slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit -gruppen Tore Johnsson, VGR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit -gruppen Tore Johnsson, VGR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit -gruppen Tore Johnsson, VGR - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit -gruppen Tore Johnsson, VGR Eric Åkerlund, HiQ Monica Remmert -Ek, Länsstyrelsen Per Linnér, FyrBoDal Magnus Ludvigsson, Göteborgsregionen Chalmerska huset Göteborg. Delprojekt: Bredbandstrategi för VG-län 2.0.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län 25 april 2014 Ubit -gruppen Tore Johnsson, VGR' - karan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Bredbandsstrategi 2.0

Västra Götalands län

25 april 2014

Ubit-gruppen

Tore Johnsson, VGR

Eric Åkerlund, HiQ

Monica Remmert-Ek, Länsstyrelsen

Per Linnér, FyrBoDal

Magnus Ludvigsson, Göteborgsregionen

Chalmerska huset

Göteborg

delprojekt bredbandstrategi f r vg l n 2 0
Delprojekt: Bredbandstrategi för VG-län 2.0
 • Saker att göra i uppdateringsarbetet
  • Restanalys av fast bredbands utbyggnad
  • Restanalys av befintlig mobil utbyggnad
  • Uppdatering befintlig kunskapsmaterial i GIS
  • Leverantörsmöten kring utveckling inom 5-10 år.
  • Tätortsutveckling i villor.
  • Enkät till kommunerna i VG-län och internt VGR?
  • Scenarioplaneringsworkshop
  • Samhällsekonomisk analys av fiberutbyggnad
 • Utkast klart Q2-Q3-2014
 • Remiss via kommunalförbunden
regionn tbolag v rt syfte och m l
Regionnätbolag: Vårt syfte och mål

Ubit fick ett uppdrag om utredning av samverkan gällande stadsnäten i januari 2013.

Vårt perspektiv är att göra det bästa för länets invånare och företag.

Samverkan syftar till

Främja bredbandsutveckling i Västra Götaland

Främja konkurrensen på infrastrukturnivå i Västra Götaland

Förbättra förutsättningarna för regionens näringsliv

Öka intäkter och minska kostnader i befintliga fibernät

Öka kvaliteten i befintliga fibernät

Tänkbar hemvist för ”fiberföreningarnas förening” i VG-län

slide5

Vision och affärside

Vision

Netwest skall främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för kommuninvånare, näringsliv och offentlig verksamhet.

Affärside

Netwest är det självklara alternativet i Västra Götaland som erbjuder omfattande lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber.

k llor f r siffrorna
Källor för siffrorna
 • PTS Bredbandskartläggning. PTS-ER-2014:12
 • Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät. PTS-ER-2014:11
 • Svensk telemarknad första halvåret 2013. PTS-ER-2013:21
 • Kvalitativt underlag för bedömning av bredbandsmål – trådlösa bredbandsteknikers betydelse. Bredbandsforum augusti 2013
 • Bredbandsforum, Fiber till villa, rapport nr 3
 • PTS Bredbandstrategi uppföljning. PTS:ER-2013:10
 • Kalkyler från befintliga fiberföreningsbyggen
bakgrundsstatistik bredbandstillg ng vg l n
Bakgrundsstatistik, bredbandstillgång, VG län
 • Fibertillgång: 43 %
 • VDSL: 20 %
 • 100 Mbit/s: 49 % (mål 2020: 90 %)
 • 30 Mbit/s (EU:s digitala agenda): 73,5 % (mål 2020:100 %)
 • Mobilt 4G, 30 Mbit/s befolkning: 64 %
 • Mobilt 4G, 30 Mbit/s yttäckning: 6 %
 • Mobil taltäckning befolkning 4G, 99,97 %
 • Mobil taltäckning yta, 99,9 %
restanalys
Restanalys
 • Antal hushåll i VG län år 2013: 707 000
 • Antal hushåll som har tillgång till fiber (43 % av 707 000): 304 000
 • Antal hushåll som inte har fiber: 403 000
 • Antal småhus totalt: 344 000
 • Antal småhus med permanentboende: 287 000
finansiering hittills och uppskattning fram till 2020
Finansiering hittills och uppskattning fram till 2020
 • Hittills har ca 210 Mkr använts i stöd. Kön idag uppskattas behöva ca 300 Mkr i stöd.
 • VGR´s bredbandsstöd, rambeslut på 150 Mkr, varav 90 finns budget och 70 är förbrukade. 80 Mkr kvar.
 • Kommunalt, minst detsamma som VGR-stödet
 • Summa hittills inkl statligt stöd, ca 350 Mkr.
 • Statligt och EU: 3,25 Mrd nationellt kr fram till 2020. VG-län får 16 %. Innebär drygt 500 Mkr i VG län.
 • Från marknaden, Telia, ca 5 Mrd kr, IPO pratar om 25 Mrd kr, vi antar i de kommande beräkningarna 5 Mrd kr.
 • Från slutkunderna, anslutningsavgifter och fiberföreningspengar. Hittills ca 390 Mkr. Trolig kommande volym ca 7-800? Mkr. 70 % själva.
antagande 50 hush llen bidrar med 50 av kommersiell investering
Antagande 50:Hushållen bidrar med 50 % av kommersiell investering

