irodalom s nyelv szet az interneten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Irodalom és nyelvészet az interneten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Irodalom és nyelvészet az interneten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Irodalom és nyelvészet az interneten - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

Irodalom és nyelvészet az interneten. Teljes szövegű adatbázisok Irodalom. Magyar Elektronikus Könyvtár http://www.mek.oszk.hu/ Digitális Irodalmi Akadémia http://www.irodalmiakademia.hu Bibliotheca Hungarica Internetiana http://www.ne umann-haz.hu/tei/bhi/

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Irodalom és nyelvészet az interneten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teljes sz veg adatb zisok irodalom
Teljes szövegű adatbázisokIrodalom
 • Magyar Elektronikus Könyvtár

http://www.mek.oszk.hu/

 • Digitális Irodalmi Akadémia

http://www.irodalmiakademia.hu

 • Bibliotheca Hungarica Internetiana

http://www.neumann-haz.hu/tei/bhi/

 • Arcanum Kiadó CD-ROM adatbázisai

http://www.arcanum.hu/kiadvanyok/irodalom/kiadv_irod.html

magyar elektronikus k nyvt r
Magyar Elektronikus Könyvtár
 • 1994-ben alakult
 • Gyűjtőköre: A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották.
 • Az adatbázisban téma szerint böngészhetünk, illetve kereshetünk szerző és cím szerint is.
 • Van lehetőségünk a teljes szövegben előforduló szavakra is keresni.
digit lis irodalmi akad mia http www irodalmiakademia hu1
Digitális Irodalmi Akadémiahttp://www.irodalmiakademia.hu
 • Hatvannál több kortárs magyar író művei.
 • A szerző nevére kattintva rövid életrajzát és műveinek listáját olvashatjuk.
 • A szerzőkről szóló szakirodalmat és fotókat is tartalmaz.
bibliotheca hungarica internetiana http www neumann haz hu tei bhi
Bibliotheca Hungarica Internetianahttp://www.neumann-haz.hu/tei/bhi/
bibliotheca hungarica internetiana http www neumann haz hu tei bhi1
Bibliotheca Hungarica Internetianahttp://www.neumann-haz.hu/tei/bhi
 • A Neumann János Digitális Könyvtár állományának része a Bibliotheca Hungarica Internetiana (BHI) című Magyar Szövegtár. A digitalizált kötetek gyűjteménye felöleli a klasszikus magyar irodalom számos jelentős alakjának műveit (kritikai és ún. népszerű kiadások), valamint a különböző műveltségterületekhez tartozó alapvető szakirodalmi munkákat.
bibliotheca hungarica internetiana
Bibliotheca Hungarica Internetiana
 • Tartalma:
 • Kritikai kiadások(19 kötet)Szövegváltozatok jelzésével és gazdag jegyzetanyaggal
 • Népszerű kiadások(42 kötet)További forrásértékű dokumentumok, regények, drámák stb.
 • Magyar klasszikusok költeményei(37 költő)
 • Nagyjaink írásai(3 kötet)Kossuth Lajos és Széchenyi István művei
 • Kortársaink művei(2 kötet)Bossányi Katalin és Tornai József
 • Szakirodalom(188 kötet)
 • A „XIX. századi magyar drámák” kötetéből(15 kötet)
 • A „Gondolkodó magyarok” sorozatA teljes sorozat 56 kötete
 • Előkészületben levő kötetek(17 kötet)
arcanum kiad cd rom adatb zisai http www arcanum hu kiadvanyok irodalom kiadv irod html
Arcanum Kiadó CD-ROM adatbázisaihttp://www.arcanum.hu/kiadvanyok/irodalom/kiadv_irod.html
arcanum adatb zis kiad s fejleszt kft
Arcanum Adatbázis Kiadó és Fejlesztő Kft
 • A cég 1989-ben alakult, adatbázisok építésével, kiadásával foglalkozik .CD-ROM-on, DVD-ROM-on és interneten adják ki anyagainkat.
 • Küldetésük, hogy olyan kiadványok sorát jelentessék meg, amelyek a jövő digitális könyvtárának alapművei lehetnek, kultúrtörténeti értékű, könyv alakban nem, vagy csak nehezen hozzáférhető alapművek váljanak ezáltal elérhetővé a jövő olvasói számára.
irodalomi cd rom ok
Irodalomi CD-ROM-ok
 • Ady Endre összes művei
 • Irodalmi arcképcsarnokHegedűs Géza, több mint 400 alkotó életútját tárja elénk miniesszékben
 • Jókai Mór összes művei
 • A magyar irodalom története
 • 3 művet tartalmaz: Beöthy Zsolt: Képes magyar irodalomtörténet; Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet; Lóránt Czigány: Hungarian Literature.
 • A magyar irodalom története – „Spenót”, „Sóska”MTA Irodalomtudományi Intézete által gondozott 12 kötetes munka
 • Mikszáth Kálmán összes művei
 • Németh László összes művei
 • VerstárA Verstár CD negyvenkilenc magyar költő összes versét és versfordítását tartalmazza, öt órányi művészi hanganyag kíséretében
dvd kiadv nyok
DVD kiadványok

