L rcentret i bo
Download
1 / 18

L rcentret i bo - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Lärcentret i Åbo. Mervärdet med nätstöd i kurser Tove Forslund, Lärcentret [email protected] , www.abo.fi/lc/. Presentationen av nyttan med nätstödd undervisning 2.3.2007 kl. 9.15-11.3 Målgrupp: TkF:s referensgrupp

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'L rcentret i bo' - kalista


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L rcentret i bo l.jpg

Lärcentreti Åbo

Mervärdet med nätstöd i kurser

Tove Forslund, Lärcentret

[email protected], www.abo.fi/lc/


Slide2 l.jpg

Presentationen av nyttan med nätstödd

undervisning 2.3.2007 kl. 9.15-11.3

Målgrupp: TkF:s referensgrupp

 • Tove Forslund, lärcenterchef: Mervärdet med nätstöd i kurser – varför använda inlärningsplattform, desktopvideokonferens, nätföreläsningar o.dyl. i undervisningen?

 • Linda Mannila, assistent i informationsbehandling: Exempel på användningen av Moodle, Flash-animationer och nätföreläsningar i kurser i informationsbehandling.

  • Varför nätkurser?

  • Varför Moodle?

  • Exempel på aktiviteter

   • Inlämningsuppgifter

   • Diskussionsforum (handledning, FAQ och uppgifter)

   • Interaktiva exempel och övningar (Flash, Javascript)

   • Journal

   • Workshop

 • Kort intro i hur man använder inlärningsplattformen Moodle och desktopvideokonferensen Adobe ConnectPro


Tj nster via l rcentret l.jpg
Tjänster via Lärcentret

 • Tillgänglig teknik

  • Inlärningsplattformar Moodle och Blackboard

  • Desktopvideokonferens (för personlig videokonferens och inbandning av korta nätföreläsningar) Adobe ConnectPro

  • För nätföreläsningar: utrustning för inbandning av ljud- och video, MS Producer, Adobe Flash, Windows Movie Maker

 • Stöd via Lärcentret

  • Individuell handledning på önskat sätt, skriftligt stödmaterial i olika form, utbildning

  • Tekniskt stöd: användarhandledning för Moodle, Blackboard och ConnectPro, produktion av nätföreläsningar

  • Pedagogiskt handledning och admin.stöd för nätkursproduktion (instruerande material, vettig uppbyggnad i plattformen, bedömning och examination, lärarens arbetsmängd, upphovsrätt mm.)


L rarens arbetsm ngd l.jpg
Lärarens arbetsmängd

 • produktion av nätkurser – genomförandet av nätkurs

 • föreläsningsarbetet ersätts av handledning

 • även handledningsarbetet minskar då kursen upprepas (både handledning medan deltagarna jobbar med övningsuppgift och då de lämnat in uppgifterna, dvs. feedback).

 • utnyttja former för feedback som inte är så belastande för läraren

  • gruppfeedback

  • peer feedback: deltagarna ger feedback åt varandra (även färdighet som bör övas för arbetslivet)


Merv rdet med n tkurser bl a l.jpg
Mervärdet med nätkurser, bl.a

 • Förbättrar förutsättningarna för inlärning

  • aktivera studerande

   • bearbeta nya kunskapen i övningsuppgifter under kursens gång (läraren ser också vem som hänger med)

   • förändra examinationsformerna från sluttentamen till kontinuerlig examination

   • även tysta syns i nätkurser (i övningsuppgifter, i frågeforumet som kan göras obligatoriskt)

  • studerande kan ta del av varandras övningsarbeten (och ge feedback åt/fråga varandra)

  • grupparbeten

  • instuderingsfrågor/självrättande test/övningstenter etc. för läskurs/sluttent/självkontroll av vad man kan/lärarens mellankontroll

  • underlättar processkrivning

  • mer handledning åt var och en


Merv rdet med n tkurser bl a6 l.jpg
Mervärdet med nätkurser, bl.a

 • Göra kursen tillgänglig för studerande och lärare

  • kan minska på antalet föreläsningar i auditorium (nätföreläsningar eller studerande bearbetar lärarens och bokens material i övningsuppgifter som lämnas in)

   • löser ev. problem med att studerande inte är med på föreläsningarna…

  • kurser i maj då studerande börjat sommarjobba

   • Föreläsningar kan hållas via ConnectPro (stud. behöver inte komma till Åbo, deltar via egen dator)

  • handledning av diplomarbete då studerande inte vid ÅA; handledning av lärare och övr.studerande via plattform, desktopvideokonferens


Merv rdet med n tkurser bl a7 l.jpg
Mervärdet med nätkurser, bl.a

 • Effektivera kursadministrationen

  • kursdokumentationen på nätet speciellt bra t.ex. om flera olika handledare och enheter involverade i genomförandet

  • enklare/snabbare t.ex. distribuera och ta emot material, speciellt i masskurser

  • Vitsord/godkänt för prestationer under kursens gång tillgängliga bara för individen

  • underlättar uppdateringen av kursmaterialet


B rja med n tst dd undervisning l.jpg
Börja med nätstödd undervisning

 • Kolla personalutbildningar om praktisk pedagogik och teknik!http://www.abo.fi/lc/kurskatalog/

  • Ofta korta kurser för att komma igång

  • Minikonferenserna kan ge idéer

  • Beställ kortkurser till den egna enheten

  • Finlands virtuella universitetsdagar 21-22.3.2006 www.vy.fi

 • Ta ibruk Moodle stegvis som kontaktforum i kurser (anslagstavla, inlämning av uppgifter, materialdistribution, vitsord/GK/närvarokryss för kursens delmoment etc)