Värden kommer från Bredbandsforums och PTS gällande kommersiella marknadens investeringar t o m 2012

hur mycket r cker detta till 50 privat medfin
Hur mycket räcker detta till? 50 % privat medfin.
 • Förutsättningar
  • Snittpris: 170 kr/meter.
   • Ca 200 kr/m i kommersiell utbyggnad
   • 8 033 Mkr delat på 200 kr/meter = 4 016 mil fiber
   • Ca 100 kr/m i fiberföreningsutbyggnad
   • 1 160 Mkr delat på 100 kr/meter = 1 160 mil fiber
 • Räcker till totalt 5 176 mil fibernedläggning
 • Snitt förläggning per hushåll: 250 meter?
 • Räcker alltså till 207 000 hushåll (317 000 enligt 29.000 kr/hushåll = fiberföreningssnitt i landsbygd)
 • 403 000 hushåll minskar med 207 000till 196 000 (alt 86 000)
 • Totalt 511 000 hushåll har då fiber (alt 621 000)
 • Total andel hushåll med fiber ökar i så fall till 72 % år 2020 (alt 88 %)
 • Varje procentenhets (7070 hushåll) ökning kostar 317 Mkr (alt 204 Mkr)
 • Snittkostnad totalt för hushållen, ca 12-18.000 kr/hushåll
scenario 1 50 50 tillskott fr n hush llen ven i kommersiella satsningar
Scenario 1, 50: 50 % tillskott från hushållen även i kommersiella satsningar
 • Fiber: vi når upp till 72 % (88 %) anslutning med dagens metoder och medel
 • Mobilutbyggnad: ökar så att i stort sett 100 % har tillgång till 30 – 75 Mbit/s nedströms år 2020 enligt Stelacons rapport
 • Mobila tekniker tillför dock endast 4 – 6 procentenheter till 100 Mbit/s-målet enligt samma rapport
 • Vart når vi då? Fiber + mobilt? 72 + 6 = 78 % (alt 88 + 6 = 94 %)
kan vi f pengarna att r cka l ngre
Kan vi få pengarna att räcka längre?
 • Inspirera kommersiella aktörer till ”Bygg hos oss!” Hur?
 • Rationell hantering hos kommunerna
  • Tillståndshantering
  • Återställningskostnader
  • Få samhällsbyggnad mer intresserade
  • Förbättra dokumentation av befintlig kanalisation
  • Fastighetsinformation delas ut
 • Bygga ännu billigare
  • Fräsning i asfalt
  • Öka aggregeraing av efterfrågan
 • Mobilt
  • Samplanering mobilmaster, aggregering läns- eller kommunförbundsvis
  • Kan vi med offentliga insatser få mobila tekniker att nå längre än 6 % bidrag till bredbandsmålet?
kan vi f mer pengar
Kan vi få mer pengar?
 • Skillnad 72 % till 90% ger behov av 5,7 Mrd ytterligare.
 • Skillnad 88 % till 90% ger behov av 0,6 Mrd ytterligare.
 • Varifrån?
  • VGR
  • Kommunerna
 • Offentliga satsningar där man räknar hem investeringen i minskade kostnader?
  • Vår samhällsekonomiska analys, vad kommer den att säga?
 • Satsning i:
  • NetWest gör kommersiella satsningar i mindre kommersiellt intressanta områden?
  • Mer offentligt stöd?
 • Privatpersoner får betala mer i anslutningsavgift
  • Går verkligen gränsen numera vid 20.000 kr?

Totalt 43 poäng

t nkbara m l f r bredbandsstrategi 2 0 r 2020
Tänkbara mål för bredbandsstrategi 2.0 (år 2020)
 • Nationella mål
  • 90 % har 100 Mbit/s
  • 100 % har 30 Mbit/s (EU/DA)
  • 50 % ska ha köpt 100 Mbit/s (EU/DA)
 • Regionala alternativ?
  • Samma som de nationella målen
  • 95 % har 100 Mbit/s (Skåne)
  • 90 % har 100 Mbit/s symmetriskt
  • 50 % ska ha köpt 1000 Mbit/s
  • 95 % av VG:s yta ska ha mobilt bredband på minst 30 Mbit/s
 • Nu röstar vi!
ubit utveckling av bredband och it infrastruktur
Ubit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur

Ansvarig tjänsteman, Max Falk, VGR, Chef kommunikationer & IT/Bredband

VGR, Tore Johnsson, Operativt och utvecklingsmässigt ansvarig

VGR, Eric Åkerlund, Samordnare Ubit och delprojektledare

Sjuhärad, Johannes Adolfsson, IT-strateg, Borås Stad

Göteborgsregionen, Magnus Ludvigsson, IT-strateg, Lilla Edets Kommun

FyrBoDal, Per Linnér, IT-strateg och fiberföreningssamordnare, Orust Kommun

Skaraborg, Per Augustsson, IT-chef. Falköpings Kommun

VGR, Leif Ytterström, VGRnet. Landstingets WAN-nät.

VGR, Georgia Larsson, kanalisationsstöd, VGR stödet, handläggare

Claes Bergquist, Hela Sverige skall leva

Monica Remmerth-Ek, Länsstyrelsen, handläggare landsbygdsprogrammet

Rolf Berg, Fiberlots FyrBoDal

Per Persson, Bredbandssamordnare, Ale och Lilla Edets kommun

Anders Lindauer, Coompanion, Sjuhärad

Camilla Olsson, Coompanion, FyrBoDal

Tomas Larsson, Coompanion, Skaraborg

Ubit har telekomkompetens, kommunkompetens,

upphandlingskompetens, ekonomiska föreningskompetens

samt stödregelkompetens.

Page 18

m lf rslag resultat av omr stning april 2014
Målförslag, resultat av omröstning april 2014

Totalt 56 poäng

Totalt 43 poäng

Totalt 36 poäng

Totalt 35 poäng

Totalt 27 poäng

Totalt 28 svarande