Relax dani manlik ve e t m h zmetler
Download
1 / 25

RELAX DANI?MANLIK VE E??T?M H?ZMETLER? - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ. AR-GE MERKEZLERİ. RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ. TAKDİM PLANI KONU : Ar- Ge Merkezleri SÜRE : 15 Dakika (25 yansı) SUNAN : Hasan Fırıncıoğlu Müdür KAYNAK : TÜBİTAK Kaynakları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RELAX DANI?MANLIK VE E??T?M H?ZMETLER?' - kamran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Relax dani manlik ve e t m h zmetler
RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

AR-GE MERKEZLERİ

www.relaxdanismanlik.com


Relax dani manlik ve e t m h zmetler1
RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

TAKDİM PLANI

KONU : Ar-Ge Merkezleri

SÜRE : 15 Dakika (25 yansı)

SUNAN : Hasan Fırıncıoğlu

Müdür

KAYNAK : TÜBİTAK Kaynakları

www.relaxdanismanlik.com


Relax dani manlik ve e t m h zmetler2
RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri
Ar-Ge Merkezleri

Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri1
Ar-Ge Merkezleri

 • Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler :

 • Ar-Ge merkezlerinde en az 50 kişilik tam zaman eşdeğer Ar-Ge

 • personeli istihdam edilmesi,

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri2
Ar-Ge Merkezleri

 • Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler :

 • Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt

 • içinde gerçekleştirilmesi,         

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri3
Ar-Ge Merkezleri

 • Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler :

 • İşletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan

 • kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve

 • kapasitesinin bulunması,         

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri4
Ar-Ge Merkezleri

 • Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler :

 • Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde

 • çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,        

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri5
Ar-Ge Merkezleri

 • Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler :

 • Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı

 • tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,  

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri6
Ar-Ge Merkezleri

 • Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler :

 • Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir

 • yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,     

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri7
Ar-Ge Merkezleri

 • Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler :

 • Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,     

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri8
Ar-Ge Merkezleri

Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler :

Bunun dışında; işletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılması gerekmekte olup Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmamaktadır.     

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri9
Ar-Ge Merkezleri

Bir işletmenin Ar-Ge Merkezi kurabilmesi için asgari gereklilikler :

İşletmeler, yıl içerisinde her zaman Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunabilirler.

Bu başvurular en geç 60 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.     

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri kurulumunda 5746 say l kanun kapsam ndaki kazan lar
Ar-Ge Merkezleri Kurulumunda 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kazançlar

Ar-Ge İndirimi:

Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.  

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri kurulumunda 5746 say l kanun kapsam ndaki kazan lar1
Ar-Ge Merkezleri Kurulumunda 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kazançlar

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki:

Ar-Ge merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde seksenigelir vergisinden müstesnadır.

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri kurulumunda 5746 say l kanun kapsam ndaki kazan lar2
Ar-Ge Merkezleri Kurulumunda 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kazançlar

Sigorta Primi Desteği:

Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun

geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beşyıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri kurulumunda 5746 say l kanun kapsam ndaki kazan lar3
Ar-Ge Merkezleri Kurulumunda 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kazançlar

Damga Vergisi İstisnası:

Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri in san tez
Ar-Ge Merkezleri İçin SAN-TEZ

SAN-TEZ Programının amacı

Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri in san tez1
Ar-Ge Merkezleri İçin SAN-TEZ

Başvuru Tarihleri

SAN-TEZ Projelerinin birinci dönem son başvuru tarihi her yılın Mart ayının 15’i, ikinci dönem son başvuru tarihi ise her yılın Ağustos  ayının 15’i  olarak belirlenmiş olup,  bu tarihlerin hafta sonuna gelmesi halinde takip eden iş günü mesai saati sonuna kadar başvurular kabul edilmektedir.

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri in san tez2
Ar-Ge Merkezleri İçin SAN-TEZ

Projelere Sağlanacak Destek Oranı

Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25'inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.

San-Tez Programından Yararlanma

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yaralanabilir.

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri in san tez3
Ar-Ge Merkezleri İçin SAN-TEZ

 • Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar

 • •  San-Tez kapsamında yapılacak değerlendirmede Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli araştırma alanlarına yönelik projelere öncelik verilmektedir,

 • •  San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın, temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmasına dikkat edilmelidir,

 • •  San-Tez Programı kapsamında, üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınmamaktadır,

 • •  Projeler, Proje Başvuru Dokümanında verilen sıralamaya göre hazırlanmalıdır,

 • Projede çalışacak akademik personel en az bir yıl istihdam edilmeli, akademik kariyerleri proje konusuna uygun olmalıdır,

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri in san tez4
Ar-Ge Merkezleri İçin SAN-TEZ

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar

•  Proje toplam bütçesine dahil edilecek personel ödemesi ve telif ücretleri, Teknik ve Mali Kılavuzda belirtilen miktarlar çerçevesinde hesaplanmalıdır. Bunun dışında bir ödeme yapılması isteniyorsa bu ayrıca belirtilmeli, ancak proje bütçesine dahil edilmemelidir.

•  Proje bütçesi, proje kapsamında alınması öngörülen makine-donanım toplam tutarı, toplam proje bedelinin %65'ini geçmeyecek şekilde planlanmalıdır.

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri in 1511 t b tak deste i
Ar-Ge Merkezleri İçin 1511 TÜBİTAK Desteği

 • Programın Kapsam ve Amacı

 • Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 • Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

 • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması

 • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi

 • özgün teknolojilerin geliştirilmesi

 • teknolojik gelişimde ivme kazanılması

 • hedeflenmektedir.

www.relaxdanismanlik.com


Ar ge merkezleri in 1511 t b tak deste i1
Ar-Ge Merkezleri İçin 1511 TÜBİTAK Desteği

 • Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı,

 • başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilir,

 • Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilir. 

 • İki aşamalı başvuru ile proje kabulü yapılacak durumlar çağrı

 • duyurusunda açıklanmaktadır.

 • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek

 • oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak

 • uygulanmaktadır,

 • Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak

 • destek kapsamına ilave edilmektedir,

 • Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

www.relaxdanismanlik.com


Relax dani manlik ve e t m h zmetler3
RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Teşekkür ederim.

www.relaxdanismanlik.com