Bipol ra affektiva tillst nd historia
Download
1 / 61

- PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Bipolära affektiva tillstånd: Historia. Välkänt tillstånd sedan 1830 talet Separation av uni- och bipolära tillstånd Kliniskt fenemenologiskt (Leonard 1957) Familjehistoria (Angst 1966, Perris 1966) Termen bipolär introducerades.av Kendall (1975)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kalia-dejesus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bipol ra affektiva tillst nd historia
Bipolära affektiva tillstånd: Historia

 • Välkänt tillstånd sedan 1830 talet

 • Separation av uni- och bipolära tillstånd

  • Kliniskt fenemenologiskt (Leonard 1957)

  • Familjehistoria (Angst 1966, Perris 1966)

 • Termen bipolär introducerades.av Kendall (1975)

 • Litium kom i slutet av 1940-talet; godkändes i USA 1970

 • DSM III (1978) var det första diagnostiska system som tog in bipolär sjukdom som en egen kategori


Bipol ra tillst nd
Bipolära tillstånd

 • Livstidsprevalens 0,8% BIP I, 0,5% BIP II

 • Kön: M=K BIP I; M<K BIP II

 • Debut 15-19 år, följt av 20-24år

 • Över en livstid så har den genomsnittlige bipolära patietnen 8-10 episoder. Ca 4-6 år separerar vanligtvis den första och den andra episoden.

 • Risk för 1:a gradssläktingar

  • 2,9-14,5% för att utv. BIP

  • 4,2-24,3 % för att utv. UP


Bipol ra affektiva tillst nd historia

Tid från första symtom till första kontakt med sjukvården:

< 6 månader 26%

6 mån- 1 år 10%

1 år- 5 år 15%

5 år- 10 år 13%

10 år 31%

”The Face of Bipolar Illness”

N=600; 66% kvinnor

41-50 år 31%; 51-60 år 28%

Lewis. 2001.APA.”A National DMDA Survey”


Tid fr n f rsta symtom till korrekt bip diagnos
Tid från första symtom till korrekt BIP diagnos: sjukvården:

 • < 6 månader 12%

 • 6 mån- 1 år 8%

 • 1 år- 5 år 28%

 • 5 år- 10 år 6%

 • > 10 år 35%


Bipol ra tillst nd underdiagnosticerade
Bipolära tillstånd underdiagnosticerade sjukvården:

 • 70% initialt annan psykiatrisk diagnos

 • Ca 10 år förlöper före korrekt diagnos

 • 50% obehandlade 5 år efter symtomdebut

 • 35% obehandlade 10 år efter symtomdebut

Lisch et al 1994


Frekvens fel diagnos
Frekvens fel diagnos sjukvården:

 • Fel diagnos initialt 70%

 • Feldiagnosticerad 1-3 ggr 70%

 • Feldiagnosticerad 4-6 ggr 14%

 • I genomsnitt konsulterades 4 läkare innan BP diagnos


De vanligaste feldiagnoserna
De vanligaste ”feldiagnoserna” (%) sjukvården:

 • Recidiverande eg. depression 60

 • Ångestsyndrom 26

 • Schizofreni 18

 • Borderline pers.störning 17

 • Alkohol/drog missbruk 14

 • Schizoaffektivt syndrom 11


Bipol ra symtom hos patienter som tidigare diagnosticerats som unipol depressioner
Bipolära symtom hos patienter som tidigare diagnosticerats som unipol depressioner

 • NIMH collaborative Depression Study (Akiskale t al 1995)

  • 559 patienter, 11 års uppföljning; konvertering till BPII-8,6%, till BPI-3,9%

 • Unipolära pat i psyk öpprenvård (Benazz1, 1997)

  • 203 deprimerade patienter; 45% diagnosticerade som BPII

 • EPIDEP study (Allilaire et al 2001)

  • 536 deprimerade undersöktes speciellt för ”soft bipolar signs”; BP II-39 %

 • Risk för unipolära patienter initialt inlagda för unipolär depression (Goldberg et al 2001)

  • 74 patienter, 15 år uppföljninig; konvertering till BP II-27%, BP I-19%


Bipol ra affektiva tillst nd indelning p klinisk grund
Bipolära affektiva tillstånd: Indelning på klinisk grund som unipol depressioner

 • BIP I: Fullt utvecklad mani med psykotisk dimension med eller utan depressivaS faser

 • BIP II: Depression med hypomani; hypomana episoder ≥ 4 dagar (Dunner & Fieve 1974)

 • Bipolar (UNS)

 • Cyklotymi.

