Morfologia krwi obwodowej u dzieci i doros ych
Download
1 / 32

Morfologia krwi obwodowej u dzieci i dorosłych - PowerPoint PPT Presentation


 • 677 Views
 • Uploaded on

Morfologia krwi obwodowej u dzieci i dorosłych. Morfologia krwi obwodowej. Analiza elementów morfotycznych. Erytrocyt. Trombocyt t. Neutrofil. Parametry oceny układu czerwonokrwinkowego. Liczba (RBC, M/ μ l) Stężenie hemoglobiny (Hgb, mg%) Hematokryt (HCT, %)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Morfologia krwi obwodowej u dzieci i dorosłych' - karah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Morfologia krwi obwodowej
Morfologia krwi obwodowej

 • Analiza elementów morfotycznych

Erytrocyt

Trombocytt

Neutrofil


Parametry oceny uk adu czerwonokrwinkowego
Parametry oceny układu czerwonokrwinkowego

 • Liczba (RBC, M/μl)

 • Stężenie hemoglobiny (Hgb, mg%)

 • Hematokryt (HCT, %)

 • Średnia objętość krwinki (MCV, femtolitry czyli μm3)

 • Średnia zawartość hemoglobiny w krwince (MCH, pikogramy)

 • Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (MCHC, gram/dl krwinek czerwonych)

 • Rozmaz krwinek czerwonych

 • Retikulocyty (promile)


Hematopoeza p odowa
HEMATOPOEZA PŁODOWA

 • OKRES MEZOBLASTYCZNY ( 14 dni – 3 miesiące )

  • megaloblasty

  • Hb embrionalone

 • OKRES WĄTROBOWY ( 2 miesiące – poród )

  • makrocyty

  • Hb płodowa (HbF)

 • OKRES SZPIKOWY ( od 5 miesiąca )

  • Normocyty

  • Hb typu dorosłych (HbA)


 • St enie hemoglobiny
  Stężenie hemoglobiny

  • Noworodki: 14 – 20 mg%

   • Początkowo głównie HbF

   • Większe powinowactwo do tlenu („podbiera tlen matce”)

   • Niestabilna – uruchomienie łożyska płucnego hamuje produkcję HbF (77% u noworodka, 23% u dziecka 4-miesięcznego, <1% u dorosłego)

  • Dzieci : 9,0 – 13 mg%

   • Wzrastanie

   • Początkowo niedojrzałość aparatu przykłebuszkowego nerki – mało efektywna produkcja erytropoetyny

  • Dorośli: 14-18 mg% (m), 12-16 mg% (k)


  Najmniejsze prawid owe st enie hemoglobiny w zale no ci od wieku rednia 2odch st
  Najmniejsze prawidłowe stężenie hemoglobiny w zależności od wieku (średnia –2odch. st.)


  Mcv i rdw
  MCV i RDW zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  • MCV = HCT / RBC

  • Obiektywny wskaźnik wielkości komórki

  • MCV < 82 – mikrocytoza

  • MCV > 100 – makrocytoza

  • RDW – odzwierciedla zmienność kształtów krwinki czerwonej (Red cell Distribution Width), norma ok. 17


  Hematokryt
  HEMATOKRYT zależności od wieku (średnia –2odch. st.)


  Retikulocyty
  Retikulocyty zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  • Odzwierciedlają nasilenie erytropoezy

  • Zawierają resztkowe kwasy nukleinowe

  • Są duże (znaczna retikulocytoza skutkuje zwiększeniem MCV)

  • Specjalne barwienie (nie są elementem automatycznej oceny większości analizatorów hematologicznych)

  • Skorygowana retikulocytoza: SR = retikulocytoza (%) x (HCT pacjenta / prawidłowe HCT)

  Czyli u pacjenta z hematokrytem 20% i 1.5% retikulocytów SR = 1.5x(20/50) = 0.64%. SR = 3% oznacza prawidłową odpowiedź szpiku na niedokrwistość


  Algorytm oceny uk adu czerwonokrwinkowego

  Niskie zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  Wysokie

  Anemia Aplastyczna

  Anemia B-D

  Choroby rozrostowe szpiku

  Przewlekła n. nerek

  Hemoliza

  Krwawienie

  Algorytm oceny układu czerwonokrwinkowego

  Hgb < 11 mg%, WBC i PLT (+ rozmaz) prawidłowe

  MCV

  < 82 fl

  82 – 100 fl

  > 100 fl

  Niedobór żelaza

  (szerokie RDW)

