Kinderen en jongeren: een landschap in beweging
Download
1 / 113

Kinderen en jongeren: een landschap in beweging Peter Degadt - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Kinderen en jongeren: een landschap in beweging Peter Degadt Gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen. Kinderen en jongeren: een landschap in beweging. Naar een GGZ zorgprogramma kinderen en jongeren : historiek en actuele aandachtspunten Patrick Cokelaere

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kinderen en jongeren: een landschap in beweging Peter Degadt' - kaloni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kinderen en jongeren: een landschap in beweging

Peter Degadt

Gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen


Kinderen en jongeren: een landschap in beweging

Naar een GGZ zorgprogramma kinderen en jongeren : historiek en actuele aandachtspunten

Patrick Cokelaere

Algemeen directeur PZ Heilige Familie Kortrijk


Overzicht inhoud
Overzicht inhoud

 • Evolutie tussen 1990 en vandaag binnen de hulpverlening GGZ voor kinderen en jongeren

 • Residentiële en ambulante ontwikkelingen in K diensten CGG en revalidatiecentra onder impuls van de federale en of de Vlaamse overheid

 • Knelpunten ervaren door het werkveld


1. Evoluties 1990 - 2013

Reconversiebesluiten 1990: weinig rechtstreeks effect op kinderpsychiatrieConcepten van zorgcircuits & netwerken ontstaan i/d loop v/d jaren 90grote spelers GGZ KJ:


1 evoluties 1990 2013
1. Evoluties 1990 - 2013

 • CAR revalidatiecentra:

 • Revalidatie van kinderen met o.a. autismespectrumstoornis

 • Diagnoseprogramma en functionele evaluatie

 • Coördinatieprogramma & interventieplan

 • Evolutieverslagen

 • Jaarlijkse evaluatieverslagen

 • Zorgcircuit en sociale netwerkintegratie


2 recente ontwikkelingen
2. Recente ontwikkelingen

 • KB 2002 art 11 en art 107 vermaatschappelijking van de zorg via zorgcircuits en netwerken

 • 2003: blauwdruk toekomst GGZ K&J vanuit werkveld (VD)

 • 2007: 78 therapeutische pilootprojecten (46 in Vlaanderen waarvan 10 voor jeugd) worden opgezet dr RIZIV vr complexe en chronische problematiek, empowerment cliënt, intersectorale samenwerking, welzijn en ambulante + residentiële GGZ, casusoverleg, inclusiebeleid

 • Na vier jaar worden een aantal gestopt/afgeslankt verder- gezet via OPP, beperking door strenge voorwaarden

 • Erkenning eenheid moeder-kind: postpartum psychose of depressie in Zoersel en St. Denijs Westrem


2 recente ontwikkelingen1
2. Recente ontwikkelingen

BLAUWDRUK ZORGCIRCUIT K&J 2003: MODULES DOELGROEP JEUGD


2 recente ontwikkelingen opstart van for k en sga ibe
2. Recente ontwikkelingen: opstart van FOR K en SGA IBE

 • 2003: drie IBE 10 pl: Antwerpen, Geel en (Brussel)

 • 2006: twee outreachprojecten Sleidinge voor GI De Zande + Gent Eeklo en Geel voor GI De Kempen

 • 2007: drie eenheden O-W Vl, één Limburg en Vlaams Brabant; 0,5 brugfunctie (5) en 0,5 TP (2)

 • 2007: IBE voor verstandelijk gehandicapte jongeren met psychiatrische problematiek 8 pl

 • 5 x IBE voor sterk gedragsgestoorde en agressieve jongeren: Antw, St-Truiden, Kortenberg en Sleidinge en Fioretti 8 pl

 • Totaal 70 pl FOR K en 48 pl SGA


2 recente ontwikkelingen2
2. Recente ontwikkelingen

 • Knelpunten For K en SGA

  • Multiproblematiek, exclusie: primaire verslaving, mentale beperking, zware seks delinquentie, psychopathie

  • Communicatie beroepsgeheim, samenwerking GI, TP, falende context, vastlopende hulpverlening

  • POS jongeren


2 recente ontwikkelingen3
2. Recente ontwikkelingen

 • Preventieve actieplannen vanuit Vlaanderen:

  • Vlaams actieplan Tabak, Alcohol en Drugs (TAD)

  • VAD en druglijn

  • Zelfmoordlijn 1813 + portaalsite

  • LOGO’s


2 recente ontwikkelingen4
2. Recente ontwikkelingen

Outreach projecten:

 • Ambulante hulp aan K&J met psychiatrische problemen, crisishulp, liaison naar E en K, thuis, school, …

 • 13 mobiele teams worden gefinancierd in België sedert 2002, nu nog 12 waarvan 7 Vl

 • Samenwerking GDT, CGG, PZ of AZ

 • 2FTE mw en 0,25 kinderpsychiater

 • Begeleiding/behandeling aanbieden in de thuis (vervangende) situatie

 • Multidisciplinair en netwerk met actoren

 • Nazorg, verkorting opnameduur, alternatief voor klassieke behandelingen


2 recente ontwikkelingen evolutie binnen cgg
2. Recente ontwikkelingen: evolutie binnen CGG

