tasarruf tedbirlerinde ve harcamalarda bütçe uygulama talimatlarına bağlı kalınması,


Sakarya defterdarligi

- seviyesinin altında tutmak için azami gayretin gösterilmesi ile tasarruf tedbirlerinde ve harcamalarda bütçe uygulama talimatlarına bağlı kalınması, Devlete ait olup, idaresi milli emlak birimlerimizce yerine getirilen bütün taşınır ve taşınmaz malların tespiti, korunması, varsa işgal ve tecavüzlerin giderilmesi ve en iyi şekilde ekonomiye kazandırılması, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde Hazineye ait tescilsiz taşınmazın kalmaması,

3-


Sakarya defterdarligi

il ve ilçe merkezlerimiz başta olmak üzere her yıl tespit edilen taşınmaz sayısının ve satış gelirlerinin %20 oranında artırılması, Belediye sınırlarının dışında ancak mücavir alanlarda kalan taşınmaz mallarımızın Belediyelerle istişarelerde bulunmak suretiyle imar planlarına dahil edilerek atıl durumdan kurtarılması,


Sakarya defterdarligi

- tespit edilen taşınmaz sayısının ve satış gelirlerinin %20 oranında artırılması, Belediye sınırlarının dışında ancak mücavir alanlarda kalan taşınmaz mallarımızın Belediyelerle istişarelerde bulunmak suretiyle imar planlarına dahil edilerek atıl durumdan kurtarılması,Sahip olduğumuz bütün maddi ve gayri maddi kaynakları en ekonomik bir şekilde ve tam kapasite ile kullanmak üzere, lüzumlu bütün tedbirlerin düşünülmesi ve hayata geçirilmesi,

4-


Sakarya defterdarligi

- tespit edilen taşınmaz sayısının ve satış gelirlerinin %20 oranında artırılması, Belediye sınırlarının dışında ancak mücavir alanlarda kalan taşınmaz mallarımızın Belediyelerle istişarelerde bulunmak suretiyle imar planlarına dahil edilerek atıl durumdan kurtarılması,İş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi için çareler aranması ve bu çerçevede en önemli değerlerimizden biri olan insan kaynaklarımızın bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılmasına önem verilmesi, gerek hizmet içi ve gerekse iş başı eğitiminin ihmal edilmemesi,

5-


Sakarya defterdarligi

- tespit edilen taşınmaz sayısının ve satış gelirlerinin %20 oranında artırılması, Belediye sınırlarının dışında ancak mücavir alanlarda kalan taşınmaz mallarımızın Belediyelerle istişarelerde bulunmak suretiyle imar planlarına dahil edilerek atıl durumdan kurtarılması,Devlet davalarının hazine yararına uygun olarak takip edilmesi ile zamanında, etkin ve verimli bir şekilde sonuçlandırılmasında asli etken olan bilgi ve belge teminine azami gayretin gösterilmesi,

6-


Sakarya defterdarligi

dava sayısının azaltılması ve kazanma oranının yükseltilmesi konularında bağlı birimlerimizin üzerine düşeni yapması ve diğer devlet dairelerinin de konuya duyarlılık kazanmalarının sağlanması,


Sakarya defterdarligi

- yükseltilmesi konularında bağlı birimlerimizin üzerine düşeni yapması ve diğer devlet dairelerinin de konuya duyarlılık kazanmalarının sağlanması,Denetim birimlerimizde görevli bütün denetmenlerimizin kendilerini sürekli yenileyerek bilgi birikimlerini uygulamaya yön verecek şekilde kullanmaları,

7-


Sakarya defterdarligi

merkez ve turne programlarını bu içerikte yapmaları ve yukarıda belirtilen prensipler ile 2010 yılı hedeflerine ulaşılması için denetim ve aynı zamanda eğitime yönelik misyonlarını kurumumuzun başarısı için azami derecede yerine getirmeleri,

şeklinde belirlenmiştir.


Sakarya defterdarligi

Genel hedeflerimiz bunlar olmakla birlikte; aşağıdaki hususlar ‘ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ’ dendir.


1 etk nl k ve ver ml l k projeler
1-ETKİNLİK VE VERİMLİLİK PROJELERİ hususlar

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünden alınan 08.01.2010 tarih ve 463 sayılı yazı ile Bakanlığımızın Stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak;


Sakarya defterdarligi

  • Kamu gelirlerinin arttırılması, hususlar

  • Kamu harcamalarının azaltılması ve tasarruf sağlanması,

  • Kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması,

  • Kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinlik ve verimliliğin arttırılması,


Sakarya defterdarligi

konularında ilimizde uygulanabilecek, somut ve etkileri ölçülebilir 5 adet projenin hazırlanarak Mart 2010 sonuna kadar Bakanlığımıza gönderilmesi istenilmiştir.


