a szakmai n letrajz retorikai s kultur lis elemz se furka ildik elte nyelvpedag giai ph d program l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A szakmai önéletrajz retorikai és kulturális elemzése Furka Ildikó ELTE Nyelvpedagógiai Ph.D. Program PowerPoint Presentation
Download Presentation
A szakmai önéletrajz retorikai és kulturális elemzése Furka Ildikó ELTE Nyelvpedagógiai Ph.D. Program

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

A szakmai önéletrajz retorikai és kulturális elemzése Furka Ildikó ELTE Nyelvpedagógiai Ph.D. Program - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

A szakmai önéletrajz retorikai és kulturális elemzése Furka Ildikó ELTE Nyelvpedagógiai Ph.D. Program. Áttekintés. A kutatási téma Kiindulópont A kutatás célja Kutatási kérdések Elméleti háttér A kutatás menete Eredmények Összegzés és gyakorlati implikációk. 1. A kutatási téma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A szakmai önéletrajz retorikai és kulturális elemzése Furka Ildikó ELTE Nyelvpedagógiai Ph.D. Program' - kaloni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a szakmai n letrajz retorikai s kultur lis elemz se furka ildik elte nyelvpedag giai ph d program

A szakmai önéletrajz retorikai és kulturális elemzéseFurka IldikóELTENyelvpedagógiai Ph.D. Program

ttekint s
Áttekintés
 • A kutatási téma
 • Kiindulópont
 • A kutatás célja
 • Kutatási kérdések
 • Elméleti háttér
 • A kutatás menete
 • Eredmények
 • Összegzés és gyakorlati implikációk
1 a kutat si t ma
1. A kutatási téma

Szakmai önéletrajz és motivációs levél

retorikai és kulturális elemzése diákok által

írt idegen nyelvű szövegek felhasználásával

2 kiindul pont
2. Kiindulópont
 • A szakmai önéletrajz és motivációs levél tanítási tapasztalatai
 • Kulturális különbségek tudatosítása
 • Idegen nyelvet tanulók íráskészségének fejlesztése
 • Friss munkavállalók esélyeinek növelése
3 a kutat s c lja
3. A kutatás célja
 • A szakmai önéletrajz elméleti alapú elemzési modelljének felállítása
 • Olyan empirikus vizsgálat eredményeinek bemutatása, amely
  • teszteli a fent említett modell alkalmazhatóságát
  • feltérképezi a magyar diákok által angolul írt önéletrajzi és motivációs levél-korpusz szövegeinek retorikai struktúráját és kulturális mintázatát
4 kutat si k rd sek
4. Kutatási kérdések
 • Milyen tapasztalatuk van magyar diákoknak a szakmai önéletrajz és a motivációs levélírás területén?
 • Milyen retorikai struktúra jellemzi a magyar diákok angol nyelven írt szakmai önéletrajzait és motivációs leveleit?
 • Van-e jellegzetes kulturális sajátossága a magyar diákok angol nyelven írt szakmai önéletrajzainak és motivációs leveleinek?
5 1 a kutat s elm leti h ttere n letrajz
5.1 A kutatás elméleti háttere:Önéletrajz
 • Szakirodalom

(Bowen, Sapp and Sargsyan, 2006; Connor, 1996; Davis & Muir, 2003; DeKay, 2006; Dyer and Friederich, 2002;Hatch, 1992; Károly, 2007; Liu, 2007; Ostler, 1987; Seely, 2005; Zhu, 2000)

 • Internet

(frissdiplomas.hu; profession.hu; oneletrajzmintak.hu; job-center.hu; jegyzetek.hu; europass.cedefop.eu)

 • Nyelvkönyvek

(Tímár, 2004; Naunton, 2000; Kay & Jones, 2001)

 • NAT 2007
 • Gyakorlat (Veszelszki, 2006)
   • József Attila: Curriculum Vitae
5 1 n letrajz defin ci ja
5.1 Önéletrajz definíciója

Az álláshirdetési folyamat során létrejövő kommunikatív események csoportja, amelynek közös kommunikatív célja, hogy tájékoztassa a munkaadót a jelentkező életének főbb eseményeiről meghatározott kategóriákban, és amelynek sematikus strukturális tartalma és stílusa nem független a megvalósítás nyelvétől és annak kulturális közegétől.

