Tillægsord - PowerPoint PPT Presentation

kami
till gsord n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tillægsord PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tillægsord

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Tillægsord
312 Views
Download Presentation

Tillægsord

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tillægsord Et tillægsord er et ord der lægger sig til navneord, stedord eller sætningsdel, for at fortælle noget om det/den.

  2. Tillægsord kan bøjes på tre måder • Med endelser (-er;-est) • Med more og most • uregelmæssigt

  3. Staveregler • Y-reglen: gay – gayer - gayest Pretty – prettier - prettiest • Konsonantfordobling: thin – thinner - thinnest • Stumt –e: gentle - gentler - gentlest

  4. Tostavelsesord De fleste tostavelsesord kan enten gradbøjes, eller også bruger man more eller most. Ord der ender på –ful og –less bøjes dog altid med more og most Ord på flere stavelser end 2 kan kun gradbøjes med more og most

  5. Forstærkning • 1grad forstærkes med very • 2grad forstærkes med much • 3grad forstærkes med very eller omskrivning ex: A verybigcar A muchbiggercar The verybiggestcar.

  6. Sammenligning mellem to • Når man sammenligner mellem to, bruger dansk normalt 3. grad; med på engelsk skal der bruges 2.grad: ex: Han har to sønner, Peter er den ældste. He has twosons, Peter is the elder. På dansk svare det til: Han har to sønner, Peter er den ældre.

  7. Falsk 2. grad • På dansk bruger man ofte 2 grad, uden der er tale om en sammenligning. Det kan man ikke på engelsk!Der skal bruges 1 grad. Ex: En bedre middag – a gooddinner Et mindre beløb – a rather small amount.

  8. Støtteord Tillægsord kan ikke stå uden efterfølgende navneord, med mindre tillægsordet står som omsagnsled. Hvis navneordet er underforstået, skal det repræsenteres af et støtteord. De almindeligste er one(s) og thing(s) Ex: This is the biggestone.