Arcanum DVD könyvtár I. Irodalmi vonatkozású művei:

 • A DVD tartalma: Verstár — 49 híres, magyar költő összes verse és versfordítása, 5 órányi művészi hanganyaggal.
 • Ady Endre összes művei — a költő összes verse (20 órányi hanganyagként is) és prózája: mintegy 4000 oldalnyi szöveg.
 • Mikszáth Kálmán összes művei — a 86 kötetes kritikai kiadás teljes anyaga.
 • William Shakespeare összes művei angolul és magyarul.
 • Irodalmi arcképcsarnok — 444 íróportré Hegedűs Géza tollából.
 • Gondolattár — Kristó Nagy István Bölcsességek könyvének kibővített változata, több mint 20.000 idézettel, bölcs gondolattal.
 • Jókai Mór összes művei — az Unikornis kiadó 100 kötetes sorozatának teljes anyaga, amely tartalmazza az író összes regényét és elbeszélését.

Arcanum DVD könyvtár II. Irodalmi és nyelvészeti vonatkozású művei:

 • Tótfalusi István: SzóTárLat — Magyar etimológiai nagyszótár, Színes szinonimaszótár, Idegen idézetek szótára, Kiejtési szótár, Kis magyar nyelvklinika, Irodalmi alakok lexikona, Ki kicsoda az antik mítoszokban, Ki kicsoda a Bibliában, Ki kicsoda Shakespeare világában.
 • Szinnyei: Magyar írók élete és munkái — A 14 kötetes, mintegy 30.000 életrajzot tartalmazó írói lexikon teljes anyaga ma is nélkülözhetetlen forrás az irodalomtudomány iránt érdeklődők, diákok számára.
 • Németh László összes művei — az adatbázis Németh László teljes életművét, levelezését, csaknem 400 fényképet és egy teljes Németh bibliográfiát tartalmaz
dvd kiadv nyok1
DVD kiadványok

Arcanum DVD könyvtár V.

 • A magyar nyelv értelmező szótáraA hétkötetes értelmező szótár a 20. századi magyar egynyelvű lexikográfia legnagyobb alkotása. A szótár elektronikus változata kivételes lehetőséget teremt a legváltozatosabb felhasználásokhoz, mind a nagyobb igényű filológus közönség, mind a lelkes ifjú diákok számára
 • .A magyar nyelv szótáraA bámulatos munkával összegyűjtött mű anyaga a szavak értelmezését illetően még ma is egyedülálló értéket képvisel, a magyar nyelv egy korábbi állapotának hű tükre, számos, azóta nyelvünkből már kiveszett szó tára. A „Czuczor—Fogarasi” sokáig nélkülözhetetlen kézikönyve volt az anyanyelvünkkel foglalkozóknak, s manapság is a magyar nyelvészet páratlan kincse.
 • Régi magyar szólások és közmondásokA 19. század négy legismertebb szólásgyűjteményének (Margalits, Dugonics, Erdélyi, Sirisaka) elektronikus kiadása.
 • .A magyar irodalom történeteA magyar irodalom történetét bemutató CD három, önmagában is hatalmas terjedelmű művet tartalmaz: Beöthy Zsolt: Képes magyar irodalomtörténet; Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet; Lóránt Czigány: Hungarian Literature (angol nyelvű).
dvd kiadv nyok2
DVD kiadványok
 • Arcanum DVD könyvtár VI. — lexikonok, szótárak, adattárak

Tartalmazza pl:

A magyar nyelv értelmező szótára ,A magyar nyelv szótára ,Magyar etimológiai szótár ,Idegen nevek és kifejezések kiejtési szótára ,Irodalmi alakok lexikona, Ki kicsoda Shakespeare világában

 • Krúdy Gyula munkái

Krúdy Gyula regényeit, kisregényeit, elbeszéléseit, publicisztikáit tartalmazza adatbázisban és e-Book formában, 6 teljes regény 60 óra hanganyagként is szerepel.

