nevenka traser predstojnica oe zrs sg n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nevenka Štraser, predstojnica OE ZRSŠ SG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nevenka Štraser, predstojnica OE ZRSŠ SG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Nevenka Štraser, predstojnica OE ZRSŠ SG - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Srečanje šolskih razvojnih timov Portorož, 28.6. – 29.6.2011 ZRSŠ. Nevenka Štraser, predstojnica OE ZRSŠ SG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nevenka Štraser, predstojnica OE ZRSŠ SG' - kamali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nevenka traser predstojnica oe zrs sg

Srečanje šolskih razvojnih timov

Portorož, 28.6. – 29.6.2011

ZRSŠ

Nevenka Štraser, predstojnica OE ZRSŠ SG

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

analiza sre anj s rt
ANALIZA SREČANJ S ŠRT
 • Srečanja s skrbnicami po OE – februar, marec 2011
 • Cilji:
 • približati srečanja šolam, možnost udeležbe vseh
 • spoznavanje z novimi skrbnicami
 • priložnost za pogovor o specifikah posameznih ŠRT
 • na podlagi srečanj pripraviti smernice za nadaljnje delo
splo ne ugotovitve o rt
SPLOŠNE UGOTOVITVE O ŠRT

ŠTEVILO IN STALNOST

ŠRT, PT, PRS obremenjenost

DELEGATSKA UDELEŽBA in PRENOS INFORMACIJ

VLOGA RAVNATELJA

ŠRT in

e-šolstvo

ugotovitve v zvezi z na rtovanjem
UGOTOVITVE V ZVEZI Z NAČRTOVANJEM

7 „SCENARIJEV“

*Delavnica

ugotovitve v zvezi s pon dobra praksa
UGOTOVITVE V ZVEZI S PON –dobra praksa

DOBRA STRUKTURA

OBVLADLJIVO ŠTEVILO PRIORITET

REFLEKSIJE

POVEZAVA Z RN, LDN

POVEZAVA MED CILJI IN PRIČAKOVANIMI REZULTATI

„KRMARJENJE“ MED ZAHTEVAMI KONZORCIJEV, ZRSŠ

ugotovitve v zvezi s pon pomanjkljivosti
UGOTOVITVE V ZVEZI S PON - pomanjkljivosti

FORMALIZEM

RAZLIČNI OBRAZCI 2 PON

PROJEKTI

IN POUK

NEPOVEZANOST CILJEV, AKTIVNOSTI, PRIČAKOVANIH REZULTATOV

KONZORCIJI

DOLOČANJE PRIORITET

IZBOR DODATNIH PROJEKTOV

PRIORITETE?

OBSEŽNOST

LP ?

kaj ste nam sporo ali pozitivni u inki
KAJ STE NAM SPOROČALI? pozitivni učinki

IZOBRAŽEVANJE

RAZVOJNE SPREMEMBE

„OSTANKI“ PO PROJEKTU

ČAS IN VZTRAJNOST

MOŽNOST „PROPAGANDE“

KOLEGIJALNE HOSPITACIJE

„INDIVIDUALNA“

SREČANJA

FESTIVAL

kaj ste nam sporo ali negativni u inki
KAJ STE NAM SPOROČALI? negativni učinki

PRIČAKOVANJA IN ZAHTEVE

DO ŠRT

INFORMACIJE IN ČAS

IZOBRAŽEVANJA S PONOVLJENO VSEBINO

SELEKTIVNA UDELEŽBA

VELIKE RAZLIKE – ENOTEN PRISTOP

ODSOTNOST VLOGE RAVNATELJA

VODJA PEDAGOŠKEGA PROCESA

predlog programa dela
PREDLOG PROGRAMA DELA

Vizija

 • OpolnomočenjeŠRT, da bodo zmožni opraviti svoje delo v šoli s končnim ciljem - avtonomno razvojno delo šole.

Poslanstvo

 • Stalna strokovna podpora ŠRT, da lahko avtonomno vzdržujejo razvojni koncept šole. Šole podpiramo na način, da bodo vedno bolj samostojne pri iskanju razvojnih rešitev (diferenciran pristop in premišljeno odmikanje podpore).
slide12

Strateški cilji

 • ŠRT bomo podpirali in usmerjali k temu, da bodo znali načrtovati, izvajati, spremljati in evalvirati razvojno delo svoje šole in svojega dela.
 • ŠRT-je bomo usmerjali k temu, da diferenciran pristop udejanjajo tudi skozi mrežno izmenjavo izkušenj.
 • Odgovarjamo na potrebe šol: diferencirano delo s timi.
 • Vvečji meri podpiramo šole v procesih, manj pri pripravi dokumentov.

OSNUTEK ZA RAZPRAVO

operativni na rt 2011 12
OPERATIVNI NAČRT 2011/12
 • Junijsko srečanje ŠRT (Portorož, 28. in 29. junij 2011)

Cilj: podpora timom pri načrtovanju dela v šol. letu 2011/12

 • Individualna srečanja skrbnic s ŠRT (po regijah, avg., sept 2011)

Cilj: podpora skrbnic pri načrtovanju

 • Regijsko in/ali centralno srečanje ŠRT (videokonferenčno srečanje november/december 2011)

Cilj: izmenjava izkušenj ŠRT-jev, mreže šol

 • Regijsko srečanje (začetek februarja 2012)

Cilj: pregled realizacije ciljev po kazalnikih

 • Centralno srečanje (april -junij 2012???)

Cilj: evalvacija in akcijski načrt za naslednje leto, FESTIVAL

OSNUTEK ZA RAZPRAVO