veiligheidaspecten n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Veiligheidaspecten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Veiligheidaspecten - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Veiligheidaspecten. Jelle Hoeksma Jan Ruitenberg. Leidsche Rijn Tunnel in Rijksweg A2. Opbouw presentatie. Veiligheidsaanpak Werkgroep Inrichting Tunnels Enkele resultaten. Veiligheidsaanpak. Veiligheidsfilosofie STV: Normen, Richtlijnen en uitgangspunten Veiligheidsbeschouwingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veiligheidaspecten' - kane


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
veiligheidaspecten

Veiligheidaspecten

Jelle Hoeksma

Jan Ruitenberg

Leidsche Rijn Tunnel

in Rijksweg A2

opbouw presentatie
Opbouw presentatie
 • Veiligheidsaanpak
 • Werkgroep Inrichting Tunnels
 • Enkele resultaten
veiligheidsaanpak
Veiligheidsaanpak

Veiligheidsfilosofie STV:

 • Normen, Richtlijnen en uitgangspunten
 • Veiligheidsbeschouwingen
 • Basismaatregelen
 • Aanvullende maatregelen
 • Veiligheidsorganisatie
a normen richtlijnen uitgangspunten
A: Normen, richtlijnen, uitgangspunten

Wet en regelgeving:

 • Beleidsnota deel A: eisen aan proces (vastgesteld)
 • Beleidsnota deel B: concrete veiligheidseisen (in ontwikkeling)
 • Tezamen basis voor Tunnelwet
a normen richtlijnen uitgangspunten1
A: Normen, richtlijnen, uitgangspunten

Veiligheidsdoelen/veiligheidseisen:

 • Tunnelgebruik en omgeving
 • Verkeersafwikkeling
 • Incidentafhandeling
 • Zelfredding
 • Hulpverlening
 • Instandhouding

Doelenvertaalt in toetsbare eisen

b veiligheidsbeschouwingen
B: Veiligheidsbeschouwingen
 • Kwantitatieve risicoanalyse

- interne veiligheid (weggebruikers)

- externe veiligheid (omwonenden)

 • Scenarioanalyse

- vergelijking 4 varianten

 • Keuze variant: op hoofdrijbanen open delen; dichte wand tussen rijbanen
c basismaatregelen
C: Basismaatregelen
 • Voorstel maatregelen op basis van VRC
 • Overleg groep o.l.v. projectbureau LR

- TNO rapport inventarisatie eisen/wensen (4 var.)

 • Werkgroep Veiligheid LR

- rapport veiligheidsvoorzieningen

 • Werkgroep Inrichting Tunnels (WIT)

- invulling open punten

d aanvullende maatregelen
D: Aanvullende maatregelen
 • Vluchtstroken
 • Voorkomen filevorming in tunnel
 • Automatische blusvoorziening
e veiligheidsorganisatie
E: Veiligheidsorganisatie

Veiligheidsbeheersysteem:

 • Verkeersmanagement
 • Incidentmanagement
 • Instandhouding (inspectie, onderhoud)
 • Opleiding en oefening
wit doelstelling
WIT: Doelstelling
 • Voorkomen van vertraging bij aanvragen van Bouwvergunning
 • Duidelijkheid voor contract (PvE)

Daarom eenduidige afspraken t.a.v. maatregelen en voorzieningen

wit samenstelling werkgroep
WIT: Samenstelling werkgroep
 • OHD: politie, brandweer, GGD
 • Opdrachtgever – Directie Utrecht
 • Ontwerpers (civiel, EM)
 • Beheerder
 • Verkeerscentrale Oudenrijn
wit werkwijze
WIT: Werkwijze
 • Werkgroep onder voorzitterschap van RWS Bouwdienst – maandelijks overleg
 • Vroegtijdig pre-advies van B&W Utrecht ingewonnen
analyse verkeersstromen bij onderhoudwerkzaamheden en calamiteiten
Analyse verkeersstromen bij onderhoudwerkzaamheden en calamiteiten
 • inventarisatie voorzieningen (CADO’s / VEVA’s)
 • opstellen onderhouds- en calamiteitenplannen / draaiboeken
 • omleidingroutes
integriteit constructie bij brand
Integriteit constructie bij brand

Bij brand:

 • Constructie mag niet progressief bezwijken (in langs- en dwarsrichting)
 • Prestatie-eis: na 1 uur RWS brandkromme max. 450ºC t.p.v. wapening
 • Aantonen met brandproef
ventilatie hoofdrijbanen
Ventilatie hoofdrijbanen

T.a.v. tunneldelen van ca. 400m.

 • 250m< tunnel > 500m  afweging
 • Advies TNO en TEC
 • Advies STV: wel mechanische ventilatie

- meerkosten relatief beperkt (ventilatoren)

- A2 is belangrijke verkeersader

- eenduidig voor hulpdiensten

beschouwing vluchtproces
Beschouwing vluchtproces
 • Vluchtrichting :
  • In bovenstroomse richting: eenduidigheid
  • Vluchtkanaal volledig doorgaand (pompenkamer verdiept)
  • Langs brand vluchten
  • Geen rook bij uitgang
vluchtsimulatie
Vluchtsimulatie

Middels simulatie nagaan of vluchtweg voldoende capaciteit bezit

 • Wachttijden bij de vluchtdeur?
 • Effect van lokale vernauwing aan eind van vluchtkanaal (noordzijde)
 • Gevoeligheidsanalyse van variabelen
slide19

Lay out: model

75 mtr

100 mtr

100 mtr

100 mtr

100 mtr

100 mtr

75 mtr

Screen-shot van model:

rookverspreiding tunnelportalen
Rookverspreiding tunnelportalen
 • Maatregelen bij calamiteiten
 • Ventilatieregime
 • Andere voorzieningen (bv rookmuur)
slide21

FILMPJE OPSTARTEN

20 sec

ROOKPROEF