Download
sia mana nauda www mananauda lv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pētījums: “Vai Latvijas Pašvaldības ir atvērtas uzņēmējdarbībai un iedzīvotājiem”. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pētījums: “Vai Latvijas Pašvaldības ir atvērtas uzņēmējdarbībai un iedzīvotājiem”.

Pētījums: “Vai Latvijas Pašvaldības ir atvērtas uzņēmējdarbībai un iedzīvotājiem”.

212 Views Download Presentation
Download Presentation

Pētījums: “Vai Latvijas Pašvaldības ir atvērtas uzņēmējdarbībai un iedzīvotājiem”.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv Pētījums: “Vai Latvijas Pašvaldības ir atvērtas uzņēmējdarbībai un iedzīvotājiem”. Pētījuma pasūtītājs: SIA “MANA NAUDA” Pētījuma autors: SIA “Tirgzinis” Pētījuma norises laiks: 15.01.2009 – 14.03.2009.

 2. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv Ievads Laikā, kad valstī ir strauji samazinājusies uzņēmējdarbība un krasi palielinājies bez darba palikušo iedzīvotāju skaits, jebkurai Latvijas pašvaldībai ir jādara viss iespējamais, lai veicinātu sava novada attīstību. Īpaši svarīgi tas ir tām pašvaldībām, kuru ģeogrāfiskā atrašanās vieta ir ārpus Latvijas centrālās daļas. Būtiski ir arī tas, ka pašvaldībās strādājošo darba kvalitāti nedrīkst ietekmēt tāds faktors kā darba algas samazināšana un “novadu reforma”, ko šobrīd īsteno Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Cilvēkiem, kuru darba alga tiek finansēta no nodokļu maksātāju naudas, savs darbs jāpilda godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Šī ir teorija, bet kā tas darbojas praksē, ar pētījuma palīdzību centās noskaidrot finanšu un grāmatvedības konsultāciju uzņēmums SIA “MANA NAUDA”.

 3. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv Pētījuma apraksts Pētījums tika veikts divos etapos: 1 etaps: Ar kvalitatīvās pētījuma metodes - “slēptais pircējs” (mystery shopping) principu, uzdodoties par uzņēmumu, kam interesē konkrētās pašvaldības teritorijā atvērt jaunu ražotni, mēģinājām noskaidrot cik gatava šādai novada attīstībai ir katra pašvaldība. Tika izsūtīta oficiāla e-pasta vēstule Latvijas rajonu padomēm, novadu domēm un pagasta padomēm. Tika apkopotas tās iesūtītās atbildes, kuras saņēmām 15 darba dienu laikā pēc vēstules izsūtīšanas. Respondentu skaits: 550 Latvijas pašvaldības. 1. etapa norises laiks – 06.02. – 02.03.2009.

 4. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv 2. etaps: Ar telefonzvana palīdzību tika noskaidrots vai pašvaldību iespējams sazvanīt uz centrālo tālruni īsi pēc darba laika sākuma un īsi pirms darba laika beigām. Respondentu skaits – 550 Latvijas pašvaldības 2. etapa norises laiks – 09.02 – 26.02.2009. Pētījumā izmantotā kontaktinformācija (e-pasta adreses un tālruņa numuri) ir iegūta no pašvaldību interneta mājas lapām un Latvijas Pašvaldību savienības interneta mājas lapas.

 5. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv Secinājumi par pētījumu: • 76% Latvijas pašvaldību nav ieinteresētas sava novada attīstībā – uz uzņēmuma vēlmi atvērt ražotni, reaģēja tikai 24% pašvaldību atbildīgie darbinieki. • 39% Latvijas pašvaldību saviem iedzīvotājiem nav pieejamas – uz centrālo tālruni īsi pēc darba laika sākuma un īsi pirms darba laika beigām varēja sazvanīt 61% pašvaldības. • Vismazāk ieinteresētas jaunas ražotnes attīstībā un jaunu darba vietu nodrošināšanā saviem iedzīvotājiem ir Jelgavas, Balvu, Dobeles un Preiļu rajona pašvaldības. • Visieinteresētākās attīstīties ir Alūksnes, Valmieras un Ventspils pašvaldības.

 6. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv • Kā vismazāk pieejamas saviem iedzīvotājiem ir Preiļu, Rēzeknes, Ogres un Rīgas rajonu pašvaldības (uz telefona zvaniem neatbild attiecīgi 95%, 81%, 67% un 67% no attiecīgā rajona pašvaldībām). • Kā vispieejamākās iedzīvotājiem ir Daugavpils, Bauskas un Jēkabpils rajonu pašvaldības (uz telefona zvaniem atbild 79%, 78% un 71% no attiecīgā rajona pašvaldībām). • Pašvaldības sadalot reģionos, izriet, ka sava novada attīstībā visieinteresētākais attīstīties ir Rīgas (uz e-pastu atbild 30% reģiona pašvaldības) un Vidzemes (atbild 28%) reģions. Savukārt, vismazākā interese attīstīties ir Zemgales (uz e-pastu atbild 18% reģiona pašvaldības) un Latgales reģionam (atbild 19%).

