slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ACİL PSİKİYATRİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ACİL PSİKİYATRİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

ACİL PSİKİYATRİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

ACİL PSİKİYATRİ. Doç.Dr. E.Timuçin Oral. “ Aceleyi yavaş yapın” Doç.Dr.Oğuz Arkonaç 1932-2001. Acil Değerlendirme. Psikiyatri acil servisine ilk başvuru Tedavi altındaki hastanın başvurusu Yatan Hasta Ayakta Tedavi Gören Hasta Telefon, e-posta vs ile başvuru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ACİL PSİKİYATRİ' - kamala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ACİLPSİKİYATRİ

Doç.Dr. E.Timuçin Oral

slide2

“Aceleyi yavaş yapın”

Doç.Dr.Oğuz Arkonaç

1932-2001

slide3

Acil Değerlendirme

 • Psikiyatri acil servisine ilk başvuru
 • Tedavi altındaki hastanın başvurusu
  • Yatan Hasta
  • Ayakta Tedavi Gören Hasta
  • Telefon, e-posta vs ile başvuru
 • Diğer tıbbi tedaviler sırasında psikiyatrik aciller
 • Psikiyatrik tedavide diğer tıbbi aciller
slide4

Acil Psikiyatrik Değerlendirme

 • Akut değerlendirme: Ayrıntılı bilgi toplama
 • Yeterli tıbbi değerlendirme: Ek tanılar?
 • Kontrolsüzlük, ajitasyon ya da şiddete neden olan durumlara müdahale: 4 nokta tesbiti ± kısıtlama
 • İntiharla ilgili değerlendirme
 • Uygun adli (mediko-legal) belgelendirme
 • KLP
acilde ortam ve tutum
Acilde Ortam ve Tutum
 • Çalışanların tutumu
 • Teknik/bürokratik işlemlerin kolaylığı
 • Takım çalışması
 • İstikrarın sağlanması
 • Acil - çok acil ayrımı
 • İlk müdahale
 • Takip/yatış kararı
slide6

Acilde Yapılanma ve Yapılanlar

Takım psikiyatristler, asistanlar, sosyal çalışmacı, psikiyatri

hemşiresi, psikolog’dan oluşur.

 • Krize müdahele
 • Madde kullanımının değerlendirilmesi
 • Psikiyatrik değerlendirme
 • Yatış ya da takip kararı
 • KLP
slide7

Diğer Tıbbi Hastalıklar

 • 40 yaş sonrası başlayan psikiyatrik hastalıklara dikkat !
 • Geriyatrik hastalara özellikle dikkat !
 • Daha önce psikiyatrik hastalık yoksa dikkat !
 • Tuhaf vital bulgular ve davranış belirtileri varsa dikkat !
 • Bellek kusurları, bilinçte sislenmeye dikkat !
 • Beyin tümörlerinin %50’sinde psikiyatrik belirti ilk semptom (frontal lobun %88’inde) !
acilde psikiyatrik hasta
Acilde Psikiyatrik Hasta
 • Alışılagelmiş olanın dışında düşünce veya davranış
 • Kendine veya etrafına zarar (ya da olasılığı)
 • İstemsiz getirilme
 • Hızlı süreç
 • Karmaşık ve çoğu kez çok ciddi sorun
 • Bilgi azlığı
 • Çabuk değerlendirme
 • Mutlak sonuç isteği
 • Hiçbir şekilde zarar vermeme
slide10

Genel Acilde Psikiyatri Hastaları

 • Hastaların %2-15’i psikiyatrik belirtiyle acile başvuruyorlar.
 • Damgalanma en büyük sorun, hastalıkları gözden kaçırılıyor.
 • Psikiyatride hastaların %24-50’si ek tıbbi hastalığa sahiptir, unutuluyor.
slide11

Acil Psikiyatrik Değerlendirme

 • Ailenin değerlendirilmesi
 • Temel psikofarmakolojik anlayış
 • Hasta sevkinin şekli ve önemi
 • DSM-IV ve çok eksenli değerlendirme
 • Acil serviste güvenlik
slide12

Yineleyen Acil Psikiyatrik Başvurular

 • Yineleyen başvurular (yılda > 6 geliş) ABD de toplamın %7-18’ i,
 • Periyodik krize müdahaleler, yeni veya yineleyen episodlar,
 • Self destrüktif davranışlar,
 • Anksiyeteli, impulsif, yardımı reddeden, personele karşı hostil kişiler.
slide13

Yineleyen Acil Başvuruda Yapılacaklar

 • Mental durum, bilişsel işlevler ve kişilik özellikleri değerlendirilmeden kişi gönderilmemelidir.
 • Sabır; serinkanlı tavır; titiz bir değerlendirme için adeta kompulsif bir tarz; hastanın kabulünü hedefleyen tedavi girişimi başarıyla sonuçlanır.
acil tedavide planlama
Acil Tedavide Planlama
 • Akut tedavi,
 • Acil girişim sırasında geleceği gözetmek,
 • ‘Kesitsel’ pencereden ‘uzunlamasına’ tedaviyi yordayabilmek.
slide16
Saldırganlık, içsel gerginlik hissi ile ilgili aşırı fiziksel ve bilişsel aktivite sonucu oluşur.
 • Özgül değildir, tüm tanılara eşlik edebilir.
 • Genellikle zarar verici hareket öncesinde bir işaret bulunur
 • Yine de, “eli kulağında” bir şiddet davranışının her zaman belirti vermeyeceği unutulmamalıdır!
slide17
Şiddet davranışının öncesinde çoğunlukla psikomotor ajitasyon vardır,
 • 30-60 dk. sürer ve fiziksel şiddetle sonlanır,
 • Hasta volta atar, bazen elini yumruk yapar, ya da diğer eline vurur,
 • Sesi yükselir,
 • Küfreder, müstehcen konuşur,
 • Tehditkardır.
slide18
Alkol ve uyuşturucu madde ile ilişkili bozukluklar
 • Zeka geriliğindeki taşkınlıklar
 • Şizofreninin akut alevlenme dönemi
 • Bipolar bozukluğun irritabl manik dönemi içinde
 • Bazı parafililer
 • Kişilik bozuklukları (Antisosyal, Borderline)
slide19
Alkol ve uyuşturucu madde ile ilişkili bozukluklar
 • Zeka geriliğindeki taşkınlıklar
 • Şizofreninin akut alevlenme dönemi
 • Bipolar bozukluğun irritabl manik dönemi içinde
 • Bazı parafililer
 • Kişilik bozuklukları (Antisosyal, Borderline)
  • Etiketleme Olasılığına Dikkat!
slide20
Erkek
 • Genç yaşta olma
 • Önceki şiddet ya da suç öyküsü (en önemlisi)
 • Alkol-madde kullanımının eşlik etmesi
 • Aktif belirtilerin varlığı
 • Tedaviye uyumsuzluğu öyküsü
 • Yetersiz içgörü
slide21
Saldırganlık bir belirti olarak ele alınmalıdır.
 • Şiddet öyküsü alınmalıdır (hastadan/yakınlarından).
   • Şu anda ve geçmişte
   • Diğer dürtüsel davranışlar
 • Şiddet tehditleri ayrıntılı sorgulanmalıdır.
   • Başlangıcı, süresi, sıklığı
   • Yöntemi
   • İçeriği (anlamı, amacı)
slide22
Silaha ulaşılabilirliği
 • Psikiyatrik durumu
  • Bilişsel işlevleri
  • Duygudurumu
  • Düşünce bozuklukları
  • Algı kusuru
  • Alkol-madde intoksikasyonu, yoksunluğu...
 • Dahili ve nörolojik muayenesi
slide23

Klinisyen tehlikeli davranışın sebebini anlamalıdır:

 • Şizofreni: Emir veren işitsel varsanılar, kötülük görme sanrıları ve dezorganize davranışlar önemli...
 • Mani: Dürtüsellik, psikotik özellikler (ör.büyüklük sanrısına itiraz etmek!).
 • Alkol: İntoksikasyon, yoksunluk (delirium).
 • Uyarıcılar: Emosyonel labilite, sanrı ve varsanılar.
 • Opioid: Daha çok maddenin elde edilmesiyle ilişkili.
 • Barbütirat/Benzodiazepin: Yoksunluk. Yaşlı ve zeka geriliğinde disinhibisyon sonucu.
slide24
Hasta çevrede korku ve öfke uyandırmıştır.
 • Yakınları ve/veya kolluk gücüyle getirilmiştir.
 • Hastaya olasılıkla kötü/sert de davranılmıştır.
 • Tedavi ekibi:
  • Hastaya güven vermelidir
  • Hastadan yana tavır takınmalıdır
  • Hastayla açık konuşmalıdır
slide25
Hasta ile uyaranın az olduğu kapalı, sakin bir ortamda görüşülmelidir.
 • Kapı açık bırakılmalıdır.
 • Arada mutlaka mesafe bırakılmalıdır.
 • Çevrede kesici ya da ağır nesneler olmamalıdır.
 • Eğitilmiş personel bulundurulmalıdır.
 • Diğer çalışanları uyarabilecek zil, sözlü kod ya da sinyal bulunmalıdır.
slide26
Sakin kalınmalı ve kontrollü olunmalıdır çünkü öfke hastanın saldırganlığını artırır.
 • Tartışmamalı, reddetmemelidir.
 • Eller hep açıkta, görünür kalmalıdır.
 • Tehdit sürerse yardım isteneceği belirtilmelidir.
 • Davranış sergilenirse odadan çıkmalı ve güvenlik görevlisi çağırılmalıdır.
slide27
Çağırılan güvenlik görevlisine istenilen açıkça anlatılmalıdır.
 • Diğer hastaların ve çalışanların güvenliği sağlanmalıdır.
 • Hasta kaçarsa asla peşinden koşmamalıdır.
 • Silah çıkarırsa asla ele geçirmeye çalışılmamalıdır.
slide28
Yatış gerekiyorsa gerekçeleri açıkça anlatılmalı, çevreye ve kendisine zarar verebilme riski belirtilmelidir.
 • Yasal sorumluluktan bahsetmeli ve tek başına ya da güvenlik görevlisi eşliğinde güç kullanarak seçenekleri anlatılmalıdır.
 • Güvenlik görevlisinin refakat gerekçesi anlatılmalıdır.
 • Mutlaka üzeri aranmalıdır.