slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Atóm

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Atóm - PowerPoint PPT Presentation


 • 281 Views
 • Uploaded on

Atóm. jeho zloženie a štruktúra. Mgr. Monika Slamenová P - Ch ZŠ s MŠ Drahovce 2005. Obsah. Minulosť Zloženie atómu Štruktúra atómu Štruktúra atómového obalu Otázky a úlohy Zdroje. Minulosť. V minulosti sa ľudia zamýšľali nad tým, že do akej miery sa dajú látky deliť.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Atóm' - kali


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Atóm

jeho zloženie a štruktúra

Mgr. Monika Slamenová P - Ch

ZŠ s MŠ Drahovce

2005

obsah
Obsah
 • Minulosť
 • Zloženie atómu
 • Štruktúra atómu
 • Štruktúra atómového obalu
 • Otázky a úlohy
 • Zdroje
minulos
Minulosť
 • V minulosti sa ľudia zamýšľali nad tým, že do akej miery sa dajú látky deliť.
 • Demokritos (grécky filozof, 4 storočie p.n.l.) nazval najmenšie častice látok atómami.
slide4

Atóm - grécky atomos = nedeliteľný

 • Tento názov zaviedol až 19. stor. John Dalton (anglický chemik)
 • Až koncom 20. stor. vedci zistili, že atómy sa skladajú z menších častíc.
zlo enie at mu
Zloženie atómu

Atómy sú zložené z troch druhov malých mikročastíc:

– elektróny– má záporný elektrický náboj

– e-

–protóny – majú kladný elektrický náboj

– p+

– neutróny – nemá elektrický náboj

– n0

trukt ra at mu

Štruktúra atómu

e-

jadro

Každý atóm prvku má určitý počet mikročastíc. Napríklad atóm lítia - Li má 3 protóny (p+),

4 neutróny (n0) a 3 elektróny (e-).

p+

n0

obal

p+

n0

n0

p+

n0

e-

1 vrstva

2 vrstva

e-

Prečo práve 4 neutróny?

slide7
Atóm – jadro – obsahuje protóny (p+) a neutróny(n0)

– je kladne nabité

– obal – obsahuje elektróny (e-)

– je záporne nabitý

 • V elektricky neutrálnom atóme sa počet elektrónov v obale rovná počtu protónov v jadre (e- = p+)
 • podrobnejšie informácie
trukt ra at mov ho obalu
Štruktúra atómového obalu
 • Elektróny v obale sa okolo jadra pohybujú po vrstvách.
 • Smerom od jadra sa vrstvy označujú radovými číslovkami 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
 • Najvzdialenejšiu vrstvu od jadra nazývame vonkajšia (valenčná) vrstva.

obal

vonkajšia (valenčná) vrstva

jadro

1

2

3

4

slide9
V 1. vrstve môžu byť najviac 2 elektróny.
 • V 2. vrstve môže byť najviac 8 elektrónov.
 • Atóm lítia má v jadre 3 protóny.
 • Vieme, že p+ = e-, takže v obale sa budú nachádzať 3 elektróny. Štruktúra obalu bude vyzerať nasledovne:

3Li

p+

e-

n0

vonkajšia vrstva

n0

e-

n0

n0

p+

e-

p+

1

2

slide10
Z uvedeného môžeme atóm zadefinovať nasledovne:

Atóm je stavebná častica chemickej látky zložená z jadra a obalu.

Z atómov sú zložené všetky chemické látky.

ot zky a lohy
Otázky a úlohy
 • Každý atóm má ........... nabité jadro a ........... nabitý obal.
 • Z ktorých častí sa skladá atóm?
 • Od jadra atómu najvzdialenejšiu vrstvu nazývame ............... .
 • Nakresli štruktúru atómu kyslíka ak vieš, že atóm kyslíka obsahuje 8 protónov (8O).
 • Koľko valenčných elektrónov je v atóme

a) fluóru, b) hliníka?

- Testy k téme: http://kekule.science.upjs.sk/chemia/ulohy/atom/index.htm

zdroje
Zdroje:
 • GREB, E. a kol.: Chémia pre základné školy. Bratislava: SPN, 1997. ISBN 80-08-02568-9
 • ADAMKOVIČ, E., ŠIMEKOVÁ, J., ŠRAMKO, T.: Chémia 8. Bratislava: SPN, 2000. ISBN 80-08-01380-X
 • ADAMKOVIČ, E., HEGEL, J. a kol.: Chémia pre maturantov. Bratislava: SPN, 1988. ISBN 067 – 486-88
 • http://kekule.science.upjs.sk/chemia/ulohy/atom/index.htm