Download
ke som bol mali k pachol ek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Keď som bol maličký pacholíček PowerPoint Presentation
Download Presentation
Keď som bol maličký pacholíček

Keď som bol maličký pacholíček

164 Views Download Presentation
Download Presentation

Keď som bol maličký pacholíček

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Keď som bol maličkýpacholíček Hudobná výchova Mgr. Ivana Čambalová

  2. Podkovami ktosi zvoní, vetríček ho nedohoní, ani búrka, ani víchry, pretože je veľmi rýchly. Čo je to?

  3. Vieš koľko váži dospelý kôň? 400 až 500kg. To je asi ako 20 prvákov dokopy.

  4. Ako by si sa cítil, keby ti kôň stúpil na túto časť ruky. Ako sa volá?

  5. Keď som bol maličký pacholíček text Keď som bol maličký pacholíček, stúpil mi koníček na malíček. A mňa teraz prštek bolí, tuším sa mi nikdy nezahojí.

  6. Keď som bol maličký pacholíček, stúpil mi koníček na malíček. A mňa teraz prštek bolí, tuším sa mi nikdy nezahojí.

  7. Ktoré veci, sú určené na ošetrenie úrazu?

  8. Nakreslite si koníka

  9. Zdroje: • www.google.sk • Ďuríčková,M. Spievanky a hádanky. Bratislava : Buvik, 2002.