izgi grafi i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Çizgi Grafiği PowerPoint Presentation
Download Presentation
Çizgi Grafiği

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4
kaoru

Çizgi Grafiği - PowerPoint PPT Presentation

1 Views
Download Presentation
Çizgi Grafiği
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Çizgi Grafiği

  2. Eldeki bilgilerin daha iyi anlaşılması ve karşılaştırılması için çizilen şekillere grafik denir. Çizgi Grafiği : Grafiklerde verilen bilgilerin, çizgilerle gösterildiği grafiklerdir.

  3. Bir otomobil fabrikasının 1995-2000 yılları arasında üret- tiği otomobil sayısını gösteren bir çizgi grafiği oluşturalım. Otomobil sayısı bin olarak 200 150 Bu grafiğe göre ; 100 1995 yılında 50 bin, 50 1996 yılında 100 bin, 1997 yılında 50 bin, Yıllar 1997 2000 1995 1996 1998 1999 1998 yılında 150 bin, ve 1999 yılında 150 bin 2000 yılında 200 bin otomobil üretilmiştir.

  4. Bir otomobil fabrikasının 1995-2000 yılları arasında üret- tiği otomobil sayısını gösteren bir çizgi grafiği oluşturalım. Otomobil sayısı bin olarak 200 150 Bu grafiğe göre ; 100 1998 ve 1999 yıllarında eşit sayıda otomobil üretilmiştir. 50 En az üretim 1995 yılında yapılmıştır. (50 bin) Yıllar 1997 2000 1995 1996 1998 1999 En fazla üretim 2000 yılında yapılmıştır. (200 bin) 1997 yılında üretim düşmüş, 1998 yılında üretim iki kat artmıştır. 2001 yılında üretim 200 bin veya 250 bin arasında olabilir.