erp kurumsal kaynak planlama n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ERP Kurumsal Kaynak Planlama PowerPoint Presentation
Download Presentation
ERP Kurumsal Kaynak Planlama

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

ERP Kurumsal Kaynak Planlama - PowerPoint PPT Presentation


 • 524 Views
 • Uploaded on

ERP Kurumsal Kaynak Planlama. SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI. ÜRETİM VE PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR DERSİ Doç. Dr. Selami ÖZCAN. İÇİNDEKİLER. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP ) Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP) Dağıtım Kaynakları Planlama(DRP)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ERP Kurumsal Kaynak Planlama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. ERPKurumsal Kaynak Planlama SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM VE PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR DERSİ Doç. Dr. Selami ÖZCAN

  2. İÇİNDEKİLER • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) • Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP) • Dağıtım Kaynakları Planlama(DRP) • Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (CIM) • Kapasite İhtiyaç Planlama(CRP) • Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) • Üretim Kaynakları Planlama(MRP II) • Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM) • Müşterek Ürün Ticareti (CPC) • ERP Yazılımları • SAP

  3. ERP Nedir? TedarikçilerNakliyeÜretimNakliyeDistribitörDağıtımMüşteriTüketici Nakliye & Dağıtım Satış & Müşteri Hizmetleri

  4. ERP Nedir? • ERP işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için ; ‘ İşletmenin bütün verilerini ve organizasyon iş süreçlerini Bilgi Teknolojileri (BT) vasıtasıyla tek bir sisteme dönüştüren bir yazılımdır.’ • ERP, ‘kurumların tedarikten dağıtıma kadar tüm is süreçlerini bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi desteğiyle yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip yazılım paketidir.’ • Sonuç olarak, ERP; işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemidir.

  5. ERP Entegrasyonu gerçekleştirmek için ERP sistemi bir çok bilgisayar donanım ve yazılım ürünlerini kullanır.

  6. ERP sistemleri ortak bir veritabanı kullanarak verileri depolar. Ürünler Hammadde Sipariş Giriş Sistemi Üretim ve Dağıtım Sistemi Tedarik Sistemi Tedarikçiler Müşteri Satınalmalar Siparişler Müşteriler Satışlar Muhasebe Üretim Çizelgeleme Nakliye Satıcı Envanter Müşteri Veritabanı Üretim Veritabanı Tedarik Veritabanı Geleneksel Bilgi Teknolojileri

  7. ERP’nin en önemli özelliği, firmanın bütün departman ve fonksiyonlarını tek bir sistem içinde birleştirmeye çalışmasıdır. İhtiyaç ve beklentileri birbirinden farklı olan çok sayıda bölümün aynı bilgisayar sistemi içinde bir araya getirilmesi ve aynı bilgi tabanını paylaşması amaçlanmıştır.

  8. ERP Ne Yapar? ERP Nasıl Çalışır? Çalışanlar Analizler-Veri Girişi Raporlamalar İnsan Kaynakları Yönetimi Satış ve Dağıtım Finansal Uygulamalar İşletme Veritabanı Müşteri Hizmetleri Tedarikçiler/Satıcılar Müşteriler Üretim Uygulamaları Servis Planlama Material Tedariği Raporlamalar Hukuki Sorunlar Marka ve Promosyon Yönetimi Planlama &Bütçeleme

  9. ERP işletmenin bütün fonksiyonlarının entegre olduğu, bütün verilerin tek bir veri tabanında toplandığı, yönetim ve karar alma mekanizmalarının sorunsuz işlediği bir sistem amaçlar….

  10. ERP’nin Tarihsel Gelişimi MRP Malzeme İhtiyaç Planlama (Material Requirement Planning) MRP II Üretim Kaynakları Planlama (Manufacturing Resource Planning) DRP Dağıtım Kaynakları Planlama (Distribution Requirements Planning) CIM Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (Computer Integrated Manufacturing) ERP Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning) CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management) SCM Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management) CPC Müşterek Ürün Yönetimi (Collaborative Product Commerce)

