morfologia krwi obwodowej u dzieci i doros ych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Morfologia krwi obwodowej u dzieci i dorosłych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Morfologia krwi obwodowej u dzieci i dorosłych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Morfologia krwi obwodowej u dzieci i dorosłych - PowerPoint PPT Presentation


 • 726 Views
 • Uploaded on

Morfologia krwi obwodowej u dzieci i dorosłych. Morfologia krwi obwodowej. Analiza elementów morfotycznych. Erytrocyt. Trombocyt t. Neutrofil. Parametry oceny układu czerwonokrwinkowego. Liczba (RBC, M/ μ l) Stężenie hemoglobiny (Hgb, mg%) Hematokryt (HCT, %)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Morfologia krwi obwodowej u dzieci i dorosłych' - karah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
morfologia krwi obwodowej
Morfologia krwi obwodowej
 • Analiza elementów morfotycznych

Erytrocyt

Trombocytt

Neutrofil

parametry oceny uk adu czerwonokrwinkowego
Parametry oceny układu czerwonokrwinkowego
 • Liczba (RBC, M/μl)
 • Stężenie hemoglobiny (Hgb, mg%)
 • Hematokryt (HCT, %)
 • Średnia objętość krwinki (MCV, femtolitry czyli μm3)
 • Średnia zawartość hemoglobiny w krwince (MCH, pikogramy)
 • Średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (MCHC, gram/dl krwinek czerwonych)
 • Rozmaz krwinek czerwonych
 • Retikulocyty (promile)
hematopoeza p odowa
HEMATOPOEZA PŁODOWA
 • OKRES MEZOBLASTYCZNY ( 14 dni – 3 miesiące )
   • megaloblasty
   • Hb embrionalone
 • OKRES WĄTROBOWY ( 2 miesiące – poród )
   • makrocyty
   • Hb płodowa (HbF)
 • OKRES SZPIKOWY ( od 5 miesiąca )
   • Normocyty
   • Hb typu dorosłych (HbA)
st enie hemoglobiny
Stężenie hemoglobiny
 • Noworodki: 14 – 20 mg%
  • Początkowo głównie HbF
  • Większe powinowactwo do tlenu („podbiera tlen matce”)
  • Niestabilna – uruchomienie łożyska płucnego hamuje produkcję HbF (77% u noworodka, 23% u dziecka 4-miesięcznego, <1% u dorosłego)
 • Dzieci : 9,0 – 13 mg%
  • Wzrastanie
  • Początkowo niedojrzałość aparatu przykłebuszkowego nerki – mało efektywna produkcja erytropoetyny
 • Dorośli: 14-18 mg% (m), 12-16 mg% (k)
najmniejsze prawid owe st enie hemoglobiny w zale no ci od wieku rednia 2odch st
Najmniejsze prawidłowe stężenie hemoglobiny w zależności od wieku (średnia –2odch. st.)
mcv i rdw
MCV i RDW
 • MCV = HCT / RBC
 • Obiektywny wskaźnik wielkości komórki
 • MCV < 82 – mikrocytoza
 • MCV > 100 – makrocytoza
 • RDW – odzwierciedla zmienność kształtów krwinki czerwonej (Red cell Distribution Width), norma ok. 17
retikulocyty
Retikulocyty
 • Odzwierciedlają nasilenie erytropoezy
 • Zawierają resztkowe kwasy nukleinowe
 • Są duże (znaczna retikulocytoza skutkuje zwiększeniem MCV)
 • Specjalne barwienie (nie są elementem automatycznej oceny większości analizatorów hematologicznych)
 • Skorygowana retikulocytoza: SR = retikulocytoza (%) x (HCT pacjenta / prawidłowe HCT)