  Przewlekły stan zapalny

  Thalassemia

  (wąskie RDW)

  Zatrucie aluminium

  Choroby wątroby

  Alkoholizm

  Niedobór witaminy B12 i

  kwasu foliowego

  MDS

  Niedoczynność tarczycy

  Retikulocyty


  Analiza uk adu p ytkowego
  Analiza układu płytkowego zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  • Liczba – norma od 100 – 400 K/ul

  • MPV (średnia objętość płytki) – 7,1 fl

  • Testy funkcjonalne (czas krwawienia, agregacja płytek w obecności ADP, Epinefryny, kolagenu, ristocetyny)


  Algorytm oceny krwinek p ytkowych
  Algorytm oceny krwinek płytkowych zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  PLT < 100 K/ul

  MPV

  < 7,4 fl

  7,4 – 10 fl

  > 10 fl

  Zespół Wiskott-Aldrich

  Zespół TAR

  Anemia aplastyczna

  Nacieczenie szpiku

  MDS

  Ostre białaczki

  ITP

  Mukopolisacharydozy

  Inne rzadkie zespoły:

  Bernadr-Soulier

  Alport

  Szarych płytek

  Płytek jak ser szwajcarski

  Rozmaz krwi szpikowej w celu wykluczenia ostrej białaczki.


  Elementy oceny uk adu bia okrwinkowego
  Elementy oceny układu białokrwinkowego zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  • Liczba

  • Rozmaz krwinek białych

   • Standardem pozostaje rozmaz manualny

   • Z analizatora hematologicznego niedokładny, potrafi wyróżnić trzy podstawowe grupy leukocytów – limfocyty, neutrofile oraz komórki monocytoidalne (MID)


  Liczba leukocyt w w zale no ci od wieku
  Liczba leukocytów w zależności od wieku zależności od wieku (średnia –2odch. st.)


  Liczba krwinek bia ych
  Liczba krwinek białych zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  • U dzieci większa niż u dorosłych

  • W przypadku nieprawidłowości zawsze należy wykonać rozmaz manualny

  • W przewlekłej białaczce szpikowej wysoka

  • W ostrych białaczkach (ALL, AML) dowolna (postacie leukopeniczne, hiperleukocytane, przebiegające z prawidłową liczbą leukocytów)

  • W anemii aplastycznej może być prawidłowa w przypadku znacznej limfocytozy bezwzględnej !


  Odsetek neutrofili i limfocyt w w zale no ci od wieku
  Odsetek neutrofili i limfocytów w zależności od wieku zależności od wieku (średnia –2odch. st.)


  Liczba granulocyt w w zale no ci od wieku
  Liczba granulocytów w zależności od wieku zależności od wieku (średnia –2odch. st.)


  Neutropenia algorytm post powania

  Bez zajęcia szpiku: zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  Autoimmunologiczna

  Polekowa

  Idiopatyczna

  Z zajęciem szpiku:

  Białaczki

  Przerzuty do szpiku

  Infekcje wirusowe

  Tak:

  Dyskeratosis cong.

  Anemia Fanconiego

  Osteopetrosis

  Zesp. Cartilage-Hair

  Nie

  Częste infekcje?

  Neutropenia – algorytm postępowania

  NEU < 1 K/ul

  Czy wcześniej prawidłowa ?

  Nie (wrodzona)

  Tak (nabyta)

  Dysmorfizm ?

  Nie:

  Przewlekła łagodna

  Rodzinna łagodna

  Tak:

  Kostmanna

  Dysgenezja siateczki

  Cykliczna


  Granulocytoza
  Granulocytoza zależności od wieku (średnia –2odch. st.)


  Limfocytoza
  Limfocytoza zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  • Bezwzględna > 5 K/ul (ale zwykle poniżej 10 K/ul) może towarzyszyć:

   • infekcji wirusowej, (CMV,mononukleoza itp.)

