vgm les 8 specifieke risicovelden 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Elektriciteit Normen NEN 1010, NEN 1041, NEN 3140, Ex,etc. Oorzaken van ongevallen Ondeugdelijke of defecte apparaten Slechte of ontbrekende aardverbinding Verkeerde zekering Werken aan onder spanning Gevaar Stroomdoorgang door het lichaam Verwonding door vuurverschijnselen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Elektriciteit • Normen • NEN 1010, NEN 1041, NEN 3140, Ex,etc. • Oorzaken van ongevallen • Ondeugdelijke of defecte apparaten • Slechte of ontbrekende aardverbinding • Verkeerde zekering • Werken aan onder spanning • Gevaar • Stroomdoorgang door het lichaam • Verwonding door vuurverschijnselen • Schrikken door schok • Brand en explosiegevaar • Statische elektrische oplading • Regels voor werken met elektriciteit • Goedgekeurd gereedschap, materiaal • Spanningsloos (controle), Vergunning • Beveiligingen • Gebruik van een veilige spanning VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1

  2. VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1 • Gevarenzone indeling • Zone 0. 1, 2, NGG, AG • Indeling gevarenbronnen (continue, primair, secundair) • Maatregelen om ontsteking te voorkomen • Beschermingsgraad tegen aanraking • Gebruiksomstandigheden afstemmen met IP-graad • Persoonlijke bescherming • Rubber handschoenen (isolatie) • Speciale veiligheidsschoenen • Veiligheidsbril (vonken, spatten)

  3. Chemicaliën • Voorkomen • Als gas, damp, vloeistof, vaste stof, nevel, fijn stof • Lucht • Lucht bevat 21% zuurstof • Te laag zuurstofpercentage: levensgevaar • Te hoog zuurstofpercentage: brandgevaar • Vrijkomen • Lekkage, monsterneming, schoonmaak • Onderhoud, inspectie • Brand, explosie, chemische reactie • Verspreiding • De hoeveelheid die vrijkomt • Druk, temperatuur • Grootte van opening, oppervlakte • Verspreiding in de lucht • Luchtbeweging • Relatieve dichtheid t.o.v. lucht • Vermenging met lucht VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1

  4. Brand en explosiegevaar • Brandbare stof • Poetslappen, hout, staalwol, olie, benzine • Zuurstof • Boven 12 -14 % • Zuivere zuurstof extra voorzichtigheid • Ontbrandingstemperatuur • Ontstekingsbronnen met voldoende energie • Zelfontbrandingtemperatuur • Mengverhouding • Explosiegebied • Katalysator • Positieve invloed (versnellen, zelfontbranding) • Negatieve invloed (doven, poeder, halon) VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1

  5. Explosiegevaar • Fysische explosie • Bezwijken door inwendige druk of verzwakking • Chemische explosie • Heterogene explosie (deflagratie, detonatie) • Homogene explosie (spontaan, dieselmotor) • Run-away reactie (interne warmteontwikkeling) • Stof explosie • Poeders van brandbare stoffen • Secundaire explosies • Explosiegrenzen • Onderste explosiegrens (LEL) • Explosiegevaar werkomgeving ( < 10% LEL) • Pyrofore stoffen • Ontbranding bij contact met lucht of bij wrijving • Witte fosfor, zwavel VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1

  6. Brandgevaar • Voor mensen • Inademing giftige rookgassen • Inademing hete lucht • Vermindering zuurstofpercentage • Stralingswarmte van vlamfront • Boil-out (tank) of Bleve (LPG) • Verloop van brand • Ontstaan van brand (melding, evacuatie, bluspoging) • Vlamuitbreiding (na 2 - 5 minuten) • Vol ontwikkelde brand ( 800 - 900 0C) • Uitdoven van de brand (blussen, uitbranden) • Brandvoorschriften • Bouwvoorschriften (materiaal klasse, brandweerstand) • Compartimentering • Vergunningen • Verzekering, inspecties VGM - Les 8: Specifieke risicovelden 1