Download
eater n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
eATeR PowerPoint Presentation

eATeR

147 Views Download Presentation
Download Presentation

eATeR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. eATeR Electronic Access TableReservation Andreas Skaret - 3DSU Espen Øyan - 3DDT

 2. Hva er eATeR ? • Idéen til dette prosjektet kom i september 1999 • Den var: • Å lage en komplett programpakke for bruk i restauranter. Programpakken skulle omfatte administrativt arbeid, reservasjoner i selve restauranten, samt online bordreservasjon på Internett. • I starten av november 1999 hadde vi en grovskisse til utforming av programpakken ferdig • Etter et presentasjonsmøte fikk vi ”solgt” idéen til Kontoret Bar & Spiseri i Trondheim

 3. Hva er eATeR ? • Etter samtaler med Kontoret ble rammene rundt prosjektet noe endret. Web-reservasjonen ble foreløpig faset ut, mens statistikk ble innført • eATeR består av to separate programmer som kjører på hver sin maskin • Administrator og Hovmester

 4. Internett Administrator Database Web-server Hovmester Hva er eATeR ?

 5. Hva er eATeR ? • Administrator-programmet brukes til følgende: • Administrasjon av kundedatabasen og bord-databasen • Vedlikehold av e-post-liste • Lage statistikk • Sende e-post • Hovmester-programmet brukes til følgende: • Ta imot bestillinger pr telefon / faks / dropin • Auto-generere data for statistikk • ”Føre” gjester inn / ut av restauranten

 6. Kontoret Bar & Spiseri • Kontoret åpnet 7. September 1993 • Restauranten har en internasjonal meny med en høy kvalitetsprofil • Baren regnes som en trendsetter i bransjen • Kontorets ansatte har mottatt flere priser • Kontoret var den første restauranten i Norge med egen cognac (Blandet av vår gode venn Bache Gabrielsen)

 7. Status pr. 1/5-2000 • Prosjektet er i rute  • Programmene er ikke robuste enda – det vil si, svært liten grad av feilsjekking og feilhåndtering • Vi jobber nå hovedsakelig med grafikk-programmering samt feilhåndtering • 95% av funksjonaliteten i begge programmene er på plass

 8. Videre planer • Implememtere web-reservasjon som en del av programmet • WAP / SMS • Selge programmet...?

 9. Screenshots #1

 10. Screenshots #2

 11. Screenshots #3

 12. Screenshots #4

 13. Screenshots #5

 14. Screenshots #6

 15. Takk for oss! http://eater.ods.org http://www.kontoret.no