 • Uitbreidingen outreach 2008 & 2009: 3 mio €

  • senioren

  • bijzondere jeugdzorg

  • personen met een handicap

  • gedetineerden en geïnterneerden

  • asielzoekers en vluchtelingen

  • samenwerking met CAW

 • VDIP, KOPP, KIPEO, keep it clean, online hulpverlening, CAPA model,…2 evolutie binnen cgg 8 projecten vdip1
2. Evolutie binnen CGG: 8 projecten VDIP

 • voorzien een eerste contact binnen de week

 • de gelegenheid om uitgebreid stil te staan bij de klachten

 • behandeling en begeleiding op psychisch vlak rond : sombere gevoelens, angsten, vreemde waarnemingen, bizarre gedachten…

 • ondersteuning in de relatie met de omgeving en bij wonen, opleiding, werken, vrije tijd...

 • begeleiding en behandeling op de plek die de cliënt verkiest

 • opvolging in samenspraak met naast betrokkenen, huisarts en of andere hulpverleners

 • 8 teams in Vlaanderen en Brussel
2 recente ontwikkelingen kipeo1
2. Recente ontwikkelingen: KIPEO

 • Suïcide pogingen bij kinderen/jongeren

 • Psycho-sociale evaluatie

 • Adequate opvang van de suïcidepogers

 • Risico inschatting en vervolgtraject

 • Vragenlijst voor ouders/voogd

 • Afname in een empathische en veilige sfeer

 • Mate van hopeloosheid inschatten

 • Bereidheid tot verdere begeleiding?Eindconclusies van keep it clean
Eindconclusies van Keep it Clean

 • 3 op 10 jongeren in de bijzondere jeugdzorg gebruikt

 • 1 op 10 gebruikende jongeren groeit op in een gezin waar 1 of beide ouders ook gebruiken

 • Zowel bij jongeren als bij ouderen komt combigebruik veelvuldig voor

 • Preventie, tijdige detectie, dagelijkse aanpak van misbruik en toeleiding naar gespecialiseerde zorg vormen een blijvende uitdaging voor elk team binnen de bijzondere jeugdzorg


2. Recente ontwikkelingen: CAPA

 • CAPA is a clinical system that brings together the active involvement of young people and their families, demand and capacity ideas and a new approach to clinical skills and job planning

 • It was developed in Richmond and East Herts CAMHS by Ann York and Steve Kingsbury

 • It is used in many teams across the UK and in New Zealand, Western Australia and Belgium


2 capa belangrijkste voordelen
2. CAPA: belangrijkste voordelen

 • Gereduceerdewachttijden

 • Gereduceerdevraagnaar (gespecialiseerde) dienstverlening

 • Betergestructureerdeteamwerking

 • Betere planning-tools

 • Groteretransparantie


2 recente ontwikkeling samenwerking k j psychiatrie en integrale jeugdhulp
2. Recente ontwikkeling: samenwerking K&J psychiatrie en Integrale JeugdHulp

 • Pilootprojecten voor elke provincie 2014, 100.000 euro subsidie door Vlaanderen

 • Faciliteren van de intersectorale samenwerking op casusniveau: Vlaamse jeugdhulp en K&J Psychiatrie

 • Netwerking van voorzieningen => hulpaanbod

 • Uitstroom GI en uitwisseling van expertise

 • Screening, diagnose, trajectplan,


3 knelpunten ervaren door het werkveld
3. Knelpunten ervaren door het werkveld Integrale

 • Wachtlijsten - onevenwichtige spreiding

 • Onvoldoende urgentie- en crisisopvang, outreach en aanklampende zorg

 • Evidence based outcome indicatoren

 • Context ondersteuning en –preventie

 • Terugbetaling psychologen/psychotherapeuten

 • Gedwongen opnames

 • Intensieve samenwerking met alle actoren uit 1°, 2° en 3° lijn, welzijn, onderwijs.


3 knelpunten ervaren door het werkveld1
3. Knelpunten ervaren door het werkveld Integrale

 • Structureel tekort aan uitstroommogelijkheden na behandeltraject in de K diensten => 25% van de behandeltijd gaat verloren in wachten op een voorziening uit de Bijzondere Jeugdbijstand of een VAPH-voorziening !!!

 • Gebrek aan voldoende onderwijsactiviteiten binnen de residentiële voorzieningen, er is geen recht op onderwijs!!!


Kinderen en jongeren: een landschap in beweging Integrale

GGZ kinderen en jongeren in een (inter)nationaal beleidsperspectief

Isabel Moens

Sectorcoördinator GGZ Zorgnet Vlaanderen


Structuur van de presentatie
Structuur van de presentatie Integrale

 • 1. Inleiding

 • 2. Belang van een GGZ-beleid voor K&J

  • 2.1. prevalentiecijfers

  • 2.2. DALYs

  • 2.3. Absolute en relatieve behandelingskloof

 • 3. Waarom hervormen: organisatorische beperkingen en

 • stem van de familie en de jongeren.