 • Wass Albert összes munkáiA népszerű író regényeit, verseit, novelláit tartalmazza adatbázisban és e-Book formában, 12 kötet 112 óra hanganyagként is szerepel.
k nyvt rak ltal p tett adatb zisok
Könyvtárak által épített adatbázisok
 • Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - IRODALMI KRITIKÁK, TANULMÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA
 • http://www.fszek.hu/adatbazisok/sajat_adatbazisok/irodalmi_kritikak__tanulmanyok_bibliografiaja
 • Petőfi Irodalmi Múzeum adatbázisai
 • www.pim.hu – adatbázisok menüpont, adattárak, bibliográfiák
 • Magyar Életrajzi Index , Magyar Emigráns Írók és Műveik , Magyar írók sírjai , Kortárs írók bibliográfiája, Recepciós adattár, Kabdebó Lóránt-bibliográfia,
 • Magyar írók bibliográfiája
 • Magyar irodalmi művek fordításai adatbázishttp://translations.bookfinder.hu/
irodalmi kritik k tanulm nyok bibliogr fi ja http www fszek hu
IRODALMI KRITIKÁK, TANULMÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJAhttp://www.fszek.hu
 • Az irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája 1961 óta 75.545 tételben közreadja a szépirodalmi alkotókról és egyes műveikről szóló írások (monográfiák, tanulmányok, kritikák, verselemzések) bibliográfiáját. Tartalmazza a jelentős (főként klasszikus szerzők) színházi előadások és filmbemutatók kritikáját. Az adatbázis 408 magyar nyelvű folyóiratot és 1476 tanulmánykötetet dolgoz fel.
 • A FSZEK honlapján az adatbázisok menüpontban, a saját adatbázisoknál találjuk.
pet fi irodalmi m zeum adatb zisai www pim hu magyar letrajzi index
Petőfi Irodalmi Múzeum adatbázisaiwww.pim.huMagyar Életrajzi Index
 • Adatbázisunk elsődleges célja, hogy segítségével a kutatók tájékozódni tudjanak a kézikönyvek már-már áttekinthetetlen erdejében, vagyis egyetlen helyen megtalálják, hogy a keresett személyről melyik kiadvány közöl szócikket vagy alapvető életrajzi adatot. Ezen forrásokat rövidítésekkel adják meg.
slide25
Magyar Emigráns Irodalom Adattára

Jelen adatbázis a 2000-ben megjelent Magyar emigráns irodalom lexikona életrajzi és könyvészeti részét tartalmazza, mégpedig a kötetben kiadottnál bővebb terjedelemben, továbbá javított formában.Az adatbázis magyarnak tekint minden olyan alkotót, aki a mindenkori Magyarország területén született, függetlenül attól, hogy milyen nyelven alkotott, és hogy élete valamelyik szakaszában minek vallotta magát. Az „emigráns” jelzőt eredeti értelmében (kivándorló) fogja fel. Nem csak a különböző irodalmi műfajok (vers, próza, dráma stb.) képviselőit tekinti írónak, tehát az szépírók mellett felvette a társadalomtudományok szinte valamennyi művelőjét, továbbá a teológusokat és a hitbuzgalmi munkák szerzőit, a sajtó és a könyvkiadás munkásait, a kulturális élet szervezésében kiemelkedő személyiségeket, valamint a humaniórák egyetemi tanárait is.

