Релации на наредбата
Download
1 / 5

Релации на наредбата - PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on

Релации на наредбата. 1. Примери за частична наредба. Речници, телефонен указател, алгоритми, стоеж на сграда и др.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Релации на наредбата' - kalia-randall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1. Примери за частична наредба

  • Речници, телефонен указател, алгоритми, стоеж на сграда и др.

  • Нека А={a,b,c} е множество от произволни елементи. За да се въведе наредба на елементите в А, е необходимо да се дефинира някаква бинарна релация в А. Ако а е първият елемент, това означава, че а трябва да предхожда b и c. Ако c е последният елемент, това означава, че а и b трябва да предхождат c, т.е. aRb, aRc, bRc (транзитивност). Тъй като всички елементи са различни, ако едновременно са в сила aRb и bRa, то би трябвало да се изисква a=b (антисиметричност).


2. Частична наредба

  • Нека А е непразно множество, а R е релация, дефинирана в А. Релацията R се нарича частична наредба, ако R е рефлексивна, антисиметрична и транзитивна. Множеството А заедно с релацията R се нарича частично наредено множество и се записва <A,R>.

  • Пример: R={<x,y>|x,yR , x<y или x=y}. R е релация на частичната наредба и се означава с “≤”.


3. Основни понятия

  • Нека R e произволна релация на частичната наредба. Ако <x,y>R, ще казваме, че x предшестваy или че yследваx, и ще записваме x<y.

  • Нека R e частичната наредбав множеството А. Два елемента x,y се наричат сравними, ако или xRy или yRx. Ако всяка двойка елементи от А са сравними, то релацията R се нарича пълна (линейна) наредба, а множеството А – напълно наредено множество.


4. Графично представяне на частично наредените множества

  • Нека R e произволна релация на частичната наредба. Ако x предшества y и не съществува елемент z, който да следва x и да предшества y, т.е.{z|x<z и z<y}=, тогава се казва,че x непосредствено предшества y.

  • Примерза графично представяне: {<1,4>,<1,5>,<1,7>,<2,5>,<3,5>,<3,6>,<3,7>,<4,7>,<6,7>}

7

6

4

5

1

2

3


ad