slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Систем от за мониторинг

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Систем от за мониторинг - PowerPoint PPT Presentation


  • 153 Views
  • Uploaded on

Систем от за мониторинг. Принципи и пристапи Основни дејности. Принципи на СМ. “Добар” Систем за мониторинг. Системот за мониторинг е насочен да создаде оптимални услови за квалитет за исполнување на општинските стратешки документи за заштита на детето.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Систем от за мониторинг' - kamea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Системот за мониторинг

Принципи и пристапи

Основни дејности

slide4
Системот за мониторинг е насочен да создаде оптимални услови за квалитет за исполнување на општинските стратешки документи за заштита на детето. Пристапи: Пристап насочен кон квалитет
slide5
Пристапи: Холистичен пристап

Системот за мониторинг ги разгледува сите аспекти на месните стратегии и планови за дејствие како една единствена целина.

slide6
Пристапи: Систематски пристап

Систематскиот пристап

- ги разгледува политиките на месно ниво како општ (национален) систем за заштита на детето и овозможува да се проследат меѓузависностите на тој систем.

- бара детално познавање на внатрешните процеси во системот, како и на одделните елементи, коишто ја изградуваат.

-бара да се во согласност со взаемните врски во две насоки:

а) врски на системот за заштита „надворешни”

б) врски на системот за закрила „внатрешни”,

slide7
Пристапи: пристап ориентиран кон клиентот

Системот за заштита на детето е насочена кон конкретни луѓе, корисници на социјални услуги или грижи во општината. Тоа означува, дека тие ќе можат и треба да бидат разгледани како клиенти на системот за заштита. Фокусирањето на интересите на клиентите може да доведе до потреба од промена на предлози надвор од услуги и грижи во општината.

slide8
Пристапи: Партиципативен пристап

Системот за мониторинг се залага за широко учество на сите заинтересирани страни

Партиципативниот пристап, при кој што се овозможува максимално учество на граѓанското општество, како и на различните институции, ангажирани согласно со дадената политика.

Партиципативниот пристап е во согласност со можностите за постигнување на консензус меѓу учесниците

slide9
Пристап: Пристап напрактичност

Системот за мониторинг треба да е максимално ориентиран кон практиката и да е во состојба да произведе адекватна информација за целите на тековното адаптирање на суштествените планови за дејство или за идно планирање – на нови планови или стратегија за заштита на детето.

slide10
Пристап: Пристап на кохерентност

Пристап на кохерентност

- одговара на системот за мониторинг и на нејзините цели со останатите клучни документи и практики за мониторинг.

- врската меѓу месните приоритети во политиката за заштита на детето и нормативните документи, регулирани од системот на национално ниво.

slide11
Ограничувања

Системот за мониторинг:

  • не е средство за контрола;
  • дава субјективното мислење;
  • не оценува.
slide12
Основни дејности
  • Создавање на јасен и работен механизам за исполнување на СМ;
  • Дефинирање на индикаторите на мониторингот;
  • Прифаќање на целенасочени дејства за создавање на СМ;
  • Обработување на дејства и механизми за „повратна врска”;
ad