Sakarya defterdarligi

Bu itibarla; kayıtlarımızda mevcut verilerden hareketle, görev sahamız içerisindeki konularla direkt ve dolaylı olarak ilgisi bulunan bütün kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla da istişareler yapmak ve tüm personelimizin fikri sermayesinden en üst düzeyde faydalanmak suretiyle söz konusu konulara yönelik birimlerimizce hazırlanan 35 proje içerisinden 5 proje seçilerek Bakanlığımıza sunulmuştur. Bu projeler aşağıda belirtilmiştir.


Sakarya defterdarligi

1- görev sahamız içerisindeki konularla direkt ve dolaylı olarak ilgisi bulunan bütün kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla da istişareler yapmak ve tüm personelimizin fikri sermayesinden en üst düzeyde faydalanmak suretiyle söz konusu konulara yönelik birimlerimizce hazırlanan 35 proje içerisinden 5 proje seçilerek Bakanlığımıza sunulmuştur. Bu projeler aşağıda belirtilmiştir. Ekonomik Değeri Yüksek Ticari Nitelikli Hazine Taşınmazlarının Ekonomiye Kazandırılması Projesi

2- Resmi Daireler Kampüsü Yeşil Alanları Sulama Projesi

3- Milli Emlak Gelirlerinin Arttırılması Projesi

4- İcra Tahsilâtlarının Arttırılması Projesi

5- Çağdaş Değerleme Teknikleri Projesi


Sakarya defterdarligi

Bunlara ilaveten yine Milli Emlak Genel Müdürlüğümüze, kiralama işlemleri, elektronik ortamda satış yapılabilmesi ve ormanların tahsisi ile ilgili 3 ayrı proje sunulmuş bu projelerimiz ve diğer 5 projemiz Bakanlığımızca değerlendirmeye alınmıştır.


2 kamu ta inmazlarinin yatirimlara tahs s
2-KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ kiralama işlemleri, elektronik ortamda satış yapılabilmesi ve ormanların tahsisi ile ilgili 3 ayrı proje sunulmuş bu projelerimiz ve diğer 5 projemiz Bakanlığımızca değerlendirmeye alınmıştır.

Sürdürülebilir büyümeyi yakalamak için önemli olan; yatırımlara hukuki ve kurumsal altyapı bakımından elverişli bir ortamın sunulması gerekir.


Sakarya defterdarligi

Ülkemizdeki yatırımların yaklaşık yüzde sekseninin özel yatırımlardan oluştuğu, yatırımlar için gerekli kaynakların büyük bir kısmının arsa tahsisine ayrıldığı, bu nedenle alt ve üst yapı tesislerinin kaynak yetersizliğinden dolayı kısa süre içinde tamamlanamaması sonucunu doğurduğu bilinmektedir.


Sakarya defterdarligi

Yatırımcıların arsa temini için ayırdığı kaynakları, tesislerin tamamlanmasında veya kapasitelerinin arttırılmasında kullanmalarına olanak sağlamak üzere;


Sakarya defterdarligi

14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı kaynakları, tesislerin tamamlanmasında veya kapasitelerinin arttırılmasında kullanmalarına olanak sağlamak üzere;Bakanlar Kurulu Kararı ve 4706 sayılı Kanuna dayanılarak Bakanlığımızca hazırlanarak 03/09/2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar çerçevesinde taşınmazların, istihdam yaratıcı teşvik belgeli yatırımlar için gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilebilecek şekilde gerekli dokümanlarıyla birlikte hazır hale getirilmesi ile şeffaf, öngörülebilir, açık ve kurala dayalı uygulamalara geçilmesi belirtilmiştir


Sakarya defterdarligi

( I ve II inci bölgede bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde üçü oranında irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli alınması öngörüldüğünden ilimizin de I. bölge kapsamında yer alan illerden olması nedeniyle yatırıma konu taşınmaz tahsisinden yararlanabilmek için yatırım miktarının en az 1 milyon tl olması gerekmektedir.)


Sakarya defterdarligi

Gerek ilgili mevzuat ve gerekse Bakanlığımız talimatları çerçevesinde yatırımcılara taşınmaz mal tahsisine yönelik çalışmalar neticesinde;


Sakarya defterdarligi

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Sakarya 1, 2 ve 3. Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerinden, ilimiz sınırları dahilinde desteklenecek sektörler dikkate alınmak suretiyle,


Sakarya defterdarligi

hangi tür yatırımlar için nerelerde, asgari ne kadar büyüklükte taşınmaz tahsisinin uygun olacağına ilişkin görüşlerinin bildirilmesi istenilmiş, ilgili kuruluşlardan alınan yazılarda, desteklenecek sektörler ve gerekli yatırım alan bilgileri bildirilmiştir.


