testowanie oprogramowania metod badania pokrycia kodu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Testowanie oprogramowania metodą badania pokrycia kodu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Testowanie oprogramowania metodą badania pokrycia kodu - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Testowanie oprogramowania metodą badania pokrycia kodu. Artur Rembiszewski. Opiekun: dr inż. Ilona Bluemke. Plan prezentacji. Przypomnienie podstawowych pojęć Testowanie metodą badanie pokrycia kodu Pokrycie przepływu danych Dostosowanie kryteriów przepływu danych do programów obiektowych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Testowanie oprogramowania metodą badania pokrycia kodu' - karah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
testowanie oprogramowania metod badania pokrycia kodu

Testowanie oprogramowania metodą badania pokrycia kodu

Artur Rembiszewski

Opiekun: dr inż. Ilona Bluemke

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • Przypomnienie podstawowych pojęć
  • Testowanie metodą badanie pokrycia kodu
  • Pokrycie przepływu danych
 • Dostosowanie kryteriów przepływu danych do programów obiektowych
  • Zasięg widoczności zmiennych
  • Klasyfikacja instrukcji
 • Prezentacja mojego programu
 • Pytania
podzia metod testowania
Podział metod testowania

Testowanie

Strukturalne(white-box)

Funkcjonalne

(black-box)

Statyczne

Dynamiczne

przypadek testowy test
Przypadek testowy (test)
 • Zbiór danych wejściowych
 • Scenariusz wykonania
 • Oczekiwany wynik
ocena jako ci zestawu test w
Ocena jakości zestawu testów

Po co?

 • Czy aplikacja jest przetestowana w wystarczającym stopniu?
 • Znalezienie minimalnego zbioru testów

Jak? - kryteria

- Pokrycie danych

- Pokrycie kodu

 • Pokrycie przepływu sterowania
 • Pokrycie przepływu danych
pokrycie instrukcji
Pokrycie instrukcji

Wymagane wykonanie co najmniej raz każdej instrukcji kodu programu

pokrycie instrukcji wady
Pokrycie instrukcji - wady

int abs (int x){ if (x>=0) x=0-x; return x;}

T= {(x=0)}

inne kryteria pokrycia przep ywu sterowania
Inne kryteria pokrycia przepływu sterowania
 • Pokrycie warunków
 • MCC (ang. Multiple Condition Coverage)
 • MCDC (ang. Modyfied condition / decision coverage)
 • JJ-paths (ang. jump-to-jump-paths)
 • Pełne pokrycie ścieżek
 • Kryteria związane z pokryciem pętli
 • ...
pokrycie przep ywu danych
Pokrycie przepływu danych

S. Rapps, E.J. Weyuker – 1985

Stwierdzenie czy pewna operacja przebiegła prawidłowo możliwe jest tylko w przypadku, gdy jej wynik zostanie użyty.

pokrycie przep ywu danych poj cia
Pokrycie przepływu danych - pojęcia
 • definicja (ang. definition) zmiennej x – instrukcja w wyniku której do zmiennej zostaje przypisana wartość.
 • użycie (ang. use) zmiennej x – instrukcja której wykonanie wymaga podstawienia wartości zmiennej x.
 • Graf DUG (ang. def-use graph)
pokrycie przep ywu danych poj cia1
Pokrycie przepływu danych - pojęcia
 • p-use (ang. predicative) – użycie zmiennej w predykacie
 • c-use (ang. computational) – użycie zmiennej w instrukcji obliczeniowej.
 • Ścieżka wolna od definicji zmiennej x (ang. def-clear path)
pokrycie przep ywu danych rodzaje
Pokrycie przepływu danychRodzaje
 • All defs
 • All uses
 • All p-uses
 • All c-uses
 • All p-uses/some c-uses
 • All c-uses/some p-uses
dostosowanie kryteri w do program w obiektowych
Dostosowanie kryteriów do programów obiektowych
 • Zasięg widoczności zmiennych
 • Które instrukcje traktować jako definicje, a które jako użycia zmiennych reprezentujących obiekty ?
zasi g widoczno ci zmiennych
Zasięg widoczności zmiennych