 7. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv Datu apkopojums Uz uzņēmēju vēlmi atvērt ražotni pašvaldības teritorijā nereaģē: • Jelgavas rajons - 88% jeb 14 no 16 rajona pašvaldībām; • Balvu rajons – 86% jeb 19 no 22; • Dobeles rajons – 85% jeb 17 no 20; • Preiļu rajons – 85% jeb 17 no 20; • Cēsu rajons – 84% jeb 21 no 25; • Daugavpils rajons – 83% jeb 20 no 24; • Ludzas rajons – 83% jeb 19 no 23; • Aizkraukles rajons – 82% jeb 18 no 22; • Kuldīgas rajons – 80% jeb 16 no 20; • Madonas rajons – 79% jeb 19 no 24; • Jēkabpils rajons – 79% jeb 19 no 24; • Saldus rajons – 78% jeb 14 no 18; • Bauskas rajons – 78% jeb 14 no 18; • Gulbenes rajons – 78% jeb 11 no 14; • Krāslavas rajons – 77% jeb 20 no 26; • Valkas rajons – 77% jeb 17 no 22;

 8. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv 17. Limbažu rajons – 75% jeb 12 no 16; • Rēzeknes rajons – 74% jeb 23 no 31; • Liepājas rajons – 72% jeb 21 no 29; • Rīgas rajons – 71% jeb 17 no 24; • Talsu rajons – 70% jeb 14 no 20; • Tukuma rajons – 68% jeb 13 no 19; • Ogres rajons – 67% jeb 10 no 15; • Ventspils rajons – 62% jeb 8 no 13; • Valmieras rajons – 58% jeb 14 no 24; • Alūksnes rajons – 57% jeb 12 no 21.

 9. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv Uz telefona zvaniem īsi pēc darba laika sākuma un īsi pirms darba laika beigām neatbild: • Preiļu rajons – 95% jeb 19 no 20 rajona pašvaldībām; • Rēzeknes rajons – 81% jeb 25 no 31; • Ogres rajons – 67% jeb 10 no 15; • Rīgas rajons – 67% jeb 16 no 24; • Talsu rajons – 65% jeb 13 no 20; • Liepājas rajons – 65% jeb 19 no 29; • Saldus rajons – 61% jeb 11 no 18; • Gulbenes rajons – 57% jeb 8 no 14; • Dobeles rajons – 55% jeb 11 no 20; • Tukuma rajons – 47% jeb 9 no 19; • Valmieras rajons – 46% jeb 11 no 24; • Valkas rajons – 45% jeb 10 no 22; • Balvu rajons – 45% jeb 10 no 22; • Kuldīgas rajons – 45% jeb 9 no 20; • Limbažu rajons – 44% jeb 7 no 16;

 10. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv 16. Alūksnes rajons – 43% jeb 9 no 21; • Krāslavas rajons – 42% jeb 11 no 26; • Ludzas rajons – 39% jeb 9 no 23; • Ventspils rajons – 39% jeb 5 no 13; • Jelgavas rajons – 38% jeb 6 no 16; • Madonas rajons – 38% jeb 9 no 24; • Aizkraukles rajons – 36% jeb 8 no 22; • Cēsu rajons – 32% jeb 8 no 25; • Jēkabpils rajons – 29% jeb 7 no 24; • Bauskas rajons – 22% jeb 4 no 18; • Daugavpils rajons – 21% jeb 5 no 24.

 11. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv Atbilžu sadalījums pa reģioniem

 12. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv

 13. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv

 14. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv Atbilžu sadalījums pa reģioniem – grafiskais attēls

 15. SIA “MANA NAUDA” www.mananauda.lv SIA “MANA NAUDA” ieteikumi pašvaldību vadītājiem: • Izvērtēt savā pakļautībā strādājošo darbinieku profesionalitāti un attieksmi pret darba pienākumiem. • Pētījuma otrā etapa rezultāti rāda, ka uz telefona zvaniem pašvaldību darbinieki, galvenokārt, sāk atbildēt 30 minūtes pēc oficiālā darba laika sākuma un atbildēt beidz 30 minūtes pirms oficiālā darba laika beigām. Īstenojot valstī izsludināto taupības režīmu, iesakām samazināt pašvaldībās strādājošo darbinieku darba laiku par 1 stundu, tādā veidā ietaupot būtisku daļu no nodokļu maksātāju naudas. • Iesakām apmācīt darbiniekus un sekmēt interneta un e-pasta lietošanu ikdienas darbā, jo šie mūsdienās ir svarīgākie komunikācijas līdzekļi.