hoovused n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HOOVUSED PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10

HOOVUSED

265 Views Download Presentation
Download Presentation

HOOVUSED

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HOOVUSED

  2. Mis on hoovus? • Hoovus on suure koguse merevee horisontaalne ja enam-vähem püsiva suuna ja kiirusega liikumine, mis on põhjustatud püsiva suunaga tuultest, soolsuse- või temperatuurierinevustest. • Lihtsamalt öeldes on hoovused nagu jõed meres.

  3. Mis mõjutavad hoovuseid? • Vett panevad liikuma peamiselt tuuled ja pooluste lähedal toimuv vee jahtumisest tulenev vajumine. • Vee liikumist tekitavad ka soolsuse ja sellest tulenevalt merevee tiheduse erinevus. • Maa pöörlemine ja sellest tulenev Coriolisi efekt on põhjuseks hoovuste kõrvelekaldele n.ö "otsesuunast" – põhjapoolkeral paremale, lõunapoolkeral aga vasakule. • Hoovuste liikumise suunda mõjutavad rannajoone kuju ja põhja reljeef.

  4. Kuidas jagunevad hoovused? • Temperatuuri järgi jagatakse hoovused soojadeks hoovusteks ja külmadeks hoovusteks.

  5. Soe hoovus • Soe hoovus on hoovus, mille vee temperatuur on kõrgem kui ümbritseva vee temperatuur. • Soojad hoovused hoovavad ekvaatorist pooluste suunas. • Kaardil kujutatakse sooje hoovusi punase värviga.

  6. Tähtsamad soojad hoovused • Kariibi hoovus • Golfi hoovus • Põhja-Atlandi hoovus • Norra hoovus • Irmingeri hoovus • Brasiilia hoovus • Alaska hoovus • Kuroshio hoovus • Ida-Austraalia hoovus • Mosambiigi hoovus • Madagaskari hoovus • Nõelaneeme hoovus.

  7. Külm hoovus • Külm hoovus on hoovus, mille vee temperatuur on madalam, kui ümbritseva vee temperatuur. • Külmad hoovused hoovavad poolustest ekvaatori suunas. • Kaardil kujutatakse külmasid hoovusi sinise värviga.

  8. Peamised külmad hoovused • Kanaari hoovus • Benguela hoovus • Lääne-Austraalia hoovus • Kuriili hoovus • Ida-Grööni hoovus • Labradori hoovus • California hoovus • Peruu hoovus • Falklandi hoovus

  9. Koostanud: Hanna-Liis Sillar