زن جوانی در اتاق انتظار فرودگاه جهت پرواز نشسته بود
Download
1 / 17

زن جوانی در اتاق انتظار فرودگاه جهت پرواز نشسته بود - PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on

زن جوانی در اتاق انتظار فرودگاه جهت پرواز نشسته بود. از آنجائیکه می بایستی ساعتها در انتظار باشد اقدام به خرید کتابی جهت مطالعه نمود . در ضمن یک بسته بیسکویت نیز خرید. او در صندلی راحتی جهت استراحت و مطالعه نشست . در کنارصندلی راحت او در جائیکه بسته بیسکویت او قرار داشت

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' زن جوانی در اتاق انتظار فرودگاه جهت پرواز نشسته بود' - kapono


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

از آنجائیکه می بایستی ساعتها در انتظار باشد اقدام به خرید کتابی جهت مطالعه نمود . در ضمن یک بسته بیسکویت نیز خریددر کنارصندلی راحت او در مطالعه نشست

جائیکه بسته بیسکویت او قرار داشت

مرد مسافری نشست و مجله

خود را باز و شروع به مطالعه کرد.


وقتی اولین بیسکویت رادر مطالعه نشست

حین مطالعه برمی داشت

مشاهده کرد آن مرد نیز از همان

بسته بیسکوئیتی برداشت

. او احساس بدی کرد ولی چیزی

نگفت. ولی با خود می اندیشید

ای کاش می توانستم این کار

او را با مشتی جواب می دادم.


هر بیسکوئیتی که او بر می داشت مرد نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت


وقتی فقط یک بیسکوئیت باقی نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت

مانده بود با خود اندیشید حال باید دید

این مرد مزاحم چه می کند؟

مرد تنها بیسکوئیت باقیمانده را برداشت

و در میان حیرت تنفرآمیز زن آنرا دو نیمه کرده

و نیمه ای را به او

و نیمه دیگر را برای خودش برداشت!!!


زن با عصبانیت و نگاههای تنفر آمیز نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت

وسائل خود را برداشته و به سوی

محل سوار شدن هواپیما روانه گشت.


وقتی در صندلی خود در هواپیما نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت

قرار گرفت با حال

گرفته دست بسوی کیفش برد

تا عینکش

را بر دارد ولی در

یک لحظه خشکش زد!

بسته بیسکویت

خودش را دست نخورده

و باز نشده درون

کیف دستی اش دید!


او بسیار خجالت زده شد! نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت

او متوجه اشتباهش گشت.

او فراموش کرده بود که

بسته بیسکویتش را پس

ازخرید در کیفش گذاشته بود


حال او متوجه شد در تمام نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت

آن مدت آن مرد بوده که

بیسکویت هایش را بدون

هیچگونه بد خلقی

با او تقسیم می نموده است


در حالیکه او خیلی عصبانی نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت

بوده و فکر می کرده

اوست که اجبارا این کار را

می کرده است

و حالا نه می تواند خود را

سرزنش ننماید و نه فرصت عذر خواهی

باقیست.

...


. نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت

چهار چیز قابل جبران و برگشت نمی باشد:


سنگ نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت................

................پس از آنکهپرتاب شد

سنگ................

................پس از آنکه

پرتاب شد


حرف نا حق نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت..............

..........پس از آنکه گفته شد


فرصت ها نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت..............

........پس از آنکه از دست رفتند

!


و زمان نیز یکی بر می داشت و موجب عصبیت هر چه بیشتر او می گشت.............

............پس از آنکه گذشت


ad