prezentacja n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PREZENTACJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PREZENTACJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

PREZENTACJA . Warszawa, wrzesień 2012. Agenda. Grupa Kapitałowa Prezentacja Spółki Inwestycje Władze Spółki Kontakt. VENTURION INVESTMENT FUND S.A. Struktura akcjonariatu zapewniająca stabilność i efektywność w zakresie realizacji strategii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PREZENTACJA' - kaori


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prezentacja

PREZENTACJA

Warszawa, wrzesień 2012

agenda
Agenda
 • Grupa Kapitałowa
 • Prezentacja Spółki
 • Inwestycje
 • Władze Spółki
 • Kontakt
venturion investment fund s a
VENTURION INVESTMENT FUND S.A.
 • Struktura akcjonariatu zapewniająca stabilność i efektywność w zakresie realizacji strategii.
 • Jasno określony profil działalności i strategia dalszego rozwoju Spółki.
 • Zespół posiadający wysokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym.
 • Spółka notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
 • Działalność na perspektywicznym i ciągle rozwijającym się rynku venturecapital. W roku 2011 nastąpił wzrost wartości rynku Europy Środkowo-Wschodniej o około 57% w stosunku do roku poprzedniego.
inwestycja pch w venturion
Inwestycja PCH w VENTURION
 • 3 sierpnia 2012 rokuPCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła 1.580.000 akcji imiennych serii A APACHE QUEST S.A. (obecnie VENTURION INVESTMENT FUND S.A.).
 • 17 i 29 sierpnia 2012 roku nastąpiło zwiększenie zaangażowania PCH CAPITAL S.A. w Spółkę poprzez nabycie 362.400 akcji zwykłych, a 31 sierpnia 2012 roku PCH CAPITAL S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd objęły łącznie 28.000.000 akcji nowej emisji.

VENTURION INVESTMENT FUND S.A. (dot. APACHE QUEST S.A.)

– kurs zamknięcia w ASO w okresie 16.07.2011 – 13.09.2012

 • Jednostkowa średniacena nabycia akcji VENTURION INVESTMENT FUND S.A. przez PCH CAPITAL S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. wyniosła 0,11 zł.
 • W dniu 31 sierpnia 2012 roku wartość akcji VENTURION INVESTMENT FUND S.A. na NewConnect wynosiła 0,44 zł.
pch capital s a
PCH CAPITAL S.A.
 • Portfel inwestycyjny o wartości ponad 31.000.000,00 zł.
 • Jeden właściciel – Pan Piotr Marek Chmielewski poprzez spółkę ROWING CAPITAL Ltd.
 • Inwestycje strategiczne prowadzone w ramach trzech wyspecjalizowanych funduszy oraz własny licencjonowany autoryzowany doradca na NewConnect i Catalyst (RUNICOM CORPORATE FINANCE).
 • Wysokie kompetencje i bogate doświadczenie osób zarządzających i nadzorujących.
kapita zak adowy
Kapitał zakładowy
 • Kapitał zakładowy spółki wynosi 294.500,00 zł i dzieli się na:
  • 1.580.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
  • 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

 • Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu.
 • Akcje serii B, C oraz D są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
 • 31 sierpnia 2012 roku zakończyła się subskrypcja prywatna 28.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Obecnie trwa rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, a następnie Zarząd wystąpi do GPW z wnioskiem o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu.
struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E struktura akcjonariatu przedstawiać się będzie następująco:

 • Podmiot należący doPana Piotra Marka Chmielewskiego - PCH CAPITAL S.A. kontroluje w 100% P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd.
profil dzia alno ci
Profil działalności
 • Podstawową działalność VENTURION INVESTMENT FUND S.A. stanowi nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju.
 • Realizując projekty inwestycyjne VENTURION INVESTMENT FUND S.A. dąży do osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu.
 • Naszym celem jest identyfikacja obiecujących przedsięwzięć, które dzięki zaangażowanemu przez nas kapitałowi oraz dodatkowemu wsparciu w postaci wiedzy i doświadczenia, mają szansę na szybki wzrost wartości.
strategia
Strategia
 • Utrzymywanie wysokiej płynności kapitału – inwestycje o krótkim horyzoncie czasowym (do 5 lat).
 • Szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych dzięki utrzymywaniu aktywów gotówkowych.
 • Motywowanie zarządów spółek portfelowych przez wdrażanie programów motywacyjnych opartych o emisje instrumentów finansowych bazujących na wzroście wartości spółek portfelowych oraz kursów ich akcji.
 • Aktywne wsparcie działalności operacyjnej i zarządczej spółek portfelowych, m.in. przez udział w radach nadzorczych i zarządach spółek portfelowych.
 • Umożliwienie udziału inwestorom zewnętrznym we współinwestowania w spółki portfelowe.
 • Stosowanie różnych dróg wyjścia z inwestycji: inwestor strategiczny, fuzje, IPO, transakcje prywatne, wykup menadżerski.
 • Realizowanie inwestycji i dezinwestycji poprzez stosowanie optymalnych rozwiązań podatkowych.
g wne cele inwestycyjne
Główne cele inwestycyjne
 • VENTURION INVESTMENT FUND prowadzi dwa rodzaje inwestycji:
  • inwestycje w spółki niepubliczne, w celu wsparcia ich rozwoju – inwestycje w spółki niepubliczne znajdujące się na etapie szybkiego wzrostu, zapewnienie wsparcia finansowego i merytorycznego, w celu umocnienia pozycji potencjalnego podmiotu i budowania jego wyceny. Sprzedaż w transakcjach prywatnych inwestorowi branżowemu lub finansowemu lub w ofercie publicznej czy na publicznym rynku wtórnym po wprowadzeniu do obrotu regulowanego lub alternatywnego,
  • transakcje oportunistyczne - pakiety mniejszościowe stwarzające szanse ponadprzeciętnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej.

Wszystkie inwestycje są realizowane w oparciu o analizę fundamentalną, tj. czynniki ilościowe (m.in. analiza sprawozdań finansowych, prognozowanie wyników, wycena), jak również czynniki jakościowe (m.in. ocena zarządu, analiza strategii spółki, jakość komunikacji z inwestorami).

case study 1 2
Casestudy 1/2

Inwestycje w spółki niepubliczne, w celu wsparcia ich rozwoju

 • FISH Project S.A. - producent m. in. marynat i salinat śledziowych oraz marynat gorących. Działalność spółki obejmuje również przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków. Spółka powstała z przekształcenia P.H.U. Kalmar sp. z o.o. – przedsiębiorstwa działającego na rynku od 1998 roku.
 • Fish Project S.A. planuje w ramach oferty prywatnej akcji pozyskać 0,5 mln zł i na przełomie września i października 2012 roku zadebiutować na rynku NewConnect. Środki pozyskane w wyniku emisji akcji spółka zamierza przeznaczyć na zakup nowych maszyn oraz na bieżącą działalność operacyjną.
 • W 2011 roku Spółka wypracowała ponad 3,6 mln zł przychodów ze sprzedaży i ponad 0,6 mln zł zysku netto.
case study 2 2
Casestudy 2/2

Transakcje oportunistyczne

 • POLSKIE JADŁO S.A. - notowana na rynku regulowanym GPW spółka, będąca jednym z najbardziej rozpoznawalnych podmiotów operujących w sektorze usług gastronomicznych w Polsce.
 • Działalność powstałej w 1996 roku spółki przez 10 lat koncentrowała się na rozwoju sieci restauracji „Chłopskie Jadło”. Po ich sprzedaży w 2006 roku pozyskane środki zostały zainwestowane w budowę i zarządzanie nowymi sieciami restauracji, gościńców i pierogarnifunkcjonującymi w autorskim modelu franczyzowo-operatorskim pod marką „Polskie Jadło”.
 • Drugim segmentem działalności firmy, rozwijanym od 2004 roku, jest produkcja i sprzedaż ekskluzywnych wyrobów kuchni polskiej sprzedawanych obecnie pod marką „Polskie Jadło”.
zarz d
Zarząd

Magdalena Grzybowska – Prezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 1935. Z rynkiem kapitałowym związana od 2003 roku. Pracowała jako dyrektor biura Związku Maklerów i Doradców, makler papierów wartościowych/trader w DM X- Trade Brokers S.A. i analityk rynków finansowych w ExpanderAdvisors Sp. z o. o. W późniejszym okresie prowadziła działania w zakresie relacji inwestorskich spółek giełdowych oraz w zakresie public relations instytucji finansowych.