5 2 a kutat s elm leti h ttere motiv ci s lev l
5.2 A kutatás elméleti háttereMotivációs levél

Bhatia (1993) promóciós műfaj definíciója

Az álláshirdetés során létrejövő kommunikatív esemény, melyben a jelentkező célja meggyőzni a munkaadót arról, hogy őt válassza a kiválasztási folyamat végén.

Mozzanat-modellje

6 a kutat s menete
6. A kutatás menete
 • Kvalitatív
  • feltáró-leíró
 • Résztvevők
  • 9 közép-haladó angol nyelvtanuló egy budapesti gimnáziumban
 • Eszközök
  • Feladat: Álláshirdetésre jelentkezés
  • Kérdőív: Önéletrajz és motivációs levél írásának tapasztalata, ismeretei, nehézségei
7 1 k rd v eredm nyek
7.1 Kérdőív eredmények
 • Nyelvtanulás átlag ideje: 7.1 év
 • Korábban 1 írt önéletrajzot
 • Korábban 1 írt motivációs levelet
 • Önéletrajzról tanultak:
  • különböző típusok
  • alkotóelemek: család, iskola és munkatapasztalat,érdeklődési kör és nyelvtudás
  • amerikai a legnépszerűbb
  • miért íródik az önéletrajz – beleírni
  • kronológiailag visszafelé
 • Motivációs levélről tanultak: állásra jelentkezés oka
 • Feladattal kapcsolatos megjegyzések:
  • Nehézségek: Tapasztalat és gyakorlat hiánya
  • Könnyebbség: Fiktív személyiség használata
7 2 sz vegelemz s n letrajzok eredm nyek
7.2 SzövegelemzésÖnéletrajzok: eredmények
 • 2 vázlatos, 7 kombinált
 • Nyelvtudás, iskolai végzettség jegyekkel, munkatapasztalat
 • Időrendben ill. visszafelé
 • Kor és cím motivációs levélben
 • Események listája, nincs csoportosítás, szerkesztési elv nem a relevancia
 • Születés ténye is megemlítve
 • Vázlatos formátum ellenére ugyanaz van benne, mint a motivációs levelekben,
 • Több mint tények felsorolása időrendben
7 3 sz vegelemz s motiv ci s lev l eredm nyek
7.3 SzövegelemzésMotivációs levél: eredmények
 • Kommunikatív cél megvalósul, de nem megfelelő nyelvi és retorikai eszközökkel
 • Mozzanatok nem a kívánt sorrendben
 • A jelölt profiljának meghatározása mozzanattal 1 levél kezdődik
 • Jelöltség bemutatása: identitás meghatározása
  • 7 levél a jelölt bemutatásával kezdődik: név, kor és születési idő, például
   • ‘My name is XY. I was born in 1988, so I’m 19 years old’(ML1)
   • ‘I am XY, a twenty-year old student.’ (ML 5)
 • Jelöltség részletei:
  • nehéz azonosítani, összekeveredik a jelöltség felajánlásával és értékével
   • ‘I am Robert Nagy, a 20 year-old student’ (ML 5)
  • legtöbb mondat ebben a mozzanatban
  • rendezési elv: időrend
 • Jelöltség értéke:
  • Öndicséret, ‘önfényezés’
   • ‘I’d be great in your crew because I’m hard working, easygoing and helpful…so I’m suitable to the team’ (ML 8)
   • ‘so I can say I’m perfect’ (ML 2)
 • Ösztönzők bemutatása: hiányzik
 • Dokumentumok csatolása: különböző helyeken, hiányzik a levélírás oka, csak 3 levélben
 • Nyomásgyakorlás: ‘I really hope, that you will choose me for this job’ (ML 1)
 • Válasz sürgetése: ‘I’m looking forwards to get your answerletter’ (ML 1)
 • Udvarias befejezés: aláírás, vagy ‘Yours faithfully/sincerely’Bhatia-tól eltérően
 • Hivatalos levél formai és bizonyos nyelvi követelményei megjelennek
7 4 sz vegelemz s kultur lis dimenzi k
Hatalmi távolság

