s ker sjukv rd n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Säker sjukvård?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Säker sjukvård? - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Säker sjukvård?. Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta – men främst att inte skada. Halland. Alingsås. Göteborg. Borås. Jönköping. Kungsbacka. Varberg. Värnamo. Falkenberg. Hyltebruk. Växjö. Halmstad. Ljungby. Laholm. Ängelholm. Helsingborg. Helsingborg. Helsingborg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Säker sjukvård?' - kalil


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s ker sjukv rd

Säker sjukvård?

Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta – men främst att inte skada

slide2

Halland

Alingsås

Göteborg

Borås

Jönköping

Kungsbacka

Varberg

Värnamo

Falkenberg

Hyltebruk

Växjö

Halmstad

Ljungby

Laholm

Ängelholm

Helsingborg

Helsingborg

Helsingborg

Karlshamn

Karlskrona

Kristianstad

Lund

Malmö

290 000 inv

7:e landsting

2 akutsjukhus

slide3

Varberg

Malmö

Halländska kännetecken

 • Borgerlig majoritet
 • Enighet i strukturfrågor
 • Enighet om målen
 • God hälsa
 • Lång medellivslängd
 • God medicinsk kvalitet
 • Billig sjukvård
 • Låg sjuklighet
 • God befolkningstillväxt
 • Mycket öppenvård

och lite slutenvård jämförelsevis

slide4

Den halländska sjukvården har hög kvalitet, är säker, kostnadseffektiv och billig i alla jämförelser

slide6

2008-10-06 16:40

Bra betyg för sjukvårdenLäkarna i Halland är fortfarande sämst på landets vanligaste operation. Men totalt får sjukvården här flest pluspoäng av alla landsting.HALLAND. Det visar den senaste kartläggningen av vården som Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting gjort.    Vården 2007 jämförs på 117 punkter - i allt från köer till resultat av olika operationer.    Då så många helt olika saker jämförs går det inte att säga vilket landsting som är "bäst" totalt sett.    Däremot kan man se antalet områden där landstingen placerar sig bland de sju bästa, sju sämsta eller de sju i mitten. Här ligger Halland etta med 46

slide7

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet

Kommentarer till Landstingets resultat:

… startade vi ett analysarbete av de olika delarna och ”skarvarna” i vårdkedjan. En grupp är redan skapad (profilgrupp det ofödda/nyfödda barnet) där representanter från Landstingets verksamheter enligt ovan möts.

Ett studiebesök till Halland (som har de bästa resultaten) är planerad att ske redan denna månad. En kartläggning av hela processen …

slide9

Kunskapsföretaget som är öppet dygnet runt.

1 300 medarbetare

1 mdkr

Drygt 60% av våra medarbetare har lång eller medellång högskola/universitetsutbildning

Motsvarande på Eriksson : 30%

slide10

En dag på Sjukhuset i Varberg

250 intagna i slutenvård

5 nyfödda barn

25-30 större operationer

 • 241 patienter besöker läkare
 • 75-120 besök på akutmottagningen
slide11

Vi omfattar hela Na-boken

 • Anatomi och fysiologi = diagnostik, behandling
 • Biologi = mikrobiologi, rengöring, hygien
 • Datorteknik = microprocessorer, journaler, bildhantering
 • Elektronik = en mångfald av apparatur
 • Elkraft = högspänning, reservkraft
 • Gaslära = anestesi, ventilatorer, inhalationer, syrgas
 • Hydraulik = höj och sänkbar apparatur, liftar, oeprationsbord
 • Kemi = analysinstrument
 • Ljudlära = Hörseltestutrustning
 • Ljuslära = kliniska belysningar, ljuskällor, ljusbehandling
 • Magnetism = EMC
 • Mekanik = takpendlar, operationsbord
 • Optik = endoskop, mikroskop, analysinstrument
 • Strålning = Röntgen, LASER
 • Statik = hållfasthet, upphängningar, uppläggningar av pat.

Komplext system

slide12

Vården

Lågteknologisk,

Högteknologisk

exempel p h griskverksamhet
Exempel på Högriskverksamhet

Flyget

Kärnkraften

Spårbunden trafik

Vägtrafiken

Sjukvården

god v rd
God Vård

Handbok

Ledningen av hälso- och sjukvården ska tillgodose patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet.

