slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktijk- en beleidsgericht onderzoek In opdracht van het Ministerie OCW PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktijk- en beleidsgericht onderzoek In opdracht van het Ministerie OCW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Praktijk- en beleidsgericht onderzoek In opdracht van het Ministerie OCW - PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on

Praktijk- en beleidsgericht onderzoek In opdracht van het Ministerie OCW Onderzoeksteam KI en POWL Rapportage 2012 http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/beschrijving/ki878.htm. handreikingjongensmeisjes .slo.nl . handreiking jongens meisjes.slo.nl / ‎ Cached

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praktijk- en beleidsgericht onderzoek In opdracht van het Ministerie OCW' - kamran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Praktijk- en beleidsgericht onderzoek

In opdracht van het Ministerie OCW

Onderzoeksteam KI en POWL

Rapportage 2012

http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/rapporten/beschrijving/ki878.htm

slide3

handreikingjongensmeisjes.slo.nl.

handreikingjongensmeisjes.slo.nl/‎ Cached

De vraag is hoe dit komt en wat er moet gebeuren om de schoolloopbaan van jongens positief te beïnvloeden. Het APS en het Kohnstamm Instituut hebben hier ...

Geen jongensklassen nodig op middelbare school - Nieuwsbericht ...

www.nji.nl › ... › Nieuws over de jeugdsector‎ Cached

Jun 20, 2012 – Het Kohnstamm Instituut en onderwijsadviesbureau APS onderzochten waarom jongens op de middelbare school slechter presteren dan ...

Handreiking omgaan met jongens en meisjes | VOS/ABB

www.vosabb.nl › Nieuws › Kwaliteit en excellentie‎ Cached

Nov 30, 2012 – Uit het onderzoek van het Kohnstamm Instituut kwam naar voren dat aanpakken die werken voor jongens vooral zijn gericht op schoolse ...

Geen aparte jongens- en meisjesklassen | VOS/ABB

www.vosabb.nl › ... › Onderwijs en opvang › Innovatie‎ Cached

Jun 20, 2012 – Klik hier voor het onderzoeksrapport 'Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het onderwijs' van het Kohnstamm Instituut.

Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het onderwijs ...

www.rijksoverheid.nl › ... › Rapporten‎ Cached

Apr 12, 2012 – Rapport van het Kohnstamm Instituut over waar eventueel mogelijkheden liggen om de schoolloopbanen van jongens positief te beïnvloeden.

De Algemene Onderwijsbond - De waarheid over jongens

www.aob.nl/default.aspx?id=272&article...q...‎ Cached

Dec 15, 2012 – Het Kohnstamm Instituut en het APS kregen van het ministerie van Onderwijs de opdracht uit te zoeken in welk leerklimaat jongens het best

Maak geen apart jongensbeleid in het onderwijs

www.socialevraagstukken.nl/.../maak-geen-apart-jong...‎ Cached

Aug 27, 2012 – De positie van jongens in het onderwijs is zorgelijk. ... te focussen op de sekseverschillen, ging het Kohnstamm Instituut anders te werk.

Daltononderwijs: ook goed voor jongens! - Dalton Voorburg

www.daltonvoorburg.nl/.../daltononderwijs-ook-goed...‎ Cached

Nov 6, 2012 – Het gaat steeds minder goed met jongens op school. ... door onderzoekers van het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

Service | Jongens en Onderwijs

www.jongensenonderwijs.nl/downloads-en-links/‎ Cached

Ministerie van Onderwijs: handreiking voor begeleiding van jongens op school op basis van resultaten van APS en Kohnstamm instituut, 2012. Pink, Daniel

Nieuwsbrief juli 2012 - DOK20 Nieuwsbrief

www.dok20.nl/media/.../nieuwsbrief_36.html‎ Cached

In opdracht van het ministerie van Onderwijs onderzochten het Kohnstamm Instituut en het onderwijsadviesbureau APS waarom jongens op de middelbare

Succesvolle onderwijsaanpak voor jongens niet gericht - Studiesucces

www.studiesuccesho.nl/.../succesvolle-onderwijsaanpa... - Translate this page

Jul 8, 2012 – Dit blijkt uit onderzoek dat het Kohnstamm Instituut – in opdracht van het ... Scholen waar de schoolloopbanen van jongens bovengemiddeld .

Jongens op achterstand in onderwijs - Reformatorisch Dagblad

www.refdag.nl/.../jongens_op_achterstand_in_onderw...‎ Cached

Jun 26, 2012 – Jongens behalen in het voortgezet en het hoger onderwijs ... Zowel het Kohnstamm Instituut als onderwijsadviesbureau APS ging aan de slag.

[PDF]Zuinig zijn op jongens in de klas - APS

www.aps.nl/...jongens.../2b7e8469-fcde-4c25-a976-3...‎ Cached

3Maak het onderwijs jongens- vriendelijker. Afgelopen jaar on- derzochten onderwijsadviesbureau. APS en het Kohnstamm Instituut scholen waar jongens het ...

[PDF]Boys & Girls (verschillen jongens en meisjes in onderwijs)

www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/boysandgirls/?...‎ Cached

Onderzoek Kohnstamm Instituut Succesvolle onderwijsaanpakken voor · jongens in het VO (juni 2012). Artikel ScienceGuide 'Zijn extra mannen voor de klas ...