 • Undergrupper: Blandad bild, Rapid cycling* (Dunner et al 1974), SAD (Rosenthal 1984)

*Prevalens av rapid cycling är 15-25%.


Nya koncept och epidemiologi
Nya koncept och epidemiologi som unipol depressioner

 • Det bipolära spektrumkonceptet har utvidgats (II, III)S

 • Korta hypomanier följt av minidepressioner; ”Brief hypomania” 2-3 % av befolkningen

 • Hypomani som enbart utlöses av antidepressiv medicinering

 • Livstidsprevalens högre än väntat, ca 5%

 • Diagnostisk konvertering vanlig; vanligaste unipolär till bipolär II

 • Bipolär II depression är den vanligaste manifestationen av bipolär sjukdom


Bipol r iii iv
Bipolär III, IV som unipol depressioner

 • III: Bipolartiteten maskerad av missbruk; excitation i samband med alkohol- eller drogmissbruk

 • IV: Hypertym depression: livslång hypertymi som i högre ålder går in i ett långvarigt depressivt tillstånd med hypersomni och hämning; ev. tillblandning av hypertyma drag som ökad sexualitet och snabba associationer


Mixed tillst nd blandade
”Mixed” tillstånd (Blandade) som unipol depressioner

 • ”Mixed” (dysforisk) mani

  • 2 eller mer tydliga depressiva symtom under manin

  • (definierad i DSM-IV)

 • ”Mixed depression” (”depressive mixed state”)

  • 2 eller mer symtom av hypomani under depressionen

  • Förekommer i många fall vid BP II eller UP (Benazzi 2001)

  • Agiterad depression-en form av ”mixed depressed state” (Koukopulos & Koukopulos 1999)

 • ”Mixed syndromes” kan vara i sitt extrema läge ett tillstånd som karakteriseras av mån, veckors eller, t.om. dagliga svängningar mellan depression och mani.


Likheter mellan mani och depression
Likheter mellan mani och depression som unipol depressioner

Keck.APA 2001


Bipol ra typ i misst nk om
Bipolära typ I Misstänk om: som unipol depressioner

 • “Allt” som återkommer gång efter annan

 • Plötsliga förändringar i status; instabilitet

 • Impulsivt beteende; hyperaktivitet, försämrat omdöme

 • “Binge” beteende (konsumption av mat, människor, spel, prylar mm)


Olika bilder av bipol r typ i

Psykotiska tillstånd som unipol depressioner

Depressiv psykos

Schizofreniliknande symtom

Postpartum depression

Mani

Blandade tillstånd

Bisarrt beteende

Snabba humörsvängningar

Olika bilder av Bipolär typ I


Bipol r typ ii misst nk om
Bipolär typ II Misstänk om: som unipol depressioner

 • Återkommande depressiva besvär (särskilt om pat. står på AD underhållsbehandling)

 • Säsongsberoende affektiva besvär

 • Ätstörningar

 • Atypisk depression (viktökning, omvänd dygnsrytm)

 • Postpartum depression

 • Borderline PS; Stormiga biografier

 • Atypisk depression; Hypersomni och hyperfagi

 • Missbruk

 • Ungdomsdepression


Olika bilder av bipol r typ ii

Humörsvängningar som unipol depressioner

Svängningar under depr perioder

Säsongsberoende depression

Recidiv. Egent. depr

Blandade dysforiska tillstånd

Med rastlöshet och spänningar

Olika bilder av Bipolär typ II


Bipol ra tillst nd kliniska material

Ca 10 % av livstiden i mani, ca 30 % i depressiv fas som unipol depressioner

Rapid cycling utgör 10-20 % av klin. mtrl.

