ai ao soveltaminen s t j n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AI/AO- Soveltaminen - Säätäjä PowerPoint Presentation
Download Presentation
AI/AO- Soveltaminen - Säätäjä

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 5
Download Presentation

AI/AO- Soveltaminen - Säätäjä - PowerPoint PPT Presentation

karan
99 Views
Download Presentation

AI/AO- Soveltaminen - Säätäjä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AI/AO-Soveltaminen - Säätäjä • Tehtävä2.1 Tehtävää varten on Step-sovellus pohja, jossa on säätäjä - Sovellus FC1 ja säätäjä FB10. Pohjassa on myös simuloitu prosessi 1.-kertaluvun viiveellä – FB50. Prosessisimulaation ja säätäjän kutsut on OB35:ssä. Säätäjän lähtö on kytketty prosessin sisäänmenoksi ja ulostulo on kytketty mittaukseksi. Testaa PID-säätäjän toiminta käsiajolla • Avaa ohessa oleva Step7-ohjelma • Käynnistä simulaattori, lataa lohkot simulaattoriin ja avaa VAT-taulukko • Aseta säätäjä käsiohjaukselle: MAN=1 MAN_I=1 • Aseta ohjausarvoksi 50: MAN_REF=50  LMN=50, AO_CH=13824 • Mitä LMN ja AO_CH edustavat? Mikä on niiden SI-yksikkö? Voiko se olla käytännön sovelluksissa jotain muuta? Mikä on prosessin vahvistus

  2. AI/AO-Soveltaminen - Säätäjä • Tehtävä2.2 Testaa PID-säätäjän toiminta automaatilla, kun mittausarvo on valmiiksi skaalattu reaaliluku • Aseta mittausarvo reaalilukuna – SEL_AI=1 • Säätäjä P-säädöksi: P_SEL=1, I_SEL=0, D_SEL=0 • Aseta vahvistus GAIN=1 ja integrointiaika TI=30s • Aseta asetusarvo: AUTO_REF=50.0 • Aseta Auto moodi päälle: AUTO=1 AUTOI=1 • Mihin arvoon asettuvat LMN , PV_IN ja PV. Miksi? • Muuta GAIN=2 • Mihin arvoon asettuvat LMN , PV_IN ja PV. Miksi? • Muuta PI-säädöksi: I_SEL=1 • Mihin arvoon asettuvat LMN , PV_IN ja PV. Miksi? • Muuta integrointiaika TI=10s • Miten säätö muuttui? • Palauta integrointiaika TI=30s

  3. AI/AO-Soveltaminen - Säätäjä • Tehtävä2.3 Testaa PID-säätäjän toiminta automaatilla, kun mittausarvo tulee analogiakanavasta • Aseta mittausarvo analogiakanavasta – SEL_AI=0 (VAT), AI_CH=PIW288 (FC1) • Avaa säätölohko ja katso, mihin edellä olevat signaalit vaikuttavat (Open FB10) • Mitä odotat tapahtuvan, kun asetat PIW288=13824 • Aseta PIW288=13824 (Simulaattorissa) • Tapahtuiko odotustesi mukaisesti? • Muuta mittauksen skaalaksi 0-1000 rpm (DB10) • Testaa säätö: AUTO_REF=500 rpm (VAT) • Miten säädön käyttäytyminen muuttui? • Mitä on tehtävä, jotta säätö toimii, kuten ennen skaalauksen muutosta? • Tee muutos ja kokeile toiminta

  4. AI/AO-Soveltaminen - Säätäjä • Tehtävä2.4 Alla on vesiprosessin dokumentti. Toteuta ja testaa seuraavat säädöt: • Painesäätö PIC420 – Toimilaittena pumput • Virtaussäätö FIC610 - Toimilaittenaventtiili FV230 • Pintasäätö LIC - Toimilaittena? (Vihje: Kaskadi)

  5. AI/AO-Soveltaminen - Säätäjä • FT610 PIW 340 INT FT-610, Wörtexvirt. mittaus, (4-20 mA, 0-350 lpm) • FV230_OHJ PQW 390 INT FV-230, Nelessegmanttiventtiilin ohjaus (4-30 mA, 0-100 %) • FV320_OHJ PQW 400 INT FV-320, YS-10:n istukkasäätöventiili (4-20 mA, 0-100) • FV340_OHJ PQW 402 INT FV-340, YS-20:n istukkasäätöventiili (4-20 mA, 0-100) • LIT560 PIW 336 INT LIT-560, VS-50:n pinnankorkeusviesti (4-20 mA, 0-100 %) • LT500 PIW 330 INT LT-500, PS-30:n pinnankorkeusviesti, (4-20 mA, 0-100 %) • LT530 PIW 332 INT LT-530, YS-10:n pinnankorkeusviesti, (4-20 mA, 0-100 %) • LT550 PIW 334 INT LT-550, YS-20:n pinnankorkeusviesti, (4-20 mA, 0-100 %) • P1PV PIW 320 INT P1 taajuuden oloarvo (4-20 mA, 0-2900 rpm) • P2_TAAJ_OHJ PQW 386 INT P2:n taajuuden ohjaus (0-20 mA, 0-2900 rpm) • PT420 PIW 326 INT PT-420, putkiston paineviesti (4-20 mA, 0-4 bar) • PT430 PIW 328 INT PT-430, PS-30:n paineviesti (4-20 mA, 0-4 bar) • PV190_OHJ PQW 388 INT PV-190, PS-30 paineen ohjaus (4-20 mA, 0-100 %) • TT710 PIW 342 INT TT-710, YS-10:n lämpötila (4-20 mA, 0-100 ast) • TT720 PIW 344 INT TT-710, YS-20:n lämpötila (4-20 mA, 0-100 ast) • TT740 PIW 346 INT TT-710, putkiston lämpötila(4-20 mA, 0-100 ast) • P1_OHJ PQW 384 INT P1:n taajuuden ohjaus (0-20 mA, 0-2900 rpm)