Czyli u pacjenta z hematokrytem 20% i 1.5% retikulocytów SR = 1.5x(20/50) = 0.64%. SR = 3% oznacza prawidłową odpowiedź szpiku na niedokrwistość

algorytm oceny uk adu czerwonokrwinkowego

Niskie

Wysokie

Anemia Aplastyczna

Anemia B-D

Choroby rozrostowe szpiku

Przewlekła n. nerek

Hemoliza

Krwawienie

Algorytm oceny układu czerwonokrwinkowego

Hgb < 11 mg%, WBC i PLT (+ rozmaz) prawidłowe

MCV

< 82 fl

82 – 100 fl

> 100 fl

Niedobór żelaza

(szerokie RDW)

Przewlekły stan zapalny

Thalassemia

(wąskie RDW)

Zatrucie aluminium

Choroby wątroby

Alkoholizm

Niedobór witaminy B12 i

kwasu foliowego

MDS

Niedoczynność tarczycy

Retikulocyty

analiza uk adu p ytkowego
Analiza układu płytkowego
 • Liczba – norma od 100 – 400 K/ul
 • MPV (średnia objętość płytki) – 7,1 fl
 • Testy funkcjonalne (czas krwawienia, agregacja płytek w obecności ADP, Epinefryny, kolagenu, ristocetyny)
algorytm oceny krwinek p ytkowych
Algorytm oceny krwinek płytkowych

PLT < 100 K/ul

MPV

< 7,4 fl

7,4 – 10 fl

> 10 fl

Zespół Wiskott-Aldrich

Zespół TAR

Anemia aplastyczna

Nacieczenie szpiku

MDS

Ostre białaczki

ITP

Mukopolisacharydozy

Inne rzadkie zespoły:

Bernadr-Soulier

Alport

Szarych płytek

Płytek jak ser szwajcarski

Rozmaz krwi szpikowej w celu wykluczenia ostrej białaczki.

elementy oceny uk adu bia okrwinkowego
Elementy oceny układu białokrwinkowego
 • Liczba
 • Rozmaz krwinek białych
  • Standardem pozostaje rozmaz manualny
  • Z analizatora hematologicznego niedokładny, potrafi wyróżnić trzy podstawowe grupy leukocytów – limfocyty, neutrofile oraz komórki monocytoidalne (MID)
liczba krwinek bia ych
Liczba krwinek białych
 • U dzieci większa niż u dorosłych
 • W przypadku nieprawidłowości zawsze należy wykonać rozmaz manualny
 • W przewlekłej białaczce szpikowej wysoka
 • W ostrych białaczkach (ALL, AML) dowolna (postacie leukopeniczne, hiperleukocytane, przebiegające z prawidłową liczbą leukocytów)
 • W anemii aplastycznej może być prawidłowa w przypadku znacznej limfocytozy bezwzględnej !
neutropenia algorytm post powania

Bez zajęcia szpiku:

Autoimmunologiczna

Polekowa

Idiopatyczna

Z zajęciem szpiku:

Białaczki

Przerzuty do szpiku

Infekcje wirusowe

Tak:

Dyskeratosis cong.

Anemia Fanconiego

Osteopetrosis

Zesp. Cartilage-Hair

Nie

Częste infekcje?

Neutropenia – algorytm postępowania

NEU < 1 K/ul

Czy wcześniej prawidłowa ?

Nie (wrodzona)

Tak (nabyta)

Dysmorfizm ?

Nie:

Przewlekła łagodna

Rodzinna łagodna

Tak:

Kostmanna

Dysgenezja siateczki

Cykliczna

limfocytoza
Limfocytoza
 • Bezwzględna > 5 K/ul (ale zwykle poniżej 10 K/ul) może towarzyszyć:
  • infekcji wirusowej, (CMV,mononukleoza itp.)
  • kile trzeciorzędowej, toxoplazmozie, brucellozie, gruźlicy
 • W CLL (przewlekłej białaczce limfatycznej) znaczna limfocytoza > 10 K/ul z towarzyszącą limfomegalią
limfopenia 1 k ul
Limfopenia < 1 K/ul
 • Ograniczona przydatność diagnostyczna
 • Zwykle polekowa (kortykosteroidy, RTG-terapia)
 • AIDS, SCID, Ziarnica złośliwa
 • Ostre zatrucie alkoholowe
uwaga
UWAGA
 • W przypadku kombinowanych zaburzeń w morfologii krwi obwodowej (np. małopłytkowość + niedokrwistość, neutropenia z małopłytkowością) wskazana konsultacja z ośrodkiem hematologicznym !
morfologia w niedokrwisto ci z niedoboru fe
Morfologia w niedokrwistości z niedoboru Fe
 • Hgb 6 g%
 • MCV 71
 • RDW 21
 • WBC 9 K/ul, 30% Neutrofili
 • PLT 180 K/ul
 • Reti 1%
morfologia w ostrej bia aczce limfoblastycznej
Morfologia w ostrej białaczce limfoblastycznej
 • Hgb 8,5 g/dl
 • MCV 84
 • RDW 16
 • WBC 8 K/ul 10% Neutrofili
 • PLT 35 K/ul
 • W rozmazie manualnym 40% Komórek Niezróżnicowanych (KN)
morfologia w anemii autoimmunohemolitycznej
Morfologia w Anemii Autoimmunohemolitycznej
 • Hgb 7,5 g/dl
 • MCV 98
 • RDW 18
 • WBC 9 K/ul, 40% Neutrofili
 • PLT 280 K/ul
 • Reti 20%
morfologia krwi obwodowej w mononukleozie
Morfologia krwi obwodowej w mononukleozie
 • Hgb 12 g/dl
 • MCV 87
 • RDW 16
 • WBC 11 K/ul, 20% Neutrofili
 • PLT 85 K/ul
 • W rozmazie limfocytoza z obecnością plazmocytów, komórek limfoidalnych i monoidalnych siateczki, brak komórek niezróżnicowanych (blastów !)
morfologia krwi obwodowej w przewlek ej bia aczce szpikowej
Morfologia krwi obwodowej w przewlekłej białaczce szpikowej
 • Hgb 12 g/dl
 • MCV 87
 • RDW 16
 • WBC 45 K/ul, 80% Neutrofili
 • PLT 500 K/ul
 • W rozmazie : KN 2%, Promiel 5%, Miel 7%, Meta 13%, Pałki 20%, Segm 40, Mono 3%, limfo 10%
czy pacjenta nale y skierowa na dalsze konsultacje i dlaczego
Czy pacjenta należy skierować na dalsze konsultacje i dlaczego?
 • WBC 6 K/ul
 • HgB 14 g%
 • PLT 140 K/ul
 • W rozmazie 4% KN, 70% Segm, 6% Monocytów, Limfocyty 20%
czy pacjenta mo na leczy ambulatoryjnie
Czy pacjenta można leczyć ambulatoryjnie ?
 • Gorączka >38C
 • WBC 3
 • NEU 20%
 • PLT 140 K/ul
 • HgB 13 g%
anemia aplastyczna czy ostra bia aczka limfoblastyczna
Anemia Aplastyczna czy Ostra Białaczka Limfoblastyczna ?
 • WBC 2,5 K/ul 70% limfocytów
 • HBG 8 g%
 • MCV 95
 • PLT 40 K/ul
 • Reti 1%
jak post powa z 6 letnim dzieckiem z nast puj c morfologi krwi obwodowej
Jak postępować z 6-letnim dzieckiem z następującą morfologią krwi obwodowej
 • WBC 7,5 K/ul, 60% Neu, 30% Limf, 10% Mono
 • HgB 7,5 g%
 • MCV 72 fl
 • PLT 150 K/ul
 • MPV 10 fl
 • Reti 1,5%
jakie rozpoznanie
Jakie rozpoznanie?
 • WBC 90 K/ul (Promiel 2%, Miel 7%, Meta 16, Pałki 17%, Segm 40%, Bazo 5%, Limfo 5%, Mono 8%)
 • HgB 11 g%
 • MCV 90 fl
 • PLT 600 K/ul
 • Reti 1,5%