Sakarya defterdarligi

Bu kapsamda yapılan çalışmada mülkiyetleri Hazineye ait;

1 - Serdivan İlçesi, Aşağıdere Mahallesinde bulunan yaklaşık 13 dönüm arazi vasıflı taşınmaz plansız alanda kalmakla birlikte, konumu, ulaşım imkanları, çevre v.s. diğer tüm özellikler birlikte değerlendirildiğinde; otel (3 yıldız ve üzeri) veya hastane yatırımı, huzur evi (en az 100 kişilik huzur evi) kapsamında değerlendirilebileceği,


Sakarya defterdarligi

2 - ait; Sapanca İlçesi, Yanık Köyünde bulunan yaklaşık 43 dönüm ham toprak vasıflı taşınmaz plansız alanda kalmakla birlikte, konumu, yüzölçümünün büyüklüğü, çevre, ulaşım v.s. diğer tüm özellikler birlikte değerlendirildiğinde; otel(3 yıldız ve üzeri), eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) veya hastane yatırımı, huzur evi (en az 100 kişilik huzur evi) kapsamında değerlendirilebileceği,


Sakarya defterdarligi

3 - ait; Geyve İlçesi, Safibey Köyü hudutları dahilinde bulunan 81 dönüm taşınmaz malın 64 dönümünün bu kapsamda değerlendirilebileceği,


Sakarya defterdarligi

kanaati oluştuğundan bu taşınmazların vasıf değişiklikleri dahil yatırıma uygun hale getirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.


3 ekonom ye kazandirilacak ta inmazlar
3-EKONOMİYE KAZANDIRILACAK TAŞINMAZLAR değişiklikleri dahil yatırıma uygun hale getirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.

İlimizde en değerli ilk 10 - ilk 100 taşınmazın hukuki durumu, fiili durumu, mekânsal konumu ve değerlerinin belirlenerek; satış, kira, irtifak hakkı/kullanma izni, kat veya arsa karşılığı inşaat yöntemleriyle ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,


Sakarya defterdarligi

Bu konuda 2009 yılı içerisinde Bakanlığımıza 11 adet taşınmaz mal bildirilmiş, buna yönelik tespit ve değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.


Kurum ve kurulu lardan beklent ler
KURUM VE KURULUŞLARDAN BEKLENTİLER taşınmaz mal bildirilmiş, buna yönelik tespit ve değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Yukarıdaki hedeflerimizin gerçekleştirilmesine esas olmak üzere; Hazineye ait taşınmazların etkin ve verimli olarak kullanılması bakımından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının desteğine, hassasiyetine de ihtiyaç duyulmaktadır.


Sakarya defterdarligi

Bunlardan en önemlisi belediyelerin sağlayacağı katkıdır. Bu nedenle aşağıda belirtilen hususlarda belediyelerden beklentilerimiz dile getirilmiş ve bu konularda özen göstermeleri istenilmiştir. Bu hususlar;


Sakarya defterdarligi

- katkıdır. Bu nedenle aşağıda belirtilen hususlarda belediyelerden beklentilerimiz dile getirilmiş ve bu konularda özen göstermeleri istenilmiştir. Bu hususlar;Belediyelerimizce çoğu zaman alışkanlık, bazen de zorunluluk gereği olarak Hazine taşınmazları, planlama alanındaki özel mülkiyete ait diğer taşınmazlarla eşit muameleye tabi tutulmaksızın, genellikle kamu hizmet alanlarına ayrılmaktadır. Hazine taşınmazlarının satış gelirlerinden belediyelere pay verilmesi öngörüldüğünden, bu durum belediyelerimizi önemli bir kaynaktan mahrum bırakmaktadır.


Sakarya defterdarligi

Taşınmazların satışları belediyelerin gelirlerini de arttıracağından ekonomik değeri yüksek olan taşınmazların kamu hizmet alanlarına ayrılmaması önem kazanmaktadır.


Sakarya defterdarligi

- arttıracağından ekonomik değeri yüksek olan taşınmazların kamu hizmet alanlarına ayrılmaması önem kazanmaktadır.3194 sayılı İmar Kanununun “arazi ve arsa düzenlemesi” ile ilgili 18 inci maddesi uygulamalarında Defterdarlığımız ya da Malmüdürlüklerimizle işbirliğinin sağlanarak ve Hazine menfaatinin korunarak imar planlarının hazırlanması gerekmektedir.


