Volymenheter - PowerPoint PPT Presentation

kalona
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Volymenheter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Volymenheter

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Volymenheter
210 Views
Download Presentation

Volymenheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Till blandade övningar. Se bildspelet från början. Volymenheter Detta bildspel tränar dig på att se sambanden mellan olika volymenheter och göra enhets-omvandlingar dem emellan. * Kubikmått som ofta förknippas med fasta ämnen. ”Fasta volymer” * Litermått som ofta förknippas med flytande ämnen. ”Flytande volymer” * Omvandlingar mellan kubik och litermått. Övriga val gör du genom att klicka i någon av de gula rutorna.

 2. Nu är det kubikmetern (m 3) som är grundenhet. 1 m 1 m 1 m Volymenheter m 3 kubik meter dm 3kubikdecimeter cm 3kubikcentimeter mm 3kubik millimeter Vilka ”fasta” volymenheter känner du till? Börja med den minsta. Klicka när du funderat färdigt. Hur stor är 1 m 3 eller hur mycket rymmer 1 m 3 ? Klicka när du funderat färdigt. 1 m 3 kan ses som en kub med sidan 1m. Kuben rymmer nu 1m · 1m · 1 m = 1 m 3 Klicka när du läst färdigt.

 3. m 3 kubik meter dm 3kubikdecimeter cm 3kubikcentimeter mm 3kubik millimeter 1 cm 1 mm 1 mm 1 cm 1 mm 1 cm Volymenheter På samma sätt kan du tänka dig hur stor 1 mm 3 är. Klicka när du funderat färdigt. 1 cm 3 får följande storlek. Kuben rymmer nu 1mm · 1mm · 1 mm = 1 mm 3 Klicka när du läst färdigt. Kuben rymmer nu 1cm · 1cm · 1 cm = 1 cm 3 Klicka när du läst färdigt. Hur många mm 3 ryms i 1 cm 3? Klicka när du funderat färdigt.

 4. m 3 kubik meter dm 3kubikdecimeter cm 3kubikcentimeter mm 3kubik millimeter 1 cm 1 mm 1 mm 1 cm 1 000 1 000 1 000 1 mm 1 cm Volymenheter Klicka när du läst färdigt. 1 cm 3 = 10 mm · 10 mm · 10 mm = 1 000 mm 3 Klicka när du läst färdigt. 1 dm 3 = 10 cm · 10 cm · 10 cm = 1 000 cm 3 Klicka när du läst färdigt. 1 m 3 = 10 dm · 10 dm · 10 dm = 1 000 dm 3 Klicka när du läst färdigt.

 5. m 3 kubik meter dm 3kubikdecimeter cm 3kubikcentimeter mm 3kubik millimeter 1 000 1 000 1 000 Volymenheter Lär dig denna bild utantill och fundera på hur många steg du skall flytta kommat när du enhetsomvandlar. Klicka när du läst färdigt. På nästa sida kommer två exempel. Klicka när du läst färdigt.

 6. m 3 kubik meter dm 3kubikdecimeter cm 3kubikcentimeter mm 3kubik millimeter 1000· M 1000· S 1 000 1 000 1 000 Till flytandevolymer Se denna del en gång till Till extra övningar 1000·M 1000· S Volymenheter Hur många dm 3 behövs för att fylla 3,5 cm 3, eller 0,0035 3500 ______dm 3 = 3,5 cm 3 = ____ mm 3 Klicka när du läst färdigt. Klicka när du funderat färdigt. Klicka när du funderat färdigt.

 7. 10 10 10 100 Volymenheter dldeciliter clcentiliter mlmilliliter hlhektoliter lliter Klicka när du läst färdigt. Enheterna för flytande volymer påminner mycket om längdenheter och dessa kan du redan. Det är alltid prefixen som bestämmer storleken på enheten. Klicka när du läst färdigt. Den enda nya enheten är hektoliter (hl) där du ser att hekto betyder 100. Det ger dig följande prefix. Klicka när du läst färdigt. h = hekto d = deci c = centi m = milli Klicka när du läst färdigt.

 8. dldeciliter clcentiliter mlmilliliter hlhektoliter lliter 10 10 10 100 10· S Nu är det dags för två st. exempel: 100· M 10 · M 100 · S Till extra övningar Se denna del en gång till Till flytande ochfasta volymer Volymenheter Lär dig denna bild utantill. Klicka när du lärt dig den. 0,047 47 _____ hl = 4,7 l = ___ dl Klicka när du läst färdigt. Klicka när du funderat färdigt. Klicka när du funderat färdigt.

 9. m 3 dm 3 cm 3 mm 3 1 000 1 000 1 000 10 10 10 100 dl cl ml hl l Får literpaketet formen av en kub som rymmer 1 m 3 , 1 dm 3, 1 cm 3 eller 1 mm 3? Fasta o flytande volymer Studera denna bild och tänk dig ett enliters mjölkpaket.Forma i tanken om paketet till en kub som rymmer 1 liter. Hur stort kommer paketet att bli? Klicka när du funderat färdigt. Klicka när du funderat färdigt.

 10. m 3 dm 3 cm 3 mm 3 1 000 1 000 1 000 10 10 10 100 dl cl ml hl l Fasta o flytande volymer Alldeles korrekt. 1liter rymmer 1 dm 3. Du har nu fått en användbar bro som du kan utnyttja vid enhetsomvandlingar. Klicka när du läst färdigt. På nästa sida visas ett exempel. Klicka när du läst färdigt.

 11. Fasta o flytande volymer m 3 dm 3 cm 3 mm 3 1 000 1 000 1 000 10 10 10 100 dl cl ml hl l Hur många dl är 35 cm 3? Fundera först ut en strategi. Klicka när du funderat färdigt. Omvandla först till dm 3, så du kan utnyttja bron och komma över till litermåtten. Klicka när du läst färdigt. 0,35 0,035 0,035 35 cm 3 =______dm 3 =_____ l =_____ dl Klicka när du läst färdigt.

 12. Fasta o flytande volymer m 3 dm 3 cm 3 mm 3 1 000 1 000 1 000 10 10 10 100 dl cl ml hl l Till extra övningar Till blandade övningar Se denna del en gång till Hur många cm 3 är 35 ml? Klicka när du funderat färdigt. 0,035 35 0,035 35 ml =______l =______ dm 3 =____ cm 3 Klicka när du läst färdigt.