 • 4. Nood aan specifiek beleid in de GGZ

 • 4.1. De gemeenschappelijke verklaring

 • 4.2. De optimale mix van diensten

 • 4.3. Timing en experimenten

 • 5. Besluit: essentiële succesfactoren.


1 inleiding
1. Inleiding Integrale

 • De hervorming GGZ voor kinderen en jongeren is geen geïsoleerd fenomeen: volgende stap in de globale hervorming GGZ alsook analoge evoluties in verschillende werkvelden.

 • We zien echter overal in de wereld dat er tot op heden onvoldoende aandacht besteed wordt aan kinderen en jongeren. Onterecht!


2 belang van een ggz beleid voor kinderen en jongeren
2. Belang van een GGZ-beleid voor kinderen en jongeren Integrale

 • 2.1. Prevalentiecijfers

 • 2.2. DALYs

 • 2.3. Absolute en relatieve behandelingskloof2 1 prevalentiecijfers1
2.1. Prevalentiecijfers Integrale

 • WGO : prevalentie van 20% van psychische problemen bij kinderen en jongeren

 • Ongeveer 5 tot 6% hebben nood aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (in Vlaanderen zijn dit ongeveer 68.000 kinderen en jongeren)

 • Slechts 10% - 22% van deze gevallen worden door de eerste lijn herkend waardoor een heel groot aantal van deze kinderen en jongeren geen gepaste hulpverlening krijgt.


2.2. Integrale DALYs in 2000 toegewezen aan aandoeningen per leeftijd en meisjes


2 3 de absolute behandelingskloof
2.3. De absolute behandelingskloof Integrale

 • Bron: WHO World Mental Health Consortium

 • JAMA, June 2nd 20042 3 relatieve kloof lack of focus
2.3. Relatieve kloof (lack of focus) Integrale

 • Heel wat mensen ontvangen een behandeling voor een mentale stoornis terwijl er geen sprake is van een mentale stoornis.

 • In 2003 in de USA: de helft van de behandelde populatie beantwoordde aan diagnostische criteria! (Kessler 2005)2 3 relatieve kloof
2.3. Relatieve kloof gezondheidsbudget

 • Waar worden de middelen ingezet ?

In Vlaanderen vertegenwoordigen de K-bedden 3,3% van de totale beddencapaciteit


3 waarom hervormen
3. Waarom hervormen? gezondheidsbudget

 • 3.1. Organisatorische beperkingen

 • 3.2. Stem van de familie en de jongeren.


3 1 huidige organisatorische beperkingen
3.1. Huidige organisatorische beperkingen. gezondheidsbudget

 • Geestelijke gezondheidszorg voornamelijk bedgebonden: weinig flexibiliteit in de organisatie ifv de vraag van de cliënt («  balanced care »)

 • De kenletters zijn voornamelijk administratief en dekken niet de intensiteit van de zorg en de geleverde zorg (« wat en hoe »)

 • Het accent ligt voornamelijk op de zorg en minder op rehabilitatie.

 • De personen met een GGZ-probleem komen zeer laattijdig in contact met de gespecialiseerde GGZ (« wanneer »)

 • Geen duidelijk verwijssysteem (« stepped care »),


3 2 wat denken de ouders en de jongeren er zelf over
3.2. Wat denken de ouders en de jongeren er zelf over ? gezondheidsbudget

 • Onvoldoende betrokkenheid van ouders en jongeren bij het behandelplan en onvoldoende informatie-doorstroming.

 • Weinig transparantie in het aanbod, toeval is een grote factor om zorg te vinden.

 • Een te late herkenning van signalen.

 • Te weinig coördinatie tussen de voorzieningen.


3 2 wat denken de ouders en de jongeren er zelf over1
3.2. Wat denken de ouders en de jongeren er zelf over ? gezondheidsbudget

 • Partnershebbenonvoldoendekennis van watelkepartner kan inbrengen in hetnetwerk.

 • Eenbetereopleiding en vormingisnodigwantiedereenwerktbinnenzijneigendomein.

 • De situatieszijnzodanigcomplex: dé oplossingbestaat niet.

 • Te weinigaandacht voor rehabilitatie en begeleiding in de thuissituatie. Er iseengroteredifferentiatienodig in hetaanbod.