   • kile trzeciorzędowej, toxoplazmozie, brucellozie, gruźlicy

  • W CLL (przewlekłej białaczce limfatycznej) znaczna limfocytoza > 10 K/ul z towarzyszącą limfomegalią


  Limfopenia 1 k ul
  Limfopenia < 1 K/ul zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  • Ograniczona przydatność diagnostyczna

  • Zwykle polekowa (kortykosteroidy, RTG-terapia)

  • AIDS, SCID, Ziarnica złośliwa

  • Ostre zatrucie alkoholowe


  Uwaga
  UWAGA zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  • W przypadku kombinowanych zaburzeń w morfologii krwi obwodowej (np. małopłytkowość + niedokrwistość, neutropenia z małopłytkowością) wskazana konsultacja z ośrodkiem hematologicznym !


  Morfologia w niedokrwisto ci z niedoboru fe
  Morfologia w niedokrwistości z niedoboru Fe zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  • Hgb 6 g%

  • MCV 71

  • RDW 21

  • WBC 9 K/ul, 30% Neutrofili

  • PLT 180 K/ul

  • Reti 1%


  Morfologia w ostrej bia aczce limfoblastycznej
  Morfologia w ostrej białaczce limfoblastycznej zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  • Hgb 8,5 g/dl

  • MCV 84

  • RDW 16

  • WBC 8 K/ul 10% Neutrofili

  • PLT 35 K/ul

  • W rozmazie manualnym 40% Komórek Niezróżnicowanych (KN)


  Morfologia w anemii autoimmunohemolitycznej
  Morfologia w Anemii Autoimmunohemolitycznej zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  • Hgb 7,5 g/dl

  • MCV 98

  • RDW 18

  • WBC 9 K/ul, 40% Neutrofili

  • PLT 280 K/ul

  • Reti 20%


  Morfologia krwi obwodowej w mononukleozie
  Morfologia krwi obwodowej w mononukleozie zależności od wieku (średnia –2odch. st.)

  • Hgb 12 g/dl

  • MCV 87

  • RDW 16

  • WBC 11 K/ul, 20% Neutrofili

  • PLT 85 K/ul

  • W rozmazie limfocytoza z obecnością plazmocytów, komórek limfoidalnych i monoidalnych siateczki, brak komórek niezróżnicowanych (blastów !)


  Morfologia krwi obwodowej w przewlek ej bia aczce szpikowej
  Morfologia krwi obwodowej w przewlekłej białaczce szpikowej

  • Hgb 12 g/dl

  • MCV 87

  • RDW 16

  • WBC 45 K/ul, 80% Neutrofili

  • PLT 500 K/ul

  • W rozmazie : KN 2%, Promiel 5%, Miel 7%, Meta 13%, Pałki 20%, Segm 40, Mono 3%, limfo 10%


  Czy pacjenta nale y skierowa na dalsze konsultacje i dlaczego
  Czy pacjenta należy skierować na dalsze konsultacje i dlaczego?

  • WBC 6 K/ul

  • HgB 14 g%

  • PLT 140 K/ul

  • W rozmazie 4% KN, 70% Segm, 6% Monocytów, Limfocyty 20%


  Czy pacjenta mo na leczy ambulatoryjnie
  Czy pacjenta można leczyć ambulatoryjnie ? dlaczego?

  • Gorączka >38C

  • WBC 3

  • NEU 20%

  • PLT 140 K/ul

  • HgB 13 g%


  Anemia aplastyczna czy ostra bia aczka limfoblastyczna
  Anemia Aplastyczna czy Ostra Białaczka Limfoblastyczna ? dlaczego?

  • WBC 2,5 K/ul 70% limfocytów

  • HBG 8 g%

  • MCV 95

  • PLT 40 K/ul

  • Reti 1%


  Jak post powa z 6 letnim dzieckiem z nast puj c morfologi krwi obwodowej
  Jak postępować z 6-letnim dzieckiem z następującą morfologią krwi obwodowej

  • WBC 7,5 K/ul, 60% Neu, 30% Limf, 10% Mono

  • HgB 7,5 g%

  • MCV 72 fl

  • PLT 150 K/ul

  • MPV 10 fl

  • Reti 1,5%


  Jakie rozpoznanie
  Jakie rozpoznanie? morfologią krwi obwodowej

  • WBC 90 K/ul (Promiel 2%, Miel 7%, Meta 16, Pałki 17%, Segm 40%, Bazo 5%, Limfo 5%, Mono 8%)

  • HgB 11 g%

  • MCV 90 fl

  • PLT 600 K/ul

  • Reti 1,5%


  ad