 • Använd ConnectPro för forskarmöten och för handledning av studerande som inte är på plats

 • Utnyttja de guider och stödmaterial som finns på Lärcentrets hemsidor, ganska mycket utöver det ämnesspecifika materialet har någon annan redan funderat på och dokumenterat http://www.abo.fi/lc/kursstod/


Slide9 l.jpg

Handbok för nätkursutveckling

http://www.abo.fi/lc/handbok/


St d f r moodle l.jpg
Stöd för Moodle

 • Administrator och hjälp i tekniska frågor:

  • Mikael Ekblom, DC, @abo.fi, tfn 215 4880

 • Grunda kurs:

  • mejla Mikael Ekblom och ange vilken plattform det gäller samt namn på och e-postadress till dem som bör ha instruktörsrättigheter till kursen, fakultet, ämne, kursnamn, termin+år när kursen skall

 • Användarguider för kursproducenter, handledare och studerande på

  • http://www.abo.fi/lc/kursstod/moodle/

 • Korta kurser http://www.abo.fi/lc/kurskatalog/

  • öppna kurser

  • kurser vid den egna enheten


St d f r desktopvideokonferens adobe connect pro l.jpg
Stöd för desktopvideokonferens Adobe Connect Pro

 • möjliggör muntlig kommunikation i realtid, dvs. deltagare och lärare måste vara närvarande på samma tid, men behöver inte vara på samma plats utan kan delta från sin egen dator varifrån som helst

 • http://www.abo.fi/lc/kursstod/connectpro/

  • Användarguide (1 sida) för dem som sammankallar till videokonferens

  • Användarguide (1 sida) för deltagare i videokonferens

  • ConnectPros egen mer omfattande användarguide

 • Stödperson Dan Holm, DC, tfn 4379

 • epostlista för gemensam problemlösning: [email protected]

 • OBS! ConnectPro-info kl. Fredag 2.3 kl. 13-14 på FC/Arken!


Exempel p n tf rel sningar och anv ndning av animationer l.jpg
Exempel på nätföreläsningar och användning av animationer

 • Användning av Flash

  • Åke Gustavson, Informationsbehandling:

   http://xerxes.cs.abo.fi/Kurser/WebbDesign/http://xerxes.cs.abo.fi/Kurser/InDigMed/

  • Andra ÅA-exempelhttp://www.abo.fi/lc/kursstod/flash/miljoforvaltningen.html

 • Nätföreläsningar i MS Producer (ljud/video till PowerPoint)

  • http://www.abo.fi/lc/kursstod/materialprod/exempel.html


Typer av n tf rel sningar l.jpg
Typer av ”nätföreläsningar” animationer

 • Autentisk föreläsning om temahelhet för åhörare i auditorium bandas och sätts in på nätet

 • Introduktion till kursen inspelad i ”studio”/specifikt för nätet

 • Föreläsning om temahelhet, lärare i aktion i auditoriet, inbandad specifikt för nätet

 • Video/ljud synkroniserat till presentationsmaterial /ppt

 • Diskussion mellan flera lärare

 • Intervju

 • Studerandeproduktioner

 • Mm.


Tillg nglig teknik och programvara f r n tf rel sningar l.jpg
Tillgänglig teknik och programvara för nätföreläsningar animationer

 • MM Flash (licens)

 • Videofilm (digital videokamera + mikrofon)

 • Ljudfil (minidiskspelare + mikrofon)

 • MS Producer (kan laddas ned från MicroSofts hemsida)

  • Ljud+bild eller video till PowerPoint

 • Windows Movie Maker

  • Video och text

 • Windows egen ljudinbandning + mikrofon

  • Sound Recorder i Windows (60 sec ljud till text)

  • Ljudinspelning i PowerPoint

 • m.fl.


N tf rel sningar l.jpg
Nätföreläsningar animationer

Några ÅA-exempel

http://www.abo.fi/lc/kursstod/materialprod/exempel.html


Exempel l.jpg
Exempel… animationer

 • Hela kursen via nätet (möjliggör distansstudier)

 • Kontakt under praktiktid/fältstudier/diplomarbete el.dyl. (handledning av lärare och övr.studerande, inlämning av praktikrapporter)

 • Instuderingsfrågor/självrättande test/övningstenter etc. för läskurs/sluttent

 • Fördjupning (tillämpning, frågor, egna tankar) i nätdiskussion mellan föreläsningarna på föreläsningskurs

 • Grupparbete (kan följa med hur gruppen jobbar): presenterar läst material för varandra och diskuterar det, distribuerar slutprodukt

 • Distribution av studerandes produktioner (text, ppt-presentationer, videon mm.)

forts. 


Slide18 l.jpg

 • Nätföreläsningar (för dem som ej kan närvara el. vill repetera, dokumentera gästföreläsare etc)

 • Tent (hemtent under en vecka/fyra timmar el.dyl.)

 • Proseminarium/slutarbeten (presentation av plan, litteraturstudier och färdigt arbete + kommentarer)

 • Processkrivning

 • Kursutvärdering

 • Tilläggsmaterial/”nice-to-know” (länkar till artiklar, extra övningar mm)

 • Materialbank (bakom lösenord, även mer informellt material kan publiceras för viss grupp)

 • etc


ad