Forprosjekt forh ndsgodkjenning
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING. FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 1. Forhåndsgodkjenningen gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre at estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. Se V-0732 fra KKD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - karan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Forprosjekt forh ndsgodkjenning 1
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 1

 • Forhåndsgodkjenningen gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre at estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. Se V-0732 fra KKD.

 • NB! Må ikke forveksles med kommunens ordinære byggesaksbehandling.

 • Tekniske planer for kunstgressbaner skal forhåndsgodkjennes av kommunen.

 • Tekniske planer for event. undervarme til kunstgressbaner forhåndsgodkjennes av Kultur- og Kirkedepartementet (KKD).


Forprosjekt forh ndsgodkjenning 2
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 2

 • Anlegget må være med i en kommunal vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet

 • Planene skal være godkjent og stemplet senest 15. januar det året det søkes om spillemidler og gjelder i 2 år.

 • Anlegget må ikke påbegynnes før forhåndsgodkjenning foreligger for å kunne oppnå spillemidler.

 • NFF kan gi inntil kr 25.000 i støtte til forprosjekt som fører til ferdig kunstgressbane.

  Kontakt Trygve Bornø i NFF - trygve.borno@fotball.no

 • Søk hjelp og bistand fra fagfolk.


Forprosjekt forh ndsgodkjenning 3
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 3

BEHOVSVURDERING

Behovsoppgave basert på aktivitet/ utøvere og anleggssituasjon.

Avklar følgende:

 • Interne avklaringer i klubben

 • Arealdisponering, reguleringsplan, støyvurderinger

 • Behov for undervarme

 • Topp- / breddeanlegg

 • Organisasjonsform for utbygging og drift.

  Dette arbeidet utføres av søker / fotballklubb


Forprosjekt forh ndsgodkjenning 4
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 4

TEKNISK VURDERING, Søk hjelp hos fagfolk

Grunn- / tomteforhold

 • Vurdere behov for drenering og isolering ut fra en grunnundersøkelse eller tidligere kunnskap

  Teknisk oppbygging av banen

 • Vurdere løsning ut fra grunn- / tomteforhold

 • Vurdere kunstgresstype

 • Vurdere bruk av gummipad

 • Vurdere type gummigranulat


Forprosjekt forh ndsgodkjenning 5
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 5

TEKNISK VURDERING FORTS.

Mål og utforming

 • Arealdisponering, plassering av banen

 • Plassering av gjerde, mål, innbytterbokser, publikumsareal osv..

  Lysanlegg

 • Dimensjonering for trening og kamper – vurdere luxverdi, jevnhet, lyspunkthøyde og type lyskilde.

  Drift og vedlikehold

 • Vurdere samarbeid med andre baneeiere

  NB. Kunstgress bygges for maksimalbruk. Prioriter drift / vedlikehold i planfasen


Forprosjekt forh ndsgodkjenning 6
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 6

ØKONOMI

 • Forenklet kostnadsoverslag

 • Finansieringsplan, vurdere finansieringsløsninger

 • Vurdere kostnader ved drift og vedlikehold

  Søk hjelp hos fagfolk og søk råd hos andre som har bygd

  kunstgressbane


Forprosjekt forh ndsgodkjenning 7
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 7

ESTETIKK OG MILJØ

 • Redegjørelse basert på KKD’s skriv V-0914B og V-0915B

 • Avklare byggesaksbehandling og reguleringsplan


Forprosjekt forh ndsgodkjenning 8
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 8

KART OG TEGNINGER

 • Oversiktskart, banens beliggenhet. Mål 1: 5000 / 20000

 • Oversiktskart, banens omgivelser. Mål 1: 2000 / 5000

 • Situasjonsplan med arealdisponering og terrengbehandling. Mål 1:500 / 1000

 • Geometrisk utforming dvs. baneplan som viser mål, overhøyde/fall, høyder, gjerde ol

 • Teknisk oppbygging; snitt / profiler, drenering, oppbygging osv

  Søk hjelp hos fagfolk


Forprosjekt forh ndsgodkjenning 9
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 9

TILSTANDSRAPPORT

 • Ved rehabilitering av eksisterende kunstgressanlegg er dette et krav for å få spillemidler.

  Skal utføres av fagfolk


Forprosjekt forh ndsgodkjenning 10
FORPROSJEKT / FORHÅNDSGODKJENNING - 10

INFO – HVOR:

 • Kommunene ved Kulturkontoret

 • Fylkeskommunene ved fylkesidrettskonsulenten

 • Kultur- og Kirkedepartementet ved Idrettsavdelingen

 • NFF, ved anleggskonsulent eller anleggssjef

 • Internett:

  www.dep.no/kkd

  www.idrettsanlegg.no

  www.fotball.no