kako se upravlja z na im denarjem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAKO SE UPRAVLJA Z NAŠIM DENARJEM… PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAKO SE UPRAVLJA Z NAŠIM DENARJEM…

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

KAKO SE UPRAVLJA Z NAŠIM DENARJEM… - PowerPoint PPT Presentation

kamal
102 Views
Download Presentation

KAKO SE UPRAVLJA Z NAŠIM DENARJEM…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. … IN KAKŠNI SO “DRUŽBENI RAČUNI” TAKŠNEGA UPRAVLJANJA KAKO SE UPRAVLJA Z NAŠIM DENARJEM… Še kako pomembne številke ob rob novemu pokojninskemu zakonu

 2. Po besedah Vlade RS in ministrstva za delo, družino in socialne zadeve bo morala država, če reforma pade, začeti kriti svoj implicitni dolg, ki ga generira pokojninska blagajna (1,4 milijarde evrov na leto), in vsako leto v proračunu dodatno privarčevati 0,81 odstotka BDP. To pomeni približno 300 milijonov evrov na leto. A ob tem se postavlja naslednje vprašanje: kakšno pa JE upravljanje naših javnih financ? In KAKŠNI so “družbeni računi” takšnega upravljanja?

 3. 8,5 milijarde € = znesek, ki ga med 1996 in 2010 delodajalci niso vplačali v pokojninsko blagajno zaradi prepolovitve njihove prispevne stopnje za pokojninsko blagajno v letu 1996.

 4. 6,2 milijarde € = ocenjena razlika v deležu BDP sive ekonomije med Slovenijo in Avstrijo. (vir: lastni izračuni, po Schneider, 2007, SURS, 2010) .

 5. 5,56 milijarde € = višina bančnih garancij, ki so jih banke v Sloveniji med leti 1998 in 2010 izdale za menedžerske prevzeme podjetij. (vir: lastni izračun, po ATVP, 2011)

 6. 4.4 milijarde € = višina sredstev za subvencije zasebnim podjetjem in zasebnikom med leti 1992 in februarjem 2011. (Vir: MF, 2011)

 7. 2,6 milijarde € = višina zneska, ki ga je država leta 2008 naložila v banke v obliki depozitov. (vir: Kovač, 2009)

 8. 1 milijarda € = ocena neprijavljenega bruto DDV prometa v letu 2007. (Vir: SURS, 2008)

 9. 505,4 milijona € = ocenjena škoda gospodarskega kriminala v letu 2010 (Vir: Generalna policijska uprava, 2011)

 10. 203,4 milijona € = znesek neplačanih socialnih prispevkov delodajalcev (november 2010) (Vir: DURS, 2010)

 11. IN KAKŠNI SO “DRUŽBENI RAČUNI” KI SO JIH TE ŠTEVILKE IZSTAVILE V ČASU KRIZE…

 12. DAVČNI PRIHODKI OD DAVKA OD DOBIČKOV PRAVNIH OSEB SO SKORAJ TRIKRAT NIŽJI

 13. JAVNO FINANČNI PRIMANKLJAJ JE VEČ KOT 18 KRAT VEČJI

 14. ŠTEVILO STEČAJEV SE JE VEČ KOT PODVOJILO

 15. ŠTEVILO PODJETIJ Z NEPORAVNANIMI OBVEZNOSTMI SE JE VEČ KOT PODVOJILO

 16. ŠTEVILO REGISTRIRANO BREZPOSELNIH SE JE SKORAJDA PODVOJILO

 17. ŠTEVILO PRESEŽNIH DELAVCEV IN DELAVCEV, KI SO IZGUBILI DELO ZARADI STEČAJA, SE JE SKORAJ POTROJILO

 18. ŠTEVILO UPRAVIČENCEV DO DENARNE SOCIALNE POMOČI SE JE POVEČALO ZA VEČ KOT 20.000

 19. ŠTEVILO KRŠITEV PRAVIC IZ NASLOVA IZPLAČEVANJA PLAČ JE VEČ KOT ŠTIRIKRAT VEČJE

 20. DELODAJALCEM STE ZNIŽALI SOCIALNE PRISPEVKE. DALI STE JIM VEČMILIJARDNE SUBVENCIJE. TI ISTI DELODAJALCI PA NE PLAČUJEJO PRISPEVKOV, DAVKOV, PADAJO V STEČAJE, KRŠIJO DELOVNO ZAKONODAJO, DELAJO NA ČRNO, IN Z BANČNIMI GARANCIJAMI IZČRPAVAJO PODJETJA. IN SEDAJ NAJ DELAVCI S PODALJŠEVANJEM DELOVNE DOBE PLAČUJEMO RAČUN, KI STA GA ZAKUHALA ŠE KAKO NAIVNA DRŽAVA IN IN ŠE BOLJ PRERAČUNLJIVI DELODAJALCI? NE , HVALA!