 • Magyar írók sírjai

Az adatbázis pontosabb címe Magyar írók sírjai – Budapesten, hiszen elsősorban a fővárosban élt írók sírhelyeit rögzíti. A keresőoldalon egy legördülő menüből választhatjuk ki az író (szépíró, közíró) nevét az egyablakos keresőmezőbe. A találatként megjelenő rekordban a személyt azonosító adatsoron kívül a temető nevét és a sírhely helyrajzi számait találjuk. Jelenleg 774 író közül választhatunk a listából.

 • Kortárs írók bibliográfiája

Az adatbázis kiinduló forrása F. Almásy Éva Kortárs magyar írók 1945–1997 kétkötetes bibliográfiája, mára azonban számos kiadvánnyal bővült a felhasznált kötetek száma. Az  adatbázisról külön ismertetőt nem találunk, ám hasznos segédletnek bizonyul a Forrás és a Rövidítések ugrópont. Egyablakos keresőmezőben a név, születési hely, dátum, foglalkozás, ország és a művek adatai közül választhatunk. A megjelenő rekordban a bibliográfián túl a szerzőnek adományozott díjakat is feltüntetik.

magyar irodalmi m vek ford t sai adatb zis http translations bookfinder hu
Magyar irodalmi művek fordításai adatbázishttp://translations.bookfinder.hu/
 • Az adatbázis törzsanyagában az 1945 óta napjainkig, elsősorban külföldön megjelent, magyarból fordított, szépirodalmi jellegű könyveket tartalmazza, de szerepelnek benne a korábbi, illetve Magyarországon megjelent fordítások is. Az adatbázis 6961 fordításon alapul, ezeket rendezi azután a megjelent könyvekbe. Ezért lehet - a szerző és a mű címe mellett - a fordítás címére és az idegennyelvű könyv címére külön is keresni. Az antológiakötetek tartalmának feltöltése folyamatosan történik.
babelmatrix
BabelMatrix

BabelMatrix Irodalmi művek (egyelőre magyar) teljes szövegű fordítás-adatbázisa

kort rs irodalmi adatt r kia
Kortárs Irodalmi Adattár - KIA

http://www.kontextus.hu/kia/kia.php

Kortárs magyar írók, költők és irodalmi szakemberek (országhatáron belüli és határon túli szerzők) adatbázisa, nagyon sok keresési szemponttal.

lapok az irodalom szolg lat ban
Lapok az irodalom szolgálatában
 • Irodalom.lap.hu
 • Magyarirodalom.lap.hu
 • Világirodalom.lap.hu
 • Kortarsirodalom.lap.hu
foly iratcikkek keres se
Folyóiratcikkek keresése
 • OSZK – IKER adatbázis

OSZK honlapján az online szolgáltatások menüpont alatt található

http://w3.oszk.hu/rep.htm

Az IKER adatbázis az 1993 óta feldolgozott, Magyarországon megjelent időszaki kiadványok válogatott társadalom- és természettudományi cikkanyagának bibliográfiai tételeit tartalmazza. Feldolgozza a tudományos, irodalmi, művészeti szaklapokat, az évkönyveket, valamint az országos napilapokat.

 • MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa

Több mint 200 magyar folyóirat tartalomjegyzékében teszi lehetővé a keresést.

http://www.matarka.hu/index.php

iker magyar id szaki kiadv nyok repert riuma http w3 oszk hu rep htm
IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriumahttp://w3.oszk.hu/rep.htm
matarka magyar foly iratok tartalomjegyz keinek kereshet adatb zisa http www matarka hu index php
MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisahttp://www.matarka.hu/index.php
elektronikus foly iratok
Elektronikus folyóiratok
 • Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis
 • http://www.epa.hu/
 • Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, mely a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására irányul.A szolgáltatás célja, hogy létrejöjjön és minél tovább rendelkezésre álljon az elektronikus időszaki kiadványok katalógusa, illetve hogy minél több digitális periodika juthasson stabil hozzáférésű megjelenési módhoz és szakmai támogatáshoz; a felhasználók pedig minél könnyebben tájékozódjanak az e-periodikumok világában.
 • Több mint 700 folyóirat cikkei, tanulmányai találhatók meg 5-10 évre visszamenőleg.
 • A folyóiratok címét böngészhetjük betűrend vagy téma alapján.A katalógusban cím, év, téma, típus és hozzáférhetőség szerint kereshetünk.
literatura hu
Literatura.hu