Sakarya defterdarligi

Aksi halde, taşınmazların hisseli hale getirilmesi, konunun yargıya intikal etmesi ve dolayısıyla planlama sahasında taşınmazı bulunan vatandaşların mağdur edilmesi ve hatta iki kamu kurumunun davalı duruma düşmesi sonuçlarını doğurabilecektir. Bu açıdan imar planlarının hazırlık safhasında ilgili birimlerimizin bilgilendirilmesi ve itirazların o esnada dikkate alınması,


Sakarya defterdarligi

- konunun yargıya intikal etmesi ve dolayısıyla planlama sahasında taşınmazı bulunan vatandaşların mağdur edilmesi ve hatta iki kamu kurumunun davalı duruma düşmesi sonuçlarını doğurabilecektir. Bu açıdan imar planlarının hazırlık safhasında ilgili birimlerimizin bilgilendirilmesi ve itirazların o esnada dikkate alınması, Hazine taşınmazlarının işgalen kullanılması, kentlerimizin sağlıklı ve planlı gelişiminin önünde büyük bir engeldir. Belediyelerden belediye sınırları içerisinde bulunan Hazine taşınmazlarından işgalen kullanılanların tahliyesi ile bu konuda koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması,

şeklinde sıralanmıştır.


Sakarya defterdarligi

Ayrıca; taşınmaz malların tespiti, tescili, ifrazı, tevhidi hususlarında Hazinenin hak ve menfaatlerinin korunması, istenilen hedeflere sorunsuz ve hukuki sorunlara yol açmayacak şekilde ulaşılması için taşınmaz mallarla ilgisi bulunan orman idaresi, tapu ve kadastro müdürlükleri, il tarım müdürlüğü vb kurum ve kuruluşların kurumumuzla iş birliği içinde uyumlu bir çalışma sergilemeleri beklentimiz dahilindedir.


Sakarya defterdarligi

III- MÜTEFFERRİK KONULAR tevhidi hususlarında Hazinenin hak ve menfaatlerinin korunması, istenilen hedeflere sorunsuz ve hukuki sorunlara yol açmayacak şekilde ulaşılması için taşınmaz mallarla ilgisi bulunan orman idaresi, tapu ve kadastro müdürlükleri, il tarım müdürlüğü vb kurum ve kuruluşların kurumumuzla iş birliği içinde uyumlu bir çalışma sergilemeleri beklentimiz dahilindedir.


1 resm da reler kamp s le lg l b lg ler
1-RESMİ DAİRELER KAMPÜSÜ İLE İLGİLİ BİLGİLER tevhidi hususlarında Hazinenin hak ve menfaatlerinin korunması, istenilen hedeflere sorunsuz ve hukuki sorunlara yol açmayacak şekilde ulaşılması için taşınmaz mallarla ilgisi bulunan orman idaresi, tapu ve kadastro müdürlükleri, il tarım müdürlüğü vb kurum ve kuruluşların kurumumuzla iş birliği içinde uyumlu bir çalışma sergilemeleri beklentimiz dahilindedir.

İçinde bulunduğumuz hizmet binası 79.703 m2 yüzölçümlü Hazine parseli üzerine inşa edilmiş 42.656 m2 kapalı alana sahip 2001 yılında yarışma usulüyle seçilmiş bir projenin uygulanmasıyla hayata geçirilen yüksek deprem güvenliğine haiz bir binadır.


Sakarya defterdarligi

Mezkur binanın 2001 yılında o günkü para birimiyle tevhidi hususlarında Hazinenin hak ve menfaatlerinin korunması, istenilen hedeflere sorunsuz ve hukuki sorunlara yol açmayacak şekilde ulaşılması için taşınmaz mallarla ilgisi bulunan orman idaresi, tapu ve kadastro müdürlükleri, il tarım müdürlüğü vb kurum ve kuruluşların kurumumuzla iş birliği içinde uyumlu bir çalışma sergilemeleri beklentimiz dahilindedir.50 milyar TL tutarındaki başlangıç ödeneği ile yapımına başlanmış ve 2007 yılı sonuna kadar ancak % 65’i tamamlanabilmiş iken 2008 yılı içerisinde kalan % 35’lik bölümüne tekabül eden 10 milyon TL ödenek temin edilerek ihalesi yapılmış ve Hükümet Konağının tamamı 36 milyon TL kaynakla tamamlanmıştır.


Sakarya defterdarligi

Başka bir ifade ile binanın 3’te 2’lik kısmı 7 yılda yapılmış iken kalan 3’te 1’lik kısmı 1 yıl gibi çok kısa bir zamanda tamamlanarak halen binada hizmet vermekte olan;


Sakarya defterdarligi

Sakarya Valiliği, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya Adliyesi, Vergi ve İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemesi, Defterdarlık, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve ortak kullanım alanlarından müteşekkil kurumların hizmetine sunulmuştur.


Sakarya defterdarligi

Özellikle Defterdarlığımız merkez birimlerinin 1999 depreminde hasar gören ve halen güçlendirilmeyi bekleyen sağlıksız binada hizmet veriyor iken böyle bir binaya taşınmış olması bizim bakımımızdan ayrı bir önem ifade etmektedir.