4 nood aan een specifiek beleid
4. Nood aan een specifiek beleid gezondheidsbudget

 • 4.1. De gemeenschappelijke verklaring

 • 4.2. De optimale mix van diensten

 • 4.3. Experimenten


4 nood aan een specifiek beleid1
4. Nood aan een specifiek beleid gezondheidsbudget

 • Geen enkel land in de wereld heeft een duidelijk omschreven GGZ beleid voor kinderen en jongeren

 • Slechts 7% van de landen hebben een globaal GGZ-beleid met enkele specifieke maatregelen voor kinderen en jongeren

 • Belang van een schriftelijke beleidsnota omwille van 2 redenen:

 • 1) een referentie punt voor de planning

 • en als hulp bij besluitvorming voor

 • andere stakeholders

 • 2) Ten tweede heeft dit een belangrijke symbolische functie


4 1 de gemeenschappelijke verklaring
4.1. De gemeenschappelijke verklaring gezondheidsbudget

 • Hetbesluitvormingsproces =

 • Interministeriëleconferentievolksgezondheid

 • 10 december 2012 : Gemeenschappelijkeverklaringvoor de realisatie van netwerken en zorgcircuitsvoorkinderen en jongeren.

 • Oprichting van eenredactiecomitévoorhetschrijven van eengids.


4 1 gemeenschappelijke verklaring
4.1. Gemeenschappelijke verklaring gezondheidsbudget

 • Visie: enkele kernwoorden

 • Globale aanpak van alle zorgcomponenten (inclusie preventie, rehabilitatie, …)

 • Realisatie via zorgcircuits en netwerken

 • Complementariteit en continuïteit van de zorg

 • Zorg op maat: algemeen en specifiek indien nodig

 • Preventie en gezondheidspromotie; belang van vroegdetectie

 • Behandeling binnen zijn eigen leef- en leeromgeving vanuit een stepped care model

 • Ziekenhuisbehandeling enkel voor acute situaties en rol van ziekenhuizen wordt herdacht.

 • Aandacht voor socio-economische context en specifieke aandacht voor risicogroepen

 • Gelet op overgang van jongeren naar volwassenen, samen- werking met projecten artikel 107


4 2 optimale mix van diensten who

Psychiatrische ziekenhuizen & gespecialiseerde diensten gezondheidsbudget

Psychiatrische

diensten in

Algemene

Ziekenhuizen

Ambulante

GGZ-

diensten

GGZ in de eerste lijns-gezondheidszorg

INFORMELE ZORG IN DE MAATSCHAPPIJ

ZELFZORG

HOEVEELHEID ZORG

4.2. Optimale mix van diensten (WHO)

HOOG

LAAG

KOSTEN

FREQUENTIE

LAAG

HOOG


4 2 optimale mix
4.2. Optimale mix ? gezondheidsbudget

 • Waar de nodenzijn, is ergeenzorg

 • 2. De allocatie van middelenkomtnietovereen met de behoeften

 • 3. De plaats van de zorgkomtnietovereen met de behoeften


4 3 timing
4.3. Timing gezondheidsbudget

 • 1ste mijlpaal: beleidsvisie (gids) en – scenario’s

  • 2de mijlpaal: Vertaling beleidsvisie in acties

  • 3de mijlpaal: Organisatie pilootprojecten

Gids ter ondertekening voorleggen op de IMC van februari 2014 en start van proefprojecten voorzien vanaf 1/1/2015.


4 3 experimenten
4.3. Experimenten? gezondheidsbudget

 • Perspectief van minstens 5 jaar.

 • Iedereen zou in staatmoetenzijn om op hetzelfde moment te starten.

 • Watishetvoordeel om te werken met experimenten? Welbruikbaar om nieuwezorgmodulesuit te testen maar niet voor de ontwikkeling van eennetwerk of van basisdiensten.


5 besluit essenti le succesfactoren
5. Besluit: essentiële succesfactoren gezondheidsbudget.

 • Bijkomende middelen zullen nodig zijn die prioritair dienen ingezet te worden in de ontwikkeling van een netwerk en vermaatschappelijking van de zorg.

 • Een faciliterende en flexibele regelgeving wat zowel de normen betreft als de financiering.

 • Een beleid dat ook intersectorale samenwerking stimuleert en mogelijk maakt.

 • Een beleid van “alle” overheden in één gelijktijdige beweging en één zelfde richting


Vragen? gezondheidsbudget

ISABEL MOENS [email protected]


Kinderen en jongeren: een landschap in beweging gezondheidsbudget

Het integrale jeugdhulplandschap

Stefaan Van Mulders

Administrateur-generaal

Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn


H1 onze ambitie

H1 gezondheidsbudgetONZE AMBITIE


Waarom
WAAROM? gezondheidsbudget

 • Moeilijk toegang tot specifieke vormen van jeugdhulp

 • Moeilijk combineren van hulpverlening

  • Tegelijkertijd of op elkaar volgend

  • Over sectoren heen


Krachtlijnen
KRACHTLIJNEN gezondheidsbudget

 • vermaatschappelijking van de zorg

 • tijdig toegang krijgen tot de jeugdhulp

 • waarborgen van continuïteit in de jeugdhulp

 • gepast omgaan met verontrusting

 • crisishulp aanbieden

 • participatie aan de jeugdhulp


H2 integrale jeugdhulp in vogelvlucht

H2 gezondheidsbudgetINTEGRALE JEUGDHULP IN VOGELVLUCHT


Hulpvrager gezondheidsbudget

Versnelde indicatie en toewijzing: 7 dagen

ISV opmaken 30d

Extra info opvragen

10d

Extra info aanleveren

10d

JHB of JHV

15d + wachttijd

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Second Opinion 5d

Toegangspoort

Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Jeugd

hulpregie

Indicatiestelling

BREDE INSTAP

Probleem

gebonden hulp

Gemand.

voorz.

