slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

„ Tak to w projekcie bywało …” czyli spotkanie podsumowujące realizację Projektu partnerskiego „AS w samorządzie”. Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r. Tak się zaczęło.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r.' - kalin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„ Tak to w projekcie bywało …”czyli spotkanie podsumowujące realizację Projektu partnerskiego„AS w samorządzie”

Skarżysko- Kamienna dn. 28 maja 2012 r.

tak si zacz o
Tak się zaczęło ...

2009 r. – spotkanie przedstawicieli trzech starostw z prezesem Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach

Cel –omówienie możliwości opracowania i przygotowania wspólnego projektu dla pracowników starostw

slide3

Poddziałanie 5.2.1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

„Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Projekt realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości jako lider w partnerstwie z Powiatem Koneckim, Skarżyskim i Starachowickim

cel projektu
Cel projektu

Zwiększenie efektywności oraz jakości funkcjonowania starostwa poprzez szkolenia i doradztwo dla pracowników urzędu

dlaczego podj li my decyzj o przyst pieniu do projektu
Dlaczego podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do projektu
 • Potrzeby finansowe – brak pieniędzy na szkolenia w budżecie,
 • Nowatorskie rozwiązania organizacyjne,
 • Wiara, że wpłynie to na wizerunek urzędu,
 • Potrzeba zmiany funkcjonowania urzędu,
 • Zmiana mentalności pracowników i klientów.
by y i obawy
Były i obawy…
 • Czy damy radę?
 • Czy będzie tylu chętnych do udziału często w kilkudniowych szkoleniach?
 • Czy nie zdezorganizujemy pracy urzędu?
 • Sceptycyzm niektórych decydentów,
 • Zachowawcze postawy pracowników,
 • Brak czasu, przeciążenie pracowników.
slide8

154 uczestników projektu ( 93 pracowników)

Przeszkolonych 76,2 % pracowników urzędu

Blisko 600 godzin szkoleń – 4128 osobogodzin

wykaz szkole
Wykaz szkoleń

Szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej:

 • „Zarządzanie zasobami ludzkimi” - 32 godziny

- 15 osób,

 • „Zarządzanie jakością w urzędach” - 32 godziny

- 14 osób,

 • „Zamówienia publiczne” - 32 godziny dydaktyczne

- 9 osób,

slide10

„Finanse publiczne” - 16 godzin dydaktycznych- 10 osób,

„Obsługa klienta i etyka urzędnika” - 16 godzin dydaktycznych- 15 osób,

„Ochrona danych osobowych” - 8 godzin dydaktycznych – 30 osób,

„Kodeks Postępowania Administracyjnego i zasady tworzenia prawa w JST” - 16 godzin dydaktycznych – 40 osób.

slide11

„Monitoring i ewaluacja strategii rozwoju powiatu” - 32 godziny dydaktyczne - 12 osób,

Doradztwo w zakresie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz aktualizacji obowiązujących strategii powiatowych - 25 godzin dydaktycznych – 20 osób.

slide12

Szkolenie komputerowe związane z obsługą oprogramowania wykorzystywanego w JST - 112 godzin dydaktycznych – 12 osób.

Usługi doradcze w zakresie przygotowania i realizacji procedur aktualizacji informacji w BIP - 20 godzin – 30 osób.

szkolenie kt re najbardziej si podoba o
Szkolenie, które najbardziej się podobało
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
najbardziej oblegane szkolenie
Najbardziej oblegane szkolenie
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego i zasady tworzenia prawa w JST – 40 uczestników
ulubiony trener
Ulubiony trener
 • Rafał Kula – doradztwo w zakresie BIP
najwi ksza niespodzianka
Największa niespodzianka
 • Dodatkowe szkolenie z zakresu wdrażania i procedur kontroli zarządczej w JST – prowadzący Łukasz Widomski
najbardziej przera aj ce szkolenie
Najbardziej przerażające szkolenie
 • Zdecydowanie szkolenie komputerowe (dwie osoby w jego trakcie zrezygnowały z udziału)
efekty szkole
Efekty szkoleń
 • Zadowolenie pracowników,
 • Zwiększona motywacja do pracy i wdrażania nowych pomysłów,
 • Coraz mniej skarg na urzędników,
 • Lepsze wyniki kontroli wewnętrznej,
 • Brak decyzji wydawanych po terminach.
efekty szkole1
Efekty szkoleń
 • Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizacji kart usług w BIP,
 • Powstanie zespołu monitorującego strategię rozwoju powiatu,
 • Wdrożenie systemu monitorowania strategii,
 • Zakup nowego sprzętu – rzutnik, tablica interaktywna, laptop, ekran – na potrzeby szkoleń – koszt ok. 16 tys. zł
efekty szkole2
Efekty szkoleń
 • Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności,
 • Nabycie umiejętności poszukiwania rozwiązań,
 • Optymalizacja pracy,
 • Integracja pracowników danej jednostki,
 • Wymiana doświadczeń z innymi urzędami,
 • Lekcja partnerstwa i komunikacji.
ponadto
Ponadto …
 • Chcemy zmienić stronę Biuletynu Informacji Publicznej, aby był bardziej przyjazny dla klientów urzędu
slide22

Opracowujemy wskaźniki do monitorowania strategii rozwoju powiatu

W miesiącach wrzesień – październik chcemy dokonać jej aktualizacji

CAF już realizowaliśmy – teraz czas na ISO 9001

Rozpoczynamy długotrwały proces doskonalenia

atuty naszych pracownik w
Atuty naszych pracowników
 • Merytoryczne przygotowanie,
 • Zaangażowanie w pracę,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dobry kontakt z klientem,
 • Lepsza praca – mniej wpadek,
 • Lepsza praca – mniej skarg,
 • Kompetentny urzędnik – wizytówka urzędu.
opinie uczestnik w o szkoleniach
Opinie uczestników o szkoleniach
 • Świetna organizacja,
 • Szkoda, że się skończyło…
 • Nie należy organizować szkoleń w urzędzie,
 • Żaden podręcznik tego nie zastąpi,
 • Znakomity trener,
 • Beznadziejny trener,
 • Kiedy kolejny projekt? ( najczęściej stawiane pytanie)
tylko jeszcze kilka wspomnie
Tylko jeszcze kilka wspomnień…

Spotkanie inaugurujące projekt-marzec 2011

slide28

O realizacji projektu opowiada nam prezes Akademii Przedsiębiorczości - Michał Zatorski

slide30
Szkolenie, które wywarło na nas największe wrażenie, czyli jak istotny w pracy każdego urzędu jest Biuletyn Informacji Publicznej
na koniec podzi kowania
Na koniec podziękowania

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu

slide33

„ Nie oczekuj perfekcji bo nigdy jej nie osiągniesz, a świadomość porażki będzie wywoływała u ciebie brak akceptacji siebie i innych”

„ Nie oczekuj perfekcji, bo gdyby ci się zaczęło wydawać, że ją osiągnąłeś, byłby to koniec twojego rozwoju

„Oczekuj postępu” ( teoria KAZEIN)

slide34

Dziękuję za uwagę

Małgorzata Łakomiec

sekretarz powiatu skarżyskiego