Sakarya defterdarligi

Hükümet Konağında 9 adet çay ocağı, 1 kantin, 2 fotokopi yeri ile Büro Banka Yeri, PTT, Berber, Lostra Salonu, Kantin Kafeterya Defterdarlığımızca kiraya verilmiştir.


Sakarya defterdarligi

Ayrıca; 6 bankanın ATM kurması sağlanmıştır. ( İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Finansbank, Ziraat Bankası, Akbank )


Sakarya defterdarligi

Bunların yanı sıra; Büro Banka Yeri, PTT, Berber, Lostra Salonu, Kantin Kafeterya kiralamaları yapılmıştır.


Sakarya defterdarligi

Resmi Daireler Kampusünde çalışan personelin öğlen yemeklerinin temini için Defterdarlığımızın öncülüğünde ve ilgili defterdar yardımcımızın başkanlığında diğer kurumlardan da temsilci alınmak suretiyle oluşturulan yemekhane yönetim kurulu vasıtasıyla yemek hizmetleri ihale edilmiş ve hizmet alınmaya başlanmıştır.


Sakarya defterdarligi

Resmi Daireler Kampüsünün şehir merkezinden uzak olması nedeniyle ortaya çıkan ulaşım sorunu yine Defterdarlığımızın öncülüğünde ve gayretleriyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde uygun koşullarda ulaşım imkanları devreye sokulmuş ve Defterdarlığımız personeli dahil Resmi Daireler Kampüsünde hizmet veren tüm kurumların ulaşım sorunu giderilmiştir.


Sakarya defterdarligi

Resmi Daireler Kampüsünün elektrik, su ve doğalgaz giderleri Defterdarlığımızca ödenmektedir.

Kampüsün faaliyete geçtiği 20 Şubat 2009 tarihinden 20 Şubat 2010 tarihine kadar 393 bin tl’si elektrik, 193 bin tl’si su ve 150 bin tl’si doğalgaz olmak üzere toplam 736 bin tl ödenmiştir.


Sakarya defterdarligi

Kampüse taşınan kurumların taşınmadan önce yaptığı 1 yıllık elektrik, su ve doğalgaz giderleri ile kampüse taşındıktan sonraki giderler karşılaştırıldığında elektrik giderlerinde %92’lik, su giderlerinde %327’lik, doğalgaz giderlerinde %7’lik artış gerçekleştiği görülmüştür


Sakarya defterdarligi

Elektrik giderlerindeki artışın binanın ısınma sistemindeki problemden dolayı elektrikli ısıtıcıların kullanılmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. 2009 yılının mart-nisan-mayıs dönemi ile 2010 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında artışların normal seviyede olduğu görülmüştür.


Sakarya defterdarligi

Valilik Kampüsüne Taşınan Kurumların Taşınmadan Önceki Bir Yıl İçerisinde (01.01.2008-31.12.2008) Tükettikleri Elektrik, Su Ve Yakıt Tutarları İle Kampüste Tüketilen Bir Yıllık (20.02.2009-20.02.2010) Miktar Karşılaştırması:


Sakarya defterdarligi

Su giderlerindeki artışın bahçe sulamasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Kampus içinde bulunan sondaj kuyusundan elde edilen su miktarı yetersiz olduğundan su ihtiyacı şebekeden karşılanmıştır. Bu durum yeşil alanların sulandığı aylarda, aylık ortalama 10.000-TL ilave su bedeli ödenme sonucunu doğurmuştur.


Sakarya defterdarligi

Bu nedenle İlimiz Resmi Daireler Kampüsünün yeşil alanlarının şebeke suyu yerine açılacak sondaj kuyusundan elde edilecek su ile sulanması ve su harcamalarında tasarruf sağlanması ve ayrıca içilebilir su kaynaklarının israfının önlenmesi amacıyla Defterdarlığımızca bir proje hazırlanarak Bakanlığımıza sunulmuştur.


Sakarya defterdarligi

Toplam alanlarının şebeke suyu yerine açılacak sondaj kuyusundan elde edilecek su ile sulanması ve su harcamalarında tasarruf sağlanması ve ayrıca içilebilir su kaynaklarının israfının önlenmesi amacıyla Defterdarlığımızca bir proje hazırlanarak Bakanlığımıza sunulmuştur. 68.000-TL maliyet öngörülen bu projenin uygulanması halinde su giderlerinde önemli bir tasarruf sağlanacaktır.


2 ta inmaz mal tahs s ve sati lari
2-TAŞINMAZ MAL TAHSİS VE SATIŞLARI alanlarının şebeke suyu yerine açılacak sondaj kuyusundan elde edilecek su ile sulanması ve su harcamalarında tasarruf sağlanması ve ayrıca içilebilir su kaynaklarının israfının önlenmesi amacıyla Defterdarlığımızca bir proje hazırlanarak Bakanlığımıza sunulmuştur.

