kurtulu sava rg tlenme d nemi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi. M.Kemal’in Samsun’a Çıkışı Havza Genelgesi Amasya Genelgesi Erzurum Kongresi Sivas Kongresi Amasya Görüşmesi Balıkesir-Alaşehir Kongreleri Misak-i Milli Kararları TBMM’nin açılışı. HAVZA. HAVZA GENELGESİ -İzmir İşgali Protesto Edilmeli.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi' - kalin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kurtulu sava rg tlenme d nemi

Kurtuluş Savaşı Örgütlenme Dönemi

M.Kemal’in Samsun’a Çıkışı

Havza Genelgesi

Amasya Genelgesi

Erzurum Kongresi

Sivas Kongresi

Amasya Görüşmesi

Balıkesir-Alaşehir Kongreleri

Misak-i Milli Kararları

TBMM’nin açılışı

slide2

HAVZA

HAVZA GENELGESİ

-İzmir İşgali Protesto Edilmeli.

-Askerler terhis Edilmemeli.

-Silahlar Teslim Edilmemeli.

-Protestolar Hıristiyan Halka Saldırıya Dönüşmemeli.

SAMSUN RAPORU:

-İngilizler Samsun’u haksız yere işgal etmiştir.

-İzmir’in İşgali Kabul Edilemez.

-Bölgedeki olayların sorumlusu Rum Çeteleridir.

Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı

Görevi : 9. Ordu Müfettişliği

19 Mayıs 1919

Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti tarafından hemen geri çağırılmıştır.

İtilaf Devletlerının ıstekleri

ÖNEMİ !

**Mondros’a karşı ilk defa açık bir tavır sergilendi.

**Milli Bilinç Uyandırılmaya çalışıldı.

**İşgallere karşı ulusal birlik sağlanmaya çalışılmıştır.

Daha sonra Ordu Komutanlarına

HAVZA GENELGESİ’ni

gönderir.

 • Karadeniz Bölgesinde Asayişi Sağlamak
 • Türklerin oluşturduğu Cemiyetleri ortadan kaldırmak
 • Mondros Anlaşmasının Ordu ile ilgili hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak

Ancak Atatürk bu görevi yerine getirmez ve Samsun’a ulaştıktan sonra İngiliz Birliklerinin olmadığı Havza’ya geçer.

İlk olarak Samsun Raporunu İstanbul’a Gönderir.

slide3

AMASYA

İçinde bulunduğu Durum Açıklanmıştır.

İstanbul Hükümetine Güven kalmadığını belirtiyor.

ULUS İRADESİ İLE TAM BAĞIMSIZLIK AMAÇLANMIŞTIR.

İstanbul Hükümetinin görevini yerine getiremediği vurgulanıyor.

Milli Mücadele İçin nelerin gerekli olduğu belirtilmiştir.

HAVZA

HÜKÜMLERİ

*Vatanın Bütünlüğü ve bağımsızlığı tehlikededir.

*İstanbul Hükümeti üzerine Düşen görevi yerine getiremiyor.

*Milletin bağımsızlığını yine onun azim ve kararı kurtaracaktır.

*Milletin haklarını koruyacak ve halkın sesini duyurabileceği milli bir kurul oluşturulmalıdır.

*Milli kuruluşlar ve Askeri kurumlar dağıtılmayacaktır.

22 HAZİRAN 1919 Tarihinde Amasya’ya Geçilir.

-Burada yayınlanacak Amasya Genelgesi ile Kurtuluş Savaşının gerekçesi ve yöntemi belirlenecektir.

slide4

İMZALAYANLAR

M.Kemal Paşa

Ali Fuat Paşa

Rauf Bey

Rafet Bey

Ulusal Egemenlik ilkesinden huzursuz oldular

Telgraf ile onayladılar

Kazım Karabekir(Erzurum)

Cemal Paşa (Konya)