80-90% har välkända prodromal-symtom före manisk resp. depressiv fas

Bipolära tillstånd; kliniska material


Bipol ra tillst nd kliniska material1
Bipolära tillstånd; kliniska material som unipol depressioner

 • Depr. episoder Mars-Maj och Sept-Oktober*

 • Suicid topp under våren

 • 30% av pat. med cyklotymi (3-10 v symtom) utvecklar BIP

 • Ca 4% av unipolära konverterar till BIP I

 • Ca 9% av unipolära konverterar till BIP II

 • * Höst och vinterdepressioner är sannolikt mer vanliga hos bipolära än unipolära tillstånd.


Komobiditet vid bipol r sjukdom
Komobiditet vid bipolär sjukdom som unipol depressioner

 • 288 BIP I, II; debut 22 år, sjk längd 20 år, 71% tid.inlagda, 56 % hade en 1:a gradssläkting med affektiv sjukdom

 • Antal axel I comorbida tillstånd på livstidsbasis: 1,7

 • Axel I comorbiditet associerad med

  • Tidigare insjuknande, svårare tillstånd

 • Ångestdiagnos: Panikyndrom/Agorafobi vanl.; 42%

 • Missbruk/Beroende: Alkohol vanl.; 33%

 • Ätstörningar: Bulimia vanl; 6%

 • McEloy et al 2000 A J Pschiat 2001, 158: 420-426


  Komorbida ngesttillst nd vid affektiv sjukdom tumregel
  Komorbida ångesttillstånd vid affektiv sjukdom; “tumregel”

  • BP Paniksyndrom

  • UP Soc. Fobi

  • Dystymi GAD


  Skillnad mellan k n

  Kvinnor vs Män “tumregel”

  Mer blandade tillstånd

  Mer ”rapid cycling”

  35% debut postpartum

  Återfallsrisk 30-40% puerperalt

  Ökad risk för litium inducerad hypothyreos

  Skillnad mellan kön


  Bipol r typologi k nsskillnader i depressiv symtomatologi

  Män “tumregel”

  MD 50%

  Md 25%

  Dm 25%

  Kvinnor

  MD 32%

  Md 10%

  Dm 58%

  Bipolär Typologi:könsskillnader i depressiv symtomatologi

  Angst. Arch Gen Psychiat 1978

  Leibenluft. Am J Psychiat 1996

  Freeman & McElroy. Psychiatr Clin North Am 1999

  Robb. J Affect Disord 1998  Bipol ra familjehistoria
  BIPOLÄRA familjehistoria “tumregel”

  • 65% har en familjehistoria

   • Om en förälder sjuk, risk för barn 25-30%; om båda föräldrarna risk 50-75%

  • Ca 35% har varit eller är alkoholister (jmfr med 8% i en normalpopulation)


  Familjef rekomst av spektrumtillst nd
  Familjeförekomst av spektrumtillstånd? “tumregel”

  • Misstanke om förekomst av BIPOLÄRT sjukdomstillstånd om följande föreligger i FAMILJEN

   • Klepto-, pyro-, och spelmani (Impuls)

   • Destruktivt beteende

   • Excentriskt beteende

   • Explosivitet ; “Värsting-problematik”

   • Överaktivitet

   • Inköpsmani (REA syndromet!)