Od roku 2009 związana z branżą venturecapital, członek organów wielu spółek kapitałowych, m.in. Silva S.A., Internetowy Dom Handlowy S.A. (obecnie: Stereo.pl S.A.), Skarbiec Koronny S.A, Finader S.A., Biomax S.A., HighSkyBrokersa.s. Od 2004 do 2012 roku członek zarządu Związku Maklerów i Doradców.

rada nadzorcza 1 3
Rada Nadzorcza 1/3

Dariusz Graff – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Manager od wielu lat związany z rynkiem finansowym i doradztwa biznesowego. Pracował w spółkach consultingowych i mediowych. W ostatnich latach związany z giełdową Grupą Kapitałową Internet Group S.A. na stanowisku dyrektora ds. rozwoju. Pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego spółką Ad Net S.A. Obecnie jest Prezesem Zarządu PCH CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, Prezesem Zarządu PCH Fund Management Sp. z o. o. oraz PCH Financial Services S.A., prokurentem FUTURIS S.A., członkiem Rady Nadzorczej RUNICOM S.A.

Wojciech Chlebowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz podyplomowych studiów w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Karierę zawodową rozpoczął jako doradca finansowy w ExpanderAdvisors Sp. z o.o., gdzie następnie zatrudniony był jako Manager Oddziału ExpanderPrestige. W latach 2009-2011 privatebanker oraz Zastępca Dyrektora Oddziału w Noble Bank S.A. Od 2011 roku związany z CorporateBonds.pl Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. CorporateBonds.pl to serwis, który agreguje informacje na temat emisji obligacji korporacyjnych dostępnych w ofercie najbardziej renomowanych domów maklerskich w kraju.

rada nadzorcza 2 3
Rada Nadzorcza 2/3

Piotr Jabłoński – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informatyczne. W latach 2004 - 2010 był związany z X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., gdzie zatrudniony był kolejno jako Junior Dealer, Trader, Senior Trader, a następnie Deputy Chief Spot Desk. Od początku 2011 roku jest Dyrektorem Zarządzającym w Noble Securities S.A., gdzie odpowiada w całości za usługi związane z rynkiem Forex.

Robert Sieńkowski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1995 - 1997 roku Pan Robert Sieńkowski był związany z Ernst & Young Audit Sp. z o. o., gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych. Od 1999 do 2007 pracował jako Dyrektor Finansowy w firmach związanych z rynkiem mediów (m. in. Radio WAWA S.A., Dialog-Galicja Sp. z o. o., Lowe GGK Sp. z o. o., Inititive Media Warszawa Sp. z o. o.). W latach 2008-2010 był Dyrektorem Finansowym i Generalnym w Internet Group S.A, jak również członkiem zarządu i Dyrektorem operacyjnym Ad-net S.A. Od 2010 prowadzi własną działalność doradczą związaną z rynkiem kapitałowym.

rada nadzorcza 3 3
Rada Nadzorcza 3/3

Tomasz Szymanowski – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Informatyki Uniwersytetu Szczecińskim oraz ekonomii w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Pan Tomasz Szymanowski doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo w handlu i sprzedaży bezpośredniej w branży IT, a następnie w agencji reklamowej oraz w firmie doradztwa finansowego i kredytowego, gdzie był zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. marketingu. Od ponad 8 lat jest związany zawodowo z branżą public relations oraz investorreklations, jako manager w agencjach takich jak: PR Kwadrat, LighthouseConsultants, Vision Group, Cieszewski Financial Communications. Do portfolio obsługiwanych przez niego klientów należą: PKO BP, PZU, Eutelsat, Innova Capital, Sygma Bank, Grupa LaSer, Kulczyk Investments, BZ WBK, Beta-at-home, KUKE, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W ostatnich latach jako twórca i właściciel agencji Unicorn Media koncentrował się na doradztwie w zakresie relacji inwestorskich na rzecz spółek debiutujących na rynku NewConnect oraz podmiotów na nim notowanych, takich jak m.in. Euro-Tax.pl, Genomed, Medicalgorithmics.

pch fund management
PCH FUND MANAGEMENT
 • Podmiot doradczy wspierający zarządzanie PCH CAPITAL S.A. oraz spółek, będących kluczowymi projektami tj. RUNICOM S.A., FUTURIS S.A., VENTURION INVESTMENT FUND S.A. oraz IMMOFUND S.A.
 • Podmiot wspierający realizację projektów inwestycyjnych, zgodnie z założonymi strategiami poszczególnych funduszy.
 • Więcej na stronie www.pchfundmanagement.com
dane teleadresowe
Dane teleadresowe

VENTURION INVESTMENT FUND S.A.

Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa

KRS: 0000398679

REGON: 142980853

NIP: 527-266-68-91

www: vifsa.pl

e-mail: biuro@vifsa.pl