AMASYA

GENELGESİ

slide5
Önemi
 • * Milletin bağımsızlığını kurtarmak ifadesi
 • ile Kurtuluş Savaşı’nın ‘Amacı”; Milletin
 • bağımsızlığını yine Millet kurtaracaktır,
 • ifadesi ile de Kurtuluş Savaşı’nın “Yöntemi” açıklanmıştır
 • * İlk kez milli egemenliğe dayalı bir
 • yönetimden bahsedilmiştir. (3.madde)
 • * İstanbul Hükümeti ilk kez yok
 • sayılmıştır. (3:madde)
 • * Türk milleti hem İstanbul Hükümeti’ne
 • hem de işgalci güçlere karşı
 • mücadeleye çağrılmıştır.
slide6
* Kurtarıcı olarak görülen Padişah, Hilafet, manda ve himaye düşüncesinin yerini millet ve milliyetçilik düşünceleri almıştır.
 • Milli mücadelenin programıdır.
 • Türk İnkılabının İHTİLAL safhası başlamıştır.
 • Ulusal bağımsızlık konusunda atılan önemli bir adımdır.
 • Kurtuluş Savaşının; GEREKÇESİ, AMACI ve YÖNTEMİ belirlenmiştir.
 • Genelgenin en önemli özelliğidir
 • Tarihteki Önemi
 • Amasya Genelgesi İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti’ne bir uyan niteliği taşıdığından aynı zamanda bir “ihtilal Beyannamesi”dir.
slide7
ERZURUM KONGRESİ
 • 23 TEMMUZ–7 AĞUSTOS 1919
 • Kongrenin toplanma amacı
 • Doğu Anadolu’yu Ermenilere karşı savunmak,
 • Doğu illerinin bütünlüğünü sağlamak,
 • Doğu Anadolu’daki Türkleri, Azınlıklara oranla daha güçlü hale getirmek.
slide8

23 Temmuz – 5 AGustos 1919

Erzurum kongresi

ERZURUM

Amasya Kongresinden Sonra Yapılmıştır…

Atatürk Kongreye katılma konusunda 2 sorunla karşılaştı:

1-Askerlikten istifa etmiştir.

2-Kongreye Rauf Bey ile üye olabilmek için 2 üyenin hakkından vazgeçip yerlerini bu ikiliye bırakmasıdır.

Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti tarafından organize edilmiştir.

BÖLGESEL BİR KONGREDİR.

Amaç: Bölgenin Ermenilere Verilmesini engellemektir.

Mustafa Kemal Paşa’nın Kongreye katılması ve alınan kararlar nedeniyle Ulusal Niteliklidir.

slide9

Vilayet-i Sitte

23 Temmuz – 5 AGustos 1919

Erzurum kongresi

Alınan Kararlar:

*Milli Sınırlar İçinde Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz.

*Her Türlü İşgale karşı çıkılacaktır.

*Hükümet görevini yapamaz ise GEÇİCİ BİR HÜKÜMET kurulacaktır.

*Hristiyan Azınlıklara Sosyal Dengemizi bozacak haklar verilemez.

*Manda ve Himaye Kabul Edilemez.

*Kuva-i milli Etkin Milli İrade Hakim Kılınacaktır.

*Mebuslar Meclisi Toplanmalı ve hükümet Denetlenmelidir.

Mondros Ateşkes Anlaşmasına göre Ermenistan’a Bağlanmak istenen Bölge

slide10

23 Temmuz – 5 AGustos 1919

Erzurum kongresi

*Hükümet görevini yapamaz ise GEÇİCİ BİR HÜKÜMET kurulacaktır.

*Hristiyan Azınlıklara Sosyal Dengemizi bozacak haklar verilemez.

*Manda ve Himaye Kabul Edilemez.

*Kuva-i milli Etkin Milli İrade Hakim Kılınacaktır.

*Mebuslar Meclisi Toplanmalı ve hükümet Denetlenmelidir.

slide11

SİVAS KONGRESİ [ 04-11 EYLÜL 1919]

SİVAS

Baslamadan once

 • ALİ GALİP OLAYI :
 • Elazığ Valisi Ali Galip , Mustafa Kemal’i Sivas’a girerken tutuklamak istemiştir.
 • Ancak Başarılı olamamıştır !

Bu olaydan Sonra İstanbul hükümeti ve Mustafa Kemal arasındaki ilişki gerginleşmiştir.

slide12

25 Delege Yazılı olarak Amerikan Mandasını İstemiştir.

Atatürk’e karşı Şüpheler ortaya çıkmıştır ve Liderliği Engellenmek istenmiştir.

Padişaha Bağlılık Konusunda Çelişkiler Yaşanmıştır.

