gen n rologlar fellowship programlari uluslar arasi ve ulusal burslar dr fahrettin ege n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GENÇ NÖROLOGLAR FELLOWSHIP PROGRAMLARI- ULUSLAR ARASI VE ULUSAL BURSLAR Dr. Fahrettin Ege

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

GENÇ NÖROLOGLAR FELLOWSHIP PROGRAMLARI- ULUSLAR ARASI VE ULUSAL BURSLAR Dr. Fahrettin Ege - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

GENÇ NÖROLOGLAR FELLOWSHIP PROGRAMLARI- ULUSLAR ARASI VE ULUSAL BURSLAR Dr. Fahrettin Ege. EFNS-young neurologists. EFNS Fellowship Programme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GENÇ NÖROLOGLAR FELLOWSHIP PROGRAMLARI- ULUSLAR ARASI VE ULUSAL BURSLAR Dr. Fahrettin Ege' - kamran


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
efns young neurologists
EFNS-young neurologists
 • EFNS Fellowship Programme
 • Amaç, nöroloji bilgilerini arttırmak isteyen genç ve aktif nörologların, bilimsel projelerde çalışmasını ve esas olarak farklı ülkelerde nöroloji pratiği üzerine çalışmalarını desteklemek, ve böylece yeni ve uluslar arası bağlantılar yaratmaktır. Buna uygun olarak, araştırma çalışması, kişinin kendi ülkesi dışındaki, Avrupa’daki bir akademik nöroloji departmanında gerçekleştirilir.
efns young neurologists1
EFNS-young neurologists
 • Bilimsel
 • Klinik nöroloji/nörobilim konusunda en fazla 10 Avrupalı genç nörologu, araştırma çalışmalarında desteklemek için burs verilir.
 • Süre: 3-12 ay (tercihen 12 ay)
 • Miktar: Konuk olunan enstitünün maaş ölçeğine uyumlu olarak, aylık 2000 €’ya kadar destek + yol masrafları karşılanır.
efns young neurologists2
EFNS-young neurologists
 • Eğitimsel
 • Doğu Avrupalı en çok 5 genç nörolog için, yabancı bir (klinik) laboratuvarda/araştırma enstitüsünde, en güncel Avrupa nörolojik standartları konusunda eğitim alması için burs verilir.
 • Süre: en çok 6 ay
 • Miktar: Konuk olunan enstitünün maaş ölçeğine uyumlu olarak, aylık 2000 €’ya kadar destek + yol masrafları karşılanır.
efns young neurologists3
EFNS-young neurologists
 • Hak edenler: EFNS üyesi olan ülkelerdeki, Avrupadaki bir akademik nöroloji departmanına üye olan 38 yaşını aşmamış kişiler (1972 ve sonrasında doğanlar)
 • Yer: Başvurunun yapıldığı ülke dışındaki Avrupadaki bir akademik nöroloji departmanı
efns young neurologists4
EFNS-young neurologists
 • Başvuru materyali:
 • Başvuru formu
 • Özgeçmiş
 • Yayın listesi
 • Doğum tarihini gösteren belgenin kopyası
 • Proje tanımı (3 A4 sayfasını geçmeyek şekilde, en çok 12 punto, referansları içerecek). Açıklamalar şunları içermeli: arka-plan, amaçlar, yöntem, zaman tablosu, referanslar.
 • Departman başkanının tavsiye mektubu
 • Konuk olunacak enstitü kürsüsünün onayı
efns young neurologists5
EFNS-young neurologists
 • Başvuru için son tarih: 31 aralık, EFNS başkanlığına mektub ile.
 • Önemli not: başvurular el yazısı olmayacak, daktilo/bilgisayar ile yazılacak
efns young neurologists6
EFNS-young neurologists
 • Başvuru ve formlar EFNS’ye e-mail ile gönderilmelidirfellowship@efns.orgBunun yanında, 2 başvuru seti, yani orijinal + 1 kopyası mektupla gönderilmelidir (fax geçerli değildir)
 • EFNS Head OfficeBreite Gasse 4/71070 ViennaAustria
ens young neurologists
ENS-young neurologists
 • ENS, 3-6 süresince burs vermektedir. Kabul edilebilir bir rapor ve daha fazla bir süre için başvuru halinde, bu süre uzatılabilir. Aylık 2000 € verilir. Öncelikli olarak ENS toplantılarına aktif olarak katılan genç nörologlar içindir.
 • Başvuranların 40 yaşını aşmamış olması ve akademik bir nöroloji departmanının üyesi olması gerekir. Başvuranlar ve/veya başvuranın kendisinin ya da konuk olacağı departmanın ENS toplantılarında aktif olması gerekir.
ens young neurologists1
ENS-young neurologists
 • Şu belgeler gereklidir:
 • Başvuru formunda belirtilen formata göre yazılmış proje tanımı
 • Konuk olunan enstitünün yazısı (fellowship şefi olan başkan veya idare kadrosu)
 • Başvuranın özgeçmişi (yayınlarla birlikte)
 • ENS toplantılarında başvuranın ve/veya kendisinin veya konuk olacağı enstitünün sunduğu bilimsel bildiriler
 • Kimlik veya pasaport kopyası
ens young neurologists2
ENS-young neurologists
 • Başvurun orijinali ve 5 kopyası şu adrese gönderilmelidir: (son başvuru: kasım sonu)
 • Prof. Heinz ReichmannEuropean Neurological Society Peter Merian-Strasse 80P.O. Box 4002 Basel / Switzerland
ectrims young neurologists
ECTRIMS-young neurologists