Gerecht.

jeugdhulp

Parket

OCJ

SDJ

MDT

VK

Jeugd

rechter

Gemeens.

instelling

Jeugdhulp buiten toep.gebied IJH

CAP

Politie

Crisisjeugdhulp Bemiddeling Cliëntoverleg


H3 effecten in de praktijk

H3 gezondheidsbudgetEFFECTEN IN DE PRAKTIJK


Intersectorale toegangspoort
Intersectorale toegangspoort gezondheidsbudget

 • Alle aanbod geestelijke gezondheidszorg rechtstreeks toegankelijk

 • Regie voor toewijzing aan NRTJ ligt bij intersectorale toegangspoort

  • Second opinion

 • Contactpersoon-aanmelder is eerste aanspreekpunt


Hulpvrager gezondheidsbudget

Versnelde indicatie en toewijzing: 7 dagen

ISV opmaken 30d

Extra info opvragen

10d

Extra info aanleveren

10d

JHB of JHV

15d + wachttijd

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Second Opinion 5d

Toegangspoort

Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Fase 3

Jeugd

hulpregie

Indicatiestelling

BREDE INSTAP

pleegzorg

Probleem

gebonden hulp

CGG

A-doc

Gemand.

voorz.

Gerecht.

jeugdhulp

Parket

OCJ

SDJ

MDT

VK

Jeugd

rechter

Gemeens.

instelling

Jeugdhulp buiten toep.gebied IJH

CAP

K-dienst

Politie

Crisisjeugdhulp Bemiddeling Cliëntoverleg


Verontrusting
Verontrusting gezondheidsbudget

 • Gedeelde verantwoordelijkheid

 • Gevoel: de ontwikkelingskansen/integriteit zijn bedreigd

 • Alertheid voor signalen van verontrusting

 • De situatie inschatten (objectiveren)

 • Open communicatie met cliënt

 • Bespreken met collega’s

 • Consult van gemandateerde voorzieningen

 • Aanmelding bij ITP of gemandateerde voorziening


Cindy gezondheidsbudget

Versnelde indicatie en toewijzing: 7 dagen

ISV opmaken 30d

Extra info opvragen

10d

Extra info aanleveren

10d

JHB of JHV

15d + wachttijd

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Second Opinion 5d

Toegangspoort

Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Jeugd

hulpregie

Indicatiestelling

BREDE INSTAP

JAC

Probleem

gebonden hulp

TCK

Gemand.

voorz.

Gerecht.

jeugdhulp

Parket

CGG

Consult

OCJ

SDJ

MDT

M-doc

VK

Jeugd

rechter

Gemeens.

instelling

Jeugdhulp buiten toep.gebied IJH

CAP

Politie

Crisisjeugdhulp Bemiddeling Cliëntoverleg


Intersectoraal beschikbaar aanbod
Intersectoraal beschikbaar aanbod gezondheidsbudget

 • Expertise ontsluiten

 • Ter ondersteuning bij concrete case

 • Rechtstreeks toegankelijk

 • Beschikbaar voor elk aanbod

 • Voorbeelden


Hulpvrager gezondheidsbudget

Versnelde indicatie en toewijzing: 7 dagen

ISV opmaken 30d

Extra info opvragen

10d

Extra info aanleveren

10d

JHB of JHV

15d + wachttijd

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Second Opinion 5d

Toegangspoort

Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Jeugd

hulpregie

Indicatiestelling

BREDE INSTAP

Probleem

gebonden hulp

EKC

VAPH

BJZ

Gemand.

voorz.

Gerecht.

jeugdhulp

GGZ

Parket

OCJ

SDJ

MDT

VK

Jeugd

rechter

Gemeens.

instelling

Jeugdhulp buiten toep.gebied IJH

CAP

Politie

Crisisjeugdhulp Bemiddeling Cliëntoverleg


MDT gezondheidsbudget

 • Specifiek indicatievoorstel & inschatting zorgintensiteit

 • Multidisciplinariteit

  • onderkennende, classificerende, verklarende en handelingsgerichte diagnostiek

  • analyse van context- en gezinssystemen

 • Intersectorale oproep voor erkenningen


Crisishulpverlening
Crisishulpverlening gezondheidsbudget

 • Crisismeldpunt

 • Consult

 • Interventie

 • Begeleiding

 • Opvang

 • Samenwerkingsprojecten


Intersectoraal overleg
Intersectoraal overleg gezondheidsbudget

 • IROJ

  • Organisatie van het jeugdhulpaanbod in de regio

  • Uitnodiging voor kinder- en jeugdpsychiatrie

 • Netwerken


H4 conclusies

H4 gezondheidsbudgetCONCLUSIES


Lessons learned
Lessons learned gezondheidsbudget

 • Hulpvraag centraal, niet sectorale organisatie

 • Beschikbare expertise poolen

 • Gedeelde verantwoordelijkheid en besluitvorming


Kinderen en jongeren: een landschap in beweging gezondheidsbudget

Onderwijs en zorg –

een gedeeld engagement

Mieke Van Hecke

Directeur-generaal

Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs


Kinderen en jongeren: een landschap in beweging gezondheidsbudget

Organisatie van GGZ voor kinderen en jongeren –

Wetenschap spreekt mee

Raf Mertens

Algemeen directeur

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg


The organisation of mental health services for children and adolescents in Belgium: development of a policy scenario (Part II)