   • Överkänslighet för ljus, ljud, beröring, folksamlingar


  Familje och tvillingstudier
  Familje- och tvillingstudier “tumregel”

  • 40 familje- och tvillingstudier

   • Ökad risk 8 ggr för 1: grads släktingar

   • MZ konkordans 67%, DZ 20%

   • Heritabilitet= 2 (MZc-DZc) = 0,94

   • Adoptionsstudier; bortadoption av barn som senare utvecklar BIP I

    • Risk för biologiska föräldrarna

     • BIP 7% vs 0% för adoptivföräldrarana

     • UP 21 % vs 2 % för adoptivföräldrarna


  Cyklotymi rapporterade problem
  Cyklotymi* “tumregel”Rapporterade problem %

  • Upprepade romatiska misslyckanden 100

  • Episodiskt promiskuöst leverne 40

  • Finansiella extravaganser 75

  • Ojämn arbets-/studieprestation 75

  • Frekventa jobb byten 50

  • ”Geografisk instabilitet” 50

  • Polysubstans beroende 50

  • Subkultur engagemang 25

   * De flesta cyklotyma upplever för eller senare en full episod; dvs konverterar till bipolär sjukdom.

   Akiskal 1977


  Bipol r depression
  Bipolär depression “tumregel”

  • Kliniska fynd som leder till misstanke om bipolaritet hos patient med depression

   • Familj BIP

   • Svår depression hos ungdom/ung vuxen

   • ”Agiterad depression” /i.e. Blandat skov)

   • Atypiska vegitativa symtom

   • Episodisk missbruk i samband med depression

   • Misstänkt anamnes av hypomani

   • Antidepressivt utlöst hypomani/mani


  Varf r r det viktigt att diagnosticera ett bipol rt depressivt tillst nd
  Varför är det viktigt att diagnosticera ett bipolärt depressivt tillstånd?

  • I depressiv fas dåligt svar på antidepressiva

  • Bra effekt av stämningsstabiliserare ev. i kombination med antidepressiva

  • Större suicidrisk än unipolär depression

  • Depressiva psykos före 40 års ålder är en potentiell bipolär sjukdom innan motsatsen är bevisad.


  Skillnader mellan depression vid unipol ra och bipol ra tillst nd
  Skillnader mellan depression vid unipolära och bipolära tillstånd

  • Mer vanligt vid bipolär depression

   • labilitet

   • atypisk depression (viktuppgång, hypersomni)

   • temperamentsfullhet

   • ”borderline” symtom

   • lägre ålder för första debut av depression

   • högre frekvens sucidförsök, återfall, inläggningar, drogmissbruk

   • ökad frekvens av bipolaritet i släkten


  Bipol ra tillst nd utredning orsaker till mani
  Bipolära tillstånd: Utredning tillståndOrsaker till mani

  Droger Neurologi Metabol.

  Psykofarmaka Epilepsi Hyperthyreos

  Cortikosteroider MS Addison

  L-dopa Post CVS Cushing

  Amfetamin Hö hemisf.skada Postoperativt

  Antikolinergika Ep. fokus hö temp. Dialys

  Antiepileptika Chorea Huntington Influensa

  Alkohol HS encefalit

  • En manisk episod har flera utlösande faktorer än en depr (bipolär) episod.


  Bipol ra behandlingsalgoritmer
  BIPOLÄRA Behandlingsalgoritmer tillstånd

  • Monoterapi

   • Vetenskaplig dokumentation finns för vissa subgupper t.ex. Klassisk eufori och litium

  • Kombinationbehandling

   • Lite vetenskaplig dokumentation generellt

   • Behandling oftast på s.k. expertkonsensus

  • Obehandlad är durationen av mani i genomsnitt 4-6 månader; en bipol depressionsperiod i medeltal 6-9 månader.


  Cochrane systematic reviews mars 2002 litium vs placebo
  Cochrane systematic reviews (mars 2002); Litium vs Placebo tillstånd

  • Frågeställningar: Återfall, Hälsa och funktion, suicid

  • RCT, 9 studier; 825 patienter

   • Odds ratio för återfall 0,29 (CI 0,09-0,93) för BP; ej för UP


  Cochrane systematic reviews mars 2002 valproat vs litium vs placebo
  Cochrane systematic reviews (mars 2002); Valproat vs Litium vs Placebo

  • Frågeställningar: återfall, preferens, biverkningar, mortalitet

  • RCT; 1 studie 12 månader, 372 patieter

   • Ingen skillnad i återfallsfrekvens mellan Li och Val

   • Biverkningar

    • Val vs Placebo: tremor, viktuppgång, alopecia

    • Val vs Li: sedation, infektioner, mindre törst och mindre polyuri


  Terfall och suicid under litiumbehandling
  Återfall och suicid under litiumbehandling vs Placebo

  • 30% mycket god effekt

  • 70% symtomfria under 3/4 av behandslingstiden

 • Meta-analys av BP; Baldessari 1999 (n=1300)

  • Återfall utan litium ca 20%/månad

  • Återfall med litium ca 2%/månad

 • Suicid

  • 0,16/100 patientår under litiumbehandling

  • 0,88/100 patientår utan litiumbehandling


 • Farmakologisk behandling av maniska och depressiva tillst nd
  Farmakologisk behandling av maniska och depressiva tillstånd

  • Akutbehandling

   • Behandling av mani

   • Behandling av depression

  • Tilläggsbehandling; agitation, sömn, psykos

  • Stabiliserande behandling (3-6 mån)

  • Underhållsbehandling


  Behandling av akut mani
  Behandling av akut mani tillstånd

  • Eufori Blandbild Rapid cycklingklassisk dysfori >4/år

  • Litium Valproat Valproat

  • 1st

  • Valproat Litium/CBZ CBZ 2nd

  • Byte sker efter 1-3 v, tillägg efter 2-4 v

 • En manisk episod leder vanligtvis till behandling inom 1 månad med effekt 2-4 v efter insatt behandling.


 • Antimanisk effekt av litium
  Antimanisk effekt av Litium tillstånd

  • Fem kontrollerade studier

  • Ca 70% av patienterna förbättras

  • 1-3 veckor inom rek. serumkonc till antimanisk effekt

  • Sämre effekt om

   • Samtidiga depressiva symtom

   • >10 tidigare episoder

  • Vid svår agitation så ger antipsykotika en snabbare effekt


  Antimanisk effekt av valproat
  Antimanisk effekt av Valproat tillstånd

  • Fem kontrollerade studier

  • Lika effekt som Litium

   • Bättre om samtidiga depressiva bevär

   • Klara pos effekter både vid psykos/icke-psykos

   • Snabbare effekt om ”loading strategy” (1-3 d)

   • (Olanzapin har liknande egenskaper)


  Indikationer f r antipsykotika vid mani
  Indikationer för antipsykotika vid mani tillstånd

  • Psykotiska symtom

  • Våldsamheter

  • Excitation/Svår överaktivitet

  • Refraktär för stämningsstabiliserare

  • Ingen acceptabel stämningsstabiliserare


  Till ggsbehandling
  Tilläggsbehandling tillstånd

  • Mani med psykos: Antipsykotika

  • Mani u. psykos: Bensodiazepiner

  • Hypomani: Bensodiazepiner

  • Underhållsfasen börjar när patienten har befunnit sig i remission i minst 8v.


  Bipol ra behandling av depression
  BIPOLÄRA Behandling av depression tillstånd

  • De novo depression

  • Genombrott under pågående underhållsbehandling


  Bipol ra riktlinjer f r depressionsbehandling
  BIPOLÄRA Riktlinjer för depressionsbehandling tillstånd

  • De novo?

  • Börja med stämningstabiliserare*

   • Litium, Valproat, Karbamazepin, Lamotrigin, Gabapentin

  • Ingen effekt?

   • Addera ett antidepressivum eller

   • Addera ytterligare en stämningsstabiliserare

   • * 30-70% av depr bipolära pat som behandlas enbart med antidepressiva utvecklar hypomani eller mani.


  Bipol ra riktlinjer f r depressonsbehandling ii
  BIPOLÄRA Riktlinjer för depressonsbehandling II tillstånd

  • Genombrott?

   • Öka dosen stämningstabiliserare? (Li>0,8)

   • Rapid cycling?

    • Ja, Ge ytterligare en stämningsstabiliserare

 • Nej, Ge ett antidepressivum

  • SSRI

  • Venlafaxin, Remeron

   • Ingen effekt av flera behandlingsförsök?

   • Ge ECT eller använd nya strategier


 • Behandling av depression
  Behandling av depression tillstånd

  • Bipolar I eller II med psykotiska symtom

   • Li/Val+antidepr.+ antipsykotika; eller ECT

  • Bipolar I or II, svår, ej psykotisk

   • Li/Val+antidep.

  • Bipolar I, lätta till måttliga symtom

   • Li/Val+antidepr+ eller enbart Li/Val

  • Bipolar II, lätta till måttliga symtom

   • Li/Val+antidepr


  Patient aktuell f r ect vid bipol r depression
  Patient aktuell för ECT vid bipolär depression tillstånd

  • Bipolär I

  • Psykotisk, Kataton, Svårt suicidal

  • Inneliggande

  • Näringsproblem

  • Behandlingsresistent

  • Graviditet

  • ECT>TCA,MAOI; 43-100% response

   • Grennblatt et al. Am J Psychiatry 1962;119

   • Bratfos & Haug. Acta Psychiat Scand 1965;41

   • Avery & Lubrano. Am J Psychiatry 1979;136

   • Avery & Winokur. Biol Psychiatry 1977;12

   • Black et al. Compr Psychiatry 1987;28

  Chengappa.APA 2001


  Traditionella neuroleptika och bip depression
  Traditionella neuroleptika och BIP depression tillstånd

  • Används tämligen ofta

  • Kan framkalla depression

  • Biverkningar komplicerar

  • Akatisi suicidprovocerande

  • TD större risk än vid schizofreni!

  • Depot neuroleptika inducerar depression

  Ahlfors et al. Acta psychiat scand 1981;64


  Atypiska neuroleptika vid bip depression
  Atypiska neuroleptika vid BIP depression? tillstånd

  • Inte tillräckliga bevis

  • Tycks inte framkalla depression vid BIP

  • Tycks förbättra den depressiva komponenten vid ”mixed” mani

  • Tycks vara effektiva vid schizoaffektivt syndrom

  • Tycks vara effektiva vid psykotisk och icke-psykotisk unipolär depression

  Keck et al.J Clin Psychiatry 1995;56

  Tran et al. Br J Psychiatry 1999;174

  Muller-Siecheneder et al. J Clin Psychopharmacol 1998;18

  Tohen et al. Arch Gen Psychiatry 2000;57

  Shelton et al. Am J Psychiatry 2001;158


  Antiepiletika och antidepressiv effekt
  Antiepiletika och antidepressiv effekt tillstånd

  • Första generationen AntidepressivBarbiturater - -Fenytoin -

  • Andra generationen CBZ +Valproat ++

  • Tredje generationen Lamotrigin +++


  Stabiliserande behandling
  Stabiliserande behandling tillstånd

  • Trappa sakta ut all tilläggsbehandling inom 3-6 månader inklusive ev. antidepressiva (om beh. av depressiv episod)

  • Behandla aldrig depressiva symtom utan samtidig Li/Val/CBZ; SSRI första hands preparat

   -Ingen fördel att ej sätta ut AD?!

  • Litium fungerar inte bättre som profylax med AD kombination?


  Underh llsbehandling indikationer
  Underhållsbehandling Indikationer tillstånd

  • Bipolar I

   • Efter 2 manier; efter 1 om allvarlig eller stark heriditet

  • Bipolar II

   • Efter 3 hypomanier eller om patienten behöver AD, men blir hypoman av AD

  • Bäst tolererade: Valproat eller Litium


  Att optimera behandlingen och f rhindra terfall
  Att optimera behandlingen och förhindra återfall tillstånd

  • Farmakologisk underhållsbehandling nödvändig!

  • Undvik rutinmässigt användande av antidepressiva

  • Gör en “Life Chart” med Vårdplan

  • Utbildning och god “mental-hygien”; psykosoc. stressorer?


  Att optimera behandlingen och f rhindra terfall ii
  Att optimera behandlingen och förhindra återfall II tillstånd

  • Snabb och aggressiv akutbehandling

  • Monitorera regelbundet

   • Suicidalitet

   • Sinnesstämning

   • Compliance

   • Missbruk/Alkohol

   • Sömn- och aktivitetesmönster


  Att optimera behandlingen och f rhindra terfall iii
  Att optimera behandlingen och förhindra återfall III tillstånd

  • Utbilda om:

  • Titrering av mest effektiva läkemedel

  • Rapportering av tidiga symtom

  • Rapportering av biverkningar

  • Stressreducerande åtgärder

  • Sömnhygien

  • Skriftligt material


  Poliklin behandling under stabiliserings och underh llsfas
  Poliklin. Behandling tillståndunder stabiliserings - och underhållsfas

  • Psykosoc. rehab

  • Psykoterapi

  • För att undvika återfall dessutom

   • Fri telefonsupport (“Kristelefon”)

   • Schemalagda tel. samtal

   • Frekventa besök på mottagningen


  Poliklin behandling under stabiliserings och underh llsfas1
  Poliklin. Behandling tillståndunder stabiliserings - och underhållsfas

  • Få episoder, lätta symtom

   • Stabililiseringsfas

    • 30 min/1-4 v

   • Underhållsfas

    • 30 min/2 mån.

  • Episoder vartannat år och interepisodiska problem

   • Stabiliseringsfas

    • 30 min/v

   • Underhållsfas

    • 30 min/mån

  • Svåra symtom

   • Kontroll varje vecka


  En uppf ljningsstudie av unga vuxna som behandlats med nortryptilin som barn

  72 personer (uppföljning 20.7±2.0 år) med prepubertal diagnos av MD vid10.3±1.5 ålder vs. 28 kontroller

  24 (33.3%) fick BP I (kontroller 0,0%)

  35 (48,6%) någon bipolär form (kontroller 7,1%)

  26 (36,1%) egentlig depression (kontroller 14.3%)

  22 (30,6%) drogberoende (kontroller 10.7%)

  16 (22.2%) suicidala (kontroller 3.6%)

  Förldrars och mor/farföräldras ev mani prediciderade bipolär utveckling

  Am J Psychiatry 2001 Jan;158(1):125-7

  En uppföljningsstudie av unga vuxna som behandlats med Nortryptilin som barn


  Bipol ra affektiva tillst nd historia

  Barn med svår depression diagnos av MD vid10.3±1.5 ålder vs. 28 kontroller

  Utvecklar bipolärt syndrom

  • Uppföljning av 79 depr barn under 2-5 år

   • Tydlig bipolär utveckling ca 30%

   • Manisk period ca 10%

   • Hypoman period ca 15%

    Geller et al 1994


  Ungdomar med bip
  Ungdomar med BIP diagnos av MD vid10.3±1.5 ålder vs. 28 kontroller

  • Debut i barndomen eller tidiga tonåren och kan presentera sig på många olika sätt

  • Hög frekvens blandade bilder

   • 2 ggr vanl .än rena maniska bilder

  • Högre frekvens “rapid cycling”

   • (blandade bilder och rapid cycling utlöses ofta av AD behandling)

  • Uttalad irritabilitet ; ej klassisk eufori


  Ungdomar med bip1
  Ungdomar med BIP diagnos av MD vid10.3±1.5 ålder vs. 28 kontroller

  • Smygande isättande (t.ex debuterar i förlängningen av ADHD)

  • Med kroniskt och kontinuerligt tillstånd blandat med “affektiva stormar” (minuter, timmar, dagar); 14-18 års ålder; korta maniska (”brief mania”) episoder

   • Prepubertal icke-episodisk

 • Blandad bild med comorbid ADHD

 • Vanligt med psykos-symtom. Cave! Schizofreni dign.

 • Co-morbida tillstånd

  • ADHD (20% av ADHD barnen utvecklar BIP)

  • “Värsting-problematik”

  • Missbruk

  • Borderline