Geen schoolklassen speciaal voor jongens - Archief - VK

www.volkskrant.nl/.../Geen-schoolklassen-speciaal-vo... - Translate this page

Jun 20, 2012 – Geen schoolklassen speciaal voor jongens - Archief. ... een door het Kohnstamm Instituut en een door onderwijsadviesbureau APS.

slide4
Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens

Achtergrond

Vraagstelling

Opzet onderzoek & Resultaten

Slotconclusies

achtergrond

Achtergrond

Zorg over positie van jongens in het onderwijs

Verklaringen voor sekseverschillen

eindexamenresultaten

Eindexamenresultaten

Gemiddeld nauwelijks verschillen j/m

Kleine vakspecifieke verschillen

Jongens stabiel, meisjes steeds beter

achtergrond1

Achtergrond

Zorg over positie van jongens in het onderwijs

Verklaringen voor sekseverschillen

verklaringen voor sekseverschillen

Verklaringen voor sekseverschillen

Biologisch: hormonen, brein

Cultureel-maatschappelijk:

studiecultuur, feminisering

vraagstelling onderzoek

Vraagstelling onderzoek

Welke mogelijkheden hebben scholen om de schoolloopbanen van jongens positief te beïnvloeden?

opzet onderzoek en deelvragen

Opzet onderzoek en deelvragen

Literatuurstudie:

Succesvolle aanpakken voor jongens gerapporteerd?

DUO-gegevens analyseren:

Zijn er scholen waar jongens relatief succesvol zijn?

Kwalitatief onderzoek op scholen:

Welke pedagogisch-didactische aanpakken lijken gunstig voor jongens?

literatuurstudie

Literatuurstudie

Internationaal herkend probleem

Weinig empirisch onderzoek

Nature/nurture: verschillende oplossingen

opzet onderzoek en deelvragen1

Opzet onderzoeken deelvragen

Literatuurstudie:

Succesvolle aanpakken voor jongens gerapporteerd?

DUO-gegevens analyseren:

Zijn er scholen waar jongens relatief succesvol zijn?

Kwalitatief onderzoek op scholen:

Welke pedagogisch-didactische aanpakken lijken gunstig voor jongens?

slide14

Analyses DUO-bestanden

Cohorten 2003/4 – 2009/10

Alle NL vo-scholen

Vanaf klas 3: voortijdig schoolverlaten, doublures, afstroom, diplomering op startniveau

Per schooltype per cohort de toppers vastgesteld

resultaten duo gegevens

Resultaten DUO-gegevens

Het is mogelijk om scholen te traceren waar jongens gedurende meerdere schooljaren bovengemiddeld succesvol zijn

Op sommige scholen zijn jongens zelfs succesvoller dan meisjes

Selectie scholen voor case-studies

opzet onderzoek en deelvragen2

Opzet onderzoek en deelvragen

Literatuurstudie:

Succesvolle aanpakken voor jongens gerapporteerd?

DUO-gegevens analyseren:

Zijn er scholen waar jongens relatief succesvol zijn?

Kwalitatief onderzoek op scholen:

Welke pedagogisch-didactische aanpakken lijken gunstig voor jongens?

casestudies

Casestudies

Selectie 13 scholen obv

Duo-analyses

Spreiding naar onderwijstype (vwo, havo, vmbo-t), denominatie, ligging en breedte van het onderwijsaanbod

slide19

Interviews schoolleiding, docenten en leerlingen:

Pedagogisch-didactische aanpak curriculum, didactiek en werkvormen, extra-curriculaire activiteiten en groeperingsvorm

Pedagogisch klimaat

Bevorderen van betrokkenheid van leerlingen

Begeleiding

Personeelsbeleid en kwaliteit docenten

de aanpak van deze scholen

De aanpak van deze scholen

Niet:

speciale aandacht voor jongens / sekseverschillen

aparte jongens- en meisjesklassen

de aanpak van deze scholen1

De aanpak van deze scholen

Wel:

structuur, regels en duidelijkheid

veilig pedagogisch klimaat

persoonlijke aandacht voor leerlingen

goede begeleiding en zorgstructuur

ouders worden betrokken (driehoek school-ouders-leerling)

aandacht voor metacognitieve vaardigheden

aandacht voor verhoging van motivatie voor leren en school

aandacht voor verschillen tussen leerlingen ipv maatregelen voor specifieke groep

Aandacht voor verschillen tussen leerlingen ipv maatregelen voor specifieke groep

onderwijs afstemmen op veronderstelde ‘sterke’ en ‘zwakke’ kenmerken van jongens leidt tot stereotypering

denken in groepskenmerken kan helpen om meer oog te ontwikkelen voor diversiteit

onderwijs draait niet alleen om aansluiten bij leerlingen (jongens én meisjes), maar ook om het verder ontwikkelen van hun capaciteiten

= gewoon goed onderwijs voor iedereen

discussie

Discussie

Wat doen scholen waar jongens niet succesvol zijn?

Relatie met kenmerken van de leerlingpopulatie?