Philippe Vandenbroeck*, Rachel Dechenne*, Kim Becher*, Koen Van den Heede**, Marijke Eyssen**, Guido Geeraerts*Beth Stroul*

*Team coordinatedbyShiftN

**KCE


Introduction
Introduction adolescents in Belgium:

 • Background: call for national action by WHO

  • High prevalence rates

  • Continuity disorders in adulthood

  • Developmental perspective

  • CAMHS-sector developed only recently

  • Scope: including “adjacent sectors” like welfare, justice, disability care, education

 • Objective:

  • KCE commissioned by FOD/SPF to set up a participatory process to lay down the contours of a future Belgian CAMHS-system


Methods
Methods adolescents in Belgium:

 • Soft System Methodology

 • Participatory process:

  • 5 events

  • French- and Dutch-speaking

  • 66 stakeholders involved

  • All policy levels represented

 • Evidence Review:

  • Part I: literature review + analysis CAMHS policies in 4 countries.

  • KCE-reports: psychiatric emergency + therapeutic projects children

  • NRZV/CNEH advice


Camhs system problems identified by stakeholders
CAMHS-system: adolescents in Belgium: problems identified by stakeholders


What should an ideal future system deliver purpose
What should an ideal future system deliver? adolescents in Belgium: Purpose

 • “The CAMHS system is an array of ethically guided, professionally supported and evidence-based services for children and adolescents with, or at risk of, mental health challenges and their entourage, that are provided in a coordinated, personalized, developmentallyappropriate, and culturallycompetent manner in the least restrictive environment that is clinically appropriate and most adapted to the child’s needs, to help these young people to increase their wellbeing and potential for development, at home, in school, in the community and throughout life.”


What should an ideal future system deliver required activities 35 activities 9 modules
What should an ideal future system deliver? adolescents in Belgium: Required activities: 35 activities, 9 modules


From envisaged model towards recommendations
From envisaged model towards recommendations adolescents in Belgium:

 • Stakeholder mapping & gap analysis:

  • Operational & regulatory complexity CAMHS system

  • Potential of many actors to contribute to the diverse required activities

 • Solution elements:

  • Stakeholder encounters

  • Part I of this KCE-study

  • Previous KCE-studies

  • NRZV-CNEH advice

  • System innovation and transition management


10 recommendations
10 recommendations adolescents in Belgium:

 • Recommendations 1 to 4:

  Master demands made on specialized mental health services

 • Recommendations 5 to 6:

  Strengthen range of services (Serious, complex & multiple MH problems)

 • Recommendations 7 to 9:

  Strengthen adaptive capacity and the ethical guidance of CAMHS system

 • Recommendation 10:

  Next step to be undertaken


Strengthen capacity crisis and emergency care
Strengthen capacity crisis and emergency care adolescents in Belgium:

 • Different, non mutually exclusive ways:

  • Reserving K-beds for crisis admissions;

  • Autonomous and local units (e.g. local day care centre);

  • Mobile, multidisciplinary & cross-sectoral teams operating at ‘care basin’ scale to support non-specialized mental health services.

 • Cross-sectoral contact point (24/7d)

 • Core principles:

  • Embedded in a cross-sectoral network of care providers;

  • Least restrictive environment.


Professional competences in non specialized mental health
Professional competences in non-specialized mental health adolescents in Belgium:

 • Little support for a ‘single access point’, instead:

  • Strengthen basic skills in non-specialized services (e.g. school, GP, youth care or daycare centers);

  • Create the possibility to bring in specialized competences on a consultative basis.

 • Key role GP’s ↔ difficulties in past (ther.projects)

 • Relatively straightforward measures:

  • Remote coaching by psychiatrists;

  • Professionals interfacing between different lines or sectors to be supported by appropriate training.


Expand prevention identification intervention and promotion
Expand prevention, identification, intervention and promotion

 • International trend to allocate more resources to prevention, supported by evidence (cf. KCE-study 170)

 • First line services should deploy preventive activities

 • Selective prevention:

  • Assertive & outreaching approach (e.g. ‘Huis van het Kind’) for very young children & vulnerable groups.

 • Universal prevention


Expand formal and informal support services
Expand formal and informal support services promotion

 • Important gaps in the service offering:

  • Home and community-based services;

  • Respite services;

  • Strong family organization and youth representation.

