j rjest n toimintaa kehitt vien ajatushautomoiden tuloksia 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Järjestön toimintaa kehittävien ajatushautomoiden tuloksia 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Järjestön toimintaa kehittävien ajatushautomoiden tuloksia 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Järjestön toimintaa kehittävien ajatushautomoiden tuloksia 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Järjestön toimintaa kehittävien ajatushautomoiden tuloksia 2013. APUA SINUN AVULLASI. Ajatushautomoiden teemat. Meidän tulee vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ihmisten selviytymistä arjessa (5 vastausta)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Järjestön toimintaa kehittävien ajatushautomoiden tuloksia 2013' - kana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ajatushautomoiden teemat
Ajatushautomoiden teemat
 • Meidän tulee vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ihmisten selviytymistä arjessa(5 vastausta)
 • Meidän tulee olla valmiina auttamaan kriiseissä ja onnettomuuksissa paikallisesti ja alueellisesti (7 vastausta)
 • Suomen Punaisen Ristin tulee edistää rohkeammin inhimillisiä arvoja ja auttamismieltä yhteiskunnassa ja järjestössä (7 vastausta)
 • Tulevaisuuden vapaaehtoistoiminta on luovaa, joustavaa ja kiinnostavaa (11 vastausta)
 • Jokaisella vapaaehtoisella tulee olla tasavertainen mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta palkatulta työntekijältä (2 vastausta)
 • Punaisen Ristin tulee lisätä osallisuuden tunnetta ja vaikutusmahdollisuutta järjestön sisällä (5 vastausta)
 • Ajatushautomoita järjestettiin yhteensä 37 kappaletta

APUA SINUN AVULLASI

ajatushautomot piireitt in
Ajatushautomot piireittäin
 • HUP – 9 ajatushautomoa
 • Häme – 4 ajatushautomoa
 • Kaakkois-Suomi – 3 ajatushautomoa
 • Lappi – 3 ajatushautomoa
 • Oulu – 3 ajatushautomoa
 • Satakunta – 5 ajatushautomoa
 • Åboland – 3 ajatushautomoa
 • Muissa piireissä ei järjestetty ajatushautomoita

APUA SINUN AVULLASI

j senyys ja vapaaehtoisuus
Jäsenyys ja vapaaehtoisuus
 • Jäsenhankinnan tehostaminen suunnitelmalliseksi
  • Ovet avoinna kaikille halukkaille (eri vähemmistöt)
  • Nopea yhteydenotto uusiin jäseniin
  • Jäsenkummi uusille jäsenille
  • Toimintaan mukaan sitouttavan toiminnan kautta (ryhmätempaukset); ohjaaminen haluttuun toimintaan toiseen osastoon, ellei ko. toimintaa omassa osastossa
 • Osastoissa riittävästi sitoutuneita vapaaehtoisia
  • Lisää nuoria ja miehiä
  • Ongelmana nuorten muuttaminen pieniltä paikkakunnilta pois

APUA SINUN AVULLASI

n kyvyys mediassa
Näkyvyys mediassa
 • Valtakunnallinen taso
  • SPR:n tapahtumat, arvot ja kannanotot
  • Keskustoimisto tukee osastoja toimittamalla materiaalia (esim. lehtiartikkelipohjat)
 • Paikallinen taso
  • Näkyvyys muulloinkin kuin valtakunnallisten kampanjoiden yhteydessä
  • Puuttuminen julkisesti alueellisiin ongelmiin
 • Näkyvyys luo mahdollisuuksia saada uusia jäseniä
  • Auttamisvalmius paranee

APUA SINUN AVULLASI

toiminta
Toiminta
 • SPR keskittynyt pitkäkestoiseen toimintaan
 • Haaste luoda lyhytkestoisia matalan kynnyksen toimintamuotoja potentiaalisille vapaaehtoisille
  • Toimintalähtöisyys – ei organisaatiolähtöisyys
  • Nuorten houkutteleminen ryhminä
  • Spontaanisuus ja kantaaottavuus (nuoret)
 • Toiminnan kehittäminen toimintaryhmien suuntaan pois osastokeskeisyydestä
  • Osastojen välinen yhteistoiminta:
  • Riittävästi vapaaehtoisia pitämässä yllä auttamisvalmiutta

APUA SINUN AVULLASI

toimintamuodot
Toimintamuodot
 • Odotukset kolmannen sektorin toiminnasta kasvavat
 • Luovuus kehittää toimintamuotoja
 • Eri ikäisten luonteva yhteistoiminta
 • Vapaaehtoistoiminta yksilön tarpeista lähtevää
  • Yhteisöllisyys, naapuriapu
 • Pienissä osastoissa ei resursseja toteuttaa kaikkia järjestön toimintamuotoja
  • Ohjaaminen muiden osastojen toimintaryhmiin
 • Eri toimintamuotojen välisiä raja-aitoja madallettava yhteisillä tapaamisilla

APUA SINUN AVULLASI

hallinto
Hallinto
 • Kuormittaa liikaa vapaaehtoisia
  • Varsinainen auttamistyö jää vähemmälle
 • Kyselyiden vähentäminen
  • Erityisesti toimintatilastojen kerääminen työlästä
  • Koetaan turhiksi
 • Hallinnollisten tehtävien kierrättäminen: toimikaudet
  • Tiedon jakaminen uusille luottamushenkilöille
  • Nuorten saaminen aktiivisemmin mukaan osastojen toimintaan > luovuus ja uudet ideat lisääntyvät
 • Asennemuutos hallinnollisten tehtävien tylsyydestä

APUA SINUN AVULLASI

vaikuttaminen j rjest ss
Vaikuttaminen järjestössä
 • Vaikuttamismahdollisuuksien markkinointi ja niihin perehdyttäminen
 • Selkeä työnjako keskustoimiston, piirien ja osastojen kesken
 • Selkiytettävä, mikä kuulluksi tulemista, mikä päätöksentekoa ja mikä vaikuttamista
 • Palautejärjestelmien kehittäminen järjestön sisällä
 • Luottamuselimet eivät saa olla pelkkä kumileimasin
 • Päätöksenteko jämäkämmäksi
 • Kokoustekniikan parantaminen

APUA SINUN AVULLASI

keskustoimiston rooli
Keskustoimiston rooli
 • Tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen mediassa
  • Tukee osastoja luomalla tiedote- ym. pohjia
  • Kampanjat
  • Kannanotot
 • Toimintamallien rakentaminen osastoille
 • Toimintamuotojen pitkäjänteinen kehittäminen
 • Materiaalien tuottaminen osastoille
 • Työntekijöiden osastopäivät (puhelinaika)
 • Jäsenhankintastrategian luominen
 • Koulutusten järjestäminen

APUA SINUN AVULLASI

piirien rooli
Piirien rooli
 • Osastojen toiminnan tukeminen: kummitoiminta
  • Puhelinaika osastoille työajan jälkeen
 • Alueyhteistyön vahvistaminen
  • Osastojen ja toimintaryhmien kesken
  • Muiden toimijoiden kesken: ei päällekkäisiä toimintoja
 • Koulutusten järjestäminen
 • Tiedotuksen ja viestinnän tuki osastoille
 • Materiaalien jakaminen
 • Taloushallinnon ja valmiussuunnittelun tuki

APUA SINUN AVULLASI

osastojen rooli
Osastojen rooli
 • Paikallinen tunnettuus: mielikuvat
  • Kannanotot alueellisiin epäkohtiin
 • Uusien jäsenten hankinta ja vastaanotto
 • Toimiminen ihmistä lähellä
 • Nuoriso- ja kouluyhteistyö
  • Kannanotot koulukiusaamiseen ja syrjäytymiseen
  • Nuorten kasvattaminen järjestön vapaaehtoisuuteen
 • Osastoyhteistyö
 • Mahdollistaa perheiden osallistuminen: lastenhoito

APUA SINUN AVULLASI

muita huomiota
Muita huomiota
 • Järjestö sisäänpäin lämpiävä
  • Vaikeuttaa uusien jäsenten ja vapaaehtoisten mukaan tuloa (erityisesti nuoret)
  • Toimintaa sopeutettava nuorille
 • Vapaaehtoisten ja työntekijöiden jaksamisesta huolehdittava
 • Vapaaehtoistoiminnan hyödyt
  • Työnhaku, tiedon hankinta opinnoissa
 • Järjestön toiminta ammattimaistunut
  • Ei ole kaikilta osiltaan enää vapaaehtoistoimintaa

APUA SINUN AVULLASI