Patientsäkerhet lyfts fram som ett grundläggande krav – skall vara säker

Exempel på hur säkerhet skall nås:

Ledningssystem

Riskhantering

Avvikelsehantering

Spårbarhet

Egenkontroll

patients kerhet den viktigaste fr gan
Patientsäkerhet – Den viktigaste frågan

Patientsäkerhet – Allas ansvar

ansvar
Ansvar
 • Ansvaret för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet är fördelat mellan
  • Vårdgivaren – mål, följa upp
  • Verksamhetschefen – leda, engagera, ordning och reda
  • Hälso- och sjukvårdspersonalen – aktivt medverka och rapportera
l rande organisation
Lärande organisation

Driftmannaskap - etik

Vågar rapportera

Granskar varandra

Rapporterar i låg utsträckning av rädsla för påföljder - syndabockstänkande

m nniskan inom ett komplext h grisksystem
Människan inom ett komplext högrisksystem

Trötthet

Stress

Felslut

Kommunikation

Avancerade och komplexa verksamheter, som handhas av människor, och där människan kan göra fel

gon ppnare
Ögonöppnare?

Svenska patientsäkerhetsstudien

Genomförts av Socialstyrelsen publicerades 20080603

slide21

Vårdskademätningen i Sverige

 • 8,6% av alla som vårdas på sjukhus drabbas av undvikbara skador, sk vårdskador
 • En vårdskada medför i snitt 6 extra vårddygn
 • Nästan var tionde patient av de patienter som skadades fick bestående men eller funktionsnedsättning
 • I 3 % bidrar vårdskadan till dödsfall
 • Detta innebär att ca 3 000 patienter om året avlider till följd av vårdskada i Sverige
 • I USA dör lika många av vårdskador som i AIDS + Bröst Ca + trafikolyckor tillsammans
 • Sjukvården i USA skadar motsvarande tre fullsatta jumbojet varannan dag
 • I Sverige dör 450 st av Trafikolycksfall och 1500 av Bröstcancer varje år
massmedierna
Massmedierna

”Vad gör ledningen?”

”Vad gör myndigheterna?”

”Vad gjorde doktorn?”

”Vad gjorde sköterskan?”

Allmänheten

 • Kärnkraft är farligt
 • Sjukvård är säkert

0 dödsfall under 45 år

3000 dödsfall/år

slide23

PatientsäkerhetsriskerexFallskadorVårdrelaterade infektionerLäkemedelHudskador t ex trycksårInformationsmissar i vårdens övergångar

v ra m l n jda patienter stolta och engagerade medarbetare s ker v rd i samverkan ekonomi i balans

Våra mål:Nöjda patienterStolta och engagerade medarbetareSäker vård i samverkanEkonomi i balans

Vi följer upp varje månad med nyckeltal

s ker v rd leder till mindre lidande b ttre arbetsmilj och b ttre hush llning med skattepengarna

Säker vård leder till mindre lidande, bättre arbetsmiljö och bättre hushållning med skattepengarna!

slide27

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet certifierat enligt ISO-standard år 2006.Extern revision 2 ggr/år

slide28

Lätt att rapportera avvikelse

4-dubblad rapportering på fem år

basala hygienregler f r att undvika risk f r v rdrelaterade infektioner

Varför?

Basala hygienregler för att undvika risk för vårdrelaterade infektioner

”Alla skall följa de basala hygienrutinerna vid all patientkontakt”

l kemedel

Varför?

Läkemedel

Ingen patient skall komma till skada pga missar i läkemedelshanteringen

rutiner
Rutiner
 • Känna till rutiner
 • Följa rutiner
 • Arbeta fram rutiner som saknas
 • Revidera dåliga rutiner
s kerhetskultur
Säkerhetskultur

Patientsäkerhet är ett sätt att förhålla sig.

Förhållningssättet måste läras in som allt annat

Komihåg – det är lättare att ändra på sig själv än andra!

slide37

Förhållningssätt - Säkerhetskultur

Ok. Fakta är rätt

Och slutsatserna är rätt

och det är min sak att agera

Förbättra

Agerar

Ok. Fakta är rätt och

slutsatserna är rätt

Men det är inte mitt

problem utan …..

Förstå

”Lyssnar”

Förklara

”Jo, men……”

Ok. Fakta är rätt

Men slutsatserna är

definitivt fel

Försvara

”Det gäller inte här..”

Fakta är fel,

Slutsatserna är

dessutom fel

”Du har fel”

Förkasta

slide38

Den bästa är intefelfri – men förberedd.

Professor James Reason: Air Safety Week, vol. 13, nr. 20

slide39

Det är mänskligt att fela!

Errare humanum est,

sed in errore perseverare diabolicum

Det är mänskligt att fela, men att fortsätta fela är djävulskt.

kan patienter och anh riga hj lpa till

Ja!

Kan patienter och anhöriga hjälpa till?

Påminn oss!

Gör era erfarenheter till våra- för vårt lärandes skull!

Föreslå förbättringar!

slide41

Vår vision – Lite bättre på alla sätt!

innebär att vi ofta är stolta över våra resultat – men aldrig nöjda!