  11. ERP Gelişim Süreci • 1960’lar- Sadece Envanter Kontrolü Devri • 1970’ler- MRP ( malzeme miktarlarının ve zamanların hesaplamasını ) • 1980’ler-MRPII (MRP sistemine pazarlama ve finans fonksiyonlarının eklenmesi) -DRP(MRP II ile birlikte dağıtım kanalları ve dağıtımın planlanması) -CIM( DRP ile birlikte ürün geliştirme(AR_GE) ve imalat faaliyetlerinin birleştirilmesi) • 1990’lar- ERP(işletme genelinde bilgi entegrasyonunu gerçekleştiren bütünleşik bir yönetim sistemi) • 2000’ler ERP II (ERP sistemine Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Müşterek Ürün Ticareti (CPC)gibi faaliyetlerin eklenmesi )

  12. ERP’ye Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

  13. MRP- Malzeme İhtiyaç Planlama

  14. Kapasite İhtiyaç Planlama(CRP) • MRP tarafından hesaplanmış iş emirleri gerçekte atölyedeki iş yükünü belirler. CRP modülü kullanıcıya mevcut ve planlanan atölye yükünün kapasite ile karşılaştırılmasını vermekte, kullanıcıya üretimi dengelemesi ve iş gücü planlaması için temel oluşturmaktadır. CRP modülü; • Mevcut yerleşim düzeninin değerlendirilmesi ve yeni tasarımların yapılmasında, • Mevcut bir işi alabilmek için mevcut kapasitenin yeterli olup olmamasında, • Mevcut tesislerin yararlanma düzeyinin incelenmesinde, • Üretim hattı dengelemesinde, atıl kalan tesis kapasitesinin belirlenmesinde, • Üretim yönteminde yapılabilecek değişikliklerin kapasite kullanımına etkilerinin incelenmesinde ETKİLİ OLUR.

  15. MRP II –Üretim Kaynakları Planlama

  16. ERP-Kurumsal Kaynak Planlaması

  17. Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) • Tedarik Zinciri Nedir? • Bir tedarik zinciri, ürünlerin, tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve nihai olarak da tüketiciler arasındaki hareketini sağlayan ilişkiler ve bağlantılar bütünüdür. • Mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. İş süreçleri açısından bakıldığında, tedarik zinciri; satış süreci, üretim, envanter yönetimi, malzeme temini, dağıtım, tedarik, satış tahmini ve müşteri hizmetleri gibi pek çok alanı içine almaktadır. • Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management) Nedir? • Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir. Bir başka deyişle zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve iş modellerinin oluşturulmasıdır.

  18. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) • “Müşteriilişkilerinien iyi • seviyeyeulaştırmaamacıyla; • elemanları, • işsüreçlerinive • teknolojiyi • en iyişekildekullanmaktır. • Müşteriileilişkidekitümişfonksiyonlarının • koordinasyonunugerektirir.”.

  19. CRM İş Süreçleri Stratejiler Taktik Adımlar Beceriler Planlar Teknoloji Ölçme İzleme Bağlılık • CRM iş stratejileri, taktikler, süreçler, beceriler ve teknolojinin kesiştiği noktada yükseliyor. Bir iş disiplini, anlayış ve yaklaşım biçimi. • Temeli, Müşteri Odaklılık. • Tüm iş süreçleri, kuralları, ürün yapılanmaları hedef müşterinin etrafında şekilleniyor.

  20. CRM Zorunlu Kılan Gelişmeler GPRS GSM Akıllı Kartlar (Smart) Internet İletişim Teknolojileri Fiyat Bilgilerine Erişim Ürün / Hizmet Deneyimi Paylaşımı Modern ve Çeşitli Ödeme Şekil ve Erişim Noktaları Rekabet Nedeniyle Hizmet Kalitesi Beklentisi İnsan Yaşamı Sabırsız Seçeneği Çok Bilgili, Beklentisi Yüksek Pazar Müşteri Özellikleri Pazara Giriş Engelleri Alçaldı Pasta Aynı, Rakip Çok Verimlilik Yetmiyor Karlılık Lazım Rekabet Avantajı / Uzmanlaşma / Odaklılık İş Süreçleri Tedarikçi Firma Firma Müşterisi Karlılık Önlemleri: Süreç İyileştirme, Giderleri Kontrol, İzleme (KDS, HR, ErP, TQM) Sistem Otomasyonu (Satın alma, Faturalama,vs.) Müşteri Destek Hizmetleri (CC), Kontak Noktaları Kar Marjlarını Düşürme, Değer Zinciri Satış-Pazarlama Araçları (Müşteri Değeri, Çapraz Satış, Kişiye Özel Muamele) Yeni İş Modeli SANAL İŞLETME

