1 / 9

Něme ckom ánie

XVI. Hamburg Autor: Bc. Lucie Čechová , ZŠ Lingua Universal Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0644 Šablona: III/2. Něme ckom ánie. Hamburg. městský stát počet obyvatel: 1 774 200 rozloha: 755 km 2 vlajka znak. V tomto městě lze napočítat 2428 mostů .

kara
Download Presentation

Něme ckom ánie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. XVI. Hamburg Autor: Bc. Lucie Čechová, ZŠ LinguaUniversal Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0644 Šablona: III/2 Německománie

  2. Hamburg • městský stát • počet obyvatel: 1 774 200 • rozloha: 755 km2 vlajka znak

  3. V tomto městě lze napočítat 2428 mostů. Tímto číslem Hamburg získal prvenství v celé Evropě. Na obrázku je most, který je tak vysoký, aby zde mohly projíždět záoceánské parníky do přístavu. Miniature Wonderland představuje největší model železnice na světě. Do zcela reálně vyhlížejícího modelu města Hamburg a dalších částí světa (Skandinávie, Amerika)‏ je zasazen propracovaný model nejen vlaků, ale i počítačem řízených aut, lodí, letadel i UFA. Nejdelší vlak měří 14,5 m. Hamburg

  4. Na rušné městské části zvané Sankt Pauli s hlavní třídou Reeperbahn se nachází nábřeží Landungsbrücken s překrásným výhledem na přístav. V okolí můžeme vidět i četné kabarety, zábavní podniky, Státní operu, činoherní divadlo, botanickou zahradu a rozlehlý park Planten un Blomen. Landungsbrücken Reeperbahn Planten un Blomen Hamburg

  5. Hamburg je druhé největší město Německa. Městem protéká řeka Labe, která zde ústí do Severního moře. Patří mezi jedno z devíti měst, která se označují jako hanzovní. Pro svůj význam v námořnídopravě a obchodě byl Hamburg nazýván „Tor der Welt“ – Bránou světa. Hamburg

  6. Mezi oblíbená místa v Hamburgu patří Dungeon – skladiště přestavěné na Dům hrůzy. Ti, kteří se bojí navštívit Dům hrůzy, mohou strávit svůj čas v ZOO, která čítá až 3000 druhů různých zvířat. Hamburg

  7. Odkazy a použitá literatura: www.hamburg.de www.reeperbahn.de www.the-dungeons.de/hamburg/de/index.htm www.wikipedia.de www.wikipedie.cz Hamburg

  8. http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Hamburg.svg&filetimestamp=20060301201939http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Flag_of_Hamburg.svg&filetimestamp=20060301201939 http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Coat_of_arms_of_Hamburg.svg&filetimestamp=20060301195030 http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=pSAA4VMIAWT2rM:&imgrefurl=http://www.rhetorik-seminar-online.com/rhetorik-seminar-Hamburg&docid=rrqBOIOJx59qlM&imgurl=http://www.rhetorik-seminar-online.com/public/files/Staedte/Hamburg.jpg&w=380&h=300&ei=70dmT-uTKoLN4QSu7LDkBw&zoom=1&iact=rc&dur=226&sig=104516609446727422792&page=1&tbnh=129&tbnw=158&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:16,s:0&tx=64&ty=85 http://www.google.cz/imgres?num=10&um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=BardBNC7MI45mM:&imgrefurl=http://www.hamburg-tourism.de/en/events/museums-exhibitions/miniature-wunderland/&docid=lvkghr3lyn_A5M&imgurl=http://www.hamburg-tourism.de/uploads/pics/MiWu15_01.jpg&w=568&h=426&ei=H0hmT_LrJ8rqOeSJiZQI&zoom=1&iact=rc&dur=285&sig=104516609446727422792&sqi=2&page=1&tbnh=133&tbnw=167&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:9,s:0&tx=116&ty=87 http://www.google.cz/imgres?num=10&um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=78dSCgU7HQyk-M:&imgrefurl=http://www.hamburg-tourism.de/themen-touren/hamburg-maritim/attraktionen-events/landungsbruecken/&docid=Tdk5zdSQi1Mq1M&imgurl=http://www.hamburg-tourism.de/uploads/pics/Landungsbruecken_top_CS_04.jpg&w=568&h=426&ei=NkhmT5jlCYWcOvrwrOwH&zoom=1&iact=rc&dur=359&sig=104516609446727422792&sqi=2&page=1&tbnh=133&tbnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=85&ty=70 http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=5uoIFfLP9gjrOM:&imgrefurl=http://www.cekora-web.de/planten-un-blomen.htm&docid=jFOUAC8b-wnNQM&imgurl=http://www.cekora-web.de/agtergrond/planten-un-blomen-13.jpg&w=300&h=400&ei=UEhmT-9fko7iBLjrjIMI&zoom=1&iact=rc&dur=248&sig=104516609446727422792&page=1&tbnh=146&tbnw=103&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:8,s:0&tx=88&ty=65 http://www.google.cz/imgres?start=67&num=10&um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=f1228KmMNj5XHM:&imgrefurl=http://www.musicalausbildung-blog.de/wordpress/%3Fm%3D20090415&docid=Tbvs55sxoK6bwM&imgurl=http://www.welt.de/multimedia/archive/00428/reeperbahn_DW_Hambu_428227g.jpg&w=480&h=320&ei=dkhmT7-AIYeo4gToraTaBw&zoom=1&iact=rc&dur=264&sig=104516609446727422792&page=4&tbnh=144&tbnw=191&ndsp=25&ved=1t:429,r:23,s:67&tx=38&ty=102 Obrázky 1:

  9. http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=pWSV4AXBs5eH0M:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg&docid=dbWm58GSsZaiVM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/CTB-CTW_Port_of_Hamburg-Waltershof.jpg/220px-CTB-CTW_Port_of_Hamburg-Waltershof.jpg&w=220&h=147&ei=p0hmT9DOGqzU4QTRqZnzBw&zoom=1&iact=hc&vpx=159&vpy=216&dur=3236&hovh=117&hovw=176&tx=64&ty=59&sig=104516609446727422792&page=1&tbnh=117&tbnw=174&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:0http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=pWSV4AXBs5eH0M:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg&docid=dbWm58GSsZaiVM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/CTB-CTW_Port_of_Hamburg-Waltershof.jpg/220px-CTB-CTW_Port_of_Hamburg-Waltershof.jpg&w=220&h=147&ei=p0hmT9DOGqzU4QTRqZnzBw&zoom=1&iact=hc&vpx=159&vpy=216&dur=3236&hovh=117&hovw=176&tx=64&ty=59&sig=104516609446727422792&page=1&tbnh=117&tbnw=174&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:0 http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=7zliSQ8nKiupfM:&imgrefurl=http://www.pflege.de/altenheime-pflegeheime-seniorenresidenzen/hamburg&docid=tlOrft0ERgKHKM&imgurl=http://www.pflege.de/pflege-bilder/altenheime-pflegeheime-hamburg.jpg&w=425&h=282&ei=p0hmT9DOGqzU4QTRqZnzBw&zoom=1&iact=hc&vpx=662&vpy=88&dur=1018&hovh=183&hovw=276&tx=142&ty=113&sig=104516609446727422792&page=1&tbnh=121&tbnw=180&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:9,s:0 http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=9CISRB6k63ISsM:&imgrefurl=http://www.hamburg-tourism.de/veranstaltungen-hamburg/ausstellungen/hamburg-dungeon/&docid=ASPiEBs34TkYPM&imgurl=http://www.hamburg-tourism.de/uploads/pics/d6.jpg&w=568&h=378&ei=MElmT4-cPMrm4QTg8IGFCA&zoom=1&iact=rc&dur=548&sig=104516609446727422792&page=1&tbnh=142&tbnw=202&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=111&ty=31 http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=632&tbm=isch&tbnid=54nAKij59aj78M:&imgrefurl=http://www.holidaycheck.de/reisetipp-Urlaubsbilder%2BHamburg%2BDungeon-ch_ub-zid_5331.html%3Faction%3Ddetail%26mediaId%3D1155959511&docid=DgD67I7it0nMRM&imgurl=http://www.holidaycheck.de/data/urlaubsbilder/mittel/41/1155959511.jpg&w=440&h=292&ei=MElmT4-cPMrm4QTg8IGFCA&zoom=1&iact=hc&vpx=724&vpy=330&dur=381&hovh=164&hovw=235&tx=172&ty=71&sig=104516609446727422792&page=3&tbnh=141&tbnw=188&start=44&ndsp=24&ved=1t:429,r:15,s:44 Obrázky 2:

More Related