Czy przeciwieństwa się przyciągają, jak szukać igły w stogu siana i co na to gwiazdy neutronowe  - PowerPoint PPT Presentation

czy przeciwie stwa si przyci gaj jak szuka ig y w stogu siana i co na to gwiazdy neutronowe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Czy przeciwieństwa się przyciągają, jak szukać igły w stogu siana i co na to gwiazdy neutronowe  PowerPoint Presentation
Download Presentation
Czy przeciwieństwa się przyciągają, jak szukać igły w stogu siana i co na to gwiazdy neutronowe 

play fullscreen
1 / 20
Czy przeciwieństwa się przyciągają, jak szukać igły w stogu siana i co na to gwiazdy neutronowe 
112 Views
Download Presentation
kamran
Download Presentation

Czy przeciwieństwa się przyciągają, jak szukać igły w stogu siana i co na to gwiazdy neutronowe 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Czy przeciwieństwa się przyciągają, jak szukać igływ stogu siana i co na to gwiazdy neutronowe Michał Silarski Forschungszentrum Jülich 18.08.2009

 2. pp → ppK+K- P + 3.3 GeV/c P P - P przed zderzeniem po zderzeniu

 3. Po co to robimy? • Natura mezonów a0(980) i f0(980) • Rezonans (1405)jako molekuła K-p • Zderzenia ciężkich jonów • Struktura gwiazd neutronowych: kondensaty kaonowe

 4. Ewolucja gwiazd Protogwiazda Błękitny nadolbrzym Gwiazda o średniej masie Czerwony karzeł Brązowy karzeł Czerwony olbrzym Supernowa Biały karzeł ? Czarna dziura Gwiazda neutronowa Czarny karzeł

 5. Struktura gwiazdy neutronowej

 6. Kondensacja kaonów w jądrach gwiazd Przy dostatecznie dużych gęstościach ( 2-4 ρ0 ) w rdzeniach gwiazd mogą pojawić się kaony: Produkowane kaony mogą utworzyć kondensat Bosego-Einsteina, co powoduje nagły spadek ciśnienia w rdzeniu gwiazdy Ciśnienie, przy którym zachodzi przejście fazowe silnie zależy od oddziaływania K-p i KK.

 7. Cooler Synchrotron COSY WASA

 8. Pomiary reakcji pp → ppK+K-na COSY-11 • Pomiar dodatnio naładowanych cząstek: • Ślady pozostawione w komorach dryfowych pozwalają na określenie pędu • Pomiar czasu przelotu między scyntylatorami pozwala na określenie prędkości cząstek • Pomiar K- : - Detektor krzemowy

 9. Badanie oddziaływania w układach K+K- W analizie wykorzystano dane uzyskane w pomiarach reakcji pp→ppK+K- przy dwóch wartościach pędu wiązki: P= 3.333 GeV/cQ=10 MeV ( 27 zdarzeń) P= 3.390 GeV/cQ = 28MeV ( 30 zdarzeń )

 10. Stogi

 11. Jeżeli symetria CP jest zachowana to zachodzą tylko rozpady: 1964 (Christenson,Cronin,Fitch,Turlay) - odkrycie łamania symetrii CP: rozpady K2→π+ π- εL≠ εs => łamanie symetrii CPT

 12. Istnieją dwa możliwe źródła niezachowania CP: • Łamanie symetrii przez mieszanie (macierz CKM): stany własne operatora CP nie mają określonej masy • bezpośrenie łamanie CP na poziomie Hamiltonianu (rozpady K1→3π lub K2→2π )

 13. 000 ~ 2∙10-9

 14. KLOEK LOng Experiment BR’s for selected  decays K+K- 49.1% KSKL 34.1% + 15.5% e- e+

 15. g g g g g g g g g g • Identyfikacja: • - ”KLcrash” • 6 fotonów w kalorymetrze • 0 torów w komorze dryfowej • Tło: • Ks →2π0 + „splitting” • źle zidentyfikowany ”KLcrash” BR( KS→3π0 ) < 1.2 ∙10-7

 16. Dziękuję za uwagę