1 / 11

….Miből lesz a cserebogár…

….Miből lesz a cserebogár…. Nem az számít, hogy minek születik Valaki…. … hanem az, hogy mivé nő fel…. ...A bajnokok bajnoka vagyok. Ha futok, remeg a föld, az ég megnyílik és halandók ujjonganak. …. …Ez a diadal útja. Tiszteletkört teszek a tulajjal

kali
Download Presentation

….Miből lesz a cserebogár…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ….Miből lesz a cserebogár…

  2. Nem az számít, hogy minek születik Valaki…. … hanem az, hogy mivé nő fel….

  3. ...A bajnokok bajnoka vagyok. Ha futok, remeg a föld, az ég megnyílik és halandók ujjonganak. … …Ez a diadal útja. Tiszteletkört teszek a tulajjal aki virágos takarót tesz rám...

  4. Kis hanyagság nagy bajt okozhat…. Mert a szög hiánya miatt elveszik a patkó; Mert a patkó hiánya miatt elveszik a ló; …és mert ló nélkül elvész a lovas….

  5. Azáltal, hogy szeretjük és megértjük kedvenceinket, talán könnyebben megértjük egymást is.

  6. Ha egy ló társává fogad neked adja mindenét: erejét, kitartását, vad szellemét... …De cserébe nem kéri el mindened, elég neki megbecsülő Szereteted!

  7. Nincs oly bensőséges titok, mint amely a lovas és a ló között alakul ki. … „Az ember szórakoztatására tartott állatok közül egyedül a ló képes arra, hogy olyan szenvedélyt lobbantson fel, ami teljességgel reménytelen.”

  8. Nincs szebb dolog, annál, mikor sóhajotok egyszerre csendül, szívetek egyszerre dobban, mikor hevesen verő szívvel, az akadályok elé néztek, ugyanaz fut végig bennetek.

  9. Nem az a nagy tréner, aki rá tudja venni a lovat arra, hogy megtegyen valamit. A nagy tréner arra veszi rá a lovat, hogy meg akarja tenni azt a valamit.

  10. Én veled vágtázom, tudod hogyan túl a medvén és a jávorszarvason. Én veled vágtázom télen és nyáron ezen a gyönyörű tájon. Én veled vágtázom, hol nincsen határ, Veled vágtázom, amíg csak akarod

More Related