ECTRIMS, doktora sonrası geç nörobilimcilerin MS’le ilişkili temel, klinik ve araştırma yeteneklerini ve eğitimlerini geliştirmek amacıyla, onlara fellowship programı öneriyor. Programın amacı bilgi değişimini en yükseğe çıkarmak ve MS’e odaklanan iyi eğitimli araştırmacı bilim adamlarını arttırmak. Her sene için en çok 2 kişi desteklenir.

ectrims young neurologists1
ECTRIMS-young neurologists
 • Hak edenler:
 • MD, PhD, ScD
 • Üst ünvanın fellowship programına başlamadan önce alınması gerekir
 • Başvuru zamanının, doktora sonrası 5 yılı geçmemesi gerekir.
 • Başvuranların 40 yaşını aşmamış olması gerekir, istisnalar değerlendirilebilir.
 • ECTRIMS üyesi ülkelerdeki veya Avrupa coğrafyasındaki kişiler kabul edilir ve Avrupadaki bir laboratuvarda veya klinikte fellowship programına başlar.
ectrims young neurologists2
ECTRIMS-young neurologists
 • Araştırma planı:
 • ECTRIMS araştırma fellowship programı araştırma-odaklıdır. Fellowship süresi içinde ikna edici bir temel, klinik veya araştırma projesini yürütmelidirler.
 • MS ile ilişkili herhangi bir konu ele alınabilir.
 • Araştırma planı, konuk olunacak enstitünün etik kurulu veya hayvan koruma kurulu tarafından değerlendirilir. Ödenek ayrılmadan önce sertifikasyonun alınmış olması gerekir.
ectrims young neurologists3
ECTRIMS-young neurologists
 • Süre 1 ya da 2 yıldır
 • 1 yıldan daha az sürecek programlar sadece belirli şartlarda kabul edilir ve bunun başvururken detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekir.
 • Başlangıç, akademik yılın güz döneminde olacaktır. ECTRIMS’den yanıt geldikten sonraki 6 aylık süre içinde veya doktoranın tamamlanmasından sonraki 6 ay içinde olacaktır.
ectrims young neurologists4
ECTRIMS-young neurologists
 • Yıllık 50.000 € burs verilecektir.
 • Seyahat, kitaplar, dergiler vs. için ek ödeme yapılmayacaktır
 • Fellow’ların ECTRIMS kongrelerine katılması ve sunum yapması beklenir
 • ECTRIMS, kongre giderlerini karşılayacaktır.
ectrims young neurologists5
ECTRIMS-young neurologists
 • ECTRIMS araştırma gözden geçirme komitesi üyelerince, kişiler fellowsip’e kabul edilir. Başvurular aşağıdaki maddelere göre değerlendirilecektir:
 • Yeterlilik, eğitim geçmişi, kariyer planları
 • Fellowship şefinin ve konuk olunacak enstitünün yeterlilikleri ve özellikleri
 • Araltırma planı, bilimsel nitelik, innovasyon, fizibilite, konuk olacağı enstitü şefinin, kendi enstitüsünün referans mektuplarının niteliği.
ectrims young neurologists6
ECTRIMS-young neurologists
 • BAŞVURU:
 • (fellowship@ectrims.eu) veya (www.ectrims.eu) adreslerine on-line başvuru.
 • Özgeçmiş ve yayınların listesi
 • 6 sayfayı geçmeyecek, figürleri tabloları ve referansları içeren araştırma projesi tanımı.
ectrims young neurologists7
ECTRIMS-young neurologists
 • fellowship@ectrims.eu adresine 1 aralık’a kadar gönderilecek ek belgeler.
 • Konuk olunacak enstitü şefinin referans mektubu, özgeçmişi, yayın listesi
 • Konuk olunacak enstitü idaresinin kabul notu
 • Kişinin kendi kliniğinin yazacağı, yeterlilikleri ve kariyeri hakkındaki yazı.
 • ECTRIMS tarafından, kişiye 15 Mart’a kadar cevap verilir.
tnd gen n rologlar
TND-genç nörologlar
 • Nöroloji uzmanlık eğitimi veren kuruluşlarda çalışmakta olan ve mesleki bilgisini artırmak, nörolojinin bir alanında kendisini geliştirmek isteyen nöroloji uzmanı üyelere verilir. Bu üyeler yurt içi ya da yurt dışı merkezlerde eğitim gördükleri 3-6 aylık süre boyunca desteklenirler. Gerekli hallerde bu süre yeniden başvuru yapılarak en çok 6 ay daha uzatılabilir. Başvurunun kabul veya reddine TND yönetim kurulu karar verir.
 • Bu destekten nöroloji uzmanlık eğitimi veren kuruluşlar tarafından görevlendirilen üyeler yararlanabilir. Başvuruya ana bilim dalı başkanlığının ya da klinik şefliğinin onay yazısı ile gidilecek kurumun kabul yazısı eklenmelidir.
 • İsteklinin özgeçmişi ve bilimsel yayınlarının bir listesinin yanı sıra, ne amaçla eğitime gideceği, bunun kurumuna ve ülke nörolojisine sağlayacağı muhtemel katkı konusunda bir rapor da sunması gereklidir.
 • Yurt içi merkezlerde eğitim için destek başvurularına öncelik tanınır. Yurt içindeki bir kuruluşta yapılabilecek proje veya eğitim için, yurt dışına gitme isteği kabul edilmez.
 • Başvurular her yıl ocak ve haziran aylarında yapılır.
 • Her üye yalnızca bir kez bu destekten yararlanabilir. Desteklenecek üye sayısı ayrılan bütçe ile sınırlıdır.
 • Aylık destek miktarı her yıl TND Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Yurt dışı eğitim destek burslarından asistan hekimler de yararlanabilir.