Úvaha
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Updated On :

Úvaha. Úvaha. slohový útvar, ktorý vysvetľuje, rozoberá už známu otázku z nového hľadiska autor sa opiera o známe poznatky a skúsenosti, ale otázke zaujíma vlastné stanovisko autor v popredí, má subjektívny charakter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Slide2 l.jpg
Úvaha

 • slohový útvar, ktorý vysvetľuje, rozoberá už známu otázku z nového hľadiska

 • autor sa opiera o známe poznatky a skúsenosti, ale otázke zaujíma vlastné stanovisko

 • autor v popredí, má subjektívny charakter

 • využívajú sa v nej všetky slohové postupy (má špecifické postavenie), môže byť žánrom náučného, publicistického, umeleckého štýlu

 • kým vo výklade ide o vysvetľovanie a poučenie, v úvahe ide o subjektívne zhodnotenie toho, čo je čitateľovi známe, autor uplatňuje svoj názor na vec


K akej kompozi nej asti by ste zaradili tieto uk ky vod jadro z ver zd vodni l.jpg
K akej kompozičnej časti by ste zaradili tieto ukážky: úvod, jadro, záver. Zdôvodni:

č. 1

Každý človek je stvorený ako individuálna

bytosť, ktorá sa líši od ostatných svojím

výzorom i charakterom. Hovorí sa, že je

jednotou tela a duše. Jeho tvár však nie

vždy odráža celkom presne jeho vnútro.

Preto majú ľudia oči na zachytenie prchavej

krásy a srdca na odhalenie zákutí duše.


Slide4 l.jpg
č. 2 úvod, jadro, záver. Zdôvodni:

Veľkí ľudia sa učia zo svojich chýb, malí ľudia sa k

nim nepriznávajú. Každý z nás by mal medzi

chybami, ktoré urobil, listovať ako v múdrej knihe,

aby si už nikdy nemusel vyčítať tú istú chybu.

Priznajme, že nie sme žiadni nadľudia, ktorí sú

neomylní, a dokážeme, že vieme byť zodpovední

za svoje konanie a myslenie. A vtedy, myslím, že

práve vtedy sa človek stáva človekom, naberá

ľudské rozmery. Sme predsa ľudia a ľudia robia

chyby!


Sk s vytvori n zov t my pre obe uk ky l.jpg
Skús vytvoriť názov témy pre obe ukážky. úvod, jadro, záver. Zdôvodni:

Skutočné názvy tém (ukažka č. 1, 2):

 • č. 1

  Viacej byť ako sa zdať (de Brahe)

  Potrebujem druhého, aby som pochopil sám

  seba (Sartre)

 • č. 2

  Ak nepriznáš svoju chybu, urobíš ďalšiu.


Slide6 l.jpg

 • Znaky úvahy: úvod, jadro, záver. Zdôvodni:

 • najnáročnejší útvar – odráža úroveň myslenia,

 • smeruje k záverom a myšlienkam,

 • obsahuje hodnotenie

 • Špecifické znaky:

 • rešpekt k faktom,

 • zaoberá sa príčinno-následnými vzťahmi,

 • nezhromažďuje fakty,

 • uvažovanie, hodnotenie faktov,

 • veľká náročnosť na vyjadrovanie týchto vzťahov,

 • osobné poznatky a skúsenosti,

 • vedie k zamysleniu


Vaha v r znych t lov ch oblastiach l.jpg
Úvaha v rôznych štýlových oblastiach: úvod, jadro, záver. Zdôvodni:

1. Literárna tvorba (umelecký štýl):

 • esej: odborná téma s estetickým zámerom,

 • citovo zafarbená úvaha s vtipnou pointou,

 • uvažovanie ako súčasť reči rozprávača,

 • uvažovanie postavy z diela.

  2. Publicistická tvorba, v ktorých sa vyskytuje tento postup:

 • úvodník,

 • komentár,

 • recenzia,

 • posudky.

  3. Náučný štýl:

 • vedecké práce, odborné prednášky,

 • posudzovanie z rôznych hľadísk,

 • menej subjektívne


Slide8 l.jpg

 • Cieľom úvahy úvod, jadro, záver. Zdôvodni: je priviesť čitateľa k uvažovaniu o istej otázke, môžu sa v nej vyskytnúť prirovnania, zvolacie vety, rečnícke otázky, jednočlenné vety a pod. V úvahe sa necituje a nedokazuje.