A vezetőt a beosztottól elválasztó érzelmi távolság

(Hofstede, 1991)

Individualizmus

Az egyén érdeke a csoporténál fontosabb (Hofstede, 1991)

Maszkulin

A nemi szerepek egyértelműen elkülönülnek (a férfiaknak öntudatosnak, keménynek kell lenniük és az anyagi sikerekre kell fektetniük a hangsúlyt, míg a nők legyenek szerényebbek, kedvesek és az élet minőségre összpontosítsanak.) (Hofstede, 1991)

Bizonytalanság-kerülés

Az a mérték, amennyire egy kultúra tagjai kerülik a bizonytalan ill. ismeretlen helyzeteket (Hofstede, 1991)

Rövid-távú orientáció

Kezdeményező, kockáztató, változás, érzékenység a társadalmi szokásokra a fogyasztásban (Hofstede, 1991)

Polikrón

Egyszerre több tevékenység párhuzamosan, határidők flexibilisek, „Azért dolgozunk, hogy éljünk” (Hall, 1973)

Magas kontextus-függés

Nem-verbális jelek fontosak, tagság a fontos, vezető személyes felelőssége (Hall, 1973)

Univerzalizmus

Törvények mindenkire vonatkoznak (Trompenaars & Hapmden-Turner, 1996)

Kollektivizmus

A csoport érdeke fontosabb az egyénénél (Hofstede, 1991)

Feminin

A nemi szerepek átfedik egymást ( mind a férfiak és a nők legyenek szerények, kedvesek és az életminőségére összpontosítsanak) (Hofstede, 1991)

Bizonytalanság-tűrés

Az a mérték, amennyire egy kultúra tagjai tolerálni tudják a bizonytalan ill. ismeretlen helyzeteket. (Hofstede, 1991)

Hosszú-távú orientáció

Személyes stabilitás, méltóság megőrzése, hagyomány, kitartás(Hofstede, 1991)

Monokrón

Egyszerre csak egy dolog, idő beosztás, időpazarlás nem elfogadott, pontosság, hatékonyság, „Azért élünk, hogy dolgozzunk” (Hall, 1973)

Alacsony kontextus-függés

Direkt verbális üzenetek, hatalom elosztva (Hall, 1973)

Partikularizmus

Törvények nem mindenkire vonatkoznak, kapcsolatokon van a hangsúly (Trompenaars & Hapmden-Turner, 1996)

7.4 SzövegelemzésKulturális dimenziók
8 sszegz s
8. Összegzés
 • Milyen tapasztalatuk van magyar diákoknak a szakmai önéletrajz és a motivációs levélírás területén?
  • A diákok tanultak az önéletrajz írás eltérő változatairól
  • A motivációs levélről nem
  • A tanultak nem jelentek meg készség szinten az idegen nyelvű szövegekben
 • Milyen retorikai struktúra jellemzi a magyar diákok angol nyelven írt szakmai önéletrajzait és motivációs leveleit?
  • ‘Angol/Amerikai’ típusú önéletrajz az elvárt
  • Ebből csak a vázlatos forma valósult meg
  • Mind kulturálisan, mind nyelvileg elmaradtak a követelmények a megfelelő szinttől
  • Állandó alkalmazkodás az adott munkához nehézkes – magyar személyiség-kép: holisztikus
 • Van-e jellegzetes kulturális sajátossága a magyar diákok angol nyelven írt szakmai önéletrajzainak és motivációs leveleinek?
  • Hosszabb-távú orientáció,
  • Inkább polikrón
  • Egyszerre maszkulin és feminin az önéletrajz és a motivációs levél modellek által képviselt kultúrákhoz képest
  • Nagyobb a hatalmi távolságunk,
  • Magasabb a kontextus-függésünk,
  • Az idő mint sorrend a rendezési elve a gondolkodásunknak
  • Integráltan közelítünk a világhoz
  • Az olvasó felelőssége is nagyobb
8 gyakorlati implik ci k
8. Gyakorlati implikációk
 • A nyelvi elemek és a kulturális gondolkodási minták direktebb és részletesebb oktatása mind Magyar Nyelv és Irodalom órán és az idegen nyelvi órákon.
 • Kulturális különbségek iránti érzékenység növelése az önéletrajz és a motivációs levél tanításán keresztül
 • Interkulturális és munkakeresési készségek napra-kész gyakorlása
 • A személyiség sajátos holisztikus bemutatásának elhagyása a motivációs levelekben, ill. áttétele az önéletrajzokhoz a megfelelő kategóriákba
 • Releváns mondatok szerkesztésének gyakorlása
 • A motivációs levél mozzanatainak sorrendjére nagyobb hangsúly fektetése
hivatkoz sok
Hivatkozások