Sayın Valim,

İlimiz ve bağlı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin hizmetlerine tahsis edilen ve ayrıca ilimizin ekonomik ve sosyal yaşamını doğrudan ilgilendiren taşınmazların yönetimine ilişkin bazı faaliyetlerimizin de bilginiz dahilinde olmasının yararlı olacağını düşünmekteyim.


Sakarya defterdarligi

Bu amaçla ilimiz açısından önem arz eden taşınmaz mal tahsis, devir ve satışlarla ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum.


Limiz merkezinde
İlimiz merkezinde; tahsis, devir ve satışlarla ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum.

Korucuk’ta 33 dönüm alan Tıp Fakültesi için Sakarya Üniversitesi’ne tahsis edilmiş inşaat başlama aşamasındadır.


Sakarya defterdarligi

Mithatpaşa’da tahsis, devir ve satışlarla ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum. 40 dönümlük alan 400 yataklı devlet hastanesi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmiş, hastane inşaatı devam etmektedir.


Sakarya defterdarligi

Aşağı Kirazca’da tahsis, devir ve satışlarla ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum. bölge hali yapılmak üzere 110 dönüm alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmiş, inşaata başlanamadığından tahsis uzatma talepleri uygun görülmüştür.


Sakarya defterdarligi

Sapanca ilçemizde tahsis, devir ve satışlarla ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum. 34 dönümlük taşınmaz, toplu konut yapılmak üzere TOKİ’ye devredilmiş, konutlar tamamlanmıştır.


Sakarya defterdarligi

Hanlı Mahallesinde tahsis, devir ve satışlarla ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum. 83 dönüm alan uluslararası otobüs terminali yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz terkedilmiş, inşaat devam etmektedir.


Sakarya defterdarligi

Adapazarı İlçesi tahsis, devir ve satışlarla ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum. Mithatpaşa Mahallesinde Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığınca kullanılan 35 dönümlük taşınmazın 5 dönümlük kısmının Gelir İdaresi Başkanlığına olan tahsisinin kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığına okul yapılmak üzere 2 yıl süreli ön tahsisi uygun görülmüştür. Henüz bir işlem yapılmamıştır.


Sakarya defterdarligi

Camili Mahallesinde 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 7269 sayılı “Umumi Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” gereğince;


Sakarya defterdarligi

Camili, Kayrancık ve Karapınar Köylerinde muhtelif parsellerin kamulaştırılmaları yapılarak taşınmazların tevhit yapılmak suretiyle yaklaşık 3.200 dönüm alan elde edilmiş ve Hazine adına tescil edilmiştir. Bu alanlardan 910 dönümü konut, 172 dönümü ilk ve orta öğretim, 85 dönüm resmi kurum, 66 dönümü ticaret, 733 dönümü yol, 1234 dönümü ise diğer sosyal ve kültürel alan olarak ayrılmıştır.


Limiz tarakl l esinde
İlimiz Taraklı İlçesinde; parsellerin kamulaştırılmaları yapılarak taşınmazların tevhit yapılmak suretiyle yaklaşık

Hacımurat Mahallesi Çiğdemlik mevkiinde bulunan Hazine adına kayıtlı 30.dönümlük taşınmaz malın 11 dönümlük kısmı Devlet Hastanesi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilmiştir. Bina 2005 yılında tamamlandığı halde henüz faaliyete geçirilememiştir.


Limiz pamukova l esinde
İlimiz Pamukova İlçesinde; parsellerin kamulaştırılmaları yapılarak taşınmazların tevhit yapılmak suretiyle yaklaşık

Bakacak Köyü, Büyükalan Mevkiinde bulunan Uzanlar Çiftliği diye bilinip Rumeli Telekom A.Ş.’nin işgalinde bulunan 19 adet taşınmaz mal hakkında tescil davası açılmış olup; orman vasfı ile Hazine adına tescil edilerek yaklaşık 80 dönümlük alan Orman Bakanlığı’na orman vasfı ile tahsis edilmiştir.


Sakarya defterdarligi

Yine aynı alanda 132 dönümlük 1 parsel Milli Eğitim Bakanlığına, İzcilik Eğitim Merkezi olarak tahsis edilmiştir. Bu parselle birlikte Orman Bakanlığına tahsis edilen diğer parsellerle birlikte toplamda 20 parsel 212 dönüm alan Milli Eğitim Bakanlığınca İzcilik Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır.


Limiz karasu l esinde
İlimiz Karasu İlçesinde; Bakanlığına, İzcilik Eğitim Merkezi olarak tahsis edilmiştir. Bu parselle birlikte Orman Bakanlığına tahsis edilen diğer parsellerle birlikte toplamda 20 parsel 212 dönüm alan Milli Eğitim Bakanlığınca İzcilik Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır.