 • skladá sa z úvodu, jadra a záveru /predel medzi nimi nie je výrazný ako pri výklade/

 • v úvode je vzbudenie záujmu o daný problém,

 • v jadre sa rozoberá a vysvetľuje, hodnotenie, postoje,

  perspektíva,

 • v závere je konečné autorovo stanovisko.


Hodnotenie vahy l.jpg
Hodnotenie úvahy: úvod, jadro, záver. Zdôvodni:

 • Obsah 4b

 • Kompozícia 4b

 • Jazyk 4b

 • Pravopis 4b

 • Štýl 4b

 • Celkový dojem 4b


Obsah 4b l.jpg
Obsah 4b úvod, jadro, záver. Zdôvodni:

 • dodržanie témy – reakcia na všetky kľúčové slová v zadaní, v názve témy

 • aktualizácia – napísané z pohľadu „dnešného“ človeka (človeka žijúceho v 21. storočí)

 • používanie hodnotiacich prvkov na úrovni zodpovedajúcej úrovni veku študenta (autor – osobné stanovisko k závažným témam na základe svojich vedomostí, skúseností, postojov a hodnôt)

 • subjektívnosť (nie len všeobecné vyhlásenia, ale aj osobné zaangažovanie pisateľa)


Kompoz cia 4b l.jpg
Kompozícia 4b úvod, jadro, záver. Zdôvodni:

 • slohový postup – výkladový s prvkami opisného a rozprávacieho

 • nadväznosť a logickosť textu

 • členenie textu na odseky podľa ucelených myšlienok

 • členenie na úvod, jadro a záver (nastolenie problému, riešenie problému, zhodnotenie riešenia problému), pričom počet odsekov je spravidla vyšší


Jazyk 4b l.jpg
Jazyk 4b úvod, jadro, záver. Zdôvodni:

 • správne využitie slovných druhov pre daný útvar

 • syntaktická a morfologická správnosť jazykových prostriedkov (väzby slovies, postavenie zhodných a nezhodných prívlastkov, pádové koncovky....)

 • syntaktické prostriedky – jednočlenné vety, príčinno - následkové, „vysvetľovacie“ vety, slovosled, rôzna modálnosť a dĺžka viet


Vyu ite re n cke ot zky zvolacie vety a jedno lenn vety k t mam l.jpg
Využite rečnícke otázky, zvolacie vety a jednočlenné vety k témam:

1. Budúcnosť máme vo svojich rukách (Úvaha)

2. Tuším, kam kráča ľudstvo. Premýšľam, kam mám kráčať ja. (Úvaha)


Pravopis 4b l.jpg
Pravopis 4b vety k témam:

 • 0-2 ch - 4b

 • 3-6 ch - 3b

 • 7-10 ch - 2b

 • 11-14 ch - 1b

 • 15 ch -viac - 0b


T l 4b l.jpg
Štýl 4b vety k témam:

 • tvorivé využitie lexiky (vyšší, stredný, nižší)

 • subjektívnosť (použitie 1. os. sg. alebo 1. os. pl.)

 • originálnosť, nie frázovitosť


Celkov dojem 4b l.jpg
Celkový dojem 4b vety k témam:

 • celkové vyznenie práce

 • práca by nemala obsahovať – nelogické názory, protispoločenské postoje, antihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia....


Slide17 l.jpg
Rady: vety k témam:

 • vyjadrujte váš vlastný názor, buďte tvoriví, dôvtipní a úprimní (rečnícke otázky, prirovnania, frazeologizmy..)

 • usilujte sa o pestrosť, pôsobivosť a novosť vyjadrenia

 • dôkladne sa zamyslite nad obsahom a kompozíciou (pomoc – osnova)

 • úvaha - nič nové sa nevysvetľuje, neodkrýva, len sa posudzujú „veci“ z môjho pohľadu

 • úvaha môže byť aj polemická (autor nemusí súhlasiť s témou)


Pozor l.jpg
POZOR! vety k témam:

 • neskĺzni k výkladu – nepoúčať a neargumentovať

 • neskĺzni k rozprávaniu – prerozprávanie vlastnej skúseností cez zážitky, dejovosť textu, LEN malé opisné a rozprávacie vzorky sú povolené

 • nezačni tvoriť vlastnú tému, resp. odbočovať od témy


Nap te osnovu k t mam l.jpg
Napíšte osnovu k témam: vety k témam:

1. „Máme dosť ľudí, čo vravia, aké to je – no zišli by sa takí, čo by povedali, aké to môže byť.“ Robert Orben (Úvaha)

2. "Miluj pravdu, odpúšťaj omyly." Voltaire (Úvaha)