Lásd: Irodalomtörténet

Irodalmi Nobe-díj

nyelv szet
Nyelvészet
 • Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Könyvtára
 • http://konyvtar.nytud.hu/index/index.html
 • Nyelvészeti portál
 • http://www.nyelveszet.hu/nyelveszet/
 • Magyar Nyelvtudományi Társaság
 • http://www.mnyt.hu/
 • Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete
 • http://www.manye.pte.hu
magyar tudom nyos akad mia nyelvtudom nyi int zet k nyvt ra
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Könyvtára
 • A Nyelvtudományi Intézet adatbázisai Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótárának korpusza / Magyar Történeti Korpusz  
 • Magyar Nemzeti Szövegtár   
 • E-Szókincs    
 • Hunglish    
 • Adatbázis a magyar szavak hangidőtartam-képeinek bemutatására  
 • Beszédarchívum: Nyelvjárási hangfelvételek Hegedűs Lajos gyűjtéséből  
 • CD-re rögzített magyar nyelvű  hanganyag a 20. század negyvenes-ötvenes éveiből  
 • Beszédarchívum: Nyelvjárási hangfelvételek Hegedűs Lajos gyűjtéséből  
 • Adatbázis a magyar szavak hangidőtartam-képeinek bemutatására  
 • Egyéb adatbázisok
 • BME Beszédakusztikai Laboratórium adatbázisai  
nyelvtudom nyi int zet k nyvt ra http konyvtar nytud hu index index html
Nyelvtudományi Intézet Könyvtárahttp://konyvtar.nytud.hu/index/index.html
nyelv szeti port l
Nyelvészeti portál
 • 2002-ben alakult, ekkor az MTA Nyelvtudományi Intézete az EWO Kft.-vel közösen elnyert egy pályázatot nyelvészeti tárgyú portál fejlesztésére.
 • Az oldalon többek között nyelvészeti linkgyűjteményt, nyelvészeti folyóiratok és publikációk listáját találhatunk.
magyar nyelvtudom nyi t rsas g
Magyar Nyelvtudományi Társaság
 • A Magyar Nyelvtudományi Társaságot 1904-ben alapították magyar nyelvtudósok és a rokon társadalomtudományok számos jeles képviselője. A Társaság alapításának célja a magyar nyelv és a vele érintkező nyelvek sokoldalú tudományos kutatása mellett a nyelvtudományi ismeretek terjesztése, illetőleg a magyar nyelv ügyének, fejlesztésének támogatása volt és maradt
 • Nagyon jó linkajánló található a honlapon.
magyar alkalmazott nyelv szek s nyelvtan rok egyes lete http www manye pte hu
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületehttp://www.manye.pte.hu
 • A szervezet közhasznú tevékenységet folytat:     - tudományos tevékenység, kutatás;      - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,      - kulturális tevékenység. Az egyesület célja a fenti tevékenységek körében elősegíteni és támogatni az alkalmazott nyelvészet minden ágának művelését, oktatását és kutatását, főként a nyelvoktatásét - beleértve a magyarnak anyanyelvként és idegen nyelvként való oktatásáét. E célkitűzés magában foglalja általában a nyelvek használatával, a nyelvoktatással és nyelvtanulással kapcsolatos kutatásokat, oktatást, képzést és továbbképzést. Az egyesület képviselni kívánja a magyarországi alkalmazott nyelvészet, nyelvoktatás és a nyelvoktatók érdekeit belföldön és külföldön; tudatosítani a magyar társadalom minden rétegében az anyanyelv és használata, valamint az idegen nyelvek tanulásának és ismeretének fontosságát; saját eszközeivel is nyilvánosságra hozni és terjeszteni az oktatók érdekeit belföldön és külföldön tudatosítani a társadalom minden rétegében az idegen nyelvek tanulásának és ismeretének fontosságát saját eszközeivel is nyilvánosságra hozni és terjeszteni a nyelvek tanulásával és tanításával kapcsolatos információkat, dokumentumokat és szakmai közleményeket.
magyar alkalmazott nyelv szek s nyelvtan rok egyes lete http www manye pte hu1
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületehttp://www.manye.pte.hu
berzsenyi d niel f iskola k nyvt ra http www bdf hu konyvtar
Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtárahttp://www.bdf.hu/konyvtar/