Camitepe Köyünde bulunan yaklaşık 1.700 dönümlük taşınmazın tamamı 4706 sayılı Kanunun 5228 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesinin son fıkrası uyarınca, 1.474 Milyar TL tutarında ve 1500 kişiye istihdam sağlayacak “Yassı Metal Haddeleme Tesisi” yapılmak üzere 3 milyon 500 bin tl’yeKibar Holding AŞ’ye satılmıştır. Henüz üzerinde tesis kurulmamıştır.


Sakarya defterdarligi

Kibar Holding Bakanlığına, İzcilik Eğitim Merkezi olarak tahsis edilmiştir. Bu parselle birlikte Orman Bakanlığına tahsis edilen diğer parsellerle birlikte toplamda 20 parsel 212 dönüm alan Milli Eğitim Bakanlığınca İzcilik Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır. tarafından yine aynı mevkide bulunan 535 dönüm yüzölçümlü alana Liman ve Liman Tesisleri yatırımı yapılmak amacıyla 292.000,00 TL bedel karşılığında üçüncü kez 1 yıl süreli ön izin verilmiştir.


Sakarya defterdarligi

Aşağı İncilli Mahallesi Denizyalısı mevkiinde bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki 53 dönüm yüzölçümlü alan üzerinde tersane yatırımı yapılmak üzere Gündoğdu Gemi Sanayi LTD Şirketi’ne 49 yıl süre ile kullanım izni verilmiştir. Tesis kurulmuş, gemi yapım faaliyeti devam etmektedir.


Sakarya defterdarligi

Mermerler Otomotiv A.Ş. (CHERY) Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki firmasınca otomobil fabrikası yatırımı için Karasu İlçesi İhsaniye Köyü Osman köy mevkilerinde bulunan toplam yaklaşık 1.700 dönüm yüzölçümlü alan talep edilmektedir. Bu alanın 893 dönümü mera, 200 dönümü bataklık ve orman vasıflı olup, 598 dönümü ise terekeden Hazine intikal işlemleri devam eden alanlardandır.


Sakarya defterdarligi

Mülkiyetleri Hazineye, Köy Tüzel Kişiliğine ve şahıslara ait olan bu alan İl Genel Meclisince “Sanayi Alanı” olarak ayrılmıştır. Sanayi Alanı olarak ilan edilen alandaki taşınmazlarının büyük bir bölümünün cinslerinin mera olması nedeniyle vasıf değişikliğinin uygun olacağı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne ve Tarım İl Müdürlüğüne bildirilmiştir.


Sakarya defterdarligi

Bakanlığımızın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 10.05.2010 tarih ve 16849 sayılı ve eki Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 09.04.2010 tarih ve 18194 sayılı yazılarında Mermerler Otomotiv A.Ş adına anılan alanın, uygun görülmesi halinde, Ön Tahsisinin yapılması istenilmiştir.


Sakarya defterdarligi

Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. 10.05.2010 tarih ve 16849 sayılı ve eki Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 09.04.2010 tarih ve 18194 sayılı yazılarında Mermerler Otomotiv A.Ş adına anılan alanın, uygun görülmesi halinde, Ön Tahsisinin yapılması istenilmiştir.tarafından; Tersane, Doğalgaz çevrim santrali ve Akaryakıt depolama tesisleri, Atlas Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından; Teknopark ve Lojistik bölgesi alanı,


Sakarya defterdarligi

Havsa Keyap Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından; 10.05.2010 tarih ve 16849 sayılı ve eki Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 09.04.2010 tarih ve 18194 sayılı yazılarında Mermerler Otomotiv A.Ş adına anılan alanın, uygun görülmesi halinde, Ön Tahsisinin yapılması istenilmiştir. Teknolojik bacasız sanayi sitesi yatırımları yapılmak üzere İhsaniye köyü Köyaltı mevkiinde 39 paftada bulunan D.H.T.A. yerlerden olan 554 dönüm taşınmaz mal talep edilmekte olup, bu talepleri değerlendirilmektedir.


Sakarya defterdarligi

10/07/2007 tarih ve 26578 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 12.03.2007 tarih ve 2007/12340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlçemiz Camitepe Köyü sınırları dâhilinde bulunan 4044 numaralı parselin büyük bir kısmı ile 4057 numaralı parselin tamamı “Sakarya İpek yolu Serbest Bölgesi” olarak ilan edilmiştir.


Sakarya defterdarligi

Ancak Danıştay Onuncu Dairesi 03.11.2009 tarih ve 2007/6032 E. 2009/9351 K. sayılı ilamı ile anılan Bakanlar Kurulu Kararının iptaline hükmetmiştir. Konu ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.


Sakarya defterdarligi

IV –SORUNLAR VE ÖNERİLER 2007/6032 E. 2009/9351 K. sayılı ilamı ile anılan Bakanlar Kurulu Kararının iptaline hükmetmiştir. Konu ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.