 • Proximity is key


Children with serious, multiple & complex MH problems: strengthen accountability, reinforce flexible & assertive care

 • “Passing the buck”

 • Wraparound planning process is a promising approach (KCE-study 170):

  • Multiple services are wrapped around the child via a personalized, strength-based care plan;

  • ESPM Lille-Métropole: residential care (and waiting lists) diminished by activating a quick response mobile team that works in partnership with many regional partners

 • Multitude of existing innovative initiatives (e.g. outreach teams, FOR-K) need to be integrated in a strategic perspective with a learning dynamic


Improve cultural and linguistic competences
Improve cultural and linguistic competences strengthen accountability, reinforce flexible & assertive care

 • Increasing diversity of populations, influx of migrants;

 • Need for mediators:

  • Who speak the language & are familiar with cultural sensitivities;

  • Physical presence preferred in mental health care

 • Culturally sensitive attitude in CAMHS practitioners


Shared vision ethical charter cross sectoral forum
Shared vision – ethical charter – cross-sectoral forum strengthen accountability, reinforce flexible & assertive care

 • Consolidate shared professional values in ethical charter:

  • Living document that adapts to societal developments and evolving needs of children;

  • Allows professionals to creatively work (‘à la marge’) with procedural and institutional constraints in the interest of the child.

 • Cross-sectoral forum:

  • Service level: care-basin;

  • System level: region or country (general assembly).

 • Braided funding scheme involving partners from mental health care, youth care, disability care and others


Obtain good qualitative and quantitative data of the need for and offering of camhs
Obtain good qualitative and quantitative data of the need for and offering of CAMHS

 • Information on type and frequency of demand hardly available:

  • Qualitative & quantitative data gathering is necessary

 • Mapping available services and capacities at a regional or 'care basin‘ scale should facilitate the formation of (cross-) sectoral networks


Evaluation methods to reinforce accountability, professionalism, quality improvement and multidisciplinarity

 • Important characteristics of evaluation methods:

  • Mindful of the complexity;

  • Stimulate rather than restrain the therapeutic repertoire of care providers;

  • Inspired by international best practices but adapted to national, regional or local circumstances;

  • Respect the ethical guidelines embodied by a Charter (Recommendation 7);

  • Sense of ownership by all stakeholders.


Clear political signal from inter-ministerial conference that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded..

 • Make this tangible by rapidly setting up actual implementation initiatives

 • Strategic level recommendations (1-9):

  • Innovation agenda

 • Capitalize on good will by prompt action:

  • Promote & recognize bottom-up innovation;

  • Develop a comprehensive action plan & concrete innovation projects;

  • Make sure supportive infrastructure for change is put in place.


Thank you

THANK YOU! that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded.


Kinderen en jongeren: een landschap in beweging that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded.

Geen goed circuit zonder een goed netwerk

Raf De Rycke

Voorzitter Broeders van Liefde


Structuur van de presentatie1
Structuur van de presentatie that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded.

 • Enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken

 • Strategisch en operationeel belang

 • Basisprincipes

 • Netwerkmodellen

 • Netwerkcriteria


1 enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken
1. Enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded.

1.1. Algemeen

 • Algemene toename van functionele samenwerkingsverbanden in alle (sub)sectoren

 • Irreversibel karakter

 • Variëteit inzake terminologie

 • Netwerk

 • Zorgcircuit

 • Participatie aan meerdere samenwerkingsverbanden

 • Belang van een netwerkovereenkomst


1 enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken1
1. Enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded.

1.1. Algemeen

 • Geografische gebiedsomschrijving

 • Verschil tussen werkingsgebied van een netwerk en regioafbakening voor bepaalde functies

 • Uittesten via proefopstellingen

 • Randvoorwaarden

 • Vrijwillige keuze

 • Geen uitsluiting

 • Relevante en functionele parameters (voldoende kritische massa, herkomst van de doelgroep, sociologisch geheel van steden en gemeenten, …)


1 enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken2
1. Enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded.

1.1. Algemeen

 • Uiteenlopende netwerkmodellen

 • Meerdere engagementen: zorg, expertise uitwisseling, overleg, evaluatie, …

 • Organische groei naar bestuurlijke samenwerkingsverbanden

 • Grote tijdsinvestering


1 enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken3
1. Enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded.

1.2. Specifiek voor kinderen en jongeren

 • Experimentele netwerken vanuit casussen

 • Interdisciplinaire en intersectorale samenwerkingsverbanden

 • 1ste lijn

 • Kinderpsychiatrische zorg, minderjarigen met een beperking, bijzondere jeugdzorg, gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB’s, …

 • Netwerk van netwerken

 • Outreachequipes moet kunnen rekenen op het netwerk


1 enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken4
1. Enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded.

1.2. Specifiek voor kinderen en jongeren

 • Eerste implementatie van de gids voor kinderen en jongeren: netwerken + coördinatoren?