Bhatia, V. K. (1993). Analyzing genre: Language use in professional settings. NY: Longman.

Bowen, B., Sapp, D. A. & Sargsyan, N. (2006). Résumé Writing in Russia and the Newly Independent States. Business Communication Quarterly, 69, 128-143.

Connor, U. (1996). Contrastive rhetoric: cross-cultural aspects of second-language writing. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Davis, B. D. & Muir, C. (2003). Resume writing and the minority student. Business Communication Quarterly, 66, 39-50.

DeKay, S. H. (2006). Expressing emotion in electronic job cover letters. Business Communication Quarterly, 69, 435-439.

Dyer, B. & Friedrich, L. (2002). The personal narrative as cultural artifact: teaching autobiography in Japan. Business Communication Quarterly, 19, 265-296.

Hall, E. T. (1973).The silent language. New York: Anchor Books.

Hatch, E. (1992). Discourse and language education. Cambridge: Cambridge University Press.

Hofstede, G. (1991). Cultures and organizations: Software of the mind. London: Harper Collind Publishers.

Károly, K. (2007). Szövegtan és fordítás. [Discourse analysis and translation]. Budapest: Akadémia Kiadó.

Liu, J. (2007). Intercultural communication in letters of recommendation. Journal of Intercultural Communication. 13, Retrieved December 20, 2007 from http://www.immi.se/intercultural/

NAT. (2007). Nemzeti Alaptanterv. Magyar Oktatási Minisztérium. Retrieved January 2, 2008 from http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/nat_070926.pdf.

Naunton, J. (2000). Head for business. Oxford: Oxford University Press.

Ostler, S. (1987). English in parallels: A comparison of English and Arabic prose. In R. B. Kaplan & U. Connor (Eds.), Writing across languages: Analysis of L2 text. Reading, MA: Addison-Wesley. (pp. 169 - 185.)

Seely, J. (2005). Oxford guide to effective writing and speaking. Oxford: Oxford University Press.

Tímár, E. (2004). Words, words, words. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Trompenaars, F., & Hampden-Turner, C. (1996). Riding the waves of culture. New York: McGraw Hill.

Veszelszki, Á. (2006). A szövegszerkesztõ program alkalmazása magyar nyelvi órán. Módszerver.Magyar nyelv és kommunikáció. Módszertani folyóirat, 2, 6-15. Retrieved 21 January, 2008 from http://195.228.155.250/web/guest/modszerver/nyelvtan

Zhu, Y. (2000). Building knowledge structures in teaching cross-cultural sales genres. Business Communication Quarterly, 63, 49-68.

Information on motivational letters retrieved from:

http://www.frissdiplomas.hu

Internet survey CVs retrieved from:

http://www.profession.hu

http://www.oneletrajzmintak.hu

http://www.job-center.hu

http://www.jegyzetek.hu

http://europass.cedefop.eu