Kongrenin Siyasetle Uğraşmaması konusunda Fikirler ortaya atılmıştır.

slide13

Erzurum Kongresi Kararları Kabul Edildi.

Cemiyetler Birleştirilip Tüm ülkeyi Temsil Edecektir.

Meclis-i Mebusan Toplanmak istendi.

ABD Mandası reddedildi.

Temsil Kurulu Üye Sayısı Arttırıldı.

A.Fuat Paşa Batı Cephesi komutanlığına Atandı

Ordu görevleri uygulamakla görevlendirildi.

slide14

Sivas Kongresinin Toplanmasını Önleyemeyen

Damat Ferit Paşa hükümeti İstifa etmek zorunda kalmıştır

slide16

Amasya Görüşmeleri

[ 20-22 Ekim 1919 ]

Sivas Kongresinden Hemen sonra Damat Ferit Paşa Hükümeti İstifaya zorlanmıştır.

Ferit Paşa yerine Geçen Ali Rıza Paşa Mustafa Kemal ile Görüşme Talebinde bulunmuştur.

Görüşme Kabul Edilmiştir.

slide17

Amasya Görüşmeleri

[ 20-22 Ekim 1919 ]

Azınlıklara Siyasi dengemizi Bozacak haklar Verilemez.

Temsil Heyeti İstanbul hükümeti tarafından Tanınacaktır.

Azınlık Çalışmalarına Engel olunacak

Düşman Azınlık Basın Engellenecek

Vatanın bütünlüğü Korunacak

İşgale izin verilmeyecek

Manda kabul Edilmeyecek

slide18

Meclis-i Mebusan Anadolu’da toplanacak

Sivas kongresi Kararları Kabul Edilecek.

Barış Görüşmelerine Katılacaklar Temsil Heyetinin onayını alacak

slide19

Ankara’nın Baskent Seçilmesi

27 Aralık 1919

ANKARA’NIN BAŞKENT SEÇİLME NEDENLERİ

Güvenli bir Yer olması

Hakim Bir Alanda olması

Haberleşme imkanı olması

Ulaşımı kolay

slide20

*Ege Bölgesi’nin Yunanlılara karşı Savunulması organize edildi.

*Kuva-i milli Desteklendi.

BÖLGESEL NİTELİKLİ KONGRELERDİR.

slide21

Amasya görüşmeleri sonucunda Anadolu’da bir şehirde toplanılması istenmiştir ancak İstanbul Hükümeti Meclisi İstanbul’da Toplamıştır.

Toplanılmasını Sağlayan Çalışmalar

slide22

Azınlık hakları Diğer Ülkelerde yaşayan Türkler ile aynı olacaktır.

Meclis-i Mebusan Tarafından alınan Misak-i Milli Kararları

28 Ocak 1920

Turk Cogunluga Guveniliyor !

Arapların Çoğunlukta Olduğu Yerlerin geleceği bölge halkının Kararıyla belirlenecektir.

Mondros Mütarekesi sırasında İşgal altında olmayan ve Çoğunluğu Türk olan Topraklar Bölünmez Bir Bütündür.

Güvenlik Sağlandıgı Taktirde Bogazlar Dünya Ticaretine Açık tutulacaktır.

Batı Trakya’nın Durumu orada yaşayanların Özgür İradesine Bırakılmıştır.

Kapitülasyonlar Kaldırılacak.

Borçların ödenmesi bu ilkelere aykırı olmayacak

Bölgenin Türk Olmasına Güvenilmiştir.

Wilson İlkelerine Güvenilmiştir

slide23

Parlemento Kararıdır.

Yemin olarak tanımlanmıştır.

Tam Bağımsızlık İstemiştir.

Milli Mücadele Programıdır

Vatanın Yeni Sınırları Etnik Yoğunluğa Göre belirlendi.

slide24

MISAK-I MILLI SONRASI

Doğal olarak İtilaf Devletlerinin hoşuna gitmedi ve bunu bir tehdit olarak algıladılar…

Ali Rıza Hükümeti İstifa ettirildi.

Meclis Kapatıldı.

İstanbul Resmen İşgal Edildi.

Meclisin kapanması üzerine Anadolu’da TBMM Açıldı.

slide25

enlem-boylam@hotmail.com

www.cografyamiz.net

www.cografyaogretmeni.org