pr vo na informace o ivotn m prost ed ast ve ejnosti p i ochran ivotn ho prost ed n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Prameny :. vnitrostátní právní úprava: čl. 35 odst. 2 LZPS: „Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ' - kamana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr vo na informace o ivotn m prost ed ast ve ejnosti p i ochran ivotn ho prost ed

PRÁVO NA INFORMACE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, ÚČAST VEŘEJNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

prameny
Prameny:

vnitrostátní právní úprava:

čl. 35 odst. 2 LZPS: „Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.“

 • podrobně provádí zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č.6/2005 Sb.
 • související: čl. 17 odst. 5 LZPS, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

komunitární právní úprava:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí (k 14.2. 2005 nahradila směrnici 90/313/EHS)

mezinárodní právní úprava

 • Úmluva EHK OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhus, 1998)
subjekty a sb r informac
Subjekty a sběr informací
 • Stát (správní úřady – shromažďovatelé informací)
 • FO a PO vykonávající činnosti mající vliv na ž.p. (znečišťovatelé – dodavatelé informací o zdroji znečištění)
 • dotčené osoby (veřejnost – příjemce informací)
 • Získávání informací řeší jednotlivé složkové předpisy, které vymezují povinnosti FO a PO poskytovat informace o své činnosti a jejích vlivech na životní prostředí (informace o činnostech).
 • Informace získává i veřejná správa bezprostředně při výkonu své činnosti a při činnosti jí podřízených a řízených organizací (především informace o samotném ž.p. - ČHMÚ)
poskytov n informac
Poskytování informací
 • řeší zákon o právu na informace o životním prostředí (č. 123/1998 Sb.)

Zpřístupňování informací:

  • hromadně (např. Zpráva o stavu životního prostředí), aktivně
  • jednotlivě na žádost
 • Proces zpřístupňování informací – jednotlivé fáze:
  • žádost
  • způsob a forma zpřístupnění informace včetně lhůt
  • omezení přístupu k informacím – ochrana státního/obchodního tajemství, přírody aj.
  • rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
  • opravné prostředky a soudní přezkum
ast ve ejnosti p i ochran ivotn ho prost ed
Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí
 • Při výkonu politických práv:
  • p. na informace, p. petiční, p. shromažďovacího, p. sdružovacího
 • Prostřednictvím volených zástupců na úrovni:
  • celostátní, regionální, komunální
 • Přímá účast na rozhodování ve věcech dotýkajících se životního prostředí:
  • mimo správní řízení (EIA, SEA, územní plánování, pořizování koncepcí)
  • v rámci správního řízení: občanské sdružení je účastníkem řízení (§ 70 z. č.114/1992 Sb., § 115 z. č.254/2001 Sb. o vodách)
   • Ve stanovách poslání ochrana přírody a krajiny/ochrana ŽP
   • Podání žádosti o informace o zahajovaných správních řízeních
   • Oznámení účasti ve lhůtě
   • Řízení podle ZOPK a povolující řízení podle SZ (řízení, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny)
   • Řízení podle vodního zákona
 • Veřejné stráže (lesní, stráž přírody, rybářská, myslivecká)