Priscilla & Aquila
Download
1 / 34

Priscilla & Aquila - PowerPoint PPT Presentation


  • 160 Views
  • Uploaded on

Priscilla & Aquila. 1. ± 52 AD, Prisca & Aquila in Korinthe. Handelingen 18. 1 Daarna verliet hij Athene en kwam te Korinte . Handelingen 18. 2 En hij vond daar een Jood, genaamd Aquila . Aquila = (Lat.) adelaar. Handelingen 18. 2 ...van geboorte uit Pontus . Pontus = zee.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Priscilla & Aquila' - kalkin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Priscilla aquila

1

± 52 AD, Prisca & Aquila in Korinthe


Priscilla aquila

Handelingen 18

1Daarna verliet hij Athene en kwam te Korinte.


Priscilla aquila

Handelingen 18

2 En hij vond daar een Jood, genaamd Aquila...

Aquila = (Lat.) adelaar


Priscilla aquila

Handelingen 18

2...van geboorte uit Pontus...

Pontus= zee


Priscilla aquila

Handelingen 18

2... die juist uit Italie gekomen was...


Priscilla aquila

Handelingen 18

2... met Priscilla, zijn vrouw...

> Prisca = (Lat.) oud (Paulus)

Priscilla = oudje (Lucas)


Priscilla aquila

Handelingen 18

2... omdat Claudius bevolen had, dat alle Joden Rome zouden verlaten...


Priscilla aquila

Handelingen 18

2... en hij (=Paulus) kwam bij hen.


Priscilla aquila

Handelingen 18

3 En omdat hij hetzelfde handwerk uitoefende, bleef hij bij hen, en zij werkten samen, want zij waren tentenmakers van hun handwerk.


Priscilla aquila

2

anderhalf jaar later... Prisca & Aquila in Korinthe...


Priscilla aquila

Handelingen 18

18En nadat Paulus daar nog verscheidene dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrie, vergezeld door Priscilla en Aquila...


Priscilla aquila

Handelingen 18

18... nadat hij te Kenchreeenzijn hoofdhaar had laten afknippen, want hij stond onder een gelofte.

Korinthe

Kenchreeen


Priscilla aquila

Handelingen 18

19 En zij kwamen te Efezeaan...


Priscilla aquila

Handelingen 18

19... en hen (=Aquila en Priscilla) daar achterlatende, ging hij zelf naar de synagoge en hield besprekingen met de Joden.


Priscilla aquila

3

± 54 AD, Prisca & Aquila in Efeze


Priscilla aquila

Handelingen 18

24En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrie...


Priscilla aquila

Handelingen 18

24... een geleerd man...

of: welsprekend (zie:St.Vert.)


Priscilla aquila

Handelingen 18

24... doorkneed (lett. vermogend) in de Schriften...


Priscilla aquila

Handelingen 18

24... kwam te Efeze.


Priscilla aquila

Handelingen 18

25 Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren ...

3 Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.

Matteus 3


Priscilla aquila

Handelingen 18

25...en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig ...


Priscilla aquila

Handelingen 18

25... hetgeen op Jezus betrekking had, ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes.


Priscilla aquila

Handelingen 18

26 En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge.


Priscilla aquila

Handelingen 18

26En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit.


Priscilla aquila

4

Prisca & Aquila in Rome


Priscilla aquila

Romeinen 16

3 Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus...


Priscilla aquila

Romeinen 16

4 mensen, die voor mijn leven (lett. ziel) hun hals gewaagd hebben.

32 Indien ik te Efeze, naar de mens, met wilde dieren gevochten heb, wat baat het mij? Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.

1Korinthe 15


Priscilla aquila

Romeinen 16

4Niet ik alleen ben hun dankbaar, maar ook al de heidengemeenten.


Priscilla aquila

Romeinen 16

5Groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis.


Priscilla aquila

5

Prisca & Aquila in Efeze


Priscilla aquila

1Korinthe 16

19 U groeten de gemeenten van Asia. Vele groeten in de Here van Aquila en Prisca en van de gemeente bij hen aan huis.


Priscilla aquila

6

Prisca & Aquila in Efeze


Priscilla aquila

2Timotheus 4

18De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheidtot in de aeonen der aeonen! Amen.

19 Groet Prisca en Aquila en...