Sakarya defterdarligi

1- 2007/6032 E. 2009/9351 K. sayılı ilamı ile anılan Bakanlar Kurulu Kararının iptaline hükmetmiştir. Konu ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir. 17.08.1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi öncesinde ilimizde Defterdarlığımıza tahsisli 96 adet lojman bulunmakta iken deprem sonrası lojman sayımız 28 adede düşmüş olup bunlardan 14 adedi Defterdarlığımıza tahsislidir.


Sakarya defterdarligi

Sakarya ilinin birinci derecede deprem bölgesinde olması ve deprem sonrası merkezden 12 km. uzakta yeni yerleşime açılan Karaman-Camili-Korucuk bölgesinde (yeni Hükümet Konağının bulunduğu bölge) Defterdarlığımıza ait hiçbir lojmanın bulunmaması nedeniyle, bu konuda büyük sıkıntı yaşanmakta, merkez atamalı personelimizin talepleri dahi karşılanamamaktadır.


Sakarya defterdarligi

Bakanlık atamalı 58 dolu, 7 boş kadro ve valilik atamalı personel de dikkate alındığında en az 60 adet lojmana ihtiyaç bulunmaktadır.


Sakarya defterdarligi

İlimizde deprem sonrası süreçte Camili Mahallesinde TOKİ tarafından yapılan konutlardan bir kısmı lojman olarak kullanmak üzere bazı kamu kurumlarınca (Adliye, Emniyet Müdürlüğü, Çevre Orman Müdürlüğü) satın alma veya arsa karşılığı devir suretiyle alınmıştır. Lojman ihtiyacımızın bu veya başka bir şekilde karşılanmasında fayda görülmektedir.


Sakarya defterdarligi

Bunun haricinde, şehir merkezinde bulunan ve üzerinde 5 katlı bina olup lojman olarak kullanılan 177 dönümlük arsanın bir kısmı belediyece yeşil alan ve park gibi kamunun ortak kullanımına ayrılacak şekilde planlanmış,


Sakarya defterdarligi

kullanımımıza kalan kısmının ekonomik değeri yüksek olduğundan ticari amaçla değerlendirilmesi, karşılığında kentin yeni yerleşim alanlarından konut temin edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.


Sakarya defterdarligi

2- olduğundan ticari amaçla değerlendirilmesi, karşılığında kentin yeni yerleşim alanlarından konut temin edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.Emeklilik ve başka il’e nakil gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelimizin yerine atama yapılamaması özellikle yoğun olan muhakemat hizmetlerinin yürütülmesinde aksaklıklara neden olmaktadır. 2009 atama döneminde muhakemat memuru ataması yapılmamış olup, mahallinden de temin edilememiştir.


Sakarya defterdarligi

Bu nedenle Defterdarlığımız personel ihtiyacının (hazine avukatı, muhakemat memuru, milli emlak memuru) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucu Bakanlığımıza atanacak personelin atanacakları iller belirlenirken dikkate alınması gerekmektedir.


Sakarya defterdarligi

3- (hazine avukatı, muhakemat memuru, milli emlak memuru) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucu Bakanlığımıza atanacak personelin atanacakları iller belirlenirken dikkate alınması gerekmektedir. Defterdarlığımız uygulamalarına yön verilmesi, farklı görüş ve düşüncelerin belirlenmesi amacıyla personelimize anket yapılmış, personelimizin % 80’i Bakanlığımız ve dolayısıyla Defterdarlığımız personeli olmaktan memnuniyetlerini dile getirmekle birlikte, ücret ve yükselme konularında memnuniyetsizliklerini belirtmişlerdir.


Sakarya defterdarligi

Bu bakımdan personel arasındaki ücret dengesizliklerinin giderilmesi ile yükselme eğitimlerine katılacakları belirlemede kullanılan değerlendirme yönteminin yeniden gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir.


Sakarya defterdarligi

Sakarya Defterdarlığı, bu sunumda da ortaya konan bilgi ve verilerin de gösterdiği gibi, kamu mali yönetiminde merkezi bir role sahip olan Bakanlığımızca belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşma konusunda azami katkıyı sağlamak için, yasalarla ve Bakanlığımıza verilen görevlerin yerine getirilmesinde titizlikle gayret göstermektedir.


Sakarya defterdarligi

Sayın Valim, ve verilerin de gösterdiği gibi, kamu mali yönetiminde merkezi bir role sahip olan Bakanlığımızca belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşma konusunda azami katkıyı sağlamak için, yasalarla ve Bakanlığımıza verilen görevlerin yerine getirilmesinde titizlikle gayret göstermektedir.

Sunumumu burada tamamlarken bize zaman ayırma nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor şahsım ve teşkilatım adına bir kez daha yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Ali SORMAZ Sakarya Defterdarı