Glavna k
Download
1 / 40

Glavna k nj iga - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

Glavna k nj iga. Skup svih ra č una u k nj igovodstvu predstav lj a k nj igovodstveni instrument - Glavnu k nj igu kao najva ž niju k nj igovodstvenu evidenciju u preduze ć u.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Glavna k nj iga' - kalia-briggs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Glavna k nj iga

Glavna knjiga


Glavna k nj iga

Skup svih računa u knjigovodstvu predstavlja knjigovodstveni instrument - Glavnu knjigu kao najvažniju knjigovodstvenu evidenciju u preduzeću.

Evidencija u glavnoj knjizi naziva se i sistematska, jer se u glavnoj knjizi knjigovodstvene promene sistematizuju po računima na koje se odnose. Pri tom sistematizovanju poštuje se i kriterijum vremena (hronologije) kada su promene nastale.


Glavna k nj iga

U knjigovodstvima naših preduzeća postoje dve glavne knjige:

a)Glavna knjiga finansijskog knjigovodstva i

b) Glavna knjiga klase 9 - Obračun troškova i učinaka.


Glavna k nj iga

Računi se otvaraju i zatvaraju za svaku poslovnu godinu Računi se otvaraju:

1. Na početku poslovanja - Kao osnov za otvaranje računa služi početni bilans


Glavna k nj iga

2. Na početku poslovne godine (01.01. tekuće godine) - Kao osnov za otvaranje računa služi bilans stanjaBilans uspeha nikada ne služi kao osnov za otvaranje računa. Naime, pošto se radi o trenutku otpočinjanja nove poslovne godine, nisu ni mogli nastati prihodi i rashodi;


Glavna k nj iga

3. U toku poslovne godine - Računi se otvaraju na osnovu dokumanata o nastalim poslovnim promenama i iz toga proizašlih naloga za knjiženje (o čemu ćemo kasnije više govoriti). Dakle, u toku poslovne godine računi se otvaraju ako nisu otvoreni na početku poslovne godine a za njima se ukazala potreba.


Glavna k nj iga

Kontiranje je knjigovodstveni posao određivanja elemenata stava za knjiženje: datuma promene, naziva računa koji duguju i koji potražuju, njihovih numeričkih oznaka, opisa promene, iznosa na dugovnoj i iznosa na potražnoj strani i dr.


Glavna k nj iga

Za kontiranje knjigovodstvenih promena u toku poslovne godine koriste se sledeća pravila:

1. Prvo se utvrđuje da li je došlo do knjigovodstvene promene:

a) da li je došlo do promene na imovini preduzeća i

b) da li postoji odgovarajući knjigovodstveni dokumenat;


Glavna k nj iga

2. Nakon toga odre|uju se računi na kojima se evidentira promena na imovini (za određivanje računa najbolje je postavljati pitanja, kao što su: šta smo nabavili, od koga, da li smo platili i kako, kome smo platili, itd.);

3. Zatim se određuje pravac promene, tj. da li dolazi do povećanja ili do smanjenja stanja na navedenim računima;


Glavna k nj iga

4. Posle toga određuje se karakter salda računa (aktivan ili pasivan);


Glavna k nj iga

5. Na kraju se na osnovu pravca promene i karaktera računa određuje koji račun duguje a koji potražuje:

a) sva povećanja kod aktivnih računa knjiže se na strani duguje,

b) sva smawewa kod aktivnih računa knjiže se na strani potražuje,

v) sva povećanja kod pasivnih računa kwi`e se na stranu potra`uje i

g) sva smawewa kod pasivnih računa kwi`e se na stranu duguje.Glavna k nj iga

Kontni okvir

Kontni okvir je lista (pregled ili spisak) sistematski sre|enih svih računa ili konta koji se mogu otvoriti u kwigovodstvu preduzeća.


Glavna k nj iga

Značaj kontnog okvira je u tome što se njegovim izborom odre|uju:

1. sadržina i struktura knjigovodstva,

2. odnos finansijskog (globalnog) i analitičkog knjigovodstava poslovanja - poslovnog knjigovodstva,

3. metode periodiziranja rezultata,

4. kontiranje,

5. mogućnosti zadovoljavanja poslovnih (upravljačkih) zahteva na nivou preduzeća i šire


Glavna k nj iga

Neophodno je da konta budu i pravilno:

a) sistematizovana (klasirana) i

b) obeležena.


Glavna k nj iga

Prikazano grafički, na primeru jednog računa - 6301, to izgleda:

6 3 0 1 ...

klasa

grupa

račun podračun


Glavna k nj iga

Sobzirom na način ređanja klasa i računa u okviru klasa razlikujemo:

1. kontni okvir zasnovan na funkcionalnom principu ređanja klasa i

2. kontni okvir zasnovan na bilansnom principu ređanja klasa.


Glavna k nj iga

Kontni plan

Kontni plan je lista (pregled ili spisak) sistematski sređenih svih računa ili konta koji su stvarno otvoreni u knjigovodstvu konkretnog preduzeća. Osnova za izradu kontnog plana je kontni okvir.


Glavna k nj iga

Način korišćenja glavne knjige

Dnevnik i nalog za kwiženje


Glavna k nj iga

Knjigovodstveni račun


Glavna k nj iga

Dobavljači

Duguje

Potražuje

40,000.00

85,000.00


Glavna k nj iga

Dobavljači - stepenasti oblik


Glavna k nj iga

Dobavljači - dvostrani oblik računa

Duguje Potražuje


Glavna k nj iga

Dobavljači - jednostrani oblik računa


Glavna k nj iga

Dobavljači

Duguje

Potražuje

40,000.00

85,000.00

Potra`ne strane

Dugovne strane

Saldo=?


Glavna k nj iga

Dobavljači

Duguje

Potražuje

40,000.00

85,000.00

Saldo

Dugovne strane

Potražne strane


Glavna k nj iga

Saldo

-

Dugovne strane

Potražne strane


Glavna k nj iga

DugovniSaldo

>

Dugovne strane

Potražne strane


Glavna k nj iga

PotražniSaldo

<

Dugovne strane

Potražne strane


Glavna k nj iga

Blagajna

D

P

2,000.00

4,000.00

500

1,500.00

1. Promet dugovne strane (6,000.00)


Glavna k nj iga

Blagajna

D

P

2,000.00

4,000.00

500

1,500.00

2. Promet potražne strane (2,000.00)


Glavna k nj iga

Blagajna

D

P

6,000.00

2,000.00

  • Dugovni saldo (6,000.00 - 2,000.00 = 4,000.00)


Glavna k nj iga

Aktivni

D

P

Pasivni

D

P

Aktivno - pasivni

D

P

Pasivno - aktivni

D

P


Glavna k nj iga

Aktivni

D

P

>

D

P

D

P

D

P


Glavna k nj iga

Pasivni

D

P

<

D

P

D

P


Glavna k nj iga

Aktivno - pasivni

D

>

P

<

Pasivno - aktivni

D

P

<

>


Glavna k nj iga

Osobine ispravnog knjigovodstvenog računa

  • Homogenost

  • Integralnost
Glavna k nj iga

Knjigovodstveni račun