Poziomy testowania:

 • Intra-method
 • Inter-method
 • Intra-class
zasi g widoczno ci zmiennych1
Zasięg widoczności zmiennych

Poziomy testowania:

 • Intra-method
 • Inter-method
 • Intra-class
zasi g widoczno ci zmiennych2
Zasięg widoczności zmiennych

publicclass KeyTable {

privatestaticfinalintNOT_FOUND = -1;

private TableElem[] table;

privateintlength, maxTabSize;

privateint getIndex(String key) {

for (int i=0; i<length; i++)

if (table[i].key.equals(key))

return i;

returnNOT_FOUND;

}

privatevoid removeIndex(int index) {

for (int i=index; i<length-1; i++)

table[i] = table[i+1];

table[length-1] = null;

length --;

}

privatevoid reallocate() {

TableElem[] newT = new TableElem[2*length];

for (int i=0; i<length; i++)

newT[i] = table[i];

table = newT;

maxTabSize = 2*length;

}

public KeyTable(int startTabSize) {

this.maxTabSize = startTabSize;

table = new TableElem[maxTabSize];

length = 0;

}

publicvoid add(String key, int value) {

intindex = getIndex(key);

if (index == NOT_FOUND) { //add new

table[length] = new TableElem();

table[length].key = key;

table[length].value = value;

length ++;

if (length == maxTabSize)

reallocate();

} else//replace existing

table[index].value = value;

}

publicint get(String key)

throws ElementNotFoundException {

int index = getIndex(key);

if (index == NOT_FOUND)

thrownew ElementNotFoundException();

returntable[index].value;

}

publicvoid remove(String key)

throws ElementNotFoundException {

int index = getIndex(key);

if (index == NOT_FOUND)

thrownew ElementNotFoundException();

removeIndex(index);

}

}

zasi g widoczno ci zmiennych3
Zasięg widoczności zmiennych

Poziomy testowania:

 • Intra-method
 • Inter-method
 • Intra-class
zasi g widoczno ci zmiennych4
Zasięg widoczności zmiennych

publicclass KeyTable {

privatestaticfinalintNOT_FOUND = -1;

private TableElem[] table;

privateintlength, maxTabSize;

privateint getIndex(String key) {

for (int i=0; i<length; i++)

if (table[i].key.equals(key))

return i;

returnNOT_FOUND;

}

privatevoid removeIndex(int index) {

for (int i=index; i<length-1; i++)

table[i] = table[i+1];

table[length-1] = null;

length --;

}

privatevoid reallocate() {

TableElem[] newT = new TableElem[2*length];

for (int i=0; i<length; i++)

newT[i] = table[i];

table = newT;

maxTabSize = 2*length;

}

public KeyTable(int startTabSize) {

this.maxTabSize = startTabSize;

table = new TableElem[maxTabSize];

length = 0;

}

publicvoid add(String key, int value) {

int index = getIndex(key);

if (index == NOT_FOUND) { //add new

table[length] = new TableElem();

table[length].key = key;

table[length].value = value;

length ++;

if (length == maxTabSize)

reallocate();

} else//replace existing

table[index].value = value;

}

publicint get(String key)

throws ElementNotFoundException {

int index = getIndex(key);

if (index == NOT_FOUND)

thrownew ElementNotFoundException();

returntable[index].value;

}

publicvoid remove(String key)

throws ElementNotFoundException {

int index = getIndex(key);

if (index == NOT_FOUND)

thrownew ElementNotFoundException();

removeIndex(index);

}

}

zasi g widoczno ci zmiennych5
Zasięg widoczności zmiennych

Poziomy testowania:

 • Intra-method
 • Inter-method
 • Intra-class
zasi g widoczno ci zmiennych6
Zasięg widoczności zmiennych

publicclass KeyTable {

privatestaticfinalintNOT_FOUND = -1;

private TableElem[] table;

privateintlength, maxTabSize;

privateint getIndex(String key) {

for (int i=0; i<length; i++)

if (table[i].key.equals(key))

return i;

returnNOT_FOUND;

}

privatevoid removeIndex(int index) {

for (int i=index; i<length-1; i++)

table[i] = table[i+1];

table[length-1] = null;

length --;

}

privatevoid reallocate() {

TableElem[] newT = new TableElem[2*length];

for (int i=0; i<length; i++)

newT[i] = table[i];

table = newT;

maxTabSize = 2*length;

}

public KeyTable(int startTabSize) {

this.maxTabSize = startTabSize;

table = new TableElem[maxTabSize];

length = 0;

}

publicvoid add(String key, int value) {

int index = getIndex(key);

if (index == NOT_FOUND) { //add new

table[length] = new TableElem();

table[length].key = key;

table[length].value = value;

length ++;

if (length == maxTabSize)

reallocate();

} else//replace existing

table[index].value = value;

}

publicint get(String key)

throws ElementNotFoundException {

int index = getIndex(key);

if (index == NOT_FOUND)

thrownew ElementNotFoundException();

returntable[index].value;

}

publicvoid remove(String key)

throws ElementNotFoundException {

int index = getIndex(key);

if (index == NOT_FOUND)

thrownew ElementNotFoundException();

removeIndex(index);

}

}

ccfg class control flow graph
CCFG - Class Control Flow Graph

Konstrukcja CCFG, źródło: M.J. Harrold, G. Rothermel – „Performing data flow testing on classes”, Proceedings of the 2nd ACM SIGSOFT symposium on Foundations of software engineering, 154-163, 1994

dostosowanie kryteri w do program w obiektowych1
Dostosowanie kryteriów do programów obiektowych
 • Zasięg widoczności zmiennych
 • Które instrukcje traktować jako definicje, a które jako użycia zmiennych reprezentujących obiekty ?
dostosowanie kryteri w do program w obiektowych2
Dostosowanie kryteriów do programów obiektowych

privatestaticvoid test1(boolean b1) {

KeyTable t1 = new KeyTable(10);

KeyTable t2;

t1.add("A", 15);

t1.x = 1;

if (b1) {

System.out.println("A="+t1.get("A"));

}

t2 = t1;

if (b1 == false) {

t2.add("A", 10);

}

System.out.println("A="+t2.get("A"));

}

regu y dla j zyka java jabuti a m r vincenzi j c maldonado
Reguły dla języka Java - JaBUTi A.M.R. Vincenzi, J.C. Maldonado

1.Typy agregacyjne traktowane są jako obiekty zawierające referencje do kolejnych obiektów.Definicja (użycie) któregokolwiek elementu składowego traktowana jest jako definicja (użycie) całej zmiennej.

2.Dla zmiennej typu a[][] dostęp do elementu jest traktowany jako definicja (użycie) zmiennej a[][].

3. Każda definicja (użycie) niestatycznego pola innej klasy (lub elementu typu agregacyjnego) traktowane jest jako użycie referencji do obiektu oraz definicja (użycie) tego pola. Przykład: ref_1 oraz ref_2 są referencjami do obiektów klasy C zawierającej pola x oraz y. W wyrażeniu „ref_1.x = ref_2.y” występują: użycie zmiennych ref_1 i ref_2, użycie zmiennej ref_2.y oraz definicja zmiennej ref_1.x.

4. W przypadku pól statycznych klas odwołanie traktowane jest jako definicja (użycie) tylko tego pola. W przykładach „C.x=10” oraz „ref_1.x=10”, gdzie ref_1 jest referencją do obiektu klasy C, a x jest polem statycznym występuje tylko definicja zmiennej C.x.

5. Wywołania metod traktowane są jako użycie zmiennej będącej referencją obiektu w kontekście którego wywoływana jest metoda. W przykładzie „ref_1.foo(e1,e2)” występuje użycie zmiennej ref_1.

6. Wywołanie metody z tej samej klasy traktowane jest jako wywołanie przy użyciu zmiennej this.

Źródło: A.M.R. Vincenzi, J.C. Maldonado, W.E. Wong, M.E. Delamaro – „Coverage testing of Java programs and components”, Science of Computer Programming 56, 211-230, 2005

okre lenie definicji i u y zmiennych w oparciu o stan obiektu mei hwa chen h m kao
Określenie definicji i użyć zmiennych w oparciu o stan obiektu Mei-Hwa Chen, H.M. Kao

Stan obiektu – pewna kombinacja wartości zmiennych będących atrybutami obiektu. Przez wartość dla atrybutu będącego innym obiektem rozumiany jest jego stan.

Definicja obiektu – Instrukcja w wyniku której stan obiektu jest inicjalizowany lub zmieniany.

Użycie obiektu – Instrukcja w wyniku, której bezpośrednio lub pośrednio używana jest jedna ze zmiennych określających stan obiektu.

Źródło: Mei-Hwa Chen, H.M. Kao – „Testing Object-Oriented Programs An Integrated Approach”, Proceedings of the 10th International Symposium on Software Reliability Engineering, 73-83, 1999

okre lenie zbioru metod modyfikuj cych stan obiektu
Określenie zbioru metod modyfikujących stan obiektu

Na podstawie kodu źródłowego metody (Mei-Hwa Chen, H.M. Koo)

Bez znajomości kodu źródłowego (klasy z zewnętrznych bibliotek)

 • C ++ - na podstawie deklaracji :class Class1 {

public:

int get_value() const;

};

 • Java - ?
okre lenie zbioru metod modyfikuj cych stan obiektu java
Określenie zbioru metod modyfikujących stan obiektu - Java

Statycznie Dekompilacja i analiza kodu

 • Dynamicznie 1. Instrumentacja kodu{

stateBefore = get_state(obj);

obj.method1();

if (stateBefore!=get_state(obj))

setDef(obj.getClass(),”method1”);

} 2. Wykonanie programu

pobranie stanu obiektu
Pobranie stanu obiektu

Wartości wszystkich pól prywatne – refleksja

Sample sObj = new Sample();

Class cl = sObj.getClass();

Field[] fields = cl.getDeclaredFields();for (Field field : fields) {field.setAccessible(true);

Object fieldValue = field.get(sObj);

System.out.println(field +"="+ fieldValue);

}

 • hashCode()
  • Każde wywołanie metody w kontekście tego samego obiektu, musi zwrócić tą samą wartość (o ile obiekt nie był modyfikowany). Wartość nie musi być taka sama po ponownym uruchomieniu programu.
  • Jeśli dwa obiekty są równe (wg logiki aplikacji) wywołanie metody dla obydwu musi zwrócić tą samą wartość.
  • Nie jest konieczne, aby wyniki zwrócone przez metodę dla dwóch różnych obiektów były różne.
literatura
Literatura

1. JaBUTi Homepage - http://jabuti.incubadora.fapesp.br/

2. S. Rapps, E.J. Weyuker, - „Selecting software test data using data flow information.”, IEEE Transactions on Software Engineering 11, 367–375, 1985

3. A.M.R. Vincenzi, J.C. Maldonado, W.E. Wong, M.E. Delamaro – „Coverage testing of Java programs and components”, Science of Computer Programming 56, 211-230, 2005

4. M.J. Harrold, G. Rothermel – „Performing data flow testing on classes”, Proceedings of the 2nd ACM SIGSOFT symposium on Foundations of software engineering, 154-163, 1994

ad