  21. CRM Teknolojileri Posta Telefon Fax e-Posta Internet İletişim Yönlendirme İletişimAğları Satış Müşteri Hizmetleri Pazarlama E-Ticaret Bilgi Yönetimi Diğer Uygulama Teknik Altyapı DiğerUygulamalarlaBağlantılar VeriTabanları Veri Yapısı ÜrünveHizmet Verileri Müşteri Verileri KurumsalKaynak Verileri

  22. CRM • Strateji • Müşteriyi nasıl tanımlıyoruz? • Kilit Müşteriler Kimler? • Değişik Müşteri grupları için Yatırımları nasıl dağıtmalıyız? • Her Satış kanalımıza nasıl yatırım yapmalıyız? • Karlılığı garantiliyecek hedeflerimiz nelerdir? • Rakipler önemli müşterilerimizi çalarken fark ediyor muyuz? Çalmalarını nasıl önleriz?

  23. CRM • Odaklaşma • Müşterilerimizi nasıl sınıflarız? • Müşteriler sınıflar arasında nasıl hareket ediyorlar? • En kolay bizi bırakacak müşteriler hangileri? • Kullanmamız gereken iletişim kanalı hangisi? • Kampanyalarımızdan beklediğimiz sonuçlar neler? • Müşterilerimizin istediği ürünler ve özellikler nelerdir? • Müşterilerimizin bizim için gelecekteki değerleri ne? • İyi Müşteriyi nasıl tanımlarız? • Müşteri edinirken yüksek değerde müşterilere mi yöneliyoruz?

  24. CRM • Verimli İşletme: • Kaynaklarımızı değişik müşteri sınıfları arasında nasıl paylaştırmalıyız? • Kaynaklarımızı satış kanalları arasında nasıl paylaştuırmalıyız? • Hangi kanal ve hizmetler daha çok kullanılıyor neden? • Gerekli hizmet seviyelerine ulaşabiliyor muyuz? • Hangi kapasitelere gereksinimizi var? • Sektördeki en iyi örneklerin verdiği dersler neler?

  25. CRM • Ölçümler • Kaç müşterimiz var? • Müşteri kaybı oranı nedir? • Hangi müşteriler sınıf değiştiriyor? • Ürün ve hizmetlerimizden memnuniyet nasıl? • Müşterimizin değeri artıyor mu, azalıyor mu? • Pazarlama stratejilerimizin getirileri hedeflerimizle çakışıyor mu? • Müşterilerimizle kaç kez ilişki kuruyoruz? • Özel müşteriler kaç kez bizimle ilişki kurdu?

  26. Müşterek Ürün Ticareti - Collaborative Product Commerce (CPC) Tedarikçi İşbirliği Tedarik Zinciri Yönetimi ERP ile Prosedür Uyumu Enterprise Connectivity Müşteri İlişkileri Yönetimi Tüketiciler ve Dağıtım Kanalları Müşterek Ürün Planı Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi Tasarım Ortakları

  27. Müşterek Ürün Yönetimi- Collaborative Product Commerce (CPC) • Müşterek Ürün yönetimi Kapsamlı bir girişimdir. Ürün tasarımından, ürün geliştirmeye, pazara ürünün tanıtılmasına kadar ürün ile ilgili bütün süreçleri ve çalışmaları kapsayan iç ve dış çevre ile ortak çalışmayı gerektiren bir yaklaşımdır. İşletme içerisinde sadece bir birimin kontrolünde olamayacak kadar kompleks bir süreçtir. Bu nedenle yönetilmesi ve koordinasyonu oldukça zordur ve herhangi bir işletme bu süreci kolaylıkla başaramaz. • Düşük işletme gideri,ciro artışı, daha yüksek kalite geliştirme gibi faydaları vardır. En önemli katkısı ise zamanlılık ve pazardaki ürün ile ilgili yaşam çevriminin ve Pazardaki gelişmelerin tahmin edilebilirliğinin arttırılmasıdır.

  28. ERP Gerekli midir? Niçin ERP? • Yönetici, • İşletmede nelerin olup bittiğini bilmek istiyorsa • Zamandan tasarruf sağlamak istiyorsa, • Maliyet kontrolü gerçekleştirmek istiyorsa, • İşletme sermayesini azaltarak kontrol altında tutmak istiyorsa, • Son teknolojileri işletme bünyesine katmak istiyorsa, • Tedarik zincirindeki sorunları en aza indirmek istiyorsa, • Artan müşteri beklentilerine cevap vermek istiyorsa, • Rekabet edebilmek ve hayatta kalmak istiyorsa, • ERP gereklidir.

  29. ERP Ürün Seçim Kriterleri Amaç: En uygun ERP paket programını seçmek Fonksiyonellik 5 Stratejik ihtiyaç Teknoloji Kurumsal Kaynak Planlama Satıcı Destek Maliyet

  30. ERP Seçim Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir? • ERP ürününün piyasadaki ünü • İşletmenin tüm fonksiyonlarına cevap verebilen ve tüm prosedürleri kapsayabilen modül sayısı • ‘Kişiselleştirme’ imkanları • Satış Sonrası Destek(Servis) • Yatırım Planı ve Bütçe • Kurulumu yapan firmanın geçmiş deneyimleri • Son teknolojik gelişmeleri içermesi

  31. ERP kurulumunda başarı kriterleri • Proje Yönetimi • İş Süreçleri Geliştirme/yeniden yapılandırma • Kullanıcı Eğitimleri • Teknolojik altyapı • Değişim Yönetimi • ERP uygulamasına geçişte üst yönetim desteği • İletişim • ERP uygulamasındaki takım çalışması • ERP Kurulumuna çalışanların dahil edilmesi • ERP kurulumunda danışman desteği • ERP uygulamasına geçiş amaçlarının net bir şekilde ortaya konulması

  32. ERP Avantajları • Kullanım Kolaylığı • Birçok probleme karşı hazır çözümler • İşletme fonksiyonlarının bütününün entegrasyonu • Kişilere bağımlılığın ortadan kalkması • Kurum içi bilgi paylaşımının kolaylığı • Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde kolaylık • Yeni teknolojilere otomatik adaptasyon sağlanması • Test edilmiş bilgilerin/uygulamaların işletmeye transferi

  33. ERP Dezavantajları • Başarı işgücünün niteliği ve tecrübesine bağlıdır., • İşe yeni alınan çalışan iş konusu ile mevcut KKP sistemi arasında bütünlük sağlayamayabilir. • Bazı sistemlerdeki kişiselleştirmeler, KKP sisteminin yapısını değiştirebilir, ancak çoğu sistem genelde buna izin vermez. • KKP sistemi tarafından önerilen, sanayi standardındaki bir yeniden mühendislik işlemi, şirketin rekabet gücü avantajının kaybına yol açabilir. • KKP sistemi oluşturmak çok pahalı olabilir. • KKP sistemleri genellikle özel iş akışları ve iş alanlarına adapte edilmesi zor sistemlerdir, bu da şirketlerin çeşitli kayıplarının ana kaynağıdır. • Sistemi verimsiz ya da iyi kullanamayan bir departman ya da kullanıcı, diğer departmanları veya kullanıcılarıda olumsuz şekilde etkileyebilir. • Departmanlar arasındaki hassas iç bilgilerin paylaşılması zorluğu nedeniyle, yazılımın verimliliği azalabilir.

  34. Piyasadaki ERP Paketleri • Ücretsiz veya Açık Kaynak Kodlu KKP Yazılımları • Compiere • OpenBravo • Adempiere • Enterprise Model ERP • ERP5 • GNU Enterprise • SQL Ledger • OFBiz • TinyERP • Opentaps

  35. Piyasadaki ERP Paketleri • Tescilli KKP Yazılımları ve Satıcıları (Dünyada) • SAP - SAP R/3, mySAP • Oracle - PeopleSoft, Oracle e-BusinessSuite, JD EdwardsEnterpriseOne • INFOR - INFOR ERP LN (yeni versiyon Baan) • Microsoft - Microsoft Dynamics • IFS - IFS Applications • TheSageGroup - Sage MAS 500 • Lawson Software - LawsonFinancials • QAD - MFG/PRO • Exact Software - Macola ERP • ABAS - abas ERP • IAS - IAS - IndustrialApplication Software, Canias ERP • Epicor - Epicor Enterprise • NetSuite - NetERP • SIV.AG - kVASy4

  36. Piyasadaki ERP Paketleri • Tescilli KKP Yazılımları ve Satıcıları (Türkiye’de) • LOGO YAZILIM - LBS • CGI Group - AMS Advantage • DINAMIK COZUM - DCAX • Intentia - Movex • Made2Manage Systems - Enterprise BusinessSystem • RamcoSystems - Ramco e.Applications • SunGard • SYSPRO - SYSPRO ERP software • NETSIS

  37. Systems Analysis and Program Development

  38. SAP NEDİR? • Merkezi Walldorf, Almanya'da bulunan, Avrupa'nın en büyük yazılım şirketidir • 1972 yılında IBM’in 5 eski çalışanı tarafından kurulmuştur. • SAP, Systems Analysis and Program Development kısaltmasıdır. • SAP ayrıca bir sistem uygulama ürününün adıdır. • Pek çok sistem modülünden oluşmaktadır. Örneğin ERP (Enterprise Resource Planning) entegre kaynak planlama sistemidir. 

  39. NEDEN SAP? • Süreçlerin etkin ve verimli kurulumu/kontrolü • Yeniliklere, değişime ve büyüme açık ortam • Maliyetlerin düşürülmesi • Performansın artırılması • Kurumsal OrtakKültür • SimülasyonYapabilmeÖzelliği • İstemci/SunucuMimarisiKullanımı • BütünleşikSistem

  40. NEDEN SAP ? ÖNCESİ SONRASI Fonksiyonların desteklenmesi • Süreçlerindesteklenmesi Çoklu Sistemler • Merkezi Sistem ArayüzlüSistemler • Bütünleşik Sistemler ErişilemeyenBilgi • Tam Şeffaflık

  41. NEDEN SAP ? • Kurumsal OrtakKültür • BütünleşikSistem • Uyarlanabilirlik • Eşzamanlı Finansman, Lojistik ve İnsan Kaynakları Yönetimi • Süreç ve Bilgi Konsolidasyonu • UluslararasıStandardlara Uyumluluk • EsnekveAlternatifUygulamalaraYatkınlık • YönlendiriciUyarıSistemi • SimülasyonYapabilmeÖzelliği • İstemci/SunucuMimarisiKullanımı • ParametrikYapı • Hızlıiletişim • Kuvvetli Log Yönetimi • KapsamlıYetkilendirme

  42. SAP ve İŞLETME YÖNETİMİ ENTEGRASYON DİĞER SİSTEMLER Amaç; sistem içi entegrasyonda ve dış sistemlerle entegrasyonda en iyileme

  43. SAP’ın Anahtar Kelimeleri EKSİKSİZ TUTARLI ERİŞEBİLİR GÜVENİLİR GÜNCEL HIZLI BÜTÜN PAYLAŞILABİLİR DOĞRU

  44. Şirketin stratejik politikasında değişiklikler • Teknolojik yenilikler • Rekabetçi pazar baskısı • Müşteri odaklı üretim Geleneksel maliyet hesaplama metotlarının yetersizlikleri Bilgi isteklerindeki değişiklikler • Genel giderlerin uygun dağıtımı • Aktiviteye dayalı maliyetlendirme • Malzeme ve maliyet işlemlerinin paralel yürümesi • Doğru, hızlı ,güvenilir entegre bilgi • Dinamik parametreler • Stratejik kararlarda maliyet gereksinimi • Uyarı sistemleri YÖNETİM YAKLAŞIMLARI Yönetim Karar Desteği İçin Bilgi

  45. ERP – İŞLETME KAYNAKLARI YÖNETİMİ ERP Malzeme Yönetimi TEMEL OLARAK SAP ERP’nin İÇERDİĞİ MODÜLLER Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım İnsan Kaynakları

  46. ERP – MALZEME YÖNETİMİ ERP Organizasyon yapısı Şirket Kodu / Üretim Yeri / Depo Yeri / Satınalma Organizasyonu Ana Veriler Temel Kavramlar / Malzeme Ana Verileri / Satıcı Ana Verileri Satınalma Süreci Satınalma Talebi / Teklif Talebi – Teklif / Onay Sistemi / Tedarik Kaynağının Belirlenmesi / Satınalma Siparişi / Çerçeve Sözleşme / Ödeme Koşulları Stok Yönetimi Mal Giriş İşlemleri / Malzeme Çıkış İşlemleri / Nakil Hareketleri / Hareketler Sonucu oluşan muhasebe belgeleri / Konsinye İşlemleri / Fason İşlemleri Malzeme İhtiyaç Planlaması Rezervasyon Oluşturulması / Planlama İşlemleri / Sonuçların Değerlendirilmesi Fatura Kontrolü Fatura Ön Kaydı / KDV’li Fatura Girişi / Sapmalar ve Blokaj Nedenleri Sayım İşlemleri Genel Sayım / Sürekli Sayım / Örnekleme Envanteri Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım İnsan Kaynakları

  47. ERP – MUHASEBE Defteri Kebir Kayıt / Belge / Hesap / Ana Veriler / Düzenli İşlemler Müşteriler Kayıt / Belge / Hesap / Ana Veriler / Kredi Yönetimi / Stopaj Vergisi / Düzenli İşlemler Satıcılar Kayıt / Belge / Hesap / Ana Veriler / Stopaj Vergisi / Düzenli İşlemler Bankalar Girdiler / Çıkışlar / Ana Veriler / Düzenli İşlemler / Çek-Senet Muhasebesi / Online Ödeme Duran Varlıklar Yapılmakta Olan Yatırımların Aktifleştirilmesi / Transfer Kaydı / Duran Varlık Ana Verileri / Amortisman / Bilanço Yeniden Değerleme / Yıl Sonu Kapanışı Özel Defterler Planlama / Fiili Kayıt / Düzenli İşlemler Finansal Kiralama Muhasebesi Finansal Kiralama Sözleşmesi / Dönemselleştirme / Hata İşleme / Mutabakat ERP Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım İnsan Kaynakları

  48. ERP – MALİYET MUHASEBESİ ERP Masraf Çeşitleri Muhasebesi Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Bilgi Sistemi Masraf Yeri Muhasebesi Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Yıl Sonu Kapanışı / Bilgi Sistemi İç Siparişler Ana Veriler / Planlama / Bütçeleme / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Yıl Sonu Kapanışı / Bilgi Sistemi Aktivite Temelinde Maliyet Muhasebesi Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Bilgi Sistemi Ürün Masrafları Kontrolü Ürün Masrafları Planlaması / Masraf Taşıyıcısı Muhasebesi / Fiili Maliyet Hesaplaması / Malzeme Defteri Karlılık Analizi Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Bilgi Sistemi Kar Merkezi Muhasebesi Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Bilgi Sistemi Ortam Dönem Blokajı / Arşivleme Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım İnsan Kaynakları

  49. ERP – PROJE YÖNETİMİ ERP Temel / Ana Veriler WBS / Ağ Plan / Milestones / İş Yeri / Malzeme / Ekipman Proje Proje / Ağ Plan / WBS / Aktivite / Simülasyon / Versiyon Maliyet Muhasebesi ve Kontrol Bütçe / Plan / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Yıl Sonu Kapanışı İlerleme Teyit / İlerleme Analizi Kaynaklar Kapasite Planlaması / İş Gücü Planlaması Malzeme Rezervasyon / Planlama / MRP / Otomatik Malzeme Hareketleri Doküman Yönetimi Proje Metinleri / Ürün Ağaçları / Sınıflandırma / Değişiklik Yönetimi / Doküman Dağıtımı / Şikayetler / Genel Bildirimler Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım İnsan Kaynakları

  50. ERP – BAKIM ONARIM Teknik Nesne Yönetimi Teknik Birim / Ekipman / Tesis / Seri Numaraları / Malzeme / Ürün Ağacı Bakım Onarım İşlemleri Bildirim / Sipariş / Kapasite Planlama / Teyit / Tamamlama / Tarihçe Planlı Bakım Onarım Bakım Planları / Termin Planlaması / Bakım Stratejileri / İş Planları ( Teknik Birim, Ekipman, Görev Listeleri ) / Değerlendirmeler ERP Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım İnsan Kaynakları