 • Additionele middelen voor bijkomende kosten (coördinatie, overleg, procesbegeleiding, evaluatie, …)


2 strategisch en operationeel belang
2. Strategisch en operationeel belang that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded.

 • Strategisch belang

 • Kansen

 • Bedreigingen

 • Operationeel belang

 • Evaluatie op basis van registratie

 • Onderhandelingsmandaten bij verkennende gesprekken, voorbereiding en opstart van netwerken

 • Aandacht voor beroepsgeheim, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid


3 basisprincipes
3. Basisprincipes that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded.

 • Netwerk is een middel en geen doel

 • Vrijheid in gebondenheid

 • Samenwerken i.p.v. concurreren

 • Evenwicht tussen behoud en inleveren van autonomie

 • Rationele benadering moet primeren op emotionele benadering

 • Vertrouwen, respect en dialoog zijn sleutelbegrippen


4 netwerkmodellen
4. Netwerkmodellen that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded.

 • Onderscheid in functie van:

 • RECHTSPERSOONLIJKHEID

 • INZET VAN MIDDELEN

 • AANSTURING/REGIE


4 netwerkmodellen1
4. Netwerkmodellen that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded.

Bron: De Rycke, R., Interne visietekst Broeders van Liefde


4 netwerkmodellen2
4. Netwerkmodellen that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded.

 • Overzicht van samenwerkingsmodellen in functie van de juridische vorm

VORM

associatie met rechtsper-soonlijkheid

Intentie-verklaring

FSW-overeen-komst

groepering

associatie zonder rechtsper-soonlijkheid

vzw

uitbatings-vzw

netwerk-vzw

INHOUD

beperkte gezamenlijke inzet van middelen zonder overdracht aan het netwerk

grote gezamenlijke inzet van middelen met overdracht aan het netwerk

Bron: De Rycke, R. , Strategisch management voor de Gezondheids- en Welzijnssector, Lannoo (2010)


5 netwerkcriteria
5. Netwerkcriteria that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded.

De Rycke, R. Interne Visietekst, Broeders van Liefde


Dus, dames en heren, er is een consensus: “We zeggen niets, doen niets en hopen dat de netwerken niet meer dan een hype zijn”.


Kinderen en jongeren: een landschap in beweging niets, doen niets en hopen dat de netwerken niet meer dan een hype zijn”.

Prioritaire keuzes en uitdagingen bij de verdere ontwikkeling van GGZ

voor kinderen en jongeren

Ann Moens

Stafmedewerker GGZ Zorgnet Vlaanderen


Basisvragen
BASISVRAGEN niets, doen niets en hopen dat de netwerken niet meer dan een hype zijn”.

 • Is er voldoende/teveel capaciteit?

 • Zijn er groepen met specifieke zorgnoden?

 • Hoe ver staan de kritische succesfactoren?

  • nodige competentie,

  • beschikbaarheid,

  • inzetbaarheid “dicht” bij kind/jongere

 • Wat zijn organisatievoorwaarden?


Algemene vaststellingen
ALGEMENE VASTSTELLINGEN niets, doen niets en hopen dat de netwerken niet meer dan een hype zijn”.

 • Uitgangspunten : consensus

 • Capaciteitsprobleem: slechts 6/10 heeft toegang

 • Macrobudget: evenredig met bevolkingsaandeel

 • Prioriteit = ambulante zorg, opname = tijdelijke uitzondering

 • Onevenwichtige spreiding (leeftijd-geografie) oplossen

 • Samenwerking met GGZ volwassenen op scharnierleeftijd

 • Nodig: voldoende, voldoende-competent en erkend personeel


Prioritaire noden basisaanbod 4 grote lijnen
PRIORITAIRE NODEN BASISAANBOD: niets, doen niets en hopen dat de netwerken niet meer dan een hype zijn”.4 grote lijnen

 • COLLECTIEVE verantwoordelijkheid in NETWERK

 • VOLLEDIG zorgprogramma

 • BASISAANBOD VERSTERKEN

  • AMBULANT STERK UITBREIDEN

  • GEEN AFBOUW K-BEDDEN wel optimaler gebruik

 • TRAJECT URGENTIE, CRISIS, AANKLAMPENDE ZORG


 • Prioritaire noden basisaanbod
  PRIORITAIRE NODEN BASISAANBOD niets, doen niets en hopen dat de netwerken niet meer dan een hype zijn”.


  BIJZONDERE GROEPEN EN BELENDENDE DOMEINEN: niets, doen niets en hopen dat de netwerken niet meer dan een hype zijn”.kindergeneeskunde - personen met een handicap - bijzondere jeugdbijstand – justitie – verslaving - …..

  Regel = PSY

  in CORE


  Maar soms is ggzkj nodig
  MAAR SOMS IS GGZKJ NODIG niets, doen niets en hopen dat de netwerken niet meer dan een hype zijn”.

  - tijdelijk

  - specifiek

  - additioneel


  Kinderen en jongeren: een landschap in beweging niets, doen niets en hopen dat de netwerken niet meer dan een hype zijn”.


  ad