het persoongebonden budget en gemeentelijk beleid n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Het persoongebonden budget en gemeentelijk beleid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Het persoongebonden budget en gemeentelijk beleid - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Persoons gebonden bekostiging. Het persoongebonden budget en gemeentelijk beleid. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Jeugdwet. Ontwikkelopgave: De regie en de keuze vrijheid bij de burger te houden door een vorm van vraaggestuurde, cliëntgebonden, bekostiging

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het persoongebonden budget en gemeentelijk beleid' - kamran


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wet maatschappelijke ondersteuning 2015 jeugdwet
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015Jeugdwet
 • Ontwikkelopgave:
 • De regie en de keuze vrijheid bij de burger te houden door een vorm van vraaggestuurde, cliëntgebonden, bekostiging
 • Toegroeien naar een cliëntgebonden bekostiging
 • Persoonsgebonden budget
 • ………….
 • 2015 en 2016 Overgangsrecht: Gemeentelijk beleid pgb zo veel aansluiten op huidige AWBZ beleid pgb m.b.t. huidige budgethouders
regio rivierenland budgethouders 01 01 2013
Regio Rivierenland Budgethouders (01-01-2013)
 • cliënten met een indicatie Begeleiding: 2465

(1950 volwassen en 515 jeugd)

 • cliënten met een indicatie groepsbegeleiding: 860

(575 volwassenen en 285 jeugd)

 • 33% van de cliënten geeft aan een PGB te wensen voor Begeleiding individueel
 • 27% van de cliënten geeft aan een PGB te wensen voor Begeleiding groep.
het recht om te kiezen voor een persoonsgebonden budget
Het recht om te kiezen voor een Persoonsgebonden budget
 • Wmo maatwerkvoorziening
 • Jeugd> individuele voorziening:
  • M.u.v. jeugdbeschermingsmaatregel/-reclassering
  • M.u.v. opname in gesloten accommodatie met machtiging
 • Komt een inwoner in aanmerking voor een maat-werkvoorziening of een individuele voorziening, dan heeft gemeente een informatieplicht t.a.v. de keuzemogelijk van een pgb en de gevolgen van die keuze.
voorwaarden aan toekenning pgb
Voorwaarden aan toekenning pgb
 • De aanvrager/ondersteuner moet in staat om de aan de pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren?
 • De aanvrager/ondersteuner moet motiveren dat het door de gemeente gecontracteerde aanbod van maatwerk- of individuele voorzieningen* niet passend is in zijn specifieke situatie.
 • College moet beoordelen of de kwaliteit van de beoogde diensten, hulpmiddelen en andere maatregelen goed is.
beleidsvrijheid gemeenten
Beleidsvrijheid gemeenten
 • Gemeenten bepalen wijze van vaststelling van de hoogte van het pgb en leggen dat vast in de verordening.
 • Gemeenten mogen differentiëren in de hoogte van het pgb en verschillende tarieven hanteren
 • Gemeenten mogen een aanvraag voor een pgb weigeren als de kosten van het pgb hoger zijn dan de kosten van de maatwerk– of individuele* voorziening.
 • Bij verordening kunnen gemeenten bepalen onder welke voorwaarden de budgethouder de mogelijkheid heeft om diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen te betrekken van een persoon die behoort tot zijn sociale netwerk.
 • Indien de cliënt onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt, mogen gemeenten een pgb besluit herzien of intrekken

20-8-2014

gemeentelijke acties in 2014
Gemeentelijke acties in 2014
 • Huidige pgb ontvangers tijdig informeren over de wijzigingen

Medio 2014

 • Bepalen of en zo ja hoe budgethouders ondersteund gaan worden

Tweede helft 2014

 • Beleidsuitgangspunten pgb opstellen, Wmo raden raadplegen en Verordeningen en beleidsregels opstellen en laten vaststellen door colleges